takım - Turkish English Dictionary
History

takımMeanings of "takım" in English Turkish Dictionary : 87 result(s)

Turkish English
Common Usage
takım squad n.
takım team n.
takım suit n.
takım set n.
General
takım bevy n.
takım platoon n.
takım train n.
takım covey n.
takım troop n.
takım outfit n.
takım gamut n.
takım party n.
takım group n.
takım suite n.
takım bunch n.
takım batch n.
takım genus n.
takım type n.
takım parcel n.
takım battery n.
takım apparatus n.
takım class n.
takım fitment n.
takım crew n.
takım side n.
takım lot n.
takım sort n.
takım pack n.
takım fitting n.
takım kind n.
takım posse n.
takım clique n.
takım brigade n.
takım cohort n.
takım band n.
takım layout n.
takım gear n.
takım assemblage n.
takım team n.
takım suit n.
takım set n.
takım tackle n.
takım kit n.
takım furnishings n.
takım ensemble n.
takım equipment n.
takım gang n.
takım hand tools n.
takım implement n.
takım furniture n.
takım tool n.
takım tackling n.
takım racemation n.
Phrasals
takım tackle
Technical
takım cluster
takım tool
takım set
takım suit
takım gear
takım gang
takım tackle
takım team
takım kit
takım outfit
Computer
takım toolbox
takım accessory
Mechanic
takım assembly
Textile
takım ensemble
takım suit
takım furnishings
Automotive
takım assembly
takım gear
takım set
takım team
Marine
takım burton
Medical
takım ordo
Food Engineering
takım order
Math
takım family
Biology
takım tribe
takım order
Military
takım platoon
takım team
takım squadron
Hunting
takım squard
Sport
takım team
Card
takım suit
British Slang
takım the trouser department

Meanings of "takım" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
Common Usage
takım elbise suit n.
(olta vb) takım tackle n.
General
takım oluşturmak team up v.
bir takım işlerle meşgul olmak be on the go v.
takım oluşturmak team v.
takım halinde yapmak team v.
takım tutmak support a team v.
takım kurmak team up v.
takım kurmak team v.
takım olmak gang up v.
takım olmak team up v.
takım giyinmek wear a suit v.
takım giymek wear a suit v.
(birini bir takım görüşlerden vb.) kurtarmak win someone away (from something) v.
takım elbise giymek put on a suit v.
bir takım elbise satın almak buy a suit v.
birinden bir takım bilgiler edinmek elicit something from someone v.
bir takım kurmak make a team v.
takım oluşturmak form a team v.
birisi için bir takım düzenlemelerde bulunmak make arrangements for someone v.
takım olarak çalışmak work as a team v.
takım/ekip halinde çalışmak work as a team v.
bir takım gibi çalışmak work as a team v.
bilerek veya kazayla takım arkadaşını vurmak/öldürmek team-kill v.
takım haline gelmek team v.
takım halinde yapmak team v.
takım taklavat private parts n.
takım lideri team leader n.
beş şeyden meydana gelen takım quintuplet n.
takım arkadaşı teammate n.
taşıyıcı alt takım carriage n.
monte edilmemiş takım kit n.
üç şeyden oluşan takım triplet n.
takım elbise suit n.
takım (alet) utensil n.
takım çalışması teamwork n.
büyükayı takım yıldızı waggoner n.
üçlü takım triad n.
kazanma şansı az olan kimse/takım underdog n.
üçlü takım trio n.
takım (mobilya için) suite n.
takım elbise lounge suit n.
karma takım mixed team n.
takım elbise kumaşı suiting n.
dörtlü takım quaternary n.
ilk takım first team n.
ince çizgili takım elbise pinstripe suit n.
takım ruhu team spirit n.
takım taklavat paraphernalia n.
takım (belirli bir iş için) gear n.
takım halinde olma teaming n.
takım elbise (erkek için) suit n.
takım elbiselik kumaş suiting n.
takım donatısı outfit n.
milli takım national team n.
alt takım under frame n.
takım tezgahı machine tool n.
sekizli takım octad n.
takım arkadaşı team mate n.
selam makamında grup ateşi eden takım firing squad n.
eskiden ingiltere'de sopa ve topla oynanan bir tür takım oyunu shinty n.
takım yıldızı star cluster n.
takım oyuncusu team player n.
takım anlayışı team mentality n.
konuk takım visiting team n.
takım sözcüsü team spokesman n.
simgesel giysi (okul/takım) colours n.
tam takım complement n.
takım üyesi team member n.
takım arkadaşı team-mate n.
takım çeliği tool-steel n.
dörtlü takım four n.
(mobilya) takım suite n.
takım bilinci team awareness n.
büyükayı takım yıldızları big dipper n.
takım elbiseli adamlar men in suits n.
havalı takım elbise zoot suit n.
yerel takım local team n.
dört takım four teams n.
takım sinerjisi synergy of team n.
takım sinerjisi team synergy n.
takım elbiseli adam man in the suit n.
takım emri team order n.
(kamera gibi) bir takım ek özelliklere sahip olmayan telefonlar feature phones n.
(özellikle düğün vb. gibi davetlerde giyilen) resmi elbise/smokin/takım elbise morning suit n.
takım elbiseli bir adam a man in a suit n.
ekip devamlılığı/takım sürekliliği crew continuity n.
(genelde iş adamlarının giydiği) modaya uygun/şık takım elbise power suit n.
onlu takım decade n.
kıdemli takım lideri senior team leader n.
simgesel giysi (okul/takım) colors n.
ödünç takım elbise borrowed suit n.
takım konuşması teamspeak n.
takım elbise çantası suit carrier n.
ilgili ekip/takım respective team n.
takım işleri team jobs n.
takım itfaiye çıkışı all hands n.
takım elemanı team worker n.
temsilci takım rep team n.
temsilci takım representative team n.
takım sporları team sports n.
özel yapım takım elbise tailor-made suit n.
ısmarlama takım elbise tailor-made suit n.
özel hazırlanmış takım elbise tailor-made suit n.
insan davranışının yalnızca bireyin genleri ve bir takım psikolojik faktörlerin etkisiyle oluştuğuna ve kontrol edildiğine inanan görüş biodeterminism n.
insan davranışının yalnızca bireyin genleri ve bir takım psikolojik faktörlerin etkisiyle oluştuğuna ve kontrol edildiğine inanan görüş biological determinism n.
gelmiş geçmiş en iyi takım best team ever n.
takım motivasyonu team motivation n.
çokludisiplinli takım yaklaşımı multidisciplinary team approach n.
büyük takım great team n.
büyük takım big team n.
takım kutusu utility box n.
takım kutusu toolbox n.
takım çantası toolbox n.
takım elemanı teamer n.
takım üyesi teamer n.
birbirinden çok farklı kişilerden (takım) motley adj.
takım haline getirilmiş teamed adj.
dörtlü takım foursome adj.
bir takım a set of adj.
akla getiren (bir takım şeyleri) evocative of adj.
takım/ekip bazlı team-based adj.
takım ile uyumlu compatible with the team adj.
takım taklavat bag and baggage adv.
iki takım arasında between two team adv.
Colloquial
takım taklavat whole kit and caboodle
takım taklavat whole shebang
takım taklavat whole kit
takım taklavat kit and boodle
takım taklavat whole caboodle
takım taklavat whole kit and boodle
şık/modaya uygun takım elbise smart suit
Idioms
bir takım düşünceleri desteklemek carry the banner for
takım elbiseli (işadamları) collar-and-tie men
zor bir dönem için bir takım önlemler almak batten down the hatches
tam takım/kadro at full strength
tam takım in marching order
Speaking
takım elbisene uymuyor it doesn't go with your suit
takım elbise giymeyi sevmiyorum i don't like wearing suits
yemeğe takım elbise ile geldi he wore a suit to dinner
yemeğe takım elbise giyip geldi he wore a suit to dinner
bundan sonra takım olarak çalışacaksınız you'll be working in teams from now on
tuttuğunuz takım ne? which team do you support?
tuttuğun takım hangisi? which team do you support?
tuttuğun takım ne? which team do you support?
tuttuğunuz takım hangisi? which team do you support?
Slang
spor liginin en alt sırasındaki takım cellar dwellers [aus] n.
elenmiş takım gone fishing
takım elbise giymek suit up
takım elbiseli zengin ve görgüsüz tip penguin
Trade/Economic
tam takım vesaik full set documents
tam takım konşimento orijinal kopyaların tümü full set bill of lading
takım halinde senetler duplicate bills
takım halindeki vesikalar duplicate documents
takım sözleşmesi gang contract
tam takım vesaik full set
takım çalışması teamwork
tam takım konşimento full set bill of lading
muhtemel zararı karşılamak amacıyla bir takım ihtiyatları saklamak suretiyle yapılan kendi kendini sağlama alma eylemi self insurance
takım halinde satılan ürün closed stock
bir yazıya bir takım eklemeler yapmak interlineate
bir yazıya bir takım eklemeler yapmak interline
takım oluşturma team building
takım kurma team building
iş yerinde takım elbisenin giyilmek zorunda olmadığı cuma günü dress-down friday
bilgi işlem takım lideri it team leader
takım çalışmasına yatkın teamwork skills
takım çalışması becerileri teamwork skills
takım çalışmasına uyumlu teamwork skills
takım çalışmasına yatkın kimse teamworker
takım çalışmasına yatkın kimse team-player
Law
bir belge üzerinde gizlice bir takım değişiklikler yapma tampering
girdiği davalarda bir takım manüpilatif teknikler uygulayarak zafer kazanmaya çalışan avukat philadelphia lawyer
Politics
takım çalışması team work
Technical
takım değiştiricinin servis çalışması service mode of operation of the doffer
takım alaşım çelikleri alloy tool steels
takım sapi holder
takım çantası tool bag
soğuk işlemlik takım çeliği cold work tool steel
takım sandığı tool box
sıcak iş takım çeliği hot work tool steel
takım tablosu tool board
takım seti tool kit
takım değiştirici yüksekliklerinin girişi ekranı entry of doffer heights window
takım paneli tool board
takım tezgahında dairesel diş açıklığı circular pitch
takım tezgahı kullanan kimse machinist
takım değiştirici zamanlanması giriş ekranı entry of doffer timing window
takım değiştiricilerin verileri ve fonksiyonların girişi entry of doffer data and functions window
takım tezgahı bench
takım sapları tool holder
soğuk iş takım çeliği cold work tool steel
takım kutusu box
takım sapı holder
takım çalışması team work
kesme takım metali cutting tool metal
takım çeliği tool steel
takım delgi gang punch
aktüel takım değiştirici adımı actual doffer step
takım sapları toolholder
metal işleyen takım tezgahı metal working machine tool
takım değiştirici servis çalışması ekranı doffer service operation window
karboloy (takım tezgahı imalatında kullanılır) carboloy
alt takım undercarriage
takım dolabı tool cabinet
üçlü takım trine
takım değiştirici verileri ekranı doffer data window
takım değiştiricinin manüel çalıştırılması ekranı manual doffer operation window
kömür takım brush unit
karbonlu takım çeliği carbon tool steel
suda sertleşen takım çeliği water hardening tool steel
yağda sertleşen takım çeliği oil hardening tool steel
kolay işlenir takım çeliği free machining tool steel
sıcak işlenmiş takım çeliği hot work tool steel
sıcak iş takım/kalıp çelik hot work die steel
pilot ve astronotların giydiği hızlanma etkisini azaltacak takım g-suit
yüksek hız takım çeliği high-speed tool steel
takım değiştiricinin adım adım çalıştırılması ekranı step-by-step operation of the doffer window
takım değiştirici rayı grasper bar
takım değiştirici kolu lifter arm
takım tezgahlarının çıkardığı talaş shavings
takım değiştirici adım sırası step sequence
takım değiştiricinin adımı step
takım değiştirici yüksekliği doffer height
takım çantası tool box
takım değiştirici rayı doffer beam
takım değiştirici 00 basamağında doffer in step 00
takım değiştirici adım zinciri step sequence
takım değiştirici çubuğu doffer beam
takım çantası kit
takım tezgahı machine tool
takım taklavat paraphernalia
takım taklavat appurtenances
takım arabası tool car
takım ambarı tool house
takım dayağı tool post
takım çantası tool kit
takım odası tool room
takım kutusu tool box
takım sapı tool handle
takım değiştirici tool changer
takım tezgahları machine tools
takım tutucu tool chuck
otomatik takım değiştirici automatic tool changer
takım ömrü tool life
alet (takım) aşınımı tool wear
havada sertleşen takım çeliği air hardening tool steel
volframlı yüksek hız takım çelikleri tungsten high-speed tool steels
taylor takım ömrü değişmezleri taylor tool life constants
tek uçlu takım single-pointtool
titreşen takım vibrating tool
taylor takım ömrü denklemi taylortool life equation
takım belirteçleri tool characteristics
takım ruhu team spirit
takım sandığı tool chest
takım matkap gang drill
takım dilici gang slitter
takım işgörmezliği tool failure
takım değiştirme tool changing
takım aşınması tool wear
suda serleşen takım çelikleri water-hardening tool steels
takım geometrisi tool geometry
takım gereçleri tool materials
takım bozulması tool failure
silisyumlu takım çelikleri silicon tool steels
takım frezeyle frezeleme gang milling
takım tasarımı tool design
takım çeliklerin sınıflandırması classification of tool steels
takım freze gang mill
karbonlu takım çelikleri carbon tool steels
takım çelikleri tool steels
takım maliyeti tool cost
takım kovanı jig bushing
yüksek hız takım çelikleri high-speed tool steels
takım ölümü tool death
takım taşlayıcı tool grinder
takım zımba gang punch
takım kaplaması tool coating
takım elbise two piece suit
takım yapıcı mikroskobu toolmaker's microscope
takım yenileme retooling
takım taşlaması tool grinding
soğuk iş takım çelikleri cold work tool steels
karma takım composite tool
sıcak iş takım çelikleri hot work tool steels
sıcak iş takım çelikleri hot work steels
elmas uçlu takım diamond tool
destek takım backer
sekizli takım octad
yağda sertleştirilen takım çelikleri oil-hardening tool steels
yağda sertleşen takım çelikleri oil-hardening tool steels
düşük alaşımlı özel amaçlı takım çelikleri low-alloy special purpose tool steels
düşük alaşımlı takım çelikleri low alloy tool steels
alt takım subgroup
aşınma dirençli takım çeliği wear resistant tool steel
kromlu sıcak iş takım çelikleri chromium hot work tool steels
sarsım dirençli takım çelikleri shock- resisting tool steels
keskin takım edged tool
otomatik takım konumlama automatic tool positioning
kromlu takım çelikleri chromium tool steels
nümerik kontrollü takım tezgahı eksenleri numerically controlled machine tool axes
alaşımlı takım çeliği alloy tool steel
pafta takım dies and taps
molibdenli yüksek hız takım çelikleri molybdenum high speed tool steels
özel amaçlı takım çeliği special purpose tool steel
özel amaçlı düşük alaşımlı takım çelikleri low alloy special-purpose tool steels
çabuk takım ve kalıp değişimi quick tool-and-die exchange
kesici takım çelikleri cutting tool steels
yüksek hız takım çelikleri high speed tool steels
takım tezgahı tarafından yayılan hava ile taşınan gürültü airborne noise emitted by machine tool
takım tezgahlarında güvenlik safety of machine tools
takım tedarikçisi tool supplier
alttan su girişli iç takım bottom entry filling valve
alttan su girişli iç takım bottom entry float valve
takım yolu tool path
takım kızak gövdesi toolslide stem
kaplamasız sementit karbür kesici takım uncoated cementite carbide cutting tool
takım-talaş ara yüzeyi tool-chip interface
takım dolabı tool crib
alet/takım odası/deposu tool crib
takım çantası technician's tool case
takım dolabı roll cabinet
kesici takım uçları cutting tool inserts
Computer
takım durumu teamstatus
takım gelen kutusu teaminbox
takım yöneticisi team manager
takım ataması teamassign
takım görevi team task
takım güncelleştir teamupdate
takım ileri go team
takım delgi gang punch
sanal takım virtual team
Telecom
takım hazırlama kitting
Mechanic
menteşeli takım kutusu clapper box
takım tezgahları machine tools
takım kızağı compound rest
takım kızağı tool slide
takım dayanma zamanı tool life
çok ağızlı takım multipoint
takım ambarı tool room
takım çeliği tool steel
takım yönetimi tool management
takım tutucu tool holder
vidalı takım tespit sistemi screw clamp
efektif takım uzunluğu overhang
takım ömrü tool life
ekonomik takım ömrü economical tool life
Textile
takım çıkartma doffing
erkek takım elbise men's suit
takım elbisede ceket veya pantolan single pleat
takım elbise suit
(erkek için) takım elbise suit
üç parça takım three-piece suit
lacivert takım elbise dark blue suit
pantolonlu takım trouser suit
pantolonlu takım pantsuit
(bayanlar için) pantolon ceket takım pantsuit
(bayanlar için) pantolon ceket takım trouser suit
Woodworking
ağaç işleri takım tezgahı woodworking machine
Automotive
standart takım standard tool
ön takım ayar cihazı alignment unit
yüksek takım dengeleme high altitude compensation
alt takım under frame
takım çantası tool box
kesici takım boring tool
takım tutucu cutting tool holder
takım arabası tool trolley
takım çantası tool case
takım dolabı tool cabinet
takım kaptanı team manager
takım kutusu tool box
takım müdürü team manager
takım tezgahı machine tool
takım tutucu boring head
kesici takım bit
kesici takım deposu tool library
kesici takım esnemesi tool deflection
kesici takım cutting tool
çekmeceli takım dolabı drawer cabinet
kremayer takım rack type cutter
Aeronautic
koç takım yıldızının ilk noktası first point of aries
Medical
multidisipliner takım yaklaşımı multidisciplinary team approach
Parasitology
halkalı solucanların mensup olduğu bir ara takım terricolae n.
Food Engineering
bir takım katkıların eklenmesiyle gıdanın zenginleştirilmesi nutrification
Math
dikey takım orthogonal family
birim dikey takım orthonormal system
damgalı takım indexed family
yerel sonlu takım locally finite family
düzgen takım normal family
dikey takım orthagonal family
Statistics
ağırlıklı takım weighted battery
Chemistry
karbonlu takım çeliği carbon tool steel
Biology
alt takım suborder
Marine Biology
kalkan şeklindeki kabuğu olan küçük tatlı su kabuklularını içeren bir takım notostraca n.
Astronomy
aslan takım yıldızında bir yıldız denebola
ejderha takım yıldızı draco
takım yıldızlar constellation
çoban takım yıldızı boötes
çoban takım yıldızı bootes
takım yıldızı constellation
Zoology
kretase döneminde yaşamış otçul boynuzlu dinozorların ait olduğu bir alt takım ceratopsia n.
Botanic
karanfiller, kaktüsler, etli bitkiler gibi birçok cinsi içine alan takım caryophyllales n.
karanfiller, kaktüsler, etli bitkiler gibi birçok cinsi içine alan takım chenopodiales n.
Education
takım öğretimi team teaching n.
Literature
birinin hafızasında bir takım değişiklikler yapan büyü obliviate
Geology
bulanık takım fuzzy set
Military
takım dur! komutu platoon halt
takım kol düzeni platoon column
takım yürüyüş kolu platoon column
takım komutanı platoon leader
takım komutanı platoon commander
takım açılma düzenleri platoon movement techniques
tahrip takım kiti demolition tool kit
Sport
takım kaptanı captain n.
onar kişilik iki takımın ucunda ağ bulunan uzun saplı sopalarla dikdörtgen sahada oynadığı takım oyunu lacrosse n.
top süren rakip takım oyuncusunu kasıtlı olarak iten oyuncu charging n.
beysbolda dokuz kişiden oluşan takım nine n.
en iyi takım varsity
milli takım national team
ulusal takım national team
takım üyelerine verilen şeref arması letter
birinci takım (okulda/üniversitede) varsity
ikinci gelen takım runner-up
takım kadrosu squad
hücum yapan takım attacking team
ev sahibi takım home team
şampiyon olma ihtimali yüksek takım contender
tam kadro takım complete team
zayıf takım underdog
rakip takım opposing team
ev sahibi takım host
galip gelmesi beklenmeyen takım underdog
genç takım junior team
milli takım national team
takım kadrosu line up of the team
takım kadrosu team line-up
takım yarışması team event
takım sporu team sport
takım çalışması team work
takım arkadaşı team mate
takım faulü team foul
takım kaptanı team captain
iyi oyunculardan oluşan takım solid
takım ruhu team spirit
takım oyuncusu team member
takım oyunu team game
takım hentbolü team handball
genç takım second team
takım direktörü team director
pilot takım feeder team
pilot takım farm team
pilot takım nursery club
takım koçu team coach
as takım the first string
playofflara/turnuvaya kalmış atlet/takım wildcard
takım oyunu team play
iki veya daha fazla takım arasında düzenlenen yüzme müsabakası swimming meet
iki veya daha fazla takım arasında düzenlenen yüzme müsabakası swim meet
buz pistinde oynanan olimpik bir takım oyunu curling
takım dizilişi team lineup
takım dizilişi team formation
takım doktoru team physician
ofansif takım attacking flair
atak yapmayı seven oyunculardan kurulu takım attacking flair
lige yeni çıkmış takım expansion team
bir üst lige çıkmış takım expansion team
misafir takım guest team
konuk takım away side
ev sahibi takım home side
Basketball
takım faulü team faul
bir takımın rakip takım ile oynadığı tüm maçları kazanması sweeping a series
okulda en iyi oyunculardan oluşturulan takım varsity
hem spor hem de gösteri amacıyla oluşturulmuş takım all stars
arka arkaya galibiyet alan takım train
takım faulleri team fauls
takım arkadaşına şut atma pozisyonu sağlamak set someone up
takım faulü team foul
Football
ev sahibi takım home team
on kişi kalan takım 10-man team
konuk takım away team
takım forması team jersey
Volleyball
küçük takım junior team
yıldız takım young team
karşı takım opponent team
genç takım young team
servis atan takım serving side
Wagering
zayıf takım dog
zayıf takım veya yarışmacı üzerine bahis yapan kişi dog player
konuk takım away team
Cinema
enküçük takım minimum crew
British Slang
takım taklavat bits
takım taklavat bulge
takım taklavat twigs and berries
takım taklavat jewels
takım taklavat family jewels
takım taklavat lunchbox
takım elbise whistle (and flute) (cockney rhyming slang)
Ornithology
pek çok gececil ve böcekcil kuş familya ve alt familyasından oluşan takım caprimulgiformes n.
doğangiller ve baykuşların yanlışlıkla aynı takım olarak sınıflandırıldığı eski takson raptores [obsolete] n.
sahilkuşları, yağmurkuşları, çulluk vb. kuşların bulunduğu yağmurkuşları familyasından bir alt takım charadrii n.