foundation - Turco Inglés Diccionario
Historia

foundation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "foundation" en diccionario turco inglés : 34 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
foundation n. dayanak
foundation n. vakıf
foundation n. kuruluş
foundation n. kurum
foundation n. temel
General
foundation n. müessese
foundation n. kurum
foundation n. korse
foundation n. astar
foundation n. asıl
foundation n. altyapı
foundation n. kuruluş
foundation n. kurma
foundation n. tesis etme
foundation n. esas
foundation n. tesis
foundation n. fondöten
foundation n. döşek
foundation n. temel
foundation n. yapma
foundation n. temel yapısı
foundation n. inşaat temeli
Trade/Economic
foundation işletme
foundation kuruluş
foundation esas
foundation tesis
foundation vakıf
foundation sebep
Technical
foundation temel
foundation özül
foundation vakıf
Construction
foundation temel
Marine
foundation zemin
Philosophy
foundation temellendirim

Significados de "foundation" con otros términos en diccionario inglés turco: 408 resultado(s)

Inglés Turco
General
base on a scientific foundation v. bilimsel temele dayandırmak
base upon a scientific foundation v. bilimsel temele dayandırmak
be a foundation v. dayanak teşkil etmek
be built on a foundation v. bir temele dayanmak
be built on a strong foundation v. sağlam temeller üzerine kurulmak
be shaken off its foundation v. temelinden sarsılmak
be shaken to the foundation v. temelinden sarsılmak
be the foundation of v. dayanak olmak
build a foundation v. zemin yaratmak
celebrate the anniversary of the foundation of the republic v. cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü kutlamak
dig a foundation v. temel kazmak
dig out a foundation v. temel kazmak
establish a foundation v. vakıf kurmak
have a foundation v. bir temele dayanmak
have no foundation v. temeli olmamak
have no foundation v. dayanağı olmamak
lay a foundation v. zemin yaratmak
lay a foundation v. temelini atmak
lay a foundation v. temel atmak
lay the foundation v. temel atmak
lay the foundation of the building v. binanın temelini atmak
provide foundation v. dayanak sağlamak
provide foundation v. dayanak teşkil etmek
set up a foundation v. vakıf kurmak
shake the foundation of v. temelinden sarsmak
basic foundation n. temel dayanak
charitable foundation n. vakıf
concrete foundation n. beton temel
deed of trust of a pious foundation n. vakfiye
deep foundation n. derin temel
educational and cultural foundation n. eğitim ve kültür vakfı
family foundation n. aile vakfı
foundation administration n. dernek yönetimi
foundation anniversary n. kuruluş yıl dönümü
foundation board n. vakıf kurulu
foundation brush n. fondöten fırçası
foundation certificate-charter n. vakıfname
foundation certificate-charter n. vakfiye
foundation cream n. fondöten
foundation funds n. vakıf statüsündeki sandıklar
foundation funds n. vakıf sandıkları
foundation land n. vakıf arazisi
foundation of women's solidarity n. kadın dayanışma vakfı
foundation phase n. kuruluş aşaması
foundation school n. vakıf okulu
foundation stone n. temel taşı
foundation university n. vakıf üniversitesi
foundation volunteer n. vakıf gönüllüsü
foundation year n. kuruluş yılı
islamic foundation n. islam vakfı
legal foundation n. yasal dayanak
non-profit foundation n. kar amacı gütmeyen dernek
pier foundation n. ayaklar üzerine temel
pious foundation n. vakıf
president of foundation n. vakıf başkanı
president of foundation n. dernek başkanı
president of the foundation n. vakfın başkanı
rumour without foundation n. dayanaksız şayia
rumour without foundation n. dayanaksız söylenti
shallow foundation n. yüzeysel temel
sister foundation n. kardeş dernek
solid foundation n. sabit zemin
solid foundation n. sağlam zemin
special ottoman foundation for helping one another n. avarız vakıfları
the foundation of the house n. evin temeli
theoretical foundation n. teorik altyapı
not having a firm basis or foundation adj. sağlam temellere dayanmayan
without foundation adj. boş
without foundation adj. asılsız
without foundation adj. temelsiz
since its foundation adv. kuruluşundan bu yana
since its foundation adv. kuruluşundan beri
since its foundation adv. kuruluşundan bu güne kadar
since its foundation adv. kuruluşundan itibaren
Phrases
justice is the foundation of the state adalet mülkün temelidir
without any foundation boş
without any foundation asılsız
without any foundation temelsiz
Trade/Economic
articles of foundation vakıf senedi
corporate foundation kurumsal vakıf
deed of foundation kuruluş senedi
deed of foundation tesis senedi
director of foundation waters vakıf sular müdürü
economic foundation ekonomik tesis
economic foundation iktisadi kuruluş
foundation agreement dernek sözleşmesi
foundation and organisation costs kuruluş ve örgütleme giderleri
foundation and organisation expenses kuruluş ve teşkilatlanma giderleri
foundation company vakıf şirketi
foundation for the support of women's work kadın emeğini destekleme vakfı
foundation for the support of women's work kadın emeğini değerlendirme vakfı
foundation sector vakıf sektörü
foundation trust kuruluş vakfı
head of department of purification of foundation waters vakıf sular arıtma daire başkanı
soil mechanics and foundation engineering zemin mekaniği ve temel mühendisliği
us financial accounting foundation amerikan finansal muhasebe vakfı
Law
charitable foundation hayır müessesesi
foundation of development kalkınma vakfı
foundation voucher vakıf senedi
Politics
charitable foundation yardım kuruluşu
community foundation sosyal yatırım vakfı
corporate foundation şirket vakfı
european foundation avrupa vakfı
european foundation for science avrupa bilim vakfı
european foundation for the improvement of life and working conditions avrupa yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme vakfı
european foundation for the improvement of living and working conditions avrupa yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme vakfı
european foundation for the improvement of living and working conditions (eurofound) avrupa yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme vakfı
european training foundation (etf) avrupa eğitim vakfı
foundation for the defense of democracies demokrasi müdafaa vakfı
human resource development foundation insan kaynağını geliştirme vakfı
human rights foundation of turkey türkiye insan hakları vakfı
korean research foundation kore araştırma vakfı
national youth foundation milli gençlik vakfı
operating foundation operasyonel vakıf
russian foundation for basic research rusya temel araştırma vakfı
this is the very foundation of your existence and your future mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur
Institutes
aid foundation for weak and homeless people güçsüzler ve kimsesizlere yardım vakfı
anne frank foundation anne frank vakfı
association of foundation universities vakıf üniversiteleri birliği
children foundation çocuk vakfı
community volunteers foundation toplum gönüllüleri derneği
consumer and environmental education foundation tüketici ve çevre eğitim vakfı (tükçev)
cultural and aid foundation of turkish veterans türkiye gaziler kültür ve yardımlaşma vakfı
development foundation of turkey türkiye kalkınma vakfı
economic and social history foundation of turkey türkiye ekonomik ve toplumsal tarih vakfı
economic development foundation iktisadi kalkınma vakfı
economic policy research foundation of turkey türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav)
education volunteers foundation of turkey türk eğitim gönüllüleri vakfı (tegv)
education volunteers foundation of turkey türkiye eğitim gönüllüleri vakfı (tegv)
environmental protection and packaging waste recovery and recycling foundation çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
european cultural foundation avrupa kültür vakfı
european foundation for management development avrupa işletme gelişimi vakfı
european foundation for science avrupa bilişim vakfı
european science foundation avrupa bilim vakfı
european training foundation avrupa eğitim vakfı
foundation for development of domestic mining yurt madenciliğini geliştirme vakfı
foundation for disabled people fiziksel engeliler vakfı
foundation for the support of women's work kadın emeğini değerlendirme vakfı
foundation of local democracy yerel demokrasi vakfı
foundation of social help and solidarity sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları
foundation of the europe of sciences and cultures avrupa bilim sanat ve kültür vakfı
higher education foundation yükseköğretim vakfı
humanitarian relief foundation insani yardım vakfı
istanbul foundation for children istanbul çocukları vakfı
istanbul foundation for culture and arts istanbul kültür sanat vakfı (iksv)
istanbul foundation for culture and arts istanbul kültür ve sanat vakfı (iksv)
izmir foundation for culture arts and educarion izmir kültür sanat eğitim vakfı
malatya apricot research-development and publicity foundation malatya kayısı araştırma-geliştirme ve tanıtma vakfı
mother child education foundation anne çocuk eğitim vakfı (açev)
purple roof women's shelter foundation mor çatı kadın sığınağı vakfı
social assistance and solidarity foundation sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
technology development foundation of turkey türkiye teknoloji geliştirme vakfı
the foundation for children with leukemia lösev
the foundation for children with leukemia lösemili çocuklar vakfı
the foundation for human rights and freedoms and humanitarian relief i̇nsan hak ve hürriyetleri ve i̇nsani yardım vakfı
the foundation for the promotion and protection of the environment and cultural heritage çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı
the turkish foundation for combating erosion reforestation and the protection of natural habitats türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı (tema)
turkish armed forces foundation türk silahlı kuvvetleri güçlendirme vakfı
turkish democracy foundation türk demokrasi vakfı
turkish economic and social studies foundation türkiye ekonomik ve sosyal etütler vakfı
turkish economic and social studies foundation türkiye ekonomik ve sosyal etüdler vakfı
turkish economic and social studies foundation türkiye ekonomik ve sosyal araştırmalar vakfı
turkish economic and social studies foundation tesev
turkish education volunteers foundation türkiye eğitim gönüllüleri vakfı
turkish foundation for children in need of protection türkiye korunmaya muhtaç çocuklar vakfı
turkish foundation for development of technology türkiye teknoloji geliştirme vakfı
turkish foundation for the handicapped türkiye engelliler vakfı
turkish foundation for waste reduction türkiye israfı önleme vakfı (tisva)
turkish hearing and speech rehabilitation foundation türkiye işitme ve konuşma rehabilitasyon vakfı
turkish joint diseases foundation türkiye eklem hastalıkları tedavi vakfı
turkish kidney foundation türk böbrek vakfı
turkish religious foundation türk diyanet vakfı
umut foundation umut vakfı
unit of coordination of foundation higher education institutions vakıf yükseköğretim kurumlan koordinasyon birimi
youth re-autonomy foundation of turkey türkiye çocuklara yeniden özgürlük vakfı
youth sports foundation gençlik spor vakfı
Tourism
foundation for environmental education in europe avrupa çevre eğitim vakfı
pious foundation hayrat
Advertising
advertising research foundation reklam faaliyetleri araştırma derneği
Technical
bearing pressure on foundation temel basıncı
bearing pressure on foundation temel taşıma basıncı
bearing surface of foundation temel yüzeyi
black base foundation bitüm ile tutturulmuş yol temeli
boiler foundation kazan temeli
boiler foundation kazan döşeği
box foundation kutu temel
caisson foundation kesan temel
circular foundation dairesel temel
column foundation kolon temeli
dam foundation baraj temeli
dam foundation line baraj temeli hattı
dam foundation line baraj temeli kazı hattı
deep foundation derin temel
depth of foundation temel derinliği
distribution of the foundation pressure temel basıncı dağılımı
earl foundation toprak temel
elastic foundation esnek temel
elastic foundation elastik temel
fixed foundation ankastre temel
flat foundation sığ temel
foundation anchor temel ankrajı
foundation axis temel ekseni
foundation bar temel ölçü çubuğu
foundation bar temel çubuğu
foundation bolt temel ankraj cıvatası
foundation bolt temel civatası
foundation bolts motorların alt karterlerini döşeğe bağlayan cıvatalar
foundation boring temel sondajı
foundation condition temel şartları
foundation condition temel durumu
foundation depth temel derinliği
foundation engineering temel tekniği
foundation engineering temel mühendisliği
foundation failure temel göçmesi
foundation load temele gelen yük
foundation load temel yükü
foundation on cassion keson üzerine temel
foundation on piles kazıklı temel
foundation on wells kuyu temel
foundation pile temel kazığı
foundation pit temel çukuru
foundation pit temel hafriyat çukuru
foundation pressure temel basıncı
foundation rock temel kayası
foundation structure temel konstrüksiyonu
foundation test temel testi
foundation theory temel teorisi
foundation virtual machine temel görünümsel makine
helical spring supported foundation helis yaylı temel
ice foundation buz oluşumu
indirect foundation indirek temel
insolated foundation münferit destek
investigation of foundation condition temel durumunun incelenmesi
load of foundation temel yükü
load of foundation temele gelen yük
machine foundation makine temeli
machinery foundation makine temeli
mat foundation radye
modulus of foundation temel katsayısı
natural foundation yüzeysel temel
natural foundation sığ temel
natural foundation tabii temel
natural vibration frequency of the foundation temelin doğal titreşim frekansı
pier foundation ayak temel
pile foundation kazık temel
pile foundation kazıklı temel
piled foundation kazıklı temel
point-bearing pile foundation uç taşıma kazıklı temel
quay wall foundation rıhtım duvarı temeli
quay wall on a pile foundation kazık temel üzerine rıhtım duvarı
rigid foundation rijit temel
road foundation yol temeli
rock foundation kaya temel
round foundation yuvarlak temel
secure foundation güvenli temel
secure foundation emniyetli temel
settlement of the foundation temelin oturması
shallow foundation yüzeysel temel
shallow foundation sığ temel
slab foundation plak temel
spread foundation sığ temel
spread foundation yüzeysel temel
spread foundation radye temel
strip foundation şerit temel
strip foundation mütemadi temel
turbine foundation türbin döşeği
undernamed foundation alt ucu genişletilmiş yerinde dökme kazık temel
underwater foundation su altında temel
Computer
foundation bar kuruluş çubuğu
foundation virtual machine temel görünümsel makine
free software foundation (fsf) özgür yazılım vakfı
microsoft foundation classes microsoft foundation classes
national science foundation ulusal bilim kurumu
Informatics
team foundation server birlikte çalışma sunucusu
Telecom
internet foundation classes internet hazırlık sınıfları
public research foundation kamu araştırmalar vakfı
Textile
foundation garment korse
Architecture
pile foundation kazık temel
Construction
(foundation) be laid temeli atılmak
building foundation bina temeli
building foundation inşaat temeli
buoyant foundation yüzer temel
caisson foundation sandık temel
cantilever foundation konsol temel
cantilever foundation yarım sömel
concrete foundation beton temel
concrete foundation beton yapı
construction foundation bina temeli
construction foundation binanın temeli
construction foundation yapının temeli
construction foundation yapı temeli
continuous foundation slab sürekli temel plağı
excavation for foundation temel kazısı
foundation bed temel tabanı
foundation condition temel durumu
foundation ditch temel hendeği
foundation drilling temel sondajlama
foundation elements temel elemanları
foundation engineering temel tekniği
foundation engineering temel mühendisliği
foundation excavation temel kazısı
foundation failure temel göçmesi
foundation grill temel ızgarası
foundation level temel düzeyi
foundation mat temel hasırı
foundation of the building yapı temeli
foundation of the building bina temeli
foundation of the building binanın temeli
foundation of the building yapının temeli
foundation pier temel ayağı
foundation pile temel kazığı
foundation pit temel çukuru
foundation plan temel planı
foundation plate temel plağı
foundation plate temel levhası
foundation plate temel plakası
foundation pour temel betonu dökmek
foundation raft temel döşeği
foundation settlement temel oturması
foundation slab temel döşemesi
foundation slab bir zemin biçimi
foundation soil temel zemini
foundation soil temel toprağı
foundation stone temel taşı
foundation stone temel atma taşı
foundation trench temel hendeği
foundation vibration temel titreşimi
foundation wall temel duvarı
foundation wall taban duvarı
foundation wall insulation temel perde yalıtımı
foundation walls mesnet duvarları
foundation work temel işleri
grid foundation mütemadi kafes temel
integrated foundation curtain walls entegre temel perde duvarları
isolated foundation ayrık temel
pile foundation kazık temel
piled raft foundation kazıklı radye
piled raft foundation kazıklı radye temel
precast foundation system öndökümlü betonarme temel sistemi
precast foundation system öndökümlü temel sistemi
raft foundation radye temel
raft foundation radye jeneral
scouring of foundation temelin oyulması
stepped foundation basamaklı temel
strip foundation sürekli temel
tank foundation tank temeli
yielding of foundation temel çökmesi
Traffic
pile foundation kazıklı temel
raft foundation radye temel
stone raft foundation taş radye temel
top level of foundation rötret
Marine
bearing capacity of foundation temel taşıma gücü
caisson foundation keson temel
consolidation of foundation temelin konsolidasyonu
excavation for foundation temel için kazı
foundation improvement zemin ıslahı
foundation improvement temel iyileştirmesi
foundation works temel işleri
rubble foundation taş temel
rubble mound foundation taş dolgu temel
Mining
mining development foundation of turkey yurt madenciliğini geliştirme vakfı
Medical
anesthesia patient safety foundation anestezi uygulanan hastaları koruma kurumu
kidney foundation böbrek vakfı
turkish diabetes foundation türkiye diyabet vakfı
turkish diabetes foundation türk diyabet vakfı
Zoology
comb foundation temel petek
Agriculture
agricultural development foundation tarımsal kalkınma vakfı
foundation stock anaç tohumluk
Apiculture
comb foundation temel petek
wired foundation tellenmiş temel petek
Social Sciences
children's foundation çocuk vakfı
development foundation of turkey türkiye kalkınma vakfı
hellenic culture foundation yunan kültür vakfı
turkey disabled's education and solidarity foundation türkiye özürlüler eğitim ve dayanışma vakfı
Education
college foundation kolej vakfı
college foundation high school kolej vakfı lisesi
european science foundation avrupa bilim vakfı
foundation course altyapı (hazırlık) dersleri
foundation degree ingiltere'de ön lisans
foundation degree iki yıllık yüksek öğretim derecesi
foundation degree ön lisans
foundation degree diploma hazırlık programı
foundation program hazırlık programı
mother child education foundation anne çocuk eğitim vakfı
turkish education foundation türk eğitim vakfı
turkish education volunteers foundation türk eğitim gönüllüleri vakfı
History
this foundation is your most precious treasure bu temel, senin, en kıymetli hazinendir
Environment
floating foundation yüzer temel
foundation ground temel zemini
foundation structure temel yapısı
the turkish foundation for combating soil erosion for reforestation and the protection of natural habitats türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal kaynakları koruma vakfı
the turkish foundation for combating soil erosion for reforestation and the protection of natural habitats türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı
well foundation works kazık temel kuyusu
Geology
foundation coefficient temel katsayısı
foundation soil temel zemini
Military
foundation bearing capacity temel taşıma kapasitesi
national science foundation ulusal bilim vakfı
support foundation güçlendirme vakfı
turkish armed forces foundation türk silahlı kuvvetlerini güçlendirme vakfı
turkish armed forces foundation türk silahlı kuvvetleri güçlendirme vakfı
Sport
australian sports foundation (asf) avustralya spor vakfı
international foundation for wheelchair tennis (ifwt) uluslararası tekerlekli sandalye tenis vakfı
national foundation wheelchair tennis (nfwt) ulusal tekerlekli sandalye tenis vakfı
national sanitation foundation (nsf) ulusal hıfzıssıhha vakfı
national shooting sports foundation (nssf) ulusal atıcılık sporları vakfı
national swimming pool foundation (nspf) ulusal yüzme havuzu vakfı
national youth sports safety foundation (nyssf) ulusal gençlik sporları güvenliği vakfı
womens shooting sports foundation (wssf) kadınlar atış sporları vakfı