supply - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

supply

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "supply" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 75 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
supply v. tedarik etmek
supply v. sağlamak
supply n. tedarik
supply n. ikmal
supply n. arz
General
supply v. bir şeyi bulup (müşteriye) ulaştırmak
supply v. gidermek
supply v. karşılamak
supply v. ihtiyacı karşılamak
supply v. yerini doldurmak
supply v. ayarlamak
supply v. temin etmek
supply v. sağlamak
supply v. tedarik etmek
supply v. mahrum etmemek
supply v. vermek
supply v. tamamlamak
supply v. teslim etmek
supply v. gereksinimi karşılamak
supply v. (göreve) vekalet etmek
supply v. bir makamı (geçici olarak) işgal etmek
supply n. malzeme
supply n. teçhiz
supply n. sağlama
supply n. sunum
supply n. vekil
supply n. temin sağlanması gerekli olan
supply n. ileride kullanılmak üzere hazır olan miktar
supply n. verme
supply n. bütçe
supply n. gereç
supply n. yerine geçen kimse
supply n. ödenek
supply n. mevcut
supply n. karşılama
supply n. başkasının yerine bakan
supply n. erzak
supply n. levazım
supply n. temin
supply n. miktar
supply n. sunu
supply n. stok
supply n. temin etme
supply n. besleme
supply n. ihtiyacı karşılama
supply n. gereksinimi karşılama
supply n. teçhiz etme
supply n. yerine bakan kimse
supply n. yerini doldurma
supply adj. karşılayan
supply adj. sağlayan
supply adj. tedarik eden
supply adv. elastik olarak
supply adv. uysalca
supply adv. esnek olarak
Trade/Economic
supply v. tedarik etmek
supply n. arz
supply n. işletme malzemesi
supply n. mevcut mal
supply n. sunu
Technical
supply v. beslemek
supply v. donatmak
supply v. sağlamak
supply v. temin etmek
supply v. teçhiz etmek
supply v. temin etmek
supply v. tedarik etmek
supply v. vermek
supply n. akım besleyicisi
supply n. besleme
supply n. kaynak
supply n. temin
supply n. temin sağlama
Automotive
supply v. teslim etmek
supply n. tedarik

Sens de "supply" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
supply and demand n. arz talep
General
be in short supply v. az bulunmak
supply with v. karşılamak (birinin ihtiyacını)
be in short supply v. az miktarda bulunmak
purchase the entire supply of something v. çok miktarda almak
be in short supply v. az olmak
supply information v. malumat vermek
supply with v. sağlamak
supply with v. ihtiyacını karşılamak
supply with v. vermek
supply aid v. yardım sağlamak
supply water v. su sağlamak
not supply v. temin etmemek
supply electricity v. elektrik vermek
supply as a collateral v. teminat olarak göstermek
supply information v. bilgi sağlamak
supply the needs of v. ihtiyaç karşılamak
be in short supply v. zor bulunmak
supply with v. tedarik etmek
labour supply n. emek arzı
supply of water n. su temini
potable water supply n. içme suyu
city water supply n. şehir şebeke suyu
water supply n. su sağlama
law of supply and demand n. arz talep kanunu
food supply n. besin sağlama
supply depot n. ikmal deposu
elasticity in labour supply n. işgücü esnekliği
source of supply n. kaynak
air supply n. hava besleme
emergency supply n. acil durum yardımı
supply of labour n. emek arzı
water supply contamination n. su şebekesi kirlenmesi
water supply hose n. su kaynağı hortumu
supply ship n. ikmal gemisi
dedicated power supply n. özel güç kaynağı
labour supply n. işgücü arzı
public supply n. devletçe bakılma
water supply n. su rezervi
water supply n. su temini
labor supply n. iş gücü arzı
water supply network n. içme suyu şebekesi
water supply network n. su şebekesi
supply base n. ikmal üssü
weak power supply n. zayıf güç kaynağı
law of supply and demand n. sunum-istem yasası
hot-water supply n. sıcak su sağlama
supply-side economics n. arz ekonomisi
water supply-treatment n. su temini-arıtma
water-supply n. su sağlama
water-supply engineering n. su sağlama mühendisliği
city water supply and well water n. şehir şebeke suyu ve kuyu suyu
potable water supply n. içme suyu sağlanması
supply and demand n. arz ve talep
supply and demand n. sunu ve istem
supply point n. tedarik noktası
supply truck n. erzak kamyonu
relief supply kit n. yardım paketi
material supply n. malzeme tedariği
supply of copper n. bakır temini
fire fighting water supply n. itfaiye su tedariki
in short supply adv. kıt
in short supply adv. yetersiz
Phrasals
supply someone with v. birine ihtiyacı olan bir şeyi vermek
Phrases
every supply creates its own demand expr. her arz kendi talebini yaratır
Colloquial
unlimited supply of fresh water n. sınırsız tatlı su kaynağı
Idioms
in short supply expr. (yoğun talepten dolayı) az sayıda bulunan
Speaking
water supply has been cut off expr. sular kesik
Trade/Economic
supply as a security v. ipotek vermek
supply as a security v. ipoteğe vermek
supply credit to v. kredi kullandırmak
supply to the market v. piyasaya arz etmek
supply and demand equilibrium n. arz talep dengesi
supply price n. arz fiyatı
supply side tax policy n. arz yönlü vergi politikası
supply schedule n. arz cetveli
supply-demand balance n. arz-talep dengesi
supply-side economics n. arz yanlı ekonomi politikası
supply demand diagram n. arz talep diyagramı
decrease in supply n. arzın azalması
supply and demand equilibrium n. arz ve talep dengesi
supply substitution n. arz ikamesi
supply-demand equilibrium n. arz-talep dengesi
change in supply n. arzın değişmesi
limitation of supply n. arzın sınırlandırılması
supply demand equilibrium n. arz talep dengesi
supply shocks n. arz şokları
perfect inelasticity of supply n. arz esnekliğinin sıfır olması
supply shortages n. arz darlıkları
supply-side substitution n. arz yönlü ikame
month of supply n. aylık stok miktarı
increase in supply n. arzın artması
excess supply n. arz fazlası
excess supply n. aşırı arz
sub-supply company n. alt taşeron
supply deficit n. arz açığı
increase in supply n. arz artışı
decrease in supply n. arz düşüşü
supply curve n. arz eğrisi
supply curve n. arz eğrisi
shift in supply n. arz eğrisinde bünyesel kayma
change in supply n. arz eğrisinde kayma
increase in supply n. arz eğrisinde kayma
elasticity of supply n. arz esnekliği
supply elasticity n. arz esnekliği
supply elasticity n. arz esnekliği
supply factor n. arz faktörü
overhead supply n. arz fazlalığı
surplus supply n. arz fazlalığı
supply function n. arz fonksiyonu
law of supply n. arz kanunu
supply demand n. arz talep
demand and supply gap n. arz talep açığı
demand and supply gap n. arz talep dengesizliği
supply-side policies n. arz taraflı politikalar
theory of supply n. arz teorisi
supply and demand n. arz ve talep
supply and demand responsiveness n. arz ve talep duyarlılığı
law of supply and demand n. arz ve talep kanunu
law of supply and demand n. arz ve talep kanunu
supply-siders n. arz yanlı ekonomi politikalarını savunan iktisatçılar
supply side economics n. arz yanlı iktisat
in short supply n. arz yetersizliği
supply-side substitutability n. arz yönlü ikame edilebilirlik
supply side economics n. arz yönlü iktisat
supply-side shocks n. arz yönlü şoklar
supply side economics n. arz yönü ekonomisi
shift in supply n. arzda kayma
price elasticity of supply n. arzın fiyat elastikliği
price elasticity of supply n. arzın fiyat esnekliği
accounting office for equipment and office supply inventory n. ayniyat saymanlığı
joint supply n. birlikte arz
individual supply n. bireysel arz
backward-bending labor supply curve n. bir firmanın fiyat ayarlamasının tüm diğer firmaların ürünlerinin talebine yaptığı makro ekonomik etki
current supply n. cari arz
narrow-defined money supply n. dar tanımlı para arzı
narrow-defined monetary supply n. dar tanımlı para arzı
narrow money supply n. dar para arzı
narrow money supply n. dar tanımlı para arzı
direct supply n. doğrudan temin
foreign exchange supply n. döviz arzı
inelastic supply n. düşük arz esnekliği
dynamic aggregate supply curve n. dinamik toplam arz eğrisi
direct supply n. doğrudan tedarik
elastic supply n. elastiki arz
inelastic supply n. esnekliği düşük arz
supply of provisions n. erzak
inelastic supply n. esnek olmayan arz
labor supply n. emek arzı
labour supply n. emek arzı
essential supply n. esas hamule
industrial water supply n. endüstriyel su sağlanması
elastic supply n. esnek arz
short supply n. eksik sipariş
supply bill n. gelirleri artırmaya dair kanun tasarısı
excess supply n. fazla arz
elastic supply n. fiyatlara göre inip çıkan arz
physical supply n. fiziki arz
regressive supply curve n. gerileyen arz eğrisi
broad money supply n. geniş para arzı
wage elasticity of labor supply n. işgücü arzının ücret esnekliği
labor supply n. işgücü arzı
labour supply n. işgücü arzı
supply of labor theory n. iş gücü arzı teorisi
supply of provisions n. ihtiyaç maddeleri
operating level of supply n. işletme stok seviyesi
catalog supply manual n. ikmal kataloğu
supply boat n. ikmal gemisi
supply security n. ikmal güvenliği
supply house n. imalatçıya yarı mamul ürün satan aracı
office supply store n. kirtasiye mağazası
office supply store n. kırtasiyeci
short-run industry supply curve n. kısa dönem piyasa arz eğrisi
short-run supply curve n. kısa dönem arz eğrisi
supply oriented goods n. kaynaklara yönelimli mallar
linen supply and delivery n. keten temini ve dağıtımı
loan supply n. kredi arzı
material supply director n. malzeme ikmal müdürü
material supply n. malzeme temini
supply of goods n. mal tedariki
material supply n. malzeme tedariği
supply agreement n. mal tedariki anlaşması
lucas supply curve n. lucas arz eğrisi
supply at joint cost n. müşterek masrafla tedarik
composite supply n. müşterek arz
customer scope of supply n. müşteri tedarik kapsamı
joint supply n. ortak arz
composite supply n. ortak arz
office supply store n. ofis malzemeleri mağazası
supply of loanable funds n. ödünç verilebilir fonların arzı
supply of loanable funds n. ödünç verilebilir fon arzı
money supply n. para arzı
industry supply curve n. piyasa arz eğrisi
supply of money n. para arzı
money-supply multiplier n. para arzı çoğaltanı
money supply n. para sürümü
industry supply n. piyasa arzı
money supply n. para arzı
market supply n. pazar arzı
supply of money n. para tedariki
money supply tunetion n. para arzı fonksiyonu
market supply n. piyasa arzı
rival supply n. rakip tedariki
rival supply n. rakip arzı
real money supply n. reel para arzı
industry supply n. sektör arzı
law of supply and demand n. sunu ve istem kuralı
supply and demand n. sunu ve istem
water supply and sewage project n. su temin ve kanalizasyon projesi
perfect elasticity of supply n. sonsuz arz esnekliği
bond supply n. tahvil arzı
aggregate supply n. toplam arz
aggregate supply curve n. toplam arz eğrisi
supply time n. tedarik zamanı
supply chain and logistic specialist n. tedarik zinciri yönetimi uzmanı
supply house n. tedarikçi firma
total supply n. toplam arz
supply chain management n. tedarik zinciri yönetimi
supply chain and logistic manager n. tedarik zinciri yönetimi müdürü
source of supply n. tedarik yeri
source of supply n. tedarik kaynağı
consumer phase supply n. tüketici ikmal safhası
scope of supply n. tedarik kapsamı
supply house n. tedarik eden firma
adverse supply shock n. ters arz şoku
supply chain n. tedarik zinciri
supply chain macro processes n. tedarik zinciri makro süreçleri
supply chain planning n. tedarik zinciri planlaması
backward-bending labor supply curve n. tersine dönen emek arz eğrisi
supply contract n. teslimat sözleşmesi
supply chain manager n. tedarik zinciri müdürü
supply planning n. tedarik planlama
bond supply curve n. tahvil arz eğrisi
supply chain n. tedarik zinciri
regressive supply curve n. tersine dönen arz eğrisi
supply price n. tedarik fiyatı
supply contract n. temin sözleşmesi
nation's money supply n. ülkenin para arzı
long-run aggregate supply curve n. uzun dönemli arz eğrisi
long-run industry supply curve n. uzun dönem endüstri arz eğrisi
long-run industry supply curve n. uzun dönem piyasa arz eğrisi
long-run supply curve n. uzun dönem arz eğrisi
national supply n. ulusal arz
supply of investment funds n. yatırım fonları arzı
building supply house n. yapı malzemeleri mağazası
building supply house n. yapı market
building supply store n. yapı malzemeleri mağazası
building supply store n. yapı market
shall supply the contractor with expr. yükleniciye temin edecek
Law
the law of supply and demand n. arz talep kanunu
law of supply and demand n. arz ve talep kanunu
Politics
supply shocks n. arz şokları
supply of land n. arazi sunumu
security of supply n. arz güvenliği
municipal water supply n. belediyenin su sağlaması
energy supply n. enerji temini
energy supply n. enerji ikmal
energy supply n. enerji tedariği
energy supply n. enerji ikmali
energy supply n. enerji arzı
euratom supply agency n. euratom tedarik ajansı
supply of labour n. işgücü arzı
arms supply n. silah tedariki
supply costs n. tedarik maliyetleri
supply contract n. tedarik sözleşmesi
on-site supply n. yerinde tedarik
supply-driven adj. arza dayalı
Institutes
fuel supply and nato pol facilities operating agency n. akaryakıt ikmal ve nato pol tesisleri işletme başkanlığı
directorate general of state supply office n. devlet malzeme ofisi genel müdürlüğü
state supply office n. devlet malzeme ofisi
department of water supply n. içme suyu daire başkanlığı
water supply and sanitation collaborative council (wsscc) n. su tedariki ve sanitasyon işbirliği konseyi
Tourism
tourism supply n. turizm arzı
Technical
provide a power supply to traction system v. cer sistemlerine güç beslemesi sağlamak
not mission capable, supply n. arz sıkıntısının bakım işlerini durdurması nedeniyle sistem ve ekipmanın atanmış görevlerini yerine getiremediğini ifade eden terim
low voltage power supply system n. alçak gerilim güç besleme sistemi
current supply n. akım beslemesi
individual water supply n. ayrık su sağlanması
ac power supply n. ac güç kaynağı
main steam supply n. ana buhar beslemesi
main supply n. ana şebeke
main power supply n. ana güç kaynağı
regulated power supply n. ayarlı güç kaynağı
main power supply system n. ana güç sistemi
low-voltage power supply devices n. alçak gerilim güç kaynakları
switch mode power supply n. anahtar durumundaki güç beslemesi
emergency power supply n. acil durum güç kaynağı
supply system n. besleme donanımı
supply voltage n. besleme gerilimi
pressure oil supply pipe n. basınçlı yağ besleme hattı
supply riser n. besleme düşey hattı
supply air opening n. besleme havası menfezi
supply-air system n. besleme havası sistemi
hot water supply calorifier n. basınçlı sıcak su deposu
supply system n. besleme dizgesi
security of supply n. besleme güvenliği
supply and exhaust ventilation n. besleme ve egzoz havalandırma
power-supply vibrator n. besleme kaynağı vibratörü
supply line n. besleme kolonu
supply tank n. besleme tankı
pressure air supply n. basınçlı hava sağlanması
supply voltage n. besleme voltajı
supply-air equipment n. besleme havası ekipmanı
supply module n. besleme modülü
supply manifold n. besleme kollektörü
supply-air opening n. besleme havası menfezi
supply pressure n. besleme basıncı
supply manifold n. besleme kolektörü
supply cable n. besleme kablo
gasoline supply tank n. benzin deposu
supply cable n. besleme kablosu
independent water supply n. bağımsız su temini
supply air n. besleme havası
supply and waste lines n. besleme ve atık hatları
supply pipe n. besleme hattı
supply-air outlet n. besleme havası çıkışı
supply system n. besleme sistemi
supply card n. besleme kartı
supply panel n. besleme panosu
gasoline supply tank n. benzin motoruna yakıt sağlayan depo
supply line n. besleme hattı
power supply n. besleme devreleri
supply current n. besleme akımı
power supply n. besleme kaynağı
supply fluid n. besleme sıvısı
supply fluid n. besleme yağı
connection to the supply mains n. besleme şebekesine bağlama
supply pipe n. besleme borusu
permanently connected to a water supply n. bir su kaynağına sürekli bağlı olan
steam supply n. buhar beslemesi
steam supply line n. buhar besleme hattı
rated supply voltage n. beyan besleme gerilimi
hot water supply station n. boyler dairesi
external power supply n. dış güç kaynağı
supply grille n. dağıtıcı menfez
supply pipe n. dağıtım borusu
supply cut-out n. dağıtım sigortaları
supply and discharge systems n. doldurma ve boşaltma sistemleri
direct hot water supply n. doğrudan sıcak su temini
bulk supply n. döküm ikmal maddesi
low pressure water supply system n. düşük basınçlı su temini sistemi
diaphragm type fuel supply pump n. diyaframlı yakıt besleme pompası
power supply n. enerji temini
electrical supply n. elektrikle besleme
power supply n. elektrik besleme devresi
electric supply system n. elektrik şebekesi
machine with internal electrical power supply n. elektrikli dahili güç kaynağına sahip makine
power supply n. enerji beslemesi
energy supply systems n. enerji besleme sistemleri
grout supply pipe n. enjeksiyon giriş borusu
supply register n. emiş menfezi
power supply n. enerji arzı
energy supply unit n. enerji besleme ünitesi
electrical supply track systems n. elektrikle beslenen raylı sistemler
gas supply n. gaz arzı
gas supply system n. gaz ikmal sistemi
gas supply systems n. gaz besleme sistemleri
available water supply n. faydalanılan su
gas supply n. gaz beslemesi
gas supply systems n. gaz ikmal sistemleri
gas supply n. gaz ikmali
gas supply installation n. gaz besleme tesisatı
gas supply installation n. gaz besleme tesisi
gas supply n. gaz temini
gas supply n. gaz nakli
power supply n. güç temini
power supply units n. güç besleme birimleri
power supply n. güç beslemesi
power supply n. güç sunumu
power supply unit (psu) n. güç kaynağı ünitesi
power supply n. güç kaynağı
power supply unit n. güç sağlama ünitesi
power-supply source n. güç kaynağı
power supply units n. güç besleme üniteleri
power supply connections n. güç kaynağı bağlantıları
power supply system n. güç kaynağı sistemi
power supply n. güç dağıtıcı
power supply n. güç sağlanması
safety of power transformers and power supply units n. güç transformatörlerinin ve güç besleme birimlerinin güvenliği
emergency power supply for safety service n. güvenlik hizmeti için acil durum güç beslemesi
power supply system n. güç sağlama sistemi
power supply connection n. güç kaynağı bağlantısı
power-supply sensitivity n. güç kaynağı duyarlılığı
supply pressure n. giriş basıncı
power-supply filter n. güç kaynağı filtresi
town gas supply n. havagazı sağlanması
air supply unit n. hava sağlama ünitesi
air supply nipple n. hava alma nipeli
air supply orifice n. hava daraltma deliği
air supply tube n. hava besleme borusu
actual full supply line n. hakiki maksimum su hattı
raw water supply n. ham su beslemesi
air supply n. hava girdisi
air supply n. hava beslemesi
quick coupling pipes for movable irrigation supply n. hareketli sulama sistemi için çabuk bağlamalı borular
air supply n. hava temini
air supply fixtures n. hava temin teçhizatı
air supply duct n. hava iletim kanalı
pneumatic water supply n. hidroforla su sağlanması
air supply duct n. havalandırma kanalı
supply duct n. hava iletim kanalı
supply duct n. iletim kanalı
undergrate air supply n. ızgara altından hava temini
heat supply n. ısı beslemesi
supply canal n. iletim kanalı
heat supply system n. ısı sağlama dizgesi
supply pipe n. isale hattı
heat supply n. ısı arzı
heat supply n. ısı temini
heat supply system n. ısı sağlama sistemi
supply hose n. ikmal hortumu
non-pressure non potable water supply n. içilebilir özellikte olmayan basınçsız su isale hatları
under grate air supply n. ızgara altından hava temini
central power supply (cps) n. merkezi güç sağlama
public low-voltage power supply systems n. kamuya ait düşük gerilimli güç kaynağı sistemleri
carbon supply n. karbon arzı
conductive connection to a supply n. kaynağa iletken bağlantı
uninterruptable power supply n. kesintisiz güç kaynağı
uninterruptible power supply n. kesintisiz güç kaynağı
uninterrupted power supply n. kesintisiz güç kaynağı
pilot oil supply line n. kumanda yağı besleme hattı
available water supply n. kullanılabilir su kaynağı
cloth supply n. kumaş verme
cloth supply n. kumaş besleme
logic supply n. lojik besleme
central power supply system n. merkezi güç besleme sistemi
net supply rainfall n. net yağmur miktarı
governing oil supply n. reglaj yağ beslemesi
available water supply n. sağlanmış su
governing oil supply line n. reglaj yağı besleme hattı
cold water supply n. soğuk su temini
sediment supply n. sediman taşınması
hot-water supply system n. sıcak su arzı dizgesi
hot water supply n. sıcak su temini
hot water supply boiler n. sıcak su hazırlayıcısı
hot water supply n. sıcak su sağlanması
seal steam supply valve n. sızdırmazlık buharı besleme valfi
hot water supply system n. sıcak su döşemi
hot-water supply n. sıcak su arzı
seal oil supply system n. sızdırmazlık yağı besleme sistemi
hot water supply station n. sıcak su sağlama merkezi
liquid oxygen supply equipment n. sıvı oksijen ikmal teçhizatı
sealing steam supply n. sızdırmazlık buharı beslemesi
water-supply facilities n. su sağlama tesisleri
water supply n. su kaynağı
water supply n. su sağlanması
water supply network n. su temini şebekesi
water supply tank n. su temin deposu
water-supply source n. su sağlama yeri
water supply n. su sağlama
water supply tank n. su tedarik tankı
water-supply vehicle n. su ikmal aracı
valves for water supply n. su beslemesi için vanalar
city water supply n. şehir suyu sağlanması
water supply tank n. su tankı
water supply system n. su temini sistemi
water supply n. su ikmali
water supply tank n. su tedarik deposu
water supply network n. su şebekesi
water and air supply system n. su ve hava sağlama sistemi
water supply n. su temin
water supply system n. su sağlama sistemi
water supply station n. su terfi istasyonu
water-supply safety device n. su azalma emniyeti
water-supply point n. su sağlama noktası
check charger and power supply connections n. şarj cihazı ve güç kaynağı bağlantılarını kontrol ediniz
water supply analysis n. su temini analizi
shaft-seal steam supply valve n. şaft sızdırmazlık buharı besleme valfi
water-supply scheme n. su getirme şeması
mains supply n. şebeke beslemesi
water supply n. su temini
mains supply n. şebeke bağlantısı
water supply system n. su getirme düzeni
wash-basin supply pipe n. temiz su borusu
scope of supply n. teslimat kapsamı
supply water n. tahrik suyu
supply schedule n. teslimat programı
technical supply conditions n. teknik tedarik şartları
limit of supply n. teslimat sınırı
water supply installation n. temiz su döşemi
turbine oil supply n. türbin yağ beslemesi
forced air supply n. vantilasyon havası sağlanması
district heating supply n. uzaktan ısıtma ana hattı
air supply n. veriş havası
district heating supply n. uzaktan ısıtma ile besleme
supply air n. üfleme havası
fuel supply n. yakıt alma
oil supply n. yağ beslemesi
fuel supply n. yakıt temini
fuel supply tanks n. yakıt sağlama tankları
fuel supply valve n. yakıt besleme valfi
gasoline supply tank n. yakıt deposu
oil supply pump n. yağ besleme pompası
available water supply n. yararlanılan su
auxiliary power supply n. yardımcı güç kaynağı
fuel supply tank n. yakıt sağlama tankı
oil supply systems of oil burners n. yağ yakan brülörlerinin yağ besleme sistemleri
oil supply n. yağ temini
half-supply voltage principle n. yarı besleme gerilimi ilkesi
auxiliary service supply n. yardımcı servis yerleri beslemesi