dot - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

dot

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"dot" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 17 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
dot i. nokta
General
dot f. dağıtmak
dot f. nokta koymak
dot f. beneklemek
dot f. noktalamak
dot f. serpiştirmek
dot f. nokta nokta kaplamak
dot i. benek
dot i. puan
Slang
dot i. asit (lsd)
Technical
dot küçük bir dairesel leke
dot ondalık nokta
Computer
dot dot
dot nokta
dot boncuk
Music
dot çoğaltma noktası
dot uzatma notası

"dot" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 2 sonuç

Türkçe İngilizce
Computer
dot dot
dot linest

"dot" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 157 sonuç

İngilizce Türkçe
General
dot the i's f. açıklamak
make a dot f. nokta koymak
dot somebody one f. geçirmek
dot somebody one f. koymak
dot somebody one f. yumruk atmak
dot-spot f. beneklemek
polka dot i. benekli kumaş
red dot i. kırmızı nokta
dot plot i. noktasal grafik
dot generator i. nokta üreteci
aim dot steering i. hedef nokta yönlendirici
dot printer i. nokta yazıcı
polka dot i. kumaşta büyük puan
dot printer i. nokta basıcı
dot graphics i. benekli grafik
green dot i. yeşil nokta
dot-like s. nokta gibi
dot-like s. noktaya benzeyen
on the dot zf. dakikası dakikasına
on the dot zf. elifi elifine
on the dot zf. tam vaktinde
Colloquial
show up on the dot tam vaktinde varmak
arrive somewhere on the dot tam zamanında varmak
arrive somewhere on the dot tam vaktinde varmak
be somewhere on the dot tam zamanında ulaşmak
get somewhere on the dot tam vaktinde varmak
arrive somewhere on the dot tam zamanında ulaşmak
show up on the dot tam zamanında ulaşmak
get somewhere on the dot tam zamanında ulaşmak
be somewhere on the dot tam vaktinde gelmek
get somewhere on the dot tam vaktinde gelmek
get somewhere on the dot tam zamanında varmak
show up on the dot tam vaktinde gelmek
be somewhere on the dot tam zamanında varmak
show up on the dot tam zamanında varmak
be somewhere on the dot tam vaktinde varmak
arrive somewhere on the dot tam vaktinde gelmek
Idioms
cross the 't's and dot the 'i's kılı kırk yarmak
the year dot fi tarihinde
since the year dot (brit) en başından beri
since the year dot (us) en başından beri
from the year dot (brit) en başından beri
on the dot tam zamanında
cross the 't's and dot the 'i's noktası virgülüne kadar yapmak
dot the i's and cross the t's en küçük ayrıntıya dikkat etmek
dot the i's and cross the t's kılı kırk yarmak
Speaking
dot your i's and cross your t's çok dikkatli ol
dot your i's and cross your t's işin doğru yapıldığından emin ol
Trade/Economic
dot-com company internet şirketi
dot com internet şirketi
dot.com internet şirketi
dot-com internet şirketi
dot-com boom internet şirketleri patlaması
Technical
dot map nokta haritası
dot punch nokta zımbası
phosphor dot fosfor noktası
dot matrix printer iğneli yazıcı
phosphor dot renkli benek
dot pitch nokta sıklığı
dot cycle nokta periyodu
dot frequency nokta frekansı
bedding dot sıva arası ayar harcı
dot-matrix printer nokta-matris yazıcı
dot-matrix nokta matris
dot per inches inç başına nokta sayısı
tip-induced quantum dot uç dürtülü nicem noktası
dot-matrix nokta-nokta
dot mapping noktalı haritalama
dot matrix nokta matris
small dot-like areas küçük nokta benzeri alanlar
Computer
single dot tek nokta
square dot kare nokta
thick dot kalın nokta
thick dot dash kalın nokta çizgi
round dot yuvarlak nokta
blue dot mavi nokta
dash dot tire nokta
custom dot matrix özel nokta vuruşlu
dash dot çizgi nokta
dash dot dot çizgi nokta nokta
design dot tasarım noktası
double dot iki nokta
each dot represents her nokta
dot printer matris yazıcı
dot dot dash nokta nokta çizgi
elegant fax dot zarif faks dot
dot accent nokta vurgusu
dot matrix nokta matris
dot density nokta yoğunluğu
dot matrix printer nokta matris yazıcı
dot pitch nokta uzaklığı
dot size nokta boyutu
dot dash nokta çizgi
dot matrix nokta vuruşlu
dot matrix printer nokta vuruşlu yazıcı
dot dash heavy koyu nokta çizgi
dot matrix printer nokta matrisli yazıcı
dot pitch nokta uzakığı
dot density options nokta yoğunluğu seçenekleri
dot matrix nokta matrisi
dot graphics benekli grafik
mathematical dot matematiksel nokta
long dash dot uzun tire nokta
over dot üst nokta
dot printer nokta basıcı
dot printer nokta yazıcı
dash-dot-dot çizgi-nokta-nokta
dot-dash nokta-çizgi
dot-dot-dash nokta-nokta-çizgi
dot-dash noktalı çizgi
dash-dot çizgi-nokta
thick dot-dash kalın nokta-çizgi
dot com company internet üzerinden satış yapan firma
dot com internet üzerinden satış yapan firma
dot matrix method nokta matris metodu
dot commer alanı internet olan veya böyle bir şirkette çalışan kimse
dot-commer internet profesyoneli
Informatics
dot graphics benekli grafik
dot product iç çarpım
dot matrix printer iğneli yazıcı
dot com internet üzerinde şirket
dot matrix printer nokta vuruşlu yazıcı
dot pitch nokta uzaklığı
dot pitch noktalar arası uzaklık
dot matrix nokta matris
dot product sayıl çarpım
dot graphics noktalı çizim
dot pitch nokta aralığı
Telecom
dot pitch nokta sıklığı
dot file nokta dosyası
Electric
dot frequency nokta frekansı
dot cycle nokta periyodu
Television
phosphor dot renkli benek
phosphor dot fosfor noktası
Textile
dot coating benekli kaplama
Automotive
dot code dot kodu
red dot kırmızı nokta
Aeronautic
dot diagram nokta diyagramı
Medical
dark dot disease dowling-degos hastalığı
Optics
dot-blot hemorrhage nokta-leke biçiminde kanama
dot-blot hemorrhage noktasal kanama
mittendorf's dot mittendorf noktası
Math
dot product nokta çarpımı
dot product iççarpım
dot product skaler çarpımı
dot product sayıl çarpım
dot product iç çarpım
Physics
dot or scalar product nokta veya skaler çarpımı
Linguistics
triple dot üç nokta
dot chart nokta grafiği
Archaeology
pricked dot decoration sokma nokta bezeme
Military
floating dot gezer nokta
Printery
centred dot i. sözcükte heceler arasına yerleştirilmiş nokta
centred dot i. ara nokta
centred dot i. madde imi
centred dot i. koyu nokta
dot gain nokta kazancı