estimate - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

estimate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"estimate" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 37 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
estimate f. kestirmek
estimate f. tahmin etmek
estimate i. tahmin
General
estimate f. oranlamak
estimate f. değerlendirmek
estimate f. değer biçmek
estimate f. takdir etmek (kıymetini)
estimate f. takdir etmek
estimate f. hesaplamak
estimate f. ücretlendirmek
estimate f. hesap etmek
estimate f. paha biçmek
estimate f. hüküm vermek
estimate f. fikir edinmek
estimate f. tahmin yürütmek
estimate i. ölçüm
estimate i. tahmin
estimate i. itibar
estimate i. değer biçme
estimate i. kestirim
estimate i. hesap
estimate i. görüş
estimate i. takdir
estimate i. fikir
estimate i. kestirme
estimate i. oran
estimate i. tahmini hesap
estimate i. keşif
estimate i. tahmini bedel tayini
Trade/Economic
estimate değer biçmek
Technical
estimate kestirilen değer
estimate tahmini bedel tayini
estimate tahmin etmek
estimate tahmin etmek hesaplamak
Construction
estimate öngörmek
Automotive
estimate tahmini bedel tayin etmek
Statistics
estimate tahmin

"estimate" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 147 sonuç

İngilizce Türkçe
General
over estimate f. gözünde büyütmek
estimate by eye f. kararlamak
estimate price f. biçmek
estimate a price f. paha biçmek
form an estimate of f. değerlendirmek
estimate the weight of something f. okkalamak
estimate the price f. paha biçmek
over estimate f. fazla değer vermek
estimate a price for f. fiyat biçmek
estimate a price f. fiyat biçmek
estimate the damage f. hasar tespiti yapmak
over-estimate f. gözünde büyütmek
re-estimate f. yeniden kestirmek
re-estimate f. yeniden tahmin etmek
re-estimate f. tahmini düzeltmek
point estimate i. nokta tahmin
evacuation time estimate i. tahliye zamanı tahmini
rough estimate i. kaba hesap
definitive estimate i. kesin tahmin
rough estimate i. kabaca tahmin
medical estimate i. tıbbi tahmin
market estimate i. piyasa tahmini
market estimate i. pazar tahmini
provisional estimate of costs i. kesin olmayan tahmini maliyet
final estimate i. ikinci keşif
final estimate i. son keşif
pessimistic time estimate i. kötümser süre tahmini
preliminary estimate i. önkeşif
provisional estimate i. geçici keşif
ability to estimate i. tahmin yeteneği/becerisi
eyeball estimate i. göz kararı
last estimate i. son tahmin
re-estimate i. ikinci tahmin
re-estimate i. yeniden tahmin
re-estimate i. ikinci hesaplama
Phrases
according to our estimate tahminimize göre
Idioms
rough estimate kabaca tahmin
rough estimate kabaca hesap
rough estimate kaba varsayım
rough estimate kaba tahmin
form an estimate şekillendirmek
form an estimate tahmin etmek
form an estimate akılda canlandırmak
form an estimate tahayyül etmek
a ballpark estimate yaklaşık rakam
a ballpark estimate takribi sayı
a ballpark estimate tahmini sayı
a ballpark estimate takribi rakam
a ballpark estimate tahmini rakam
a ballpark estimate yaklaşık sayı
a ballpark estimate/figure kaba tahmin/hesap
estimate the cost at (maliyetini) olarak hesaplamak/tahmin etmek
Trade/Economic
reasonable estimate gerçeğe uygun tahmin
accounting estimate muhasebe tahmini
rough estimate kabaca tahmin etme
composite estimate karma tahmin
rough estimate kaba tahmin
best estimate en iyi tahmin
budget estimate bütçe tahmini
composite estimate birkaç kişilik farklı gruplar üzerinde bölümler halinde yapılan tahminlerin birleştirilmesinden elde edilen toplam veya birleşik tahmin
estimate of damage hasar tahmini
point estimate nokta tahmini
reasonable estimate makul tahmin
over estimate of costs aşırı maliyet tahmini
safe estimate doğru tahmin
estimate of risk hasar tespiti
standard error of estimate standart tahmin hatası
reserve estimate rezerv değerlendirme
cost estimate keşif
reserve estimate birikim değerlendirme
cost estimate maliyet keşfi
cost estimate maliyet tahmini
labour budget estimate işgücü bütçe tahmini
conservative estimate tedbirli tahmin
conservative estimate ihtiyatlı tahmin
rough estimate götürü tahmin
rough estimate takribi tahmin
rough estimate yaklaşık değerlendirme
national consumption estimate ulusal tüketim tahmini
econometric estimate ekonometrik tahmin
baseline cost estimate başlangıç/ilk maliyet tahmini
Insurance
probable loss estimate muhtemel hasar tahmini
estimate of damage hasar tahmini
estimate of risk hasarın tespiti ve tayini
Technical
detailed estimate detaylı fiyat teklifi
settlement estimate oturma tahmini
consistent estimate tutarlı tahmin
bill of quantities estimate keşif özeti
approximate estimate yaklaşık keşif
approximate estimate tahmini keşif
rough estimate kaba keşif
preliminary estimate avan keşif
Computer
byte estimate tahmini bayt
file estimate tahmini dosya
Telecom
consumer support estimate tüketici destek tahmini
Construction
budget estimate keşif
construction estimate inşaat keşfi
contractor's estimate yüklenici keşfi
contractor's estimate müteahhit keşfi
detailed estimate ayrıntılı keşif
detailed estimate detaylı fiyat teklifi
Automotive
damage estimate hasar tahmini
Psychology
unbiased estimate of variance yansız varyans tahmini
standard error of estimate standart tahmin hatası
unbiased estimate yansız tahmin
Statistics
consistent estimate tutarlı tahmin
consistent estimate tutarlı kestirim
unbiased estimate yansız tahmin
unbiased estimate yansız kestirim
unbiassed estimate tarafsız tahmin
ratio estimate oran tahmini
regression estimate regresyon tahmini
regression estimate regresyon ile tahmin
point estimate nokta tahmini
point estimate tek değer halinde tahmin
standard error of estimate tahminin standart hatası
standard error of estimate beklenen değerin tipik hatası
markov estimate markov tahmin edicisi
overall estimate tümsel tahmin
m-estimate m-tahmini
kernel estimate çekirdek tahmini
Marine Biology
allowable catch estimate izin verilebilir av tahmini
Astronomy
estimate of brightness parlaklık tahmini
Linguistics
case reliability estimate olgu güvenirlik ölçüsü
Environment
bounding estimate üst limit tahmini
high-end exposure dose estimate maruz kalma dozunun üst tahmini
cost estimate of the indicative wastewater investments atıksu yatırımları için maliyet tahmini
cost estimate of the indicative water supply investments içme suyu temini yatırımları için maliyet tahmini
Military
estimate distance mesafe tahmin etmek
national intelligence estimate milli istihbarat tahmini
classification estimate sınıflandırma değerlendirmesi
mid range estimate orta vadeli tahmin
strategic estimate of the situation stratejik durum muhakemesi
estimate of the situation durum muhakemesi
estimate of the situation durum değerlendirmesi
flash estimate ilk bütçe tasarısı
administrative estimate idari durum muhakemesi
estimate of the commander komutan durum muhakemesi
intelligence estimate of the situation istihbarat durum değerlendirmesi
intelligence estimate istihbarat değerlendirmesi
intelligence estimate istihbarat tahmini
intelligence estimate of the situation istihbarat durum muhakemesi
command budget estimate komutanlık bütçe tahmini
commander's estimate of the situation komutanın durum değerlendirmesi
logistic estimate of the situation lojistik durum muhakemesi
estimate of terrain arazinin kıymetlendirilmesi
logistic estimate of the situation lojistik durum tahmini