takdir - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

takdir"takdir" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 33 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
takdir admiration i.
takdir appreciation i.
General
takdir homage i.
takdir fate i.
takdir plaudit i.
takdir rating i.
takdir appreciation i.
takdir foreordain i.
takdir estimate i.
takdir approbation i.
takdir tribute i.
takdir esteem i.
takdir predestination i.
takdir estimation i.
takdir regard i.
takdir recognition i.
takdir case i.
takdir admiration i.
takdir eventuality i.
takdir account i.
takdir extolment i.
takdir opinion i.
takdir commendation i.
takdir front i.
takdir discretion i.
takdir encomia i.
Trade/Economic
takdir fixing
takdir rating
takdir appreciation
takdir judgement
Technical
takdir tribute
Computer
takdir appreciation
Statistics
takdir estimation

"takdir" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 189 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
takdir etmek appreciate f.
General
bir şeyden dolayı birini takdir etmek give someone credit for f.
birine karşı takdir nişanesi göstermek pay tribute to f.
elle hafifçe vurmak (takdir/sevgi belirtisi olarak) pat f.
geniş ölçüde takdir edilmek be widely acclaimed f.
kıymet takdir etmek assess f.
kıymet takdir etmek value f.
kıymet takdir etmek appraise f.
önceden takdir etmek foreordain f.
takdir almak be appreciated f.
takdir almak gain appreciation f.
takdir almak/edilmek get credit f.
takdir biçmek appraise f.
takdir edilmek be hailed f.
takdir edilmek win recognition f.
takdir edilmek be appreciated f.
takdir etmek recognize f.
takdir etmek applaud f.
takdir etmek hail f.
takdir etmek admire f.
takdir etmek hold in high esteem f.
takdir etmek regard f.
takdir etmek predestine for f.
takdir etmek evaluate f.
takdir etmek esteem f.
takdir etmek recognise f.
takdir etmek ordain f.
takdir etmek prize f.
takdir etmek commend f.
takdir etmek predestinate f.
takdir etmek pay tribute to f.
takdir etmek pay tribute f.
takdir etmek think highly of f.
takdir etmek appreciate f.
takdir etmek hold in esteem f.
takdir etmek go for f.
takdir etmek assess f.
takdir etmek predestine f.
takdir etmek hold-in-high-regard f.
takdir etmek estimate f.
takdir etmek (kıymetini) estimate f.
takdir etmek (tanrı) ordain f.
takdir görmek be appreciated f.
takdir kazanmak gain appreciation f.
takdir kazanmak win appreciation f.
takdir toplamak win general approval f.
yumuşakça vurmak (takdir/sevgi belirtisi olarak) pat f.
elle hafifçe vurma (takdir/sevgi belirtisi olarak) pat i.
idari takdir administrative discretion i.
ilahi takdir providence i.
kıymet takdir etme valorisation i.
kıymet takdir etme appraisal i.
kıymet takdir etme valorization i.
müzikte takdir music appreciation i.
sosyal takdir/tanınma social recognition i.
takdir eden lauder i.
takdir eden admirer i.
takdir eden kişi admirer i.
takdir edicilik appreciativeness i.
takdir hakkı discretionary power i.
takdir hakkı judicial discretion i.
takdir hakkı discretion i.
takdir kararı valuation resolution i.
takdir ödülü recognition award i.
takdir yetkisi discretionary power i.
takdir yetkisi discretion i.
takdir yetkisi judicial discrection i.
takdir-i ilahi act of god i.
yegane takdir yetkisi sole discretion i.
yumuşakça vurma (takdir/sevgi belirtisi olarak) pat i.
yüksek takdir appreciation i.
yüksek takdir high regard i.
değeri takdir olunamayan nonassessable s.
geniş ölçüde takdir edilen widely acclaimed s.
kimsenin takdir etmediği thankless s.
önceden takdir edilen foreordained s.
takdir edebilen estimative s.
takdir eden appreciatory s.
takdir eden appreciative s.
takdir eden appreciating s.
takdir edici appreciative s.
takdir edilebilen estimative s.
takdir edilemez inappreciable s.
takdir edilen admired s.
takdir edilen appreciated s.
takdir edilmeyen unappreciated s.
takdir edilmeyen unsung s.
takdir ettiğini belirten admiring s.
yeterince takdir edilmemiş under-appreciated s.
mutlak takdir hakkımızla at our absolute discretion zf.
takdir edilemez bir şekilde inappreciably zf.
Phrasals
birisini bir şey için takdir etmek commend someone for something
Phrases
gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim i submit this requisition for your approval and appropriation
kişi veya kişilerin takdir edilmesi gerektiğinde söylenen söz mad props
takdir edersiniz ki as you would appreciate
takdir edersiniz ki as you see
takdir türk milletinindir judgment rests with the turkish people
Proverb
murat insandan, takdir allahtan man proposes god disposes
takdir tedbiri bozar man proposes god disposes
Idioms
takdir edilesi bir çaba göstermek get a for effort
takdir etmek think a lot of someone
takdir etmek hold in high regard
takdir etmek think much of someone
takdir etmek think a great deal of someone
takdir etmek think highly of someone
takdir/beğeni toplamak get brownie points
takdir/beğeni toplamak earn brownie points
Speaking
bunu takdir ediyorum i appreciate that
cesaretini takdir ediyorum i admire your courage
emeklerini hepimiz takdir ediyoruz we all appreciate your efforts
erken cevabınız çok takdir edilecektir your prompt reply will be greatly appreciated
iyi niyetinizi takdir ediyorum i appreciate your intentions
sizin de takdir edeceğiniz gibi as you may appreciate
Trade/Economic
değer takdir bildirimi notice of assessment
değer takdir eden kişi appraiser
değer takdir edilen appraised
değer takdir etme valuation
değer takdir etme valorization
değer takdir etme valorisation
değer takdir etmek appraise
kıymet takdir etmek valorize
kıymet takdir etmek extend
kıymet takdir etmek appraise
kıymet takdir etmek assess
kıymet takdir etmek valorise
kıymet takdir etmek esteem
kıymet takdir masrafları assess costs
mahalli takdir biçme local assessment
takdir edici sorgulama appreciative inquiry
takdir edilen değer appraisal value
takdir edilen değer appraised value
takdir edilen vergiye itiraz etme appeal against an assessment
takdir edilmiş estimated
takdir edilmiş değer assessed valuation
takdir edilmiş değer appraised value
takdir edilmiş değer assessed value
takdir edilmiş kıymet appraised value
takdir edilmiş vergilerin bir kısmının veya tamamının silinmesi abatement
takdir etme estimating
takdir etmek appreciate
takdir etmek rate
takdir etmek assess
takdir hakkı judicial discretion
takdir komisyonu valuation commission
takdir olunmuş kıymet valuation
takdir payı margin of appreciation
takdir ücreti appraisal fee
takdir yetkisi discretionary power
takdir yetkisi discretional power
takdir yetkisi discretion
vergi için takdir edilmiş değer imputed value
vergi kıymeti takdir bölgesi assessment district
yasalara göre bir varlığa değer takdir etmek valorise
yasalara göre bir varlığa değer takdir etmek valorize
Law
değer takdir etme appraisal
delilleri takdir etme weighing the evidence
herhangi bir takdir veya keyfi ceza vermek suretiyle cezalandırmak amerce
idari takdir administrative discretion
kıymetini az takdir etmek undervalue
mahkemenin takdir yetkisi discretion of court
takdir etmek appraise
takdir hakkı judicial discretion
takdir hakkının kötüye kullanılması abuse of discretion
takdir hakkının kullanılması exercise of discretion
takdir marjı margin of appreciation
takdir yetkisi discretion
takdir yetkisi power of discretion
takdir yetkisi discretion
takdir yetkisi discretionary act
türk idari yargısında yerindelik ve takdir yetkisi discretionary and expediency in turkish administrative jurisdiction
yargıcın suçla ilgili sahip olduğu takdir hakkı mercy
yargıcın takdir yetkisi judicial discretion
yargıç takdir hakkı judicial discretion
yerindelik ve takdir yetkisi discretionary and expediency
yöneticilerin takdir hakkı discretion of directors
Politics
keşif ve takdir etme assessment
keşif ve takdir etme sözleşmesi assessment convention
takdir otoritesi discretionary authority
Psychology
fikir beyan etmekten veya takdir görmekten çekinme doxophobia
Education
takdir belgesi certificate of merit
takdir belgesi certificate of appreciation
takdir belgesi certificate of high achievement
takdir belgesi certificate of excellence
Military
takdir belgesi letter of appreciation
takdir madalyası army commendation medal
takdir olunmuş nakil kıymeti agreed valuation
takdir şeridi army commendation ribbon
takdir şeridi commendation ribbon
Latin
iyi yolu görüyor ve takdir ediyorum, ama kötü yoldan gidiyorum video meliora proboque deteriora sequor