takdir - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

takdir"takdir" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 34 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
takdir admiration i.
takdir appreciation i.
General
takdir eventuality i.
takdir foreordain i.
takdir estimate i.
takdir approbation i.
takdir tribute i.
takdir esteem i.
takdir predestination i.
takdir estimation i.
takdir regard i.
takdir recognition i.
takdir case i.
takdir admiration i.
takdir extolment i.
takdir opinion i.
takdir commendation i.
takdir front i.
takdir discretion i.
takdir encomia i.
takdir homage i.
takdir fate i.
takdir plaudit i.
takdir rating i.
takdir appreciation i.
takdir account i.
takdir testimonial i.
Trade/Economic
takdir judgement
takdir fixing
takdir appreciation
takdir rating
Technical
takdir tribute
Computer
takdir appreciation
Statistics
takdir estimation

"takdir" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 212 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
takdir etmek appreciate f.
General
takdir etmek evaluate f.
takdir edilmek be appreciated f.
takdir kazanmak win appreciation f.
takdir edilmek win recognition f.
takdir etmek predestine f.
bir şeyden dolayı birini takdir etmek give someone credit for f.
yumuşakça vurmak (takdir/sevgi belirtisi olarak) pat f.
takdir etmek (kıymetini) estimate f.
takdir etmek estimate f.
takdir etmek admire f.
kıymet takdir etmek assess f.
elle hafifçe vurmak (takdir/sevgi belirtisi olarak) pat f.
takdir etmek predestine for f.
takdir etmek regard f.
takdir etmek esteem f.
önceden takdir etmek foreordain f.
takdir toplamak win general approval f.
takdir etmek think highly of f.
takdir kazanmak gain appreciation f.
takdir etmek prize f.
takdir etmek pay tribute f.
takdir etmek appreciate f.
takdir etmek predestinate f.
birine karşı takdir nişanesi göstermek pay tribute to f.
takdir etmek go for f.
takdir etmek recognize f.
takdir etmek ordain f.
takdir etmek applaud f.
takdir etmek (tanrı) ordain f.
takdir etmek assess f.
takdir görmek be appreciated f.
kıymet takdir etmek appraise f.
takdir etmek hold in esteem f.
takdir etmek hold in high esteem f.
takdir almak be appreciated f.
takdir almak gain appreciation f.
takdir biçmek appraise f.
takdir etmek commend f.
takdir etmek hold-in-high-regard f.
kıymet takdir etmek value f.
takdir etmek pay tribute to f.
geniş ölçüde takdir edilmek be widely acclaimed f.
takdir almak/edilmek get credit f.
takdir edilmek be hailed f.
takdir etmek hail f.
takdir etmek recognise f.
kıymet takdir etmek affeer f.
değerini yeniden takdir etmek rediscover f.
takdir sunmak remember f.
(takdir/sevgi belirtisi olarak) yumuşakça vurmak tig [scottish] f.
takdir etmek speak well for f.
kıymet takdir etme valorization i.
kıymet takdir etme appraisal i.
takdir yetkisi discretionary power i.
elle hafifçe vurma (takdir/sevgi belirtisi olarak) pat i.
yumuşakça vurma (takdir/sevgi belirtisi olarak) pat i.
takdir eden admirer i.
takdir eden lauder i.
takdir yetkisi discretion i.
müzikte takdir music appreciation i.
idari takdir administrative discretion i.
ilahi takdir providence i.
yüksek takdir appreciation i.
yüksek takdir high regard i.
takdir edicilik appreciativeness i.
takdir eden kişi admirer i.
takdir hakkı discretionary power i.
takdir hakkı discretion i.
takdir kararı valuation resolution i.
takdir hakkı judicial discretion i.
yegane takdir yetkisi sole discretion i.
takdir-i ilahi act of god i.
sosyal takdir/tanınma social recognition i.
takdir ödülü recognition award i.
kıymet takdir etme valorisation i.
i takdir etme admirance i.
takdir yetkisi judicial discretion i.
takdir bekleme captation [obsolete] i.
kıymet takdir etme reckoning i.
değerini yeniden takdir etme rediscovery i.
bir şeyi takdir eden kimse thanksgiver i.
(takdir/sevgi belirtisi olarak) yumuşakça vurma tig [scottish] i.
takdir edilebilen estimative s.
takdir eden appreciative s.
takdir edilen admired s.
takdir edilemez inappreciable s.
takdir edebilen estimative s.
kimsenin takdir etmediği thankless s.
takdir edici appreciative s.
önceden takdir edilen foreordained s.
takdir ettiğini belirten admiring s.
takdir edilen appreciated s.
takdir eden appreciatory s.
değeri takdir olunamayan nonassessable s.
takdir edilmeyen unappreciated s.
takdir edilmeyen unsung s.
geniş ölçüde takdir edilen widely acclaimed s.
takdir eden appreciating s.
yeterince takdir edilmemiş under-appreciated s.
takdir eden admirative s.
takdir eden testimonial s.
takdir edilemez bir şekilde inappreciably zf.
mutlak takdir hakkımızla at our absolute discretion zf.
Phrasals
takdir etmek pick up on f.
birisini bir şey için takdir etmek commend someone for something
Phrases
takdir edersiniz ki as you see
gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim i submit this requisition for your approval and appropriation
takdir edersiniz ki as you would appreciate
takdir türk milletinindir judgment rests with the turkish people
kişi veya kişilerin takdir edilmesi gerektiğinde söylenen söz mad props
Proverb
murat insandan, takdir allahtan man proposes god disposes
takdir tedbiri bozar man proposes god disposes
Idioms
takdir göstermek claw (one) on the back f.
küçük şeyleri takdir etmek give thanks for small blessings f.
küçük şeyleri takdir etmek be grateful for small blessings f.
küçük şeyleri takdir etmek thank god for small blessings f.
bir grup/millet ya da kültür içinde en çok saygı ve takdir gören kuş king of birds i.
takdir/beğeni toplamak earn brownie points
takdir/beğeni toplamak get brownie points
takdir etmek think highly of someone
takdir etmek think a great deal of someone
takdir etmek think much of someone
takdir etmek think a lot of someone
takdir etmek hold in high regard
takdir edilesi bir çaba göstermek get a for effort
Poetic/Literary
i takdir etme admiraunce i.
Speaking
sizin de takdir edeceğiniz gibi as you may appreciate
bunu takdir ediyorum i appreciate that
cesaretini takdir ediyorum i admire your courage
iyi niyetinizi takdir ediyorum i appreciate your intentions
emeklerini hepimiz takdir ediyoruz we all appreciate your efforts
erken cevabınız çok takdir edilecektir your prompt reply will be greatly appreciated
Slang
zencilerin kültürel mirasını takdir etme negritude i.
Trade/Economic
takdir hakkı judicial discretion
takdir edilmiş değer assessed value
yasalara göre bir varlığa değer takdir etmek valorize
değer takdir edilen appraised
takdir edilen vergiye itiraz etme appeal against an assessment
takdir yetkisi discretional power
takdir edilmiş değer appraised value
değer takdir etme valuation
takdir edilmiş vergilerin bir kısmının veya tamamının silinmesi abatement
değer takdir etme valorization
değer takdir eden kişi appraiser
takdir edilen değer appraised value
değer takdir etmek appraise
takdir ücreti appraisal fee
takdir etmek appreciate
değer takdir bildirimi notice of assessment
vergi için takdir edilmiş değer imputed value
takdir yetkisi discretion
takdir komisyonu valuation commission
takdir yetkisi discretionary power
takdir edilmiş kıymet appraised value
kıymet takdir etmek valorize
takdir olunmuş kıymet valuation
mahalli takdir biçme local assessment
takdir payı margin of appreciation
takdir etme estimating
takdir edilmiş estimated
kıymet takdir etmek esteem
takdir edilmiş değer assessed valuation
vergi kıymeti takdir bölgesi assessment district
takdir etmek assess
kıymet takdir etmek assess
takdir edilen değer appraisal value
kıymet takdir etmek extend
kıymet takdir masrafları assess costs
takdir etmek rate
kıymet takdir etmek appraise
kıymet takdir etmek valorise
yasalara göre bir varlığa değer takdir etmek valorise
değer takdir etme valorisation
takdir edici sorgulama appreciative inquiry
takdir-i ilahi act of providence
Law
yerindelik ve takdir yetkisi discretionary and expediency
türk idari yargısında yerindelik ve takdir yetkisi discretionary and expediency in turkish administrative jurisdiction
idari takdir administrative discretion
delilleri takdir etme weighing the evidence
takdir yetkisi discretion
mahkemenin takdir yetkisi discretion of court
değer takdir etme appraisal
takdir etmek appraise
takdir hakkının kötüye kullanılması abuse of discretion
kıymetini az takdir etmek undervalue
takdir hakkı judicial discretion
yargıç takdir hakkı judicial discretion
yargıcın takdir yetkisi judicial discretion
takdir yetkisi discretionary act
takdir yetkisi power of discretion
yargıcın suçla ilgili sahip olduğu takdir hakkı mercy
takdir hakkının kullanılması exercise of discretion
yöneticilerin takdir hakkı discretion of directors
takdir marjı margin of appreciation
takdir yetkisi discretion
herhangi bir takdir veya keyfi ceza vermek suretiyle cezalandırmak amerce
Politics
takdir otoritesi discretionary authority
keşif ve takdir etme sözleşmesi assessment convention
keşif ve takdir etme assessment
Psychology
fikir beyan etmekten veya takdir görmekten çekinme doxophobia
Education
takdir belgesi advanced higher i.
takdir belgesi certificate of appreciation
takdir belgesi certificate of merit
takdir belgesi certificate of high achievement
takdir belgesi certificate of excellence
Military
takdir şeridi commendation ribbon
takdir madalyası army commendation medal
takdir belgesi letter of appreciation
takdir şeridi army commendation ribbon
takdir olunmuş nakil kıymeti agreed valuation
Latin
iyi yolu görüyor ve takdir ediyorum, ama kötü yoldan gidiyorum video meliora proboque deteriora sequor