count - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

count

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"count" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 50 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
count f. saymak
count i. sayı
General
count f. hesaba katmak
count f. sayı saymak
count f. sayılmak
count f. sayısını bulmak
count f. varsaymak
count f. önemi olmak
count f. addetmek
count f. önemli olmak
count f. saymak
count f. içermek
count f. içine almak
count f. gözü ile bakmak
count f. değeri olmak
count f. kapsamak
count f. göz önünde tutmak
count f. güvenmek
count i. kont
count i. sayma
count i. iddialar
count i. hesaba katma
count i. hesap
count i. madde
count i. dava maddesi
count i. önemseme
count i. sayım
count i. toplam
count i. sayı
Count i. (bir paket veya kutu içindeki) adet ya da tane
Count i. tane
Count i. adet
Trade/Economic
count hesap etme
count sayma
count hesap etmek
count saymak
Law
count suçlama (dava dilekçesi veya iddianamede sayılan)
count dava maddesi
count saymak
count hesap etmek
Technical
count hesaplamak
count iplik numarası
Computer
count saymak
count yinelemesayısı
count say
count bağ_değ_say
count sayım
Textile
count atkı veya çözgü sayısı
count iplik numarası
Ottoman Turkish
count ta'dad

"count" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 381 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
complete blood cell count i. tam kan sayımı
General
count out f. katmamak
lose count of f. sayısını hatırlamamak
count up f. hesap etmek
count down f. saymak
count out f. saymamak
lose count f. hesabını şaşırmak
count in f. katmak
count one's chickens before they are hatched f. dereyi görmeden paçaları sıvamak
count up f. saymak
count on f. hesaba katmak
count out f. birer birer saymak
count in f. hesaba katmak
not to count f. saymamak
count in f. dahil etmek
count up f. toplamını bulmak
count stars f. yıldızları saymak
count on f. bel bağlamak
count on f. güvenmek
count down f. geriye doğru saymak
keep count of f. sayısını tutmak
count on f. beklemek
count backwards f. geriye doğru saymak
keep count f. sayısını tutmak
count in f. saymak
count up f. hesaplamak
count out money f. paraları birer birer saymak
count someone in f. dahil etmek
count someone out f. dahil etmemek
count out f. yoksun bırakmak
count in f. içermek
be so few one can count them on the fingers of one hand f. parmakla gösterilmek
count upon f. bel bağlamak
count upon f. güvenmek
count on one's fingers f. elle hesaplamak
count on the fingers f. elle hesaplamak
not count your chickens before they hatch f. kasaptaki ete soğan doğramamak
count oneself fortunate f. kendini şanslı saymak
count on someone’s veracity f. birine inanmak
count on someone’s veracity f. birinin doğruluğuna güvenmek
count on someone’s veracity f. birinin dürüstlüğünden şüphe duymamak
count on fingers f. parmak hesabı yapmak
count the cards f. kart saymak
count the days f. günleri saymak
count the days f. gün saymak
count as f. olarak saymak
count as f. olarak görmek
count as f. gibi saymak
count off f. sağdan saymak
count someone among one's closest friends f. en yakın arkadaşlarından birisi olarak saymak
count for something f. para etmek
count for something f. dişe dokunmak
count for something f. kıymeti harbiyesi bulunmak/olmak
count for something f. bir değeri/önemi olmak
count one's beads f. tespih çekmek
count money f. para saymak
count off f. numaralamak
count off f. saymak
white blood cell count decrease f. akyuvar sayısı düşmek
count down from five f. beşten geriye saymak
lose count of f. sayısını unutmak
count on f. güven duymak
count backwards f. geri saymak
count down f. geriye saymak
count backwards f. geriye saymak
count down f. geri saymak
finger count f. parmakla saymak
count sheep f. koyun saymak
count the votes f. oyları saymak
count the votes f. oy saymak
count out i. sayma
blood count i. kan sayımı
metrical system based on a count of syllables i. parmak hesabı
count-down i. geriye sayım
hop count i. sekme sayısı
out for the count s. baygın
out for the count s. derin uykuda
at last count zf. son sayımda
thread count dikiş sayısı
Phrasals
count from something up f. -den doğru saymak
count on kendinden saymak
count on dayanmak
count upon güvenmek
count on güvenmek
count upon bel bağlamak
count out hakem sayması
count on bel bağlamak
count out ortalığa yayarak saymak
count out teker teker saymak
count upon kendinden saymak
count out birden ona kadar sayma
count upon dayanmak
count someone in birini bir planın içine dahil etmek
lose count of sayarken şaşırmak
lose count of sayısını şaşırmak
lose count of sayarken geldiği sayıyı unutmak
count against aleyhine dönmek
count against zararına olmak
count someone or something off sayım yapmak
count someone or something up sayım yapmak
count someone out for something birisini bir organizasyona vb dahil etmemek
count for nothing hiçbir şey ifade etmemek
count for nothing hiçbir önemi olmamak
count back geri saymak
count on someone birine bel bağlamak
count towards something bütünü etkilemek
count towards something toplamı etkilemek
count on somebody birine güvenmek
count on somebody birisine güvenmek
Phrases
by my count benim saydığıma göre
by my count sayabildiğim kadarıyla
make it count iyi değerlendirin
make it count heba etmeyin
make it count anlamlı kıl
make it count hatırlanır kıl
by the last count son sayıma göre
according to the last count son sayıma göre
Proverb
count one's chickens before they're hatched dereyi görmeden paçaları sıvamak
don't count the chicken before they hatch dereyi görmeden paçaları sıvama
count no man happy till he dies ne oldum dememeli ne olacağım demeli
count no man happy till he dies ne oldum dememeli
count no man happy till he dies bu işin yarını da var
don't count your chickens before they hatch dereyi görmeden paçaları sıvama
don't count your chickens before they hatch ortada fol yok yumurta yokken telaş yapma
Colloquial
count one's blessings mutluluk oyunu oynamak
count one's blessings şükretmek
count one's blessings müteşekkir olmak
count one's blessings polyannacılık oynamak
count your blessings yat kalk haline şükret
on the count of three! üç deyince!
count to three üçe kadar say
count to one hundred yüze kadar say
count to one hundred yüze kadar saymak
down for the count bozguna uğramış
Idioms
don't count your chickens before they are hatched dereyi görmeden paçayı sıvamamalı.
count one's chickens before they're hatched dereyi görmeden paçaları sıvamak
count one's chickens before they're hatched ayıyı vurmadan postunu satmak
count noses kelle saymak
count the pennies ufak şeylerde hasis büyük şeylerde müsrif olmak
can count something on the fingers of one hand bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar
count one's chickens dereyi görmeden paçaları sıvamak
count one's chickens before they are hatched doğmamış çocuğa kaftan biçmek
be out for the count kendinden geçmek
be out for the count derin uykuda olmak
be out for the count ne olup bittiğinin farkında olamayacak durumda olmak
does not count bir şeye yaramaz
does not count fark etmez
count the costs zorlukları da hesaba katmak
count the costs maliyetini de düşünmek
count something to someone's credit başarı hanesine yazmak
count something to someone's credit alacağına yazmak
does not count bir şeyi değiştirmez
take the count yenilmek
can count something on the fingers of one hand bir elin parmaklarını geçmez
count the cost kafasına dank etmek
count with someone işe yaramak
count noses sayım yapmak
count the cost bir şeyin bedelinin/maliyetinin ne olduğunu anlamaya başlamak
count with someone önemli olmak
count heads sayım yapmak
count with someone bir anlam ifade etmek
not count for much çok bir şey / anlam ifade etmemek
i wouldn't count on it pek muhtemel/olası değil
i wouldn't count on it o kadar emin olmazdım
Speaking
don't count your chickens before they are hatched dereyi görmeden paçaları sıvama
don't count on me bana bakma
may i count on you size güvenebilir miyim
don't count your chickens before they hatch doğmamış çocuğa don biçilmez
count me out beni saymayın
count me in ben de varım
count me out beni dahil etmeyin/etme
count me out ben yokum
your opinion doesn't count anymore senin fikrinin bir değeri yok artık
if you count this bunu da sayarsan
don't count on me bana bel bağlama
does a camp count? kamp sayılır mı?
i don't know i didn't count bilmiyorum saymadım
i'm going to count to three üçe kadar sayacağım
count to ten ona kadar saymak
count to ten ona kadar say
on the count of three üçe kadar sayınca
i didn't have time to count it saymaya vaktim olmadı
his blood count is low onun kansayımı düşük
i need to know that i can count on you sana güvenebileceğimi bilmem gerek
can i count on you? sana güvenebilir miyim?
can i count on you? size güvenebilir miyim?
I knew I could count on you sana güvenebileceğimi biliyordum
he can't even count to three üçe kadar bile sayamıyor
wait for my three count üçe kadar saymamı bekle
Slang
take the long count ölmek
take the count ölmek
cut your leg off and count the rings yaşını öğren
Trade/Economic
certificate of count sevkiyatm miktar ve doğruluğunu tasdik eden sertifika
the reasons of not doing completely or partly a physical count of inventory tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri
count and delivery surplus sayım ve tesellüm fazlaları
ticket count satın alma yapan müşteri sayısı
count and delivery shortages sayım ve tesellüm noksanları
stock count delivery surpluses sayım ve tesellüm fazlaları
stock count and delivery shortages sayım tesellüm noksanları
cycle count devre hesabı
cash count kasa sayımı
physical count fiziki sayım
trimming head count kişi sayısını azaltma
Politics
open count (of ballots) açık döküm
Technical
stock count difference sayım ve tesselüm avansları
intersection count kavşakta trafik sayımı
traffic count trafik sayımı
tick count tık sayısı
record count kayıt sayma
word count register sözcük sayma yazmacı
record count kayıt sayımı
yarn count iplik numarası
air -born viable particulate count hava kaynaklı canlı partikül sayımı
air -born particulate count hava kaynaklı partikül sayımı
fixed-count check değişmez sayı çeki
hop-count threshold atlama sayısı eşiği
metric count metrik numara
cycle count devre hesabı
wave count dalga sayısı
frequency count frekans hesabı
count action and expansion kısalma ve genişleme
blow count darbe sayısı
inclusion count kalıntı sayımı
x-ray count rate x-ışınları sayım oranı
fiber count lif sayısı
count rate sayım oranı
acid count asit sayısı
valve can't count to three valve 3'e kadar sayamıyor
delay count gecikme sayısı
Computer
service count hizmet sayısı
spp write count spp yazma sayısı
split count bölme sayısı
stroke count atım sayımı
story count yazı sayısı
thread count tema sayımı
thread count iş parçacığı sayısı
tx char count tx krkt sayımı
word count sözcük sayısı
word count sözcük sayımı
user count kullanıcı sayısı
write count yazma sayısı
use count kullanım sayısı
rts off count sayılmayan rts
rts on count sayılan rts
raster count taranan çizgi sayısı
sample count örnek sayım
rows to count sayılacak satırlar
rx char count rx krkt sayımı
route count yol sayısı
byte count byte sayımı
repeat count yineleme sayısı
byte read count bayt okuma sayısı
character count harf sayısı
column count sütun sayısı
count by artış
count me in beni de say
cts on count sayılan cts
count by sayı aralığı
count of sayısı
copy count kopya sayısı
count nums sayı adedi
count last en son sayım
count by say
cts off count sayılmayan cts
count of toplam
crl count crl sayı
cycle count döngü sayısı
dcd count dcd sayımı
decrement count azalma sayımı
dtr count dtr sayımı
error count hata sayımı
frame count kare sayımı
hop count sekme sayısı
handle count tanıtıcı sayımı
hop count hoplama sayısı
handle count işleç sayısı
hop count atlama sayısı
hidden count gizli sayısı
frame count kare sayısı
frame count çerçeve sayımı
grand count genel sayı
job count iş sayımı
interface count arabirim sayısı
line count satır sayısı
loop count döngü sayımı
message count ileti sayısı
patch count düzeltme paketi numarası
patch count düzeltme eki sayısı
paragraph count paragraf sayısı
partition count bölüm sayısı
pool count havuz sayısı
port free count serbest bağlantı noktası sayısı
pin count iğne sayısı
page count sayfa sayısı
redeploy count sayımı yeniden dağıt
report count rapor sayımı
received count alınan sayısı
read count okuma sayımı
word count register sözcük sayma yazmacı
record count kayıt sayma
record count kayıt sayımı
character count karakter sayımı
order count sipariş miktarı
Informatics
word count sözcük sayımı
raster count tarama sıklığı
Telecom
bit-count integrity bit sayma bütünlüğü
character-count integrity karakter sayısı bütünlüğü
Textile
yarn count iplik numarası
metric count metrik numara
Traffic
traffic count trafik sayımı
traffic flow count trafik akım sayımı
Aeronautic
count to saymak
count down geri sayma
count to hesaplamak
Medical
microbial count mikrop sayımı
leucocyte count lökosit sayımı
red bloodcell count alyuvar sayımı
cell count hücre sayımı
blood cell count kan sayımı
aerobic microbial count aerobik mikrop sayımı
bacteria count bakteri sayısı
white bloodcell count akyuvar sayımı
light obscuration particle count test ışık engellemesi ile partikül sayım testi
total microbial count toplam mikrobiyal sayım
plate count plak sayısı
total viable aerobic count toplam canlı aerobik sayımı
full blood count tam kan sayımı
complete blood count tam kan sayımı
blood count kan sayımı
blood cell count kan hücresi sayımı
elevated white blood cell count beyaz küre yüksekliği
blood eosinophil count kan eozinofil sayımı
absolute monocyte count mutlak monosit sayısı
absolute lymphocyte count mutlak lenfosit sayısı
thrombocyte count trombosit sayısı
platelet count trombosit sayısı
complete blood count parameters tam kan sayımı parametreleri
white blood cell count beyaz küre sayısı
absolute neutrophil count mutlak nötrofil sayısı
low platelet count düşük trombosit sayısı
lymphocyte and eosinophil count in peripheral blood periferik kandaki lenfosit ve eozinofil sayısı
leukocyte count lökosit sayısı
ascitic fluid cell count assit sıvısı hücre sayımı
ascitic fluid cell count assidik sıvı hücre sayımı
manual hemocytometer count method manuel hemositometri yöntemi
sperm count sperm sayımı
complete blood count (cbt) tam kan sayımı
white blood cell count akyuvar sayısı
complete blood cell count parameters tam kan sayım parametreleri
Food Engineering
aerobic plate count aerobik plaka sayımı
howard mould count howard küf sayısı
colony count technique koloni sayım tekniği
colony-count technique koloni sayım tekniği
aerobic plate count aerobik plak sayımı
Physics
count ratemeter sayma hızı ölçü aleti
Biology
total viable count toplam canlı bakteri sayımı
cell count hücre sayımı
Biochemistry
background count taban sayımı
Marine Biology
redd count çukurcuk sayımı
adult fish count erin balık sayımı
Botanic
pollen count havadaki polen miktarı
Linguistics
frequency count sıklık sayımı
word frequency count sözcük sıklığı sayımı
word frequency count sözcük sıklık sayımı
word count sözcük sayımı
Environment
count rate sayım hızı
background count arka plan miktarı
particle count partikül sayısı
bacterial count bakteri sayımı
evaluating and controlling microbiological colony count media used in water quality tests su kalite deneylerinde kullanılan mikrobiyolojik koloni sayım besiyerlerinin kontrolü ve değerlendirilmesi
Military
background count temel sayım
body count ölü sayısı
plus count ek sayış
group count grup sayısı
head count yoklama yapmak
head count savaş sonrası yapılan sayım
head count sayım yapmak
Sport
count out nakavt sayımı
take the count nakavt olmak
complete blood count (cbc) tam kan sayımı
Boxing
take the count (boksör) yerden kalkamamak