motorlu - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

motorlu"motorlu" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
General
motorlu motorized s.
motorlu motor s.
motorlu automotive s.
motorlu motor-driven s.
motorlu motorised s.
Technical
motorlu engine-driven
motorlu power-operated
motorlu motorized
motorlu motorised

"motorlu" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 436 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bir yandan bir yana hafifçe sallanarak gitmek/ilerlemek (motorlu araç) careen f.
girmek (motorlu taşıt bir yere) pull in f.
çıkmak (motorlu taşıt bir yere) pull out f.
motorlu araç yan yatarak köşeyi dönmek careen around the corner f.
motorlu araç bir yandan bir yana hafifçe sallanarak ilerlemek careen down the road f.
motorlu araç kullanmak drive a motor vehicle f.
motorlu taşıt kullanmak drive a motor vehicle f.
motorlu testerenin ağzından çıkan keresteyi yönlendirmek tail out f.
motorlu döner kol motorized turning arm i.
motorlu bisiklet moped i.
motorlu küçük trol teknesi dragger i.
motorlu oyma testeresi jigsaw i.
çoğunlukla yarışlar için kullanılan güçlü motorlu tekne powerboat i.
motorlu gemi motor ship i.
motorlu taşıt vergisi motor vehicle tax i.
iki tekerlekli ve motorlu taşıt motor cycle i.
motorlu bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt trailer i.
askeri motorlu araç military motor vehicle i.
motorlu bir taşıtın gümrükten geçiş iznini ifade eden fransız kökenli terim triptyque i.
motorlu karavan caravanette i.
yük taşımak için kullanılan motorlu kamyon motortruck i.
motorlu taşıta ait tekerleklerin ayarlanması wheel alignment i.
motorlu araç machine i.
silindir (motorlu araç olarak) steamroller i.
karada kullanılan motorlu araçları kullanan kimse chauffeur i.
dizel motorlu araç diesel i.
motorlu sandal motor launch i.
yangın söndürme ekipmanını taşıyan motorlu araç fire engine i.
motorlu taşıt filoları motor vehicle fleets i.
motorlu bisiklet motorbike i.
motorlu taşıtlar motor vehicles i.
çok sayıda yolcu taşıyan ve uzun yolculuklarla turlarda kullanılan motorlu, büyük kara taşıtı coach i.
motorlu araç parkı vehicle park i.
motorlu gemi motor vessel i.
üç motorlu hava taşıtı trimotor i.
motorlu polis sweeney i.
motorlu araç tüneli vehicular tunnel i.
motorlu araç motor vehicle i.
motorlu ulaşım aracı motor vehicle i.
motorlu taşıt yolu motorroad i.
motorlu deniz aracı motor vessel i.
uzak doğu’da insan gücüyle çekilen iki tekerlekli küçük faytonun motorlu versiyonu auto-rickshaw i.
ingiltere'de tekerlekli, motorlu veya motorsuz kara taşıma aracı car i.
motorlu araç tescil belgesi motor vehicle registration certificate i.
motorlu taşıt motor vehicle i.
motorlu kara taşıtları motor land vehicles i.
mobil/motorlu polis birliği flying squad i.
motorlu karavan motorhome i.
motorlu testere chainsaw i.
motorlu pompa motor pomp i.
motorlu tekne motor vessel i.
motorlu araç yarışı motor racing i.
dizel motorlu diesel s.
çift motorlu twin-engined s.
dıştan motorlu outboard s.
takma motorlu outboard s.
çift motorlu bimotored s.
Trade/Economic
motorlu araçlar vergisi motor vehicle tax
motorlu taşıyıcı motor carrier
motorlu araçlar vergisi motor vehicles tax
motorlu araçlar ve yakıtlarının perakende satışı retail sell of motor vehicles and fuel oil
motorlu gemi motor vessel
motorlu araçların çamurlukları wheel guards of motor vehicles
motorlu araçların ön cam silme ve yıkama sistemleri wiper and washer systems of motor vehicles
motorlu araçların ve römorklarının park lambaları parking lamps for motor vehicles
motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar tyre pressure gauges for motor vehicles
motorlu araçların motor gücü engine power of motor vehicles
motorlu araçların izin verilen gürültü seviyesi ve egzoz sistemi permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
motorlu araçlar ve römorkların lastikleri ve bu lastiklerin takılması tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting
motorlu taşıt motor vehicle
motorlu taşıt vergisi motor vehicle tax
motorlu taşıtlar vergisi motor vehicles tax
iki tekerlekli motorlu araçların park ayarları stands for two-wheel motor vehicles
motorlu araçların çekme tertibatları motor-vehicle towing-devices
iki tekerlekli motorlu araçların yolcu el tutamakları passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların hız ölçerleri type-approval of two or three-wheel motor vehicles
motorlu araçların dolaylı görüş cihazlarının tip onayı type-approval of devices for indirect vision and of vehicles equipped with these devices
motorlu araçlar endüstrisi motor vehicles industry
motorlu araçlar sanayii motor vehicles industry
motorlu taşıt üreticisi motor vehicle manufacturer
motorlu taşıt imalatçısı motor vehicle manufacturer
ek motorlu taşıtlar vergisi supplementary motor vehicles tax
motorlu taşıtlar vergisi motor vehicle tax
Law
motorlu taşıtlar vergisi motor vehicle tax
mtv (motorlu taşıtlar vergisi) motor vehicles tax
Politics
motorlu araçlar ve römorklarının ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi committee for the adaptation to technical progress of legislation on the removal of technical barriers to trade in motor vehicles and their trailers
motorlu taşıtlar açısından hukuki sorumluluğa karşı zorunlu sigortaya dair avrupa sözleşmesi european convention on compulsory insurance against civil liability in respect of motor vehicles
Institutes
tümtiş, türkiye motorlu taşıt işçileri sendikası motor transport union
motorlu taşıt bürosu motor insurance bureau
Insurance
motorlu taşıt aracı yolcu sigortası motor vehicle passenger insurance
motorlu gemi motor ship
motorlu gemi motor vessel
motorlu araç motor vehicle
motorlu taşıt üçüncü şahıs mecburi mali sorumluluk sigortası compulsory motor third party liability insurance
kapsamlı motorlu taşıt sigortası comprehensive motor vehicle insurance
Technical
motorlu araç motorcar
motorlu greyder motor grader
motorlu araçlarla donatılmış motorized
elektrik motorlu hidrolik direksiyon sistemi electro power steering
motorlu jeneratör transformer
motorlu gemi motorboat
motorlu araç motor vehicle
turbo motorlu uçak turbo propeller plane
motorlu bisiklet autocycle
motorlu araçlarla donatma motorization
motorlu bahçe süpürücü garden vac
dizel motorlu gemi diesel ship
motorlu taşıt aracı vehicle
motorlu testere saw machine
motorlu tekerlekli sandalye motorized wheelchair
motorlu araç automobile
motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar tyre pressure gauges for motor vehicles
motorlu araç teknolojisi motor vehicle technology
motorlu torna engine lathe
motorlu skreyper motorscraper
dizel motorlu gemi motorship
motorlu sandal motor launch
motorlu kamyon auto-truck
denetim motorlu eyleyici control-motor actuator
ikiz motorlu twin-engine
motorlu vana motor-operated valve
motorlu pompa motor-pump
motorlu testere power saw
motorlu aygıt power tool
motorlu oyma testeresi fretsaw
motorlu skreyper power scraper
iki dingilli iki katlı motorlu taşıt vagonu carriage of cars
motorlu oyma testeresi reciprocating saw
motorlu kesici power shears
motorlu oyma testeresi jigsaw
motorlu oyma testeresi saber saw
motorlu tokmak power rammer
motorlu oyma testeresi scroll saw
tek motorlu uçak single engined aircraft
motorlu yük gemisi cargo motorship
motorlu teknelerdeki gibi bazı motorların çalışmasına olanak tanıyan ilk hareket ipi starting rope
motorlu süpürücü motor sweeper
motorlu şalter motor switch
motorlu aspiratör motor-driven exhauster
motorlu damper motor operated damper
motorlu vana motorized valve
motorlu şahmerdan power hammer
motorlu burgu powered auger
çift motorlu twin-engined
motorlu taşıt tekerlek takozu wheel scotches for motor cars
motorlu panjur automatic blind
motorlu panjur automatic roller shutter
akaryakıt kullanan motorlu araç fuel consuming motor vehicle
motorlu karyola power bed
elle tutmalı motorlu darbeli matkapların tutamaklarındaki titreşim the vibration occurring at the handles of hand-held power driven impact drills
elle tutulan taşınabilir motorlu aletler hand-held portable power tools
motorlu endüstriyel taşıyıcı powered industrial truck
motorlu bisiklet motorbike
motorlu bot motorboat
motorlu kayık motorboat
motorlu kızak snowmobile
motorlu kasnak power reel
motorlu numune tablası motorized stage
elektrikli motorlu taşınabilir aletler transportable motor-operated electric tools
arkadan motorlu araba rear engined car
motorlu taşıt motor vehicle
çift motorlu twin-engine
motorlu endüstriyel araçlar powered industrial trucks
motorlu karavan motor caravan
yükün yerinin motorlu cihazlarla yanal olarak değiştirildiği özel istifleme şartlarında çalışan endüstriyel araçlar industrial trucks operating in special conditions of stacking with load laterally displaced by powered devices
motorlu taşıtların yakma sistemlerinin dönüştürülmesi conversion of propulsion system of motor vehicles
elde kullanılan motorlu aletler hand-held motor operated tools
motorlu taşıtların izinsiz kullanımına karşı koruma cihazları devices to prevent the unauthorized use of motor vehicles
taşınabilir elektrik motorlu alet transportable motor-operated electric tool
motorlu taşıtlarda kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı liquefied petroleum gas used in motor vehicles
motorlu çim biçme makinesi powered lawn-mover
motorlu çalı kesicisi engine-driven brush cutter
su motorlu alarm water motor alarm
federal motorlu taşıt güvenlik standartları federal motor vehicle safety standards
motorlu taşıt sürücüleri motor vehicle drivers
elektrik motorlu el aleti hand-held electric motor operated tool
motorlu alet motor-operated tool
yaya kumandalı motorlu biçme makinesi pedestrian-controlled motor mower
sırığa monte edilen motorlu budayıcı pole-mounted powered pruner
elektrik motorlu pompa electric motor pump
elektrik motorlu tahrik düzeni electric motor drive
elektrik motorlu pompa electromotor pump
dizel motorlu soğutma suyu pompası diesel cooling water pump
içten yanmalı motorlu kesme makinesi internal combustion cutting-off-machine
elle tutulan içten yanmalı motorlu zincirli testerenin ön ve arka el koruyucuları front and rear hand-guards of portable hand-held combustion engine chain-saw
motorlu valf motor-driven valve
motorlu valf motor valve
motorlu-motor üzerinde yakıt ve elektrik donanımları engine-mounted fuel and electrical components
motorlu araçlarla donatılmış motorised
motorlu araçlarla donatma motorisation
(motorlu taşıtlarda) hızlanmak için son kuvvetle itmek veya hızlanmak için itme gücü uygulamak firewall
Computer
denetim-motorlu eyleyici control-motor actuator
kontrol-motorlu eyleyici control-motor actuator
Informatics
çok motorlu arama multi-engine search
Textile
hava motorlu air motor driven
Construction
motorlu harç yayılma tablası motorized mortar flow table
motorlu asfalt kompaksiyon cihazı motorized asphalt compaction
motorlu dijital direkt kesme cihazı motorized digital direct shear
motorlu merkezkaç çıkarma cihazı motorized centrifuge extractor
Woodworking
taşınabilir motorlu zincirli testere portable chain-saw
Automotive
dizel motorlu traktör diesel engined tractor
motorlu bisiklet auto cycle
federal motorlu taşıt güvenlik standartları federal motor vehicle safety standards
önden motorlu front engine
motorlu taşıt motor vehicle
motorlu araçları çamur ve sudan korumaya yarayan kanat fender
motorlu araçların ön sis lambaları ve bu lambaların filament lambaları front fog lamps for motor vehicles and filament lamps for such lamps
motorlu araçların ve römorklarının arka kısmına plaka takılması space for mounting and the fixing of rear registration plates on motor vehicles and their trailers
motorlu araçların izin verilen gürültü seviyesi ve egzoz sistemi permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların azami tasarım hızı, azami torku ve azami net motor gücü maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two or threewheel motor vehicles
motorlu araçlar ve römorkların lastikleri ve bu lastiklerin takılması tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting
motorlu araçların izinsiz kullanımına karşı koruma cihazları devices to prevent the unauthorized use of motor vehicles
motorlu araçların çamurlukları wheel guards of motor vehicles
motorlu araçların motor gücü engine power of motor vehicles
motorlu araçların koltuk başlıkları head restraints of seats of motor vehicles
m1 sınıfı motorlu araçların kütleleri ve boyutları masses and dimensions of motor vehicles of category m1
motorlu araçlar ve römorklarının sıvı yakıt depoları ve arka koruma donanımları liquid fuel tanks and rear protective devices for motor vehicles and their trailers
motorlu araçların ve römorklarının yan koruması (yan koruyucular) lateral protection (side guards) of certain motor vehicles and their trailers
motorlu araçların sesli ikaz cihazları audible warning devices for motor vehicles
motorlu araçlar ve römorklarının ısıtma sistemleri heating systems for motor vehicles and their trailers
motorlu araçların ve römorklarının direksiyon tertibatı steering equipment for motor vehicles and their trailers
motorlu araçlar ve römorklarına ait geri vites lambaları reversing lamps for motor vehicles and their trailers
motorlu araçların yakıt tüketimi fuel consumption of motor vehicles
motorlu araçların ve römorkların zorunlu tanıtım levhaları ve etiketleri, takılma yerleri ve yöntemleri statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers, and their location and method of attachment
motorlu araçlar ve römorklarının mekanik bağlantı tertibatları ve bunların araçlara yerleştirilmesi mechanical coupling devices of motor vehicles and their trailers and their attachment to those vehicles
motorlu araçların geri vites ve hız ölçer (takometre) donanımları reverse and speedometer equipment of motor vehicles
motorlu araçların belirli sınıflarının iç yapılarında kullanılan malzemelerin yanma davranışı burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicles
motorlu araçların sürücülerinin ön görüş alanı field of vision of motor vehicle drivers
motorlu araçların emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri safety belts and restraint systems of motor vehicles
belirli motorlu araç sınıflarının ve römorklarının frenleme düzenekleri braking devices of certain categories of motor vehicles and of their trailers
motorlu araçların ve römorklarının arka sis lambaları rear fog lamps for motor vehicles and their trailers
motorlu araçlar ve römorklarının emniyet camları ve cam malzemeleri safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers
motorlu araçların cam yüzeylerinin buz çözme ve buğu giderme sistemleri defrosting and demisting systems of glazed surfaces of motor vehicles
n sınıfı motorlu araçların kabin arka panelinin önündeki dış çıkıntılar external projections forward of the cab's rear panel of motor vehicles of category n
motorlu araçların ön cam silme ve yıkama sistemleri wiper and washer systems of motor vehicles
motorlu araçların ve römorklarının park lambaları parking lamps for motor vehicles
aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının motorlu araçlara ve römorklarına yerleştirilmesi installation of lighting and lightsignalling devices on motor vehicles and their trailers
motorlu araçların ve römorklarının sinyal lambaları direction indicator lamps for motor vehicles and their trailers
motorlu araçların iç donanımları (koltukların ve aksamının dayanıklılığı) interior fittings of motor vehicles (strength of seats and of their anchorages)
motorlu araçların ve römorklarının geri yansıtıcıları reflex reflectors for motor vehicles and their trailers
motorlu araçların ve römorklarının arka tescil plaka lambaları rear registration plate lamps for motor vehicles and their trailers
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların kütleleri ve boyutları masses and dimensions of two or threewheel motor vehicles
motorlu araçların iç donanımları (bir çarpma halinde direksiyon mekanizmasının davranışı) interior fittings of motor vehicles (the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact)
motorlu araçların dış sinyal lambaları external projections of motor vehicles
motorlu araçlarda kullanılan dizel motorlardan çıkan kirletici emisyonlara karşı alınan önlemler measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles
motorlu araçların ve römorklarının kapıları doors of motor vehicles and their trailers
motorlu bisiklet autocyclc
motorlu bisiklet moped
motorlu bisiklet autocycle
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların sesli ikaz cihazları audible warning devices for two-or three-wheel motor vehicles
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların frenleri braking of two or three-wheel motor vehicles
motorlu araçların emniyet kemerleri için bağlantı parçaları anchorages for motor-vehicle safety belts
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların bazı aksam ve özellikleri certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles
iki veya üç tekerlekli motorlu araçlara aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi installation of lighting and light-signaling devices on two or three-wheel motor vehicles
dizel motorlu traktör diesel-engined tractor
motorlu araçlarda bulunan kıvılcımlı ateşleme ile çalışan motorların radyolarda neden olduğu parazitlenmenin giderilmesi suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to motor vehicles
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların arka tescil plakasının takılma yeri space for mounting the rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles
iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar için zorunlu işaretlemeler statutory markings for two-or threewheel motor vehicles
motorlu araçların ve römorkların tip onayı type-approval of motor vehicles and their trailers
iki veya üç tekerlekli motorlu araçların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla tasarlanmış koruyucu tertibatlar protective devices intended to prevent the unauthorized use of two-or three-wheel motor vehicles
motorlu araçların uzun hüzme ve/veya kısa huzme olarak çalışan farları ve motorlu araçlar ve römorklarının onaylanmış lamba ünitelerinde kullanılan ışık kaynakları motor-vehicle headlamps which function as main-beam and/or dipped-beam headlamps and to incandescent electric filament lamps for such headlamps
motorlu araçların hız sınırlayıcı donanımları ve bunların takılması speed limitation devices or similar speed limitation on-board systems of certain categories of motor vehicles
motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles
motorlu araçlar ve römorklarının belirli sınıflarına ait paçalık sistemleri spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers
motorlu araç fren sistemi motor vehicle brake systems
elle tutulan taşınabilir motorlu aletler hand-held portable power tools
iki tekerlekli motorlu taşıtlar two-wheeled motorcycles
motorlu taşıtların iç donanımları ile ilgili üye ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılması approximation of the laws of the member states relating to interior fittings of motor vehicles
iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar için sesli ikaz cihazları audible warning devices for two-or three-wheel motor vehicles
iki tekerlekli motorlu taşıtların yolcu el tutamakları hand-holds on two-wheeled motor vehicles
motorlu taşıtlardan yayılan emisyonların oluşturduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler measures to be taken against air pollution by emission from motor vehicles
asimetrik kısa huzme veya uzun hüzme veya ikisini birden yayan motorlu taşıt farları motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical passing beam or driving beam or both
motorlu nakil aracı motor vehicle
dizel motorlu karayolu taşıtlarının egzoz dumanı emisyonu exhaust smoke emission of diesel engines of vehicles
motorlu taşıt farı motor vehicle headlamp
motorlu taşıtların izin verilebilir ses seviyesi ve egzoz sistemi permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
motorlu taşıtların kütleleri ve boyutları masses and dimensions of motor vehicles
önden çarpma anında motorlu taşıtlardaki kişilerin korunması protection of occupants of motor vehicles in the event of a frontal impact
motorlu taşıtların çekme tertibatları motor-vehicle towing devices
motorlu taşıtların geri vites ve hız ölçer tertibatları reverse and speedometer equipment of motor vehicles
motorlu taşıtların motor gücü engine power of motor vehicles
motorlu taşıt sürücülerinin görüş alanı field of vision of motor vehicle drivers
motorlu taşıtların iç donanımları interior fittings of motor vehicles
motorlu taşıtların emniyet kemerleri ve bağlama sistemleri safety belts and restraint systems of motor vehicles
motorlu taşıtların dış çıkıntıları external projections of motor vehicles
motorlu taşıtların yakıt tüketimi fuel consumption of motor vehicles
motorlu taşıt lastik kaplama motor vehicle wheel coating
motorlu taşıt lastikleri motor vehicle tires
motorlu taşıt lastikleri motor vehicle tyres
motorlu taşıt sürücüleri motor vehicle drivers
motorlu karavan powered caravan
motorlu karavan motor caravan
hafif motorlu taşıt light motor vehicle
büyük motorlu ve performansı yüksek amerikan arabası muscle car
motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojileri bölümü department of motor vehicles and transportation technologies
serbest piston motorlu doğrusal jeneratör free piston engine linear generator
adım motorlu rölanti hava kontrol düzeni step motor iac system
hidrojen yakıtlı içten yanmalı motorlu araç hydrogen ice vehicle
içten yanmalı motorlu araç internal combustion engine vehicle
motorlu alet power tool
motorlu bagaj kapağı kilidi power deck lid release
motorlu karavan motorcaravan
motorlu araç motor vehicle
motorlu araç güvenliği yasası motor vehicle safety act
motorlu araç üreticileri birliği motor vehicle manufacturers association
motorlu taşıtlar vergisi road tax
motorlu testere eğesi chain saw file
motorlu tornavida electric screwdriver
arkadan motorlu araç rear-engined
arkadan motorlu ve arkadan itişli araç rear-engine rear-wheel drive
arkadan motorlu ve dört tekerlekten çekişli araç rear-engine four-wheel drive
ortadan motorlu araç mid-engine
ortadan motorlu ve arkadan itişli araç rear mid-engine rear-wheel drive
ortadan motorlu ve dört tekerlekten çekişli araç mid-engine four wheel drive
ortadan motorlu ve önden çekişli araç mid-engine front wheel drive
kanada motorlu araçlar güvenlik standartları ve yönetmelikleri canadian motor vehicle safety standards and regulations
elektrik motorlu takviyeli direksiyon electric motor power steering
önde-ortada motorlu arkadan itişli front mid-engine rear-wheel drive
önden motorlu front engined
önden motorlu arkadan itişli front-engine rear-wheel drive
önden motorlu dört tekerlekten çekişli front-engine four-wheel drive
önden motorlu önden çekişli front-engine front-wheel drive
boylamasına arkadan motorlu longitudinale posteriore
motorlu taşıtlar vergisi vehicle excise duty
uluslararası motorlu araç imalatçıları örgütü international organization of motor vehicle manufacturers
Traffic
motorlu taşıt yolu motorroad
motorlu araç trafiğine kapalı bölge/alan vehicle-free environment
motorlu araç tüneli vehicular tunnel
motorlu taşıt giremez motorized vehicles are not allowed
motorlu taşıt giremez motorised vehicles are not allowed
motorlu taşıt giremez no motor vehicles
motorlu taşıt yolu sonu end of expressway
motorlu taşıt yolu başlangıcı expressway entrance
Railway
motorlu tek bir vagondan oluşan demiryolu taşıtı railcar
motorlu boji motor bogie
motorlu tren motor train
tek motorlu boji single engined bogie
Aeronautic
kişilerin motorlu pervaneyle hareket eden bir paragliding sayvanı kuşanarak uçtuğu havacılık sporu paramotoring
jet motorlu uçak jet aircraft
jet motorlu kalkış jet assisted take off
motorlu taşıma vasıtası engine car
iki motorlu güç kaynağı double engine power unit
tek motorlu uçak single engine aircraft
jet motorlu helikopter jet helicopter
motorlu planör motor glider
yardımcı motorlu planör power-assisted glider
piston-motorlu pervane piston-engined propeller
birden fazla motorlu uçak multi engine
çift motorlu jet twinjet
çift motorlu uçak twin-engine plane
Marine
genellikle motorlu filikalara verilen isim pinnace
motorlu tekne motor boat
venedik kanallarında kullanılan motorlu küçük kayık vaporetto
içinde yaşanılabilecek şekilde tasarlanmış büyük motorlu kayık kabin cruiser
motorlu yat motor yacht
genellikle motorlu yolcu botu water taxi
takma motorlu outboard
motorlu balıkçı kayığı powered fishing boat
bazen yolcuları gemiden karaya taşımakta kullanılan motorlu bot launch
yat veya motorlu teknelerin kontrol yerleri cockpit
dıştan motorlu outboard
motorlu duba lighter
ücret karşılığında yolcu taşıyan motorlu taşıt jitney
takma motorlu tekne outboard motorboat
içten motorlu gezinti teknesi inboard-engined pleasure craft
motorlu gezi teknesi powered-recreational craft
Medical
motorlu araç kazaları motor vehicle accidents
Agriculture
motorlu çim biçme makinesi power lawn mover
motorlu çim biçme makinesi rotary mower
motorlu pulluk motor plough
motorlu sırt atomizörü engine driven portable atomizer
kendi yürür motorlu pülverizatör self-propelled engine sprayer
motorlu çim ve bahçe ekipmanları powered lawn and garden equipment
motorlu tırpan motor scythe
motorlu pulverizatör engine driven sprayer
motorlu bahçe pülverizatörü motorized garden sprayer
motorlu bahçe pülverizatörü motorized yard sprayer
Environment
motorlu arındırma tertibatı power driven decontamination equipment
motorlu taşıtlardan yayılan emisyonlardan kaynaklanan hava kirliliği air pollution from emission from motor vehicles
Military
tek motorlu avcı uçağı single-engine fighter
tek motorlu türbojet taarruz uçağı skyhawk
tek motorlu süpersonik turbo jet önleme uçağı delta dart
top motorlu kundağı gun motor carriage
turbo motorlu sesten hızlı her türlü havada kullanılan bir avcı uçağı raven
müşterek motorlu araç merkezi joint motor pool
motorlu haberci hizmeti motor dispatch service
motorlu araç makinist brövesi motor vehicle mechanic badge
motorlu birlik mobile unit
müşterek motorlu araç merkezi physical motor pool
motorlu araç onarım parkı motor repair park
motorlu piyade tugayı motorized infantry brigade
motorlu yürüyüş truck movement
motorlu kademeli nakliyat motor movement by echelon
motorlu devriye motor patrol
motorlu tümen motorized division
motorlu keşif kolu motor patrol
motorlu mühimmat değerlendirme ve yenileme birliği mobile ammunition evaluation and reconditioning unit
motorlu birlik motorized unit
motorlu silah motorized gun
motorlu konvoy motor convoy
motorlu yürüyüş motorized march
motorlu ulaştırma aracı motor transport
motorlu piyade motorized infantry
motorlu kızak snow scooter
motorlu kol motor column
motorlu top motorized gun
motorlu topçu motorized artillery
motorlu kundak motor carriage
obüs motorlu kundağı howitzer motor carriage
motorlu araç parkı motor park
motorlu vasıtalarla teçhiz etme veya edilme motorization
motorlu müfreze motorized detachment
menzil sahası motorlu ulaştırma hizmeti motor transport service
motorlu yürüyüş motor march
motorlu intikal motor movement
rahat motorlu yürüyüş düzeni route order
çift motorlu avcı uçağı twin-engined fighter
çift motorlu süpersonik taarruz uçağı hornet
çok motorlu uçak multiengine aircraft
hava savunmasında kullanılan tek motorlu turbo jet önleme uçağı delta dagger
katı yakıtlı roket motorlu standard missile
askeri motorlu araç military motor vehicle
kundağı motorlu roketatarlar self propelled rocket launchers
kundağı motorlu palet çekili topçu sistemleri self-propelled chain towing artillery systems
kundağı motorlu araç self-propelled mount
kundağı motorlu self-propelled
ağır motorlu araç bakımı heavy automotive maintenance
kundağı motorlu topçu self-propelled artillery
kundağı motorlu top self-propelled gun
kundağı motorlu obüs self-propelled howitzer
kundağı motorlu silah self-propelled weapon
birlik motorlu araç parkı administrative motor pool
birleştirilmiş motorlu araç parkı consolidated motor pool
motorlu vasıtalarla teçhiz etme veya edilme motorisation
Cinema
elektrik motorlu alıcı electric driven camera
elektrik motorlu kamera electric driven camera