telefon - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

telefon"telefon" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 15 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
telefon telephone i.
General
telefon call i.
telefon dial phone i.
telefon phone i.
telefon fone i.
telefon acoustic telegraph i.
Colloquial
telefon blower i.
Slang
telefon blower i.
telefon the horn i.
Technical
telefon telephone i.
Computer
telefon telephony i.
Automotive
telefon telephone i.
Abbreviation
telefon tel. (telephone) i.
British Slang
telefon blower i.
telefon dog and bone i.

"telefon" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
telefon numarası çevirmek dial f.
çalmak (telefon/zil) ring f.
telefon açmak call f.
telefon etmek call f.
telefon etmek call up f.
General
aramak (telefon) dial f.
konuşmaları gizlice dinlemek için telefon hattına tel bağlamak wiretap f.
telefon etmek buzz f.
ödemeli telefon görüşmesi yapmak call collect f.
telefon bağlantısı kurmak (biriyle) get through to f.
telefon açmak ring up f.
telefon görüşmesi yapmak make a telephone conversation f.
ödemeli telefon görüşmesi yapmak reverse charge f.
telefon etmek give a tinkle f.
birine tekrar telefon etmek call someone back f.
kendisini telefonla arayıp bulamayan birine telefon etmek call someone back f.
ödemeli telefon görüşmesi yapmak reverse the charge f.
dinlemek amacıyla birinin telefon hattına tel bağlamak tap f.
telefon etmek ring up f.
birine telefon etmek call someone up f.
telefon etmek put a call through f.
birine telefon etmek give someone a ring f.
telefon etmek phone f.
telefon dinlemek monitor a phone call f.
telefon açmak telephone f.
telefon etmek dial f.
telefon hattına tel bağlayarak birinin konuşmalarını gizlice dinlemek wiretap f.
çevirmek (telefon numarasını) dial f.
telefon ederek çağırmak buzz f.
telefon etmek ring somebody up f.
bakmak (kapı/telefon) answer f.
tel bağlayarak konuşmalarını gizlice dinlemek (telefon hattına) wiretap f.
telefon etmek give a ring f.
ödemeli telefon görüşmesi yapmak reverse the charges f.
telefon etmek telephone f.
telefon bağlamak transfer call to f.
telefon açmak phone f.
ödemeli telefon görüşmesi yapmak reverse charges f.
telefon etmek ring f.
birine telefon etmek ring someone up f.
telefon bağlamak put through f.
telefon çevirmek dial (a telephone number) f.
hatta kalmak (telefon) hold the line f.
hatta kalmak (telefon) stay on hold f.
hat açmak (telefon) install a telephone line f.
hat açtırmak (telefon) install a telephone line f.
(telefon hattı) kesilmek go dead f.
birine telefon etmek give somebody a ring f.
birine telefon etmek call somebody up f.
birine telefon etmek give somebody a buzz f.
birine telefon etmek phone somebody (up) f.
birine telefon etmek give somebody a call f.
birine telefon etmek ring somebody (up) f.
özel telefon görüşmesi yapmak make a private call f.
telefon numaralarını çevirmek dial f.
telefon çevirmek dial f.
telefon bağlantısı sağlamasına yardım etmek get someone through f.
telefon bağlantısı sağlamak get through f.
telefon çalmak (phone) to ring f.
yanlış düşürmek (telefon numarası) dial the wrong number f.
yanlış düşürmek (telefon numarası) call the wrong number f.
telefon açmak make a phone call f.
birine telefon etmek ring somebody f.
birine telefon etmek ring somebody up f.
(telefon) numaraları çevirmek dial f.
(telefon) bağlantıyı kesmek disconnect f.
-e telefon etmek put through a call to f.
(telefon) bağlamak get through (to) f.
telefon aktarmak transfer one's call to someone f.
(telefon) bağlamak put through f.
telefon ile görüşmek be on the phone f.
telefon ile görüşmek speak to someone on the phone f.
telefon ile görüşmek be on the telephone f.
telefon ile görüşmek speak to someone on the telephone f.
telefon bağlatmak get a phone line connected f.
telefon hattı kapanmak be cut off f.
telefon dinlemek wiretap f.
telefon sessizde olmak be on silent f.
(telefon) sessizde olmak be on silent f.
kesmek (telefon/cereyan/gaz vb) disconnect f.
telefon şarj etmek charge the phone f.
birine telefon etmek telephone someone f.
birine telefon açmak telephone someone f.
(telefon) bütün hafta sonu susmak bilmemek not stop ringing all weekend f.
adresi telefon rehberinden bulmak find the address in the phone book f.
telefon numarasını değiştirmek change one's telephone number f.
ekranda görünen ücretsiz telefon hattını aramak dial the toll-free number on the screen f.
telefon konuşmalarını/görüşmelerini dinlemek listen in on phone calls f.
telefon kapatmak hang up f.
telefon kapamak hang up f.
(telefon ekranı) donmak get hanged f.
yeni bir telefon almak buy a new phone f.
(telefon vb) ekranda çıkmak come up on the screen f.
telefon ekranını yukarı kaydırmak swipe up f.
telefon hattını gizlice dinlemek için tertibat takmak tap f.
telefon faturası telephone bill i.
telefon operatörü operator i.
telefon hattı telephone line i.
telefon direği telephone pole i.
telefon rehberi telephone book i.
telefon kulübesi phone box i.
telefon fihristi phone book i.
elektronik telefon anahtarlama sistemleri electronic telephone switching systems i.
ücretsiz telefon hizmeti freefone i.
telefon santrali switchboard i.
telefon servisi phone service i.
telefon görüşmesi telephone call i.
telefon konuşması telephone conversation i.
acele telefon urgent phone call i.
telefon şirketleri telephone companies i.
tuşlu telefon touchtone telephone i.
telefon teli telephone wire i.
milletlerarası telefon ücreti toll i.
telefon rehberleri telephone directories i.
abone (dergi/gazete/telefon için) subscriber i.
telefon fihristi phonebook i.
jetonlu telefon pay telephone i.
telefon konuşması call i.
telsiz telefon radiotelephone i.
telefon meşgul sesi busy signal i.
telefon sistemi phone system i.
telefon mühendisliği telephone engineering i.
abd'de hizmet veren bir telefon firması telco i.
telefon üzerindeki numaraların olduğu kadran dial i.
telefon ücreti toll i.
diskli telefon dial telephone i.
telefon etme telephoning i.
telefon fişi phone jack i.
telefon konuşması phone call i.
hücresel telefon sistemleri cellular telephone systems i.
uluslarası veya şehirlerarası telefon görüşmesi trunk call i.
direkt telefon hattı (özellikle devlet başkanları arasında) hot line i.
telefon santralı telephone exchange i.
telefon kulübesi telephone box i.
telefon servisi telephone service i.
telefon uzatması telephone extension i.
telefon fişi telephone plug i.
ödemeli telefon konuşması collect call i.
konuşmaları gizlice dinlemek için telefon hattına tel bağlama wiretap i.
telefon ahizesi handset receiver i.
gizlice telefon dinleyen wiretapper i.
telefon sesi ring i.
dahili telefon intercom i.
telefon sistemi telephone system i.
telefon kontürü credit i.
kontörlü telefon payphone i.
telefon alıcısı telephone receiver i.
telefon santralı exchange i.
telefon operatörü carrier i.
şehirlerarası telefon konuşması trunk call i.
(telefon) yardım hattı helpline i.
paralel telefon extension i.
telefon santralı kapasitesi telephone switchboard capacity i.
hayatın parçası haline gelmiş telefon, mikrodalga, bilgisayar gibi teknolojik cihazlara sahip olmayan kimse urban amish i.
telefon rehberi telephone directory i.
telefon vasıtasıyla tedavi telemedicine i.
telefon vb gibi teknolojik gelişmelerin insanların arasındaki mesafeyi ortadan kaldırması glocalization i.
telefon şirketi telephone company i.
telsiz telefon wireless i.
arabalarda telefon vb koymak için kullanılan tutacak car holder i.
telefon numarası çevirici dialler i.
ankesörlü telefon pay telephone i.
konuşmaları gizlice dinlemek için telefon hattına takılan aygıt wiretap i.
telefon fihristi telephone book i.
telefon operatörü telephone operator i.
telefon santralı central i.
kırmızı telefon hot line i.
telefon görüşmesi telephone interview i.
telefon hattı line i.
telefon operatörü telephone carrier i.
dahili telefon hattı extension i.
telefon kablosu telephone cord i.
telefon rehberi directory i.
telefon kulübesi telephone kiosk i.
telefon kulübesi call box i.
telefon araması phonecall i.
telefon sistemleri telephone systems i.
şehirlerarası telefon ücreti toll i.
telefon ünitesi telephone unit i.
telefon idaresi phone company i.
telefon aktarma transfer a call i.
şehirler ya da milletler arası telefon konuşmalarından alınan ücret toll i.
telefon faturası phone bill i.
ahize (telefon) receiver i.
telefon kadranı telephone dial i.
telefon numarası çevirici dialer i.
telefon zili telephone bell i.
dijital telefon sistemleri digital telephone systems i.
telsiz telefon radio telephone i.
sabit telefon land phone i.
arama (telefon) ringing i.
telefon kablosu phone cord i.
telefon ahizesi receiver i.
telefon fişi phone plug i.
telefon operatör görevlisinin doğrudan müşteriye cevap vererek hizmet sunduğu arama merkezi call center i.
hat (telefon/telgraf/tren/gemi vb için) line i.
telefon rehberi yellow pages i.
telefon kutusu telephone box i.
telefon kulübesi phonebooth i.
sabit telefon fixed line i.
telefon eden kimse caller i.
telsiz telefon wireless telephony i.
telefon jakı telephone jack i.
telsiz telefon wireless telephone i.
yanlış telefon numarası wrong numbet i.
telefon çevir sesi dialing tone i.
telefon kadranı dial i.
şehiriçi telefon konuşması local call i.
telefon kodu dialing code i.
telefon etme call i.
şehirlerarası telefon trunk call i.
telefon numarası call number i.
telefon santralı switchboard i.
telefon çağrısı phone call i.
telefon aygıtı phone device i.
telefon no phone number i.
telefon görüşmesi phone call i.
telefon numarası phone number i.
telefon hattı phone line i.
telefon görüşmeleri phone calls i.
telefon kartı phonecard i.
televizyonlu telefon video telephone i.
telefon kulübesi telephone compartment i.
kablosuz telefon wireless telephone i.
görüntülü telefon videotelephone i.
görüntülü telefon videophone i.
telefon kulübesi phone compartment i.
telefon kulübesi phone booth i.
telefon rehberi book i.
(telefon) arama ringing i.
dahili telefon interphone i.
(telefon) santral exchange i.
(telefon) merkez exchange i.
(telefon) dahili numara extension i.
uluslararası (telefon konuşması) long-distance i.
şehirlerarası telefon konuşması long-distance call i.
telsiz telefon walkie-talkie i.
gizlice dinleyen (telefon vb) wire-tapper i.
telefon makinesi handset i.
kulaklıklı telefon headset i.
telefon kaskı headphones i.
dahili telefon house-phone i.
telefon santrali central i.
telefon konuşması telephone call i.
telefon ücretleri telephone charges i.
telefon dairesi telephone department i.
telefon kulübesi telephone booth i.
telefon abonesi telephone subscriber i.
telefon depozitosu telephone deposit i.
telefon mesajı telephone message i.
telefon numarası telephone number i.
özel telefon (hattı) private line i.
telefon kulübesi kiosk i.
umumi telefon pay telephone i.
telefon kabini phone-box i.
tuşlu telefon push-button telephone i.
telgraf veya telefon wireless i.
telsiz telefon ya da telgraf radio i.
portatif telsiz telefon walkie-talkie i.
telefon direği telegraph pole i.
telefon direği telegraph post i.
paralel telefon hattı party line i.
şehirlerarası telefon görüşmesi trunk call i.
şehirlerarası telefon görüşmesi long-distance call i.
şehirlerarası telefon görüşmesi long-distance i.
telefon kabini phone box i.
tuşlu telefon touch tone phone i.
sabit telefon numarası fixed phone number i.
direkt telefon direct telephone i.
işitme engelli insanların telefon görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış cihaz text telephone i.
telefon dinlemesine takılan cinayet the murder that got snagged in phone tapping i.
dokuz haneli telefon numarası nine-digit phone number i.
telefon sapığı phone psycho i.
telefon trafiği telephone traffic i.
yoğun telefon trafiği heavy telephone traffic i.
telefon tacizi phone harassment i.
acil telefon emergency telephone i.
telefon şakası telephone joke i.
telefon görüşmesi telcon i.
telefon hatları telephone lines i.
sabit hat telefon fixed-line telephone i.
akıllı telefon smart phone i.
ankesörlü telefon pay phone i.
telefon arıza teknisyeni faultsman i.
şehirlerarası telefon görüşmesi toll call i.
telefon kontörü airtime minutes i.
görüntülü telefon video phone i.
dokunmatik telefon touch phone i.
telefon şakası phony phone call i.
telefon şakası hoax call i.
telefon şakası prank call i.
telefon şakası crank call i.
telefon şakası phony call i.
telefon kayıtları phone records i.
telefon hattı trunk i.
telefon rehberi phone book i.
telefon rehberi phonebook i.
telefon mağazası phone store i.
telefon dükkanı phone store i.
telefon mağazası phone shop i.
telefon dükkanı phone shop i.
telefon tutucu phone cradle i.
telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama pocket-calling i.
telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama pocket dialing i.
telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama butt dialing i.
çevirmeli telefon rotary phone i.
çevirmeli telefon rotary telephone i.
telefon kartı calling card i.
telefon kartı phone card i.
telefon kartı telephone card i.
telefon iletim kulesi telephone transmission tower i.
umumi/ankesörlü telefon public phone i.
halka açık telefon public phone i.
telefon tamiri phone repair i.
telefon tamiri telephone repair i.
telefon kodu area code i.
telefon konuşması buzz i.
telefon etme calling i.
telefon dinleyici dictograph i.
telefon çevir sesi dial tone i.
telefon arkadaşları phone friends i.
bir mobil telefon işletim sistemi symbian os i.
telefon şakası yapan kimse prank caller i.
telefon sapığı prank caller i.
akıllı telefonlardan önceki telefon grubu feature phone i.
akıllı telefon dışında kalan temel fonksiyonlu cihaz feature phone i.
akıllı telefon özelliğine sahip olmayan sadece temel özelliklere sahip cep telefonu feature phone i.
ulusal telefon rehberinde yer almayanlar listesi national do-not-call list i.
telefon kılıfı phone case i.
kullan at telefon burner phone i.
kullan at telefon disposable phone i.
kullan at telefon burner i.
tablet telefon phablet i.
görüntülü telefon video telephone i.
telefon numaram my phone number i.
benim telefon numaram my phone number i.
tek kullanımlık telefon burner phone i.
akıllı telefon çekim gücü smartphone reception i.
telefon (radyo/tv/ telsiz)'nun iyi çekmesi good reception i.
telefon kullanılmasına müsaade edilmeyen bölge quiet zone i.
kordonlu telefon corded phone i.
telefon şarj cihazı phone charger i.
telefon ekranı phone screen i.
izleyicilerle telefon bağlantısı kurulan radyo programı talk radio i.
telefon görüşmesi call i.
telefon konuşması call i.
telefon çağrısı call i.
telefon etme call i.
telefon görüşmesi talebi call i.
telefon hattının gizlice dinlenmesi için tertibat takılması tap i.
telefon dinleme tapping i.
leylek telefon candlestick telephone i.
telefon siparişi telephone order i.
meşgul (telefon) engaged s.
rehberde olmayan (telefon numarası) unlisted s.
(telefon hattı) meşgul engaged s.
şehirlerarası (telefon görüşmesi vb) long-distance s.
kendi isteği ile telefon rehberinde bulunmayan ex-directory s.
şehirlerarası (telefon konuşması) long-distance s.
şehirlerarası (telefon görüşmesi) long-distance s.
(telefon) kapalı on-hook s.
(telefon) şehirlerarası long-distance s.
(telefon) açık off-hook s.
görüşmeye açık (telefon) available for use s.
beklemede (telefon) on hold zf.
Phrasals
telefon açmak come by f.
birçok kişiye/birçok yere telefon etmek/açmak call around f.
kısa zaman çok sayıda telefon araması ve/veya mesaj almak blow up f.
(mektup/telefon/soru/sipariş) yağdırmak beset with (something) f.
(mektup/telefon/soru) yağmuruna tutmak beset with (something) f.
(mektup/telefon/soru/sipariş) yağdırmak besiege with (something) f.
(mektup, telefon, soru) yağmuruna tutmak besiege with (something) f.
(mektup/telefon/soru/sipariş) yağdırmak besiege someone or something with something f.
(mektup, telefon, soru) yağmuruna tutmak besiege someone or something with something f.
telefon etmek call up f.
telefon açmak call up f.
üst kattaki birine telefon etmek call up f.
telefon etmek call someone or something up f.
telefon açmak call someone or something up f.
(radyo, telefon) çekmek come in f.
birisine telefon etmek ring up f.
birçok yere telefon etmek call around f.
telefon ile (bir bilgiyi birine) iletmek telephone something in (to someone) f.
telefon ile (bir bilgiyi birine) iletmek telephone something in to someone f.
(telefon/radyo programı) bağlamak patch someone through f.
(email/telefon yoluyla) ulaşmak go through f.
(telefon/email yoluyla) iletişim kurmak go through f.
mektup, telefon almak hear from f.
telefon etmek dial up f.
birine telefon etmek dial up f.
birine telefon açmak dial up f.
telefon edip hasta olduğunu söyleyerek/bahane ederek işe gitmemek bang something in f.
başarıyla ulaşmak (telefon ile, e-posta ile) go through f.
yerine ulaşmak (telefon, e-posta) go through f.
Phrases
dünyadaki/piyasadaki en iyi/en mükemmel/ideal (telefon, model, ürün) best of all worlds expr.
bir telefon kadar yakın as close as a phone expr.
Colloquial
telefon etmek place a call to f.
(telefon) çekmek have reception f.
telefon cebindeyken yanlışlıkla aramak pocket dial f.
telefon kilidi açık kaldığı için farkında olmadan birini aramak pocket dial f.
birine telefon etmek give (someone) a dingle f.
telefon edip hasta olduğunu söyleyerek/bahane ederek işe gitmemek bang in (sick) f.
telefon rehberi the book [usa] i.
akıllı telefon ve bilgisayarlarda kullanılan program app i.
kısa zaman çok sayıda telefon araması ve/veya mesaj alma blowing up i.
direkt telefon a hot line i.
özel telefon görüşmeleri personal calls i.
telefon görüşmesi telecon i.
telefon hattı üzerinden internet bağlantısı dial-up i.
telefon kilidi açık kalan telefonun yanlışlıkla birini araması pocket dial i.
telefon dolandırıcılığı spoofing attack i.
telefon hattını kullanan dial-up s.
telefon hattı üzerinden bağlanılan dial-up s.
telefon hattı aracılığıyla bağlanılan dial-up s.
telefon numaranı söyle say your phone number expr.
telefon numaranı ver give me your telephone number expr.
Idioms
(telefon veya radyoda) açık ve seçik olarak duymak hear (one) loud and clear f.
(telefon veya radyoda) net bir şekilde duymak hear (one) loud and clear f.
birisine telefon açmak give someone a call f.
birisine telefon etmek give someone a call f.
birisine telefon açmak give someone a bell f.
birisine telefon açmak give someone a buzz f.
birisine telefon etmek give someone a ring f.
birisine telefon etmek give somebody a buzz f.
birisine telefon açmak give someone a ring f.
birisine telefon açmak give somebody a buzz f.
birine telefon etmek give somebody a tinkle f.
birisine telefon etmek give someone a bell f.
birine telefon açmak give somebody a tinkle f.
birisine telefon etmek give someone a buzz f.
(telefon) acı acı çalmak ring off the hook f.
(birinin) telefon numarasını almak get (one's) number f.
telefon çaldı, benimki mi paniği cellular macarena i.
direkt telefon the hot line i.
açık kalmış (telefon) off the hook s.
(telefon) açık kalmış off the hook s.
Speaking
bir sürü telefon aldım I got a lot of calls expr.
bu civarda telefon mu çekmiyor? no service around here? expr.
beni bu telefon numarasından ara call me at this phone number expr.
beni bu telefon numarasından ara call me at this telephone number expr.
bana telefon numaranı ver give me your phone number expr.
her şey bir telefon görüşmesiyle başladı it all started with a phone call expr.
insanlar telefon bağımlısı mı oluyorlar? are people becoming telephone addicts? expr.
ondan acil bir telefon geldi there was an urgent call from him expr.
onun telefon numarası nedir? what's her telephone number? expr.
özel bir telefon görüşmesi yapmalıyım I need to make a personal telephone call expr.
onun telefon numarası nedir? what's his telephone number? expr.
neden telefon etmedin ki? why didn't you just give me a phone? expr.
sadece bir telefon kadar uzakta just a phone call away expr.
sanırım bu senin için (telefon/mektup vb) I think it's for you expr.
sana telefon açacağım I'll give you a call expr.
size telefon var there is a call for you expr.
sana bu sabah telefon açtı mı? did he phone you this morning? expr.
size bu sabah telefon açtı mı? did she call you this morning? expr.
size bu sabah telefon açtı mı? did she phone you this morning? expr.
sadece bir telefon kadar uzak just a phone call away expr.
sana bu sabah telefon açtı mı? did she phone you this morning? expr.
senin için bir telefon var there's a call for you expr.
sana bu sabah telefon açtı mı? did she call you this morning? expr.
size bu sabah telefon açtı mı? did he call you this morning? expr.
size bu sabah telefon açtı mı? did he phone you this morning? expr.
sana bu sabah telefon açtı mı? did he call you this morning? expr.
telefon numaran ne what is your telephone number expr.
telefon kesildi (hat gitti) the phone went dead expr.
telefon görüşmemize istinaden referring to our conversation expr.
telefon görüşmemize istinaden regarding our (phone) conversation expr.
telefon çekmiyor I don't have any reception expr.
telefon etmem gerek I have to make a phone call expr.
telefon icat edilmeden önce before the invention of the telephone expr.
telefon numaranı istedi she asked me for your phone number expr.
telefon burada çekmiyor I can't get any reception down here expr.
telefon çağrılarımı aldın mı? did you get my phone calls? expr.
telefon elde having his phone in his hand expr.
(kapı/telefon) şunu açar mısın get it expr.
(kapı/telefon) şuna bakar mısın get it expr.
Slang
telefon etmek get on the horn f.
genelde uyuşturucu satıcılarının kullandığı ve takip edildiği anlaşılınca atılan telefon burner i.
modası geçmiş eski telefon brickberry i.
birinin telefon numarası digits i.
telefon numarası digits i.
telefon yeni de, sen kimsin? new phone, who dis expr.
telefon yeni de, tanıyamadım new phone, who dis expr.
telefon yeni de, kiminle görüşüyorum? new phone, who dis expr.
telefon yeni de, kim arıyor? new phone, who dis expr.
telefon listem silindi sen kimsin? new phone, who dis expr.
Trade/Economic
ödemeli telefon etmek make a collect call f.
ödemeli telefon etmek make a reverse charge call f.
ödemeli telefon etmek call collect f.
ödemeli telefon etmek reverse charges f.
kurumun ürün veya hizmetleri hakkında müşterilere bilgi verilen telefon hattı careline i.
acil telefon numaraları emergency telephone numbers i.
acil telefon numaraları emergency numbers i.
dahili telefon extension i.
genel telefon public call office i.
izleme amaçlı telefon follow-up calls i.
kent içi telefon konuşması local call i.
rehberden rastgele telefon numaralarını arayarak yapılan satış cold calling i.
rehberden rastgele telefon numaralarını arayarak satış yapan kimse cold caller i.
rasgele telefon arayıcısı predictive dialer i.
şehirler arası telefon konuşması toll-call i.