belirtmek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

belirtmek"belirtmek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 59 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
belirtmek indicate f.
belirtmek specify f.
belirtmek state f.
belirtmek remark f.
General
belirtmek purport f.
belirtmek ventilate f.
belirtmek reflect f.
belirtmek sign f.
belirtmek bring f.
belirtmek assert f.
belirtmek imply f.
belirtmek predicate f.
belirtmek state f.
belirtmek point out f.
belirtmek represent f.
belirtmek manifest f.
belirtmek expound f.
belirtmek speak f.
belirtmek denominate f.
belirtmek exude f.
belirtmek mark f.
belirtmek unfold f.
belirtmek evince f.
belirtmek deliver oneself of f.
belirtmek quote f.
belirtmek indicate f.
belirtmek denote f.
belirtmek spell f.
belirtmek emphasise f.
belirtmek show f.
belirtmek designate f.
belirtmek express f.
belirtmek specify f.
belirtmek determine f.
belirtmek make a mention of f.
belirtmek explain f.
belirtmek note f.
belirtmek breathe f.
belirtmek embody f.
belirtmek define f.
belirtmek import f.
belirtmek evidence f.
belirtmek suggest f.
belirtmek signify f.
belirtmek emphasize f.
belirtmek emit f.
belirtmek feature f.
belirtmek enumerate f.
belirtmek stipulate f.
belirtmek couch f.
Phrasals
belirtmek pint out
Law
belirtmek manifest
belirtmek imply
Technical
belirtmek enumerate
belirtmek identify
belirtmek specify
belirtmek state
belirtmek name
belirtmek denote

"belirtmek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 139 sonuç

Türkçe İngilizce
General
(bilgi/haber) kaynağını belirtmek/vermek source f.
(bir şey) hakkında şüphelerini açıklamak/belirtmek express doubts about f.
acısını paylaştığını belirtmek express one's sympathy to f.
açık seçik belirtmek articulate f.
açıkça belirtmek express clearly f.
açıkça belirtmek enounce f.
açıkça belirtmek enunciate f.
açıkça belirtmek pin down f.
açıkça belirtmek specify f.
aksini belirtmek say the opposite of f.
aksini belirtmek assert the contrary f.
altını çizerek belirtmek lay weight on f.
altını çizerek belirtmek lay emphasis on f.
altını çizerek belirtmek lay stress on f.
ana hatlarıyla belirtmek outline f.
arasıra tekrarlanan bir durumu belirtmek için kullanılır be subject to f.
aşağıda belirtmek specify below f.
aşağıda belirtmek indicate below f.
ayrıntıları ile belirtmek particularize f.
ayrıntıları ile belirtmek particularise f.
ayrıntıları ile belirtmek specify f.
belirtmek (altını çizerek) highlight f.
belirtmek (ifade etmek) indicate f.
belirtmek (şartları/kuralları) prescribe f.
belirtmek istemek (i) would like to indicate (that...) f.
belirtmek istemek want to state f.
belirtmek istemek want to indicate f.
bir fikir belirtmek state an opinion f.
bir şeyi belirtmek make something clear f.
bir şeyin güzelliğini belirtmek serve as an offset to something f.
davanın tüm delillerini sunduğunu belirtmek rest one's case f.
değerini belirtmek için (birşeyi) incelemek criticise f.
değerini belirtmek için (birşeyi) incelemek criticize f.
diye belirtmek state as f.
doğruluğunu belirtmek certify f.
düşüncelerini açıkça belirtmek enunciate f.
düşüncelerini belirtmek express f.
düşüncelerini belirtmek express one's thoughts f.
düşüncelerini belirtmek opine f.
eksik belirtmek underspecify f.
fikir belirtmek form a view on f.
fikrini belirtmek declare f.
fikrini belirtmek pussyfoot f.
görüş belirtmek opine f.
göstermek (belirtmek vb) denote f.
hastalık yüzünden işyerine gelmeyeceğini belirtmek called in sick f.
hastalık yüzünden işyerine gelmeyeceğini belirtmek call in sick f.
ısrarla belirtmek harp f.
iki şey arasındaki farkı belirtmek draw a distinction f.
kaynak belirtmek indicate the sources f.
kazıklarla (bir yerin) sınırlarını belirtmek stake off f.
kazıklarla belirtmek peg out f.
kelimenin önemini belirtmek underscore f.
kendi fikrini belirtmek speak one's piece f.
kesin olarak yerini belirtmek pinpoint f.
kesin ve açık olarak belirtmek formulate f.
maddeler halinde belirtmek estipulate f.
miktar belirtmek quantify f.
miktarını belirtmek quantify f.
neden belirtmek state a reason f.
niceliğini belirtmek quantify f.
olumlu olarak belirtmek constate f.
önceden belirtmek predetermine f.
önceden belirtmek foreshadow f.
önemini belirtmek lay stress on f.
önemini belirtmek emphasise f.
önemini belirtmek lay weight on f.
önemini belirtmek lay emphasis on f.
önemini belirtmek emphasize f.
önemle belirtmek accentuate f.
özellikle belirtmek point to f.
sebep belirtmek state a reason f.
sembol ile belirtmek emblematize f.
sembol ile belirtmek emblematise f.
sembol ile belirtmek symbolize f.
sembol ile belirtmek symbolise f.
şeklinde belirtmek state as f.
şeklinde belirtmek indicate as f.
tam olarak belirtmek indicate clearly f.
tam olarak belirtmek specify fully f.
tam olarak belirtmek specify exactly f.
tam olarak belirtmek pin something down f.
tam olarak belirtmek specify precisely f.
taziyelerini belirtmek convey one's condolences f.
tekrar belirtmek respecify f.
tercih belirtmek express preference f.
tezahürat yaparak sevgisini belirtmek make much of f.
üzüntüsünü belirtmek bemoan f.
yeniden belirtmek rearticulate f.
yetersiz belirtmek underspecify f.
yukarıda belirtmek point out above f.
yukarıda belirtmek indicate above f.
bir yeri belirtmek için kullanılır at ed.
bir zamanı belirtmek için kullanılır at ed.
şaşkınlık belirtmek için kullanılır yow ünl.
ingiliz veya britanya kökenli herhangi bir şeyi belirtmek üzere kullanılan önek anglo ök.
Phrasals
istek-arzu belirtmek purr over
Phrases
belirtmek isterim ki i'd like to state that
belirtmek isterim ki i'd like to point out that
bir kaçını belirtmek gerekirse to mention but a few
önemle belirtmek gerekir ki it is crucial to state that
tam olarak belirtmek gerekirse to be more precise
üzülerek belirtmek durumundayım ki i am sorry to inform you that
üzülerek belirtmek durumundayım ki it is unfortunate that i have to inform you
üzülerek belirtmek durumundayım ki i regret to announce that
üzülerek belirtmek durumundayım ki unfortunately i must inform you that
üzülerek belirtmek durumundayım ki i regret to say that
üzülerek belirtmek durumundayım ki it is unfortunate that i must inform you
üzülerek belirtmek durumundayım ki i am sorry to say that
üzülerek belirtmek durumundayım ki i am afraid i must inform you that
üzülerek belirtmek durumundayım ki much to my regret i must inform you that
Colloquial
başını iki yana sallayarak onaylamadığını belirtmek shake one's head
Idioms
anlam karmaşasına yer vermeyecek şekilde açık bir sekilde belirtmek get clear on
beğenisini belirtmek give one's compliment
beğenisini belirtmek send one's compliment
birisinin çok az para harcadığını belirtmek için söylenen bir söz the last of the big spenders
fazlasıyla belirtmek/belirgin kılmak speak volumes
hoşnutsuzluğunu belirtmek carry on
kısaca belirtmek/açıklamak put something in a nutshell
şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtmek make no bones of
şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtmek make no bones about
tehlikeyi belirtmek give the alarm
üzüntüsünü belirtmek apologize (to) for
yolu/istikameti göstermek/belirtmek point the way
Speaking
kötü kokan bir şeyi belirtmek için kullanılan bir ifade pee you
şuna da belirtmek isterim ki I would also like to point out that
Slang
güzel bir şeyden etkilenildiğinde duyulan hazzı belirtmek için kullanılan ifade unf
Trade/Economic
borsanın gereğinden fazla düşen teknik durumunu belirtmek için kullanılır oversold
Law
özel bir mütalaayı belirtmek üzere bir belgeye düşülmüş not remark
Politics
önemle belirtmek emphasize
önemle belirtmek emphasise
önemle belirtmek stress
Telecom
kablonun fiziksel büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimi gage
Construction
bir bölgedeki konut fiyatlarını belirtmek için kullanılan bir ifade median multiple
Marine
dalgıcın orada olduğunu belirtmek üzere suyun üstüne bırakılan ve halatla bir yere bağlanan küçük şa surface marker buoy
demir attığını belirtmek üzere geminin pruvasına çekilen siyah bir küre anchor ball
Medical
cerrahi operasyon sırasında tümör sınırlarını veya rest tümör varlığını belirtmek için doku içine konulan madde surgical clips
radyoterapi uygulamadan önce hastanın hareketsiz kalması ve ışın alanlarının merkezlerini belirtmek için cilt üzerine konulan işaretler localization marks
Military
mermi belirtmek shell