tamamen - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tamamen"tamamen" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 127 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tamamen completely zf.
tamamen exactly zf.
General
tamamen teetotal s.
tamamen utter s.
tamamen flat-out s.
tamamen ex s.
tamamen abject s.
tamamen mature s.
tamamen definite s.
tamamen fast s.
tamamen pure s.
tamamen full s.
tamamen precious s.
tamamen unbelieving s.
tamamen all zf.
tamamen completely zf.
tamamen in toto zf.
tamamen purely zf.
tamamen on the whole zf.
tamamen de zf.
tamamen finally zf.
tamamen bang on zf.
tamamen hopelessly zf.
tamamen richly zf.
tamamen downright zf.
tamamen roundly zf.
tamamen bang on zf.
tamamen down the line zf.
tamamen right zf.
tamamen stark zf.
tamamen plenty zf.
tamamen altogether zf.
tamamen diametrically zf.
tamamen all the way zf.
tamamen at large zf.
tamamen definitely zf.
tamamen through and through zf.
tamamen toto zf.
tamamen wholly zf.
tamamen thro zf.
tamamen quite zf.
tamamen to the finger tips zf.
tamamen to the core zf.
tamamen out zf.
tamamen in its entirely zf.
tamamen all-out zf.
tamamen without reserve zf.
tamamen entirely zf.
tamamen precisely zf.
tamamen totally zf.
tamamen in the highest degree zf.
tamamen inextenso zf.
tamamen precise zf.
tamamen flatly zf.
tamamen decidedly zf.
tamamen up to the hilt zf.
tamamen bang-on zf.
tamamen clean zf.
tamamen heart and soul zf.
tamamen out and out zf.
tamamen wide zf.
tamamen boots and all zf.
tamamen sheerly zf.
tamamen chock zf.
tamamen up zf.
tamamen simply zf.
tamamen whole zf.
tamamen absolutely zf.
tamamen sheer zf.
tamamen out-and-out zf.
tamamen neck and crop zf.
tamamen without reservation zf.
tamamen perfectly zf.
tamamen thoroughly zf.
tamamen bodily zf.
tamamen as a whole zf.
tamamen thru zf.
tamamen down to the ground zf.
tamamen properly zf.
tamamen dead zf.
tamamen hollow zf.
tamamen clear zf.
tamamen outright zf.
tamamen the whole way zf.
tamamen inly zf.
tamamen in full zf.
tamamen throughout zf.
tamamen starkly zf.
tamamen in a complete manner zf.
tamamen fair zf.
tamamen flat out zf.
tamamen through zf.
tamamen thru and thru zf.
tamamen well zf.
tamamen bang zf.
tamamen utterly zf.
tamamen truly zf.
tamamen fully zf.
tamamen all over zf.
tamamen off zf.
Phrases
tamamen well and truly
tamamen rump and stump
Colloquial
tamamen out-and-out
tamamen every inch a something
tamamen but good
tamamen every inch the something
tamamen right down the line
Idioms
tamamen far and away
tamamen for good and all
tamamen up one side and down the other
tamamen from head to foot
tamamen good and
tamamen lock, stock and barrel
tamamen in one's heart of hearts
tamamen neck and crop
tamamen to the backbone
tamamen lock stock and barrel
tamamen from head to toe
tamamen first and last
tamamen head over heels
Trade/Economic
tamamen fully
Law
tamamen absolutely
Technical
tamamen entirely
tamamen altogether
tamamen wholly
tamamen thoroughly
British Slang
tamamen big style

"tamamen" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
birbirinin tamamen zıttı olmak be poles apart f.
saldırıyı tamamen püskürtmek beat off the attack f.
tamamen aynı görüşte olmak be solidly for f.
tamamen başarısız olmak get nowhere f.
tamamen bitirmek go through with f.
tamamen çözmek solve completely f.
tamamen değiştirmek restructure f.
tamamen değiştirmek change completely f.
tamamen ıslanmak sop f.
tamamen ıslanmak soak through f.
tamamen ıslatmak sop f.
tamamen ıslatmak soak through f.
tamamen ikna etmek sweep someone off one's feet f.
tamamen kurumak dry out f.
tamamen mahrum etmek denudate f.
tamamen memnun bırakmak give full satisfaction f.
tamamen ödemek pay off f.
tamamen yanmak burn up f.
tamamen yazmak write up f.
görünümünü tamamen değiştirme makeover i.
tamamen ayırma complete isolation i.
tamamen doyurma sating i.
tamamen pasifleştirme depassivation i.
tamamen yeni başlayan absolute beginner i.
-e tamamen karşı dead set against s.
tam/tamamen camlı fully glazed s.
tamamen açık (belirgin) crystal-clear s.
tamamen açmış full-blown s.
tamamen bozulmuş shot to pieces s.
tamamen çıplak in the altogether s.
tamamen dolu fully loaded s.
tamamen farklı contrary s.
tamamen giyinik fully dressed s.
tamamen kapatılmış (borç) paid off s.
tamamen kör stone-blind s.
tamamen ödenmiş paid off s.
tamamen uyanık wide-awake s.
tamamen uyanık wide awake s.
tamamen yapılmış perfected s.
tamamen yeni completely new s.
tamamen yerine getirilmiş perfected s.
tamamen yünlü all-wool s.
zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmuş invulnerable s.
tamamen aksine quite the contrary zf.
tamamen aralarında kalmak üzere in absolute privacy zf.
tamamen farklı olarak disparately zf.
tamamen mahrem olarak in absolute privacy zf.
Phrasals
(bir şeyi bir yerden) tamamen çıkarmak/silmek/yok etmek obliterate someone or something from something
Phrases
tamamen kendi takdirine bağlı olarak at its sole discretion
tamamen kendi takdirinize kalmış it's totally at your discretion
Colloquial
(tamamen) kendi kendine all by oneself
neredeyse tamamen almost completely
neredeyse tamamen pretty well
tamamen ayık stone sober
tamamen ayık stone-cold sober
tamamen çıplak bare-assed
tamamen doğru spot-on
tamamen doğru right on the button
tamamen doğru! bang on!
tamamen gereksiz totally unnecessary
tamamen iyileşmek make a full recovery
tamamen saçma all moonshine
tamamen şans eseri by pure chance
tamamen tesadüf complete coincidence
tamamen unutulmak be over and done with
tamamen/tam anlamıyla nothing short of
Idioms
bir şeyi tamamen değiştirmek turn something on its head
birini tamamen yanlış anlamak get someone all wrong
birinin hikayesine tamamen inanmak believe one's story hook line and sinker
birisini tamamen kontrolü altına almak have by the balls
birisini tamamen kontrolü altına almak have somebody by the balls
birisini tamamen kontrolü altına almak get by the balls
inancını tamamen değiştirmek shatter one's faith
kafası tamamen karışmış/karışık olmak be all at sea
tamamen amerikan özellikleri taşıyan as american as apple pie
tamamen delirmek be stark staring mad
tamamen durmak deadlock
tamamen faydasız it's as good as a chocolate teapot
tamamen kel bald as a coot
tamamen kontrolden çıkmış like a blind dog in a meat market
tamamen mağlup etmek beat hollow
tamamen peşin cold hard cash
tamamen sağır olmak be as deaf as a post
tamamen sağır olmak be as deaf as a doorknob
tamamen tüketilmiş dead beat
tamamen unutulmak sink without trace
tamamen yabancı a total stranger
tamamen yanmak be burnt to a crisp
tamamen yanmak be burned to a crisp
tamamen yenmek beat hollow
Speaking
ben bunun tamamen karşısındayım i am dead against it
bu tamamen doğru değil that's not entirely true
bu tamamen saçmalık it is all bollocks
tamamen daha iyi hissetmiyorum i don't feel completely better
tamamen güvendeyiz we're totally safe
tamamen katılıyorum i couldn't agree more
tamamen kendi takdirinize kalmış it's entirely up to you
tamamen unutmuşum i completely forgot
tamamen unuttum it totally slipped my mind
tamamen zırva it's all bullshit
yaptığım şey tamamen yasal what i'm doing is completely legal
Slang
tamamen başarısız olmak go over like a lead balloon
tamamen hatalı all wet
Trade/Economic
apelleri tamamen ödenmiş hisse senedi paid-up share
bedeli tamamen ödenmiş hisse senedi paid-up share
bedeli tamamen ödenmiş hisse senedi fully paid stock
benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
benzer varlıkla tamamen veya kısmen değiştirilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
bir alacağın tamamen tahsil edilmesi receipt in full for account
bir hesabın tamamen tasfiyesi in full settlement of an account
hesabın tamamen tahsil edilmesi receipt in full for account
kısmen veya tamamen in part or whole
kısmen veya tamamen devletin sahip olduğu veya yönettiği kuruluş parastatal
tamamen ödemek pay down
tamamen ödemek pay scot and lot
tamamen ödenmemiş sermaye assessable capital stock
tamamen ödenmiş paid up
tamamen ödenmiş paid in full
tamamen ödenmiş sermaye nonassessable capital stock
tamamen sahip olunan bağlı ortaklık wholly-owned subsidiary
vergiden tamamen muaf olmak için belirli bir meblağın defaten ödenmesi commutation of taxes
Law
delillerin tamamen yetersiz olması durumu total failure of evidence
evliliğe tamamen mani diriment
kiracının yeni maliki ve malikin haklarını tamamen tanıdığını gösterir beyanı attornment
tamamen anlamsız şey perfect nonsense
tamamen ifa entire performance
tamamen kendi takdirine bağlı olarak in its sole discretion
tamamen tazmin full compensation
Politics
nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için uluslararası kampanya international campaign to abolish nuclear weapons
Insurance
tamamen tahrip olma total destruction
Technical
piller tamamen dolu the batteries are fully charged
tamamen doldurmak top off
tamamen doldurmak top up
tamamen harcanmış consumed
tamamen nüfuz etmek interpenetrate
tamamen sarılı kompozit tüp fully wrapped composite cylinder
tamamen yapraklanmış full leaf
uçağın tamamen durmadan kalkış yapması touch and go
Computer
dosyaların kalıcı olarak/tamamen silinmesi permanent deletion of files
tamamen silme permanent deletion
Telecom
tamamen silisyumlu lif all-silica fiber
Aeronautic
tamamen kanat uçak all wing type airplane
Marine
gemi tamamen dolmadığında düşük tarife ile taşınan navlun distress cargo
kıçı tamamen suya batmak be down by the stern
Medical
beynin bir hemisferinin tamamen alınması hemispherectomy
uterusun tamamen çıkarılması panhysterectomy
Food Engineering
insan tüketimine yönelik tamamen veya kısmen dehidre edilmiş süt certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
Math
tamamen düzgün uzay completely regular space
Chemistry
tamamen simetrik totaly symmetric
Environment
substratın tamamen tükenmesi depletion of substrate