tamamen - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tamamen"tamamen" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 127 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tamamen completely zf.
tamamen exactly zf.
General
tamamen teetotal s.
tamamen utter s.
tamamen flat-out s.
tamamen ex s.
tamamen abject s.
tamamen mature s.
tamamen definite s.
tamamen fast s.
tamamen pure s.
tamamen full s.
tamamen precious s.
tamamen unbelieving s.
tamamen all zf.
tamamen completely zf.
tamamen in toto zf.
tamamen purely zf.
tamamen on the whole zf.
tamamen de zf.
tamamen finally zf.
tamamen hopelessly zf.
tamamen richly zf.
tamamen downright zf.
tamamen roundly zf.
tamamen bang on zf.
tamamen down the line zf.
tamamen right zf.
tamamen stark zf.
tamamen plenty zf.
tamamen altogether zf.
tamamen diametrically zf.
tamamen all the way zf.
tamamen at large zf.
tamamen definitely zf.
tamamen through and through zf.
tamamen toto zf.
tamamen wholly zf.
tamamen abundantly zf.
tamamen thro zf.
tamamen quite zf.
tamamen to the finger tips zf.
tamamen to the core zf.
tamamen out zf.
tamamen in its entirety zf.
tamamen all-out zf.
tamamen without reserve zf.
tamamen entirely zf.
tamamen precisely zf.
tamamen totally zf.
tamamen in the highest degree zf.
tamamen inextenso zf.
tamamen precise zf.
tamamen flatly zf.
tamamen decidedly zf.
tamamen up to the hilt zf.
tamamen bang-on zf.
tamamen clean zf.
tamamen heart and soul zf.
tamamen out and out zf.
tamamen wide zf.
tamamen boots and all zf.
tamamen sheerly zf.
tamamen chock zf.
tamamen up zf.
tamamen simply zf.
tamamen whole zf.
tamamen absolutely zf.
tamamen sheer zf.
tamamen out-and-out zf.
tamamen neck and crop zf.
tamamen without reservation zf.
tamamen perfectly zf.
tamamen thoroughly zf.
tamamen bodily zf.
tamamen as a whole zf.
tamamen thru zf.
tamamen down to the ground zf.
tamamen properly zf.
tamamen dead zf.
tamamen hollow zf.
tamamen clear zf.
tamamen outright zf.
tamamen the whole way zf.
tamamen inly zf.
tamamen in full zf.
tamamen throughout zf.
tamamen starkly zf.
tamamen in a complete manner zf.
tamamen fair zf.
tamamen flat out zf.
tamamen through zf.
tamamen thru and thru zf.
tamamen well zf.
tamamen bang zf.
tamamen utterly zf.
tamamen truly zf.
tamamen fully zf.
tamamen all over zf.
tamamen off zf.
Phrases
tamamen well and truly
tamamen rump and stump
Colloquial
tamamen out-and-out
tamamen every inch a something
tamamen but good
tamamen every inch the something
tamamen right down the line
Idioms
tamamen far and away
tamamen for good and all
tamamen up one side and down the other
tamamen from head to foot
tamamen good and
tamamen lock, stock and barrel
tamamen in one's heart of hearts
tamamen neck and crop
tamamen to the backbone
tamamen lock stock and barrel
tamamen from head to toe
tamamen first and last
tamamen head over heels
Trade/Economic
tamamen fully
Law
tamamen absolutely
Technical
tamamen entirely
tamamen altogether
tamamen wholly
tamamen thoroughly
British Slang
tamamen big style

"tamamen" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tamamen ödemek pay up f.
General
(arı/karınca kolonisi) kovan veya yuvayı tamamen terk etmek abscond f.
(borcunu) tamamen ödemek pay off f.
(hastalık) tamamen gelişmek become full blown f.
bir borcu tamamen ödemek pay off f.
bir manevrayı tamamen iptal etmek knock it off f.
birbirinin tamamen zıttı olmak be poles apart f.
hükümsüz kılmak (tamamen/kısmen) vitiate f.
saldırıyı tamamen püskürtmek beat off the attack f.
tamamen ayık olmak sober as a judge f.
tamamen aynı fikirde olmak see eye to eye f.
tamamen aynı görüşte olmak be solidly for f.
tamamen başarısız olmak get nowhere f.
tamamen bitirmek go through with f.
tamamen bitirmek finish up f.
tamamen çözmek solve completely f.
tamamen değiştirmek restructure f.
tamamen değiştirmek change completely f.
tamamen değiştirmek transmute into f.
tamamen değiştirmek transmute f.
tamamen durmak come to a dead stop f.
tamamen farkında olmak appreciate f.
tamamen ıslanmak sop f.
tamamen ıslanmak soak through f.
tamamen ıslatmak sop f.
tamamen ıslatmak soak through f.
tamamen içine geçmek interpenetrate f.
tamamen ikna etmek sweep someone off one's feet f.
tamamen kurumak dry out f.
tamamen mahrum etmek denudate f.
tamamen memnun bırakmak give full satisfaction f.
tamamen ödemek pay off f.
tamamen ödemek pay down f.
tamamen ödemek pay in full f.
tamamen ödemek pay scot and lot f.
tamamen sarmak (alevler vb) engulf f.
tamamen ters düşmek contrast sharply with f.
tamamen yanıp kendi kendine sönmek burn out f.
tamamen yanmak burn up f.
tamamen yazmak write up f.
tamamen yerleşmek settle permanently in (a country) f.
tamamen yok etmek wipe off the map f.
tamamen yok olmak die out f.
yaptıklarının tamamen bilincinde olmak be fully aware of one's actions f.
bir yazıda anlatılmak istenen konuyu tamamen karşılayan ifade thesis statement i.
eski isim hallerinden kısmen ya da tamamen çıkmış fiiller nounal i.
gerçeği anlamış kişi/tamamen aydınlanmış birey fully realized person i.
görünümünü tamamen değiştirme makeover i.
hareketin tamamen durması deadlock i.
-i tamamen tiye alan a complete and utter pisstake of i.
-in tamamen/büsbütün/tam anlamıyla sıkıcılığı the sheer boredom of i.
kurşun çekirdeğin etrafında tamamen bakır kaplama olan mermi full metal jacket i.
sorumluluğu tamamen kendisinde olma sole discretion i.
tamamen ayırma complete isolation i.
tamamen bağlı olma total dependency i.
tamamen doyurma sating i.
tamamen pasifleştirme depassivation i.
tamamen şans işi lucky dip i.
tamamen yakılmış kurban holocaust i.
tamamen yanlış completely wrong i.
tamamen yasaklama complete ban i.
tamamen yeni başlayan absolute beginner i.
tamamen yıkılma ruination i.
birbirine tamamen benzeyen twin s.
biyolojik olarak tamamen bozunabilen/gübreleşebilen compostable s.
biyolojik olarak tamamen bozunabilen/gübreleşebilen biodegradable s.
-e tamamen dalmış lost in s.
-e tamamen karşı dead set against s.
tam/tamamen camlı fully glazed s.
tamamen açık (belirgin) crystal-clear s.
tamamen açılmış full blown s.
tamamen açmış full-blown s.
tamamen anlaşılmaz utterly inconceivable s.
tamamen bağımsız entirely independent s.
tamamen belirgin crystal-clear s.
tamamen bozulmuş shot to hell s.
tamamen bozulmuş shot to pieces s.
tamamen büyümüş full grown s.
tamamen çıplak completely naked s.
tamamen çıplak buck naked s.
tamamen çıplak entirely naked s.
tamamen çıplak in the altogether s.
tamamen çıplak buck-naked s.
tamamen doldurulmuş fully loaded s.
tamamen dolu fully loaded s.
tamamen farklı contrary s.
tamamen farklı disparate s.
tamamen feshedici diriment s.
tamamen giyinik fully dressed s.
tamamen hakedilmiş well-deserved s.
tamamen ingilizce kullanan all-english s.
tamamen kapatılmış (borç) paid off s.
tamamen karşıt diametrical s.
tamamen kör completely blind s.
tamamen kör stone-blind s.
tamamen olgun fully matured s.
tamamen ortadan kaldırılmış wiped out s.
tamamen ödenmiş fully paid s.
tamamen ödenmiş paid off s.
tamamen öğütülmüş whole ground s.
tamamen rahatlamış completely at ease s.
tamamen saçmalık full of shit s.
tamamen sağır deaf as a post s.
tamamen silinmiş obliterated s.
tamamen tüylenmiş fully fledged s.
tamamen uyanık wide awake s.
tamamen uyanık wide-awake s.
tamamen uygunsuz totally inappropriate s.
tamamen yanlış totally false s.
tamamen yanmış burnt down s.
tamamen yapılmış perfected s.
tamamen yasal perfectly legal s.
tamamen yeni completely new s.
tamamen yeni entirely new s.
tamamen yerine getirilmiş perfected s.
tamamen yıkanıp temizlenmiş abluted s.
tamamen yüklü fully loaded s.
tamamen yünlü all wool s.
tamamen yünlü all-wool s.
zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmuş invulnerable s.
kısmen veya tamamen partly or wholly zf.
kısmen veya tamamen in whole or in part zf.
kısmen ya da tamamen partially or wholly zf.
mümkün olduğunca tamamen as fully as possible zf.
neredeyse tamamen almost wholly zf.
tamamen aksine quite the contrary zf.
tamamen aralarında kalmak üzere in absolute privacy zf.
tamamen doğru just so zf.
tamamen doğru bang on zf.
tamamen farklı olarak disparately zf.
tamamen kendi takdirinde at one’s sole discretion zf.
tamamen mahrem olarak in absolute privacy zf.
tamamen uzanmış vaziyette at full stretch zf.
tamamen doğru bang on ünl.
tamamen saçma yo-ho-ho ünl.
Phrasals
(bir şeyi bir yerden) tamamen çıkarmak/silmek/yok etmek obliterate someone or something from something
tamamen okumak read over
tamamen yok olmak leak away
Phrases
tamamen kendi takdirine bağlı olarak at its sole discretion
tamamen kendi takdirinize kalmış it's totally at your discretion
tamamen kendi takdirinize kalmış it's totally is up to your discretion
tamamen yalan there's not a scintilla of truth in it
Colloquial
(tamamen) kendi kendine all by oneself
bir durumun tamamen arkasında olma ten toes down
neredeyse tamamen pretty much
neredeyse tamamen almost completely
neredeyse tamamen pretty well
tamamen anlamak get into one's head
tamamen ayık stone sober
tamamen ayık stone-cold sober
tamamen ayık cold sober
tamamen bitmek be over and done with
tamamen çıplak bare-assed
tamamen doğru spot-on
tamamen doğru right on the button
tamamen doğru! bang on!
tamamen farklı different as night and day
tamamen gereksiz totally unnecessary
tamamen iyileşmek make a full recovery
tamamen kör stone blind
tamamen saçma all moonshine
tamamen sona ermek be over and done with
tamamen şans eseri by pure chance
tamamen tesadüf complete coincidence
tamamen unutulmak be over and done with
tamamen/tam anlamıyla nothing short of
Idioms
bir şeye tamamen karşı olmak one's heart is set against something
bir şeye tamamen karşı olmak one's heart is dead set against something
bir şeyi tamamen anlamak have a lock on something
bir şeyi tamamen değiştirmek stand something on its head
bir şeyi tamamen değiştirmek turn something on its head
bir şeyi tamamen kontrol altına almak have a lock on something
bir şeyi tamamen sömürmek suck something dry
bir şeyi tamamen yanlış bir şekilde kullanmak stand something on its head
bir şeyi tamamen yanlış bir şekilde kullanmak turn something on its head
birini tamamen yanlış anlamak get someone all wrong
birinin hikayesine tamamen inanmak believe one's story hook line and sinker
birisini tamamen kontrolü altına almak have by the balls
birisini tamamen kontrolü altına almak have somebody by the balls
birisini tamamen kontrolü altına almak get by the balls
birisini tamamen kontrolü altına almak get someone by the balls
bu olaya tamamen fransızım it is all greek to me
inancını tamamen değiştirmek shatter one's faith
işler tamamen kötüye gittiğinde if the worst comes to the worst
kafası tamamen karışmak be all over the lot
kafası tamamen karışmak be all over the shop
kafası tamamen karışmış/karışık olmak be at sea
kafası tamamen karışmış/karışık olmak be all at sea
tamamen amerikan özellikleri taşıyan as american as apple pie
tamamen ayrılma a clean break
tamamen bağlanmak fall for somebody hook line and sinker
tamamen başarısız olmak sink like a stone
tamamen çıldırmak be stark raving mad
tamamen çıldırmak be stark staring mad
tamamen delirmek be stark raving mad
tamamen delirmek be stark staring mad
tamamen durmak deadlock
tamamen durmak come to a full stop
tamamen farklı bir konu olmak be a different kettle of fish
tamamen farklı bir konu olmak be another kettle of fish