ödeme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ödemeBedeutungen von dem Begriff "ödeme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 38 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ödeme pay n.
ödeme payment n.
General
ödeme clearance n.
ödeme redress n.
ödeme credit n.
ödeme refund n.
ödeme reimbursement n.
ödeme conciliation n.
ödeme disbursal n.
ödeme redemption n.
ödeme disbursing n.
ödeme tollage n.
ödeme domicile n.
ödeme rendering n.
ödeme discharge n.
ödeme satisfaction n.
ödeme repayment n.
ödeme inpayment n.
ödeme prestation n.
ödeme remuneration n.
ödeme payoff n.
Trade/Economic
ödeme payoff
ödeme disbursing
ödeme liquidate
ödeme cash delivery
ödeme outlay
ödeme pay
ödeme settlement
ödeme prestation
ödeme liquidation
ödeme payment
ödeme redemption
ödeme payout
ödeme disbursement
ödeme paying
Law
ödeme disbursement
ödeme reimbursement
Technical
ödeme imbursement

Bedeutungen, die der Begriff "ödeme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
geri ödeme repayment n.
ödeme günü payday n.
ön ödeme down payment n.
General
bankaya ödeme yapmak make payment to the bank v.
birinin hesabına ödeme çıkarmak make a payment to someone’s bank account v.
eksik ödeme yapmak not pay the full amount v.
eksik ödeme yapmak short-change v.
eksik ödeme yapmak short-change someone v.
geri ödeme yapmak pay back v.
ödeme aczine düşmek become insolvent v.
ödeme almak receive payment v.
ödeme almak get paid v.
ödeme ayarlamak arrange payment v.
ödeme çıkartmak transfer money v.
ödeme mühletini uzatmak extend the time for payment v.
ödeme süresini uzatmak prolong the time for payment v.
ödeme yapılmasını istemek call for funds v.
ödeme yapılmasını talep etmek call for funds v.
ödeme yapmak make payment v.
ödeme yapmak render payment v.
ödeme yapmak defray v.
ödeme yapmak transfer money v.
ödeme yapmak make a deposit v.
ödeme yapmamak withhold payment v.
ödeme yetersizliğini ilan etmek declare oneself insolvent v.
ön ödeme yapmak make a prepayment v.
ön ödeme yapmak prepay v.
para göndermeki ödeme çıkartmak transfer money v.
toplu ödeme yapmak make a lump sum payment v.
yüklü ödeme yapmak pay dearly v.
yüklü ödeme yapmak pay well v.
yüklü ödeme yapmak pay handsomely v.
(ödeme vb) kalma arrearage n.
acil ödeme immediate payment n.
alınan ödeme payment taken n.
alınan ödeme payment received n.
asgari ödeme tutarı minimum payment amount n.
avrupa ödeme birliği european payments union n.
aylık ödeme payment per month n.
belgeli ödeme documentary bill n.
bir mal veya hizmet için önceden yapılan ödeme pre-payment n.
borcu ödeme extinguishment n.
borç ödeme maliyeti cost of servicing the debt n.
cazip ödeme planı attractive payment plan n.
cezasını çekerek ödeme expiating n.
çekle ödeme payment by cheque n.
çoklu ödeme multiple payment n.
düzenli ödeme regular payment n.
ek ödeme additional payment n.
ek ödeme extra pay n.
ek ödeme excess cost n.
ek ödeme supplementary payment n.
ek ödeme perquisite n.
ek ödeme gratification n.
ek ödeme perk n.
elektronik ödeme sistemleri bkz elektronik fon transferleri electronic payment systems see electronic fonds transfer n.
eski ingiltere kanununda vergi veya para cezası ödeme escoting n.
eşit ödeme pay equity n.
fatura ödeme invoice payment n.
fatura ödeme merkezi bill payment center n.
geri ödeme pay-back n.
geri ödeme reimbursement n.
geri ödeme refund n.
geri ödeme refunding n.
geri ödeme repayment n.
gün hesabı ile ödeme day payment n.
günlük ödeme day's pay n.
gününde ödeme on-time payment n.
gününde ödeme payment in due date n.
hakkaniyetli ödeme pay equity n.
harçları kiralayan ödeme charterer pays des n.
hesabı ödeme quietus n.
hesabı ödeme pay the shot n.
hesap ödeme footing the bill n.
hızlı ödeme prompt payment n.
hizmet karşılığı ödeme remuneration n.
ilk ödeme down payment n.
kapıda ödeme paying at the door n.
kapıda ödeme cash on delivery n.
kartlı ödeme paying by card n.
kartlı ödeme card payment n.
kiralayanın süre esasına dayalı ödeme yaptığı ve kat edilen mesafe ne olursa olsun hiçbir ilave para unlimited mileage n.
kişibaşı ödeme capitation n.
kredi kartı ile ödeme pay by credit card n.
masrafları ödeme expensing n.
minimum ödeme tutarı minimum payment amount n.
nakit olarak ödeme encashing n.
onaylanmamış ödeme unapproved payment n.
onaylanmayan ödeme unapproved payment n.
otomatik ödeme talimatı direct debit mandate n.
otomatik ödeme talimatı automatic payment order n.
ödeme (borç) discharge n.
ödeme (masrafları karşılayan) reimbursement n.
ödeme (masrafları) reimbursement for n.
ödeme aralığı pay period n.
ödeme ayrıntıları payment details n.
ödeme belgesi proof of payment n.
ödeme biçimi mode of payment n.
ödeme bilgisi payment information n.
ödeme dönemi pay period n.
ödeme emri order n.
ödeme emri banker's order n.
ödeme emri draft n.
ödeme esasları payment basis n.
ödeme gücü responsibility n.
ödeme gücü ability to pay n.
ödeme günleri payable days n.
ödeme günü paying day n.
ödeme günü date paid n.
ödeme masası checkout desk n.
ödeme miktarı payment amount n.
ödeme no payment id n.
ödeme sistemleri payment systems n.
ödeme süreci invoicing process n.
ödeme talimatı payment direction n.
ödeme tarihi payment date n.
ödeme tonu pay tone n.
ödeme tutarı payment amount n.
ödeme türü mode of payment n.
ödeme vakti payoff n.
ödeme yapan kimse payer n.
ödeme yapılan kimse payee n.
ödeme yapmayan kimse nonpayer n.
ödeme yapmayan kimse non-payer n.
ödeme yeri checkout n.
ödeme yeteneği solvency n.
ödeme yönergesi payment direction n.
ödeme yöntemi payment method n.
ödeme zamanı gelme dueness n.
ödeme zamanı gelmiş dueness n.
ön ödeme down-payment n.
ön ödeme upfront n.
parti ödeme progress payment n.
peşin ödeme pre-payment n.
peşin ödeme prepayment n.
peşin ödeme cash n.
peşin ödeme payment by anticipation n.
peşin ödeme cash in advance n.
peşin ödeme down payment n.
son ödeme final payment n.
taksitlerle geri ödeme amortization n.
taksitlerle geri ödeme amortisation n.
teslim anında ödeme pay on delivery n.
teslim anında ödeme pay for on delivery n.
toplam ödeme total payment n.
ücret ödeme payoff n.
ücret ödeme borcu duty of paying wages n.
ücret ödeme kapısı tollgate n.
yan ödeme perquisite n.
yavaş yavaş ödeme (borç vb) sinking n.
yavaş yavaş ödeme (borç) sinking n.
zamanında ödeme payment on time n.
zamanında ödeme pay on time n.
zamanında ödeme payment in due date n.
zamanında ödeme on-time payment n.
zamanında yapılmayan ödeme delinquent n.
zararı ödeme restitution n.
zararı ödeme indemnification n.
zararı ödeme compensation n.
zararları ödeme payment of losses n.
günahların kefaretini ödeme purgatorial adj.
peşin (ödeme) outright adj.
önden (ödeme) in advance adv.
Phrasals
(para/ödeme) tahsil etmek collect on something
(taksit/düzenli ödeme vb.) ödeyememek fall behind with something
bir şey için ödeme yapmak fork out money (for something)
bir şey için ödeme yapmak fork money out (for something)
bir şey için ödeme yapmak fork over (some money)
bir şey için ödeme yapmak fork (some money) over
bir şey için ödeme yapmak lay out (money) for something
bir şey için ödeme yapmak shell out (money) for something
bir şey için ödeme yapmak shell (money) out for something
bir şeyin ödemesini yapmak (bir şey için) ödeme yapmak pay on something
Phrases
kefalet ödeme ve diğer teminatlara gerek kalmaksızın without being required to post a bond or other security
kefalet ödeme ve diğer teminatlara gerek kalmaksızın without any requirement to post a bond or other security
ödeme sırasında during checkout
Idioms
birkaç/iki ödeme yapmak make a couple of payments
otel vb gibi bir yerden herhangi bir ödeme yapmadan gizlice sıvışmak do a moonlight flit
ödeme yapmadan kayıplara karışmak do a moonlight flit
ödeme yapmadan toz olmak do a moonlight flit
ödeme yapmak pick up the tab
ödeme yapmak pick up the check
peşin (ödeme) cash on the line
peşin (ödeme) cash on the barrelhead
Speaking
bunun için kim ödeme yapacak? who's going to pay for this?
ödeme geldi the payment arrived
ödeme gelmedi payment hasn't arrived
ödeme hesaba geçti the payment arrived
ödeme yapılmadı the payment wasn't made
Trade/Economic
(gelecek dönemler için) performansa bağlı ek ödeme earn out payment
1863-1864 milli banka kanunundan önce ödeme yeteneği üstünde banknot çıkaran banka wildcat bank
abd merkez bankası tarafından kullanılan elektronik ödeme sistemi fedwire
abd merkez bankası tarafından kullanılan elektronik ödeme sistemi federal reserve wire network
acil ödeme immediate payment
açık hesap şeklinde ödeme payment on open account
ağırlık hesabı ile ödeme payment by weight
akreditif açıldığında ithalatçının bir tür kredi niteliğinde yaptığı ödeme prefinancing
alacak ve ödeme cetveli statement of cash receipts and cash disbursements
alelhesap ödeme payment in advance
alelhesap ödeme payment on account
altı aylık ödeme semiannual payment
anonim şirketlerde hisse senedi sahiplerine şirketin karlarından payları ölçüsünde yapılan ödeme dividend
apeller halinde ödeme payment in calls
ara ödeme interim payment
ara ödeme talimatı intermediary payment order
aracılı ödeme payment for honour
aracısız ödeme payment for honour supra protests
araya girerek ödeme payment by intervention
arzi ödeme contingent annuity
aşamalı ödeme stage payment
avans olarak ödeme advance payment
avans ödeme advance payment
avans ödeme in advance payment
aylık ödeme monthly payment
aylık ücret ödeme programı schedule of salaries
ayni ödeme payment in kind
ayni ödeme real payment
bakiye ödeme residual payment
bakiye ödeme balance payment
balon ödeme balloon payment
banka ödeme emri bank draft
banka ödeme emri banker's draft
banka ödeme emri banker's order
banka ödeme emri bank order
banka ödeme fişi bank payment voucher
bankanın düzenlediği ödeme emri bank bill
bankanın kendi şubesine veya başka bir bankaya çektiği poliçe veya ödeme emri bank draft
başabaş ödeme oranı break-even payment rate
başarıya göre ücret ödeme payment by results
başlangıçtaki geri ödeme süresi original repayment period
beceriye göre ücret ödeme sistemi skill based pay
belgeler karşılığı ödeme cash against documents
belgelerin teslimi karşılığında yapılacak ödeme payment against documents
belirlenebilir ödeme determinable payment
belirli aralıklarla yapılan ödeme periodic payment
belirli bir para miktarının ödeme taahhütnamesi common money bond
belli bir kişi ya da kuruma belli bir miktarı ödemesi için bankaya yazılı olarak verilen ödeme emri check
belli bir ödeme karşılığında başka bir üreticinin ürünlerini satmasına markasını kullanmasına izin verilen ufak ölçekli işletme franchisee
bilgi için ödeme pay for knowledge
bilgiye göre ödeme pay for knowledge
bilvasıta ödeme payment for honour
bindiğinde ödersin (hizmeti kullanmak için hizmetin sunulduğu anda ödeme yapmaya izin veren sistem) pay as you go transport
bir defada yapılan ödeme lump sum
bir lease sözleşmesine konulan ve kiralayana kiraya verene veya kiralanan mala ne olursa olsun ödeme yapması zorunluluğu getiren madde hell-or-high-water clause
bir önceki siparişi ödeme yöntemi load-to-load
birikmiş ödeme accumulated payment
birleşik ödeme planı combination compensation plan
bittavassut ödeme payment for honour supra protests
bittavassut ödeme payment for honour
borcu geç ödeme slowness in paying
borcu ödeme discharge of debt
borcu ödeme acquittance
borcu ödeme gücüne sahip olma solvency
borcu vadesinden önce ödeme prepayment
borcu yeni ödeme planına bağlama rescheduling of a debt
borcun tamamını sonradan ödemek üzere yapılan küçük ödeme token payment
borcun yeni ödeme planına bağlanması debt rescheduling
borcuna mahsuben yapılan toplu ödeme collective settlement
borcunu ödeme acquittance
borcunu ödeme gücüne sahip olan solvent
borç ödeme aczi loan default
borç ödeme fonu sinking fund
borç ödeme gücü solvency
borç ödeme yeteneği solvency
borçlarını vadesinde ödeme gücüne sahip olmayan insolvent
borçlu tarafın hesabından alacaklı tarafın hesabına belirlenmiş bir tarihte yapılan otomatik ödeme preauthorized debit
büyük miktarlı ödeme sistemleri large-dollar payments system
çalışanlara belirli aralıklarla ödenen ve çalışılan saat sayısına bağlı olmayan ödeme salary
çek poliçe gibi ödeme honoring
çek poliçe gibi ödeme honouring
çek tahsil/ödeme tarihi availability date
çekle ödeme payment with cheque
çekler için ödeme taahhütleri payment commitments for cheques
çok yanlı ödeme sistemi multilateral payment system
defaten (ödeme vb) in a single sum
defaten ödeme single payment
defaten ödeme lump payment
defaten ödeme payment in full
defaten ödeme balloon payment
defaten ödeme bullet payment
değişmez ödeme constant payment
dış borç yeni ödeme planı anlaşması debt renegotiations
dış ödeme dengesi balance of international payments
doğrudan ödeme direct payment
doğrudan ödeme değerlendirme mesajı direct payment valuation message
dönen ödeme revolving payment
düzenli ödeme regular payment
düzenli ödeme emri direct debit mandate
ek ödeme extra pay
ek ödeme step bonus
ek ödeme excess cost
ek ödeme bonus
ek ödeme subsidiary payment
ek ödeme additional payment
ek ödeme supplementary payment
ek ödeme yapmak make an additional payment
ek ödeme yapmak make an subsequent payment
elden ödeme payment in person
elektronik olarak ödeme cashless transfer
elektronik olarak ödeme cashless settlement
elektronik ortamda ödeme cashless transfer
elektronik ortamda ödeme cashless settlement
elektronik ödeme cashless transfer
elektronik ödeme cashless settlement
elektronik ödeme planı electronic payment scheme
elektronik ödeme planı electronic clearance scheme
emlak vergisi ödeme real estate tax payment
emrine ödeme pay to the order of
en son ödeme tarihi latest date
en yakın postaneye ödeme sistemi lock box system
erken ödeme early payment
erken ödeme early payment
erken ödeme prepayment
erken ödeme maliyeti break cost
erken ödeme maliyetleri break costs
erken ödeme masrafı break cost
erken ödeme masrafları break costs
erken ödeme oranı prepayment rate
erken ödeme riski prepayment risk
erken ödeme ücreti early payment fee
ertelenmiş ödeme deferred payment
ertelenmiş ödeme standardı standard of deferred payments
eşit taksitlerle senelik ödeme yöntemi equal annual payment method
evrak mukabili ödeme documentary credit
fahiş ödeme excessive payment
faiz ödeme gücü oranı times interest earned ratio
faiz ödeme gücü rasyosu times interest earned ratio
fazla ödeme extra payment
fazla ödeme overpay
finansal ödeme gücü financial solvency
gecikmeli ödeme deferred payment
gecikmiş ödeme overdue payment
gecikmiş ödeme delayed payment
gecikmiş ödeme back pay
geciktirilmiş ödeme payment in arrears
geç ödeme late payment
geç yapılan ödeme late payment
geçici ödeme provisional payment
geçmişe dönük ödeme retroactive payment
geminin yükleme boşaltma süresinin uzaması dolayısıyla yapılan cezai ödeme demurrage
geri ödeme back pay
geri ödeme reimbursement
geri ödeme repayment
geri ödeme re-imbursement
geri ödeme refund
geri ödeme payback
geri ödeme refundment
geri ödeme anlaşması repayment agreement
geri ödeme değeri redemption value
geri ödeme dönemi reimbursement period
geri ödeme dönemi payback period
geri ödeme dönemi pay back period
geri ödeme dönemi payoff period
geri ödeme gücü zayıf kredi geçmişi olumsuz olan kimselere verilen kredi subprime mortgage
geri ödeme gücü zayıf kredi geçmişi olumsuz olan kimselere verilen kredi sub-prime mortgage
geri ödeme kapasitesi repayment capacity
geri ödeme kapsamı repayment cover
geri ödeme mekanizması reverse change mechanism
geri ödeme planı repayment schedule
geri ödeme süresi payback period
geri ödeme tarihi date of redemption
geri ödeme tarihi bulunmayan consol
geri ödeme teminatı repayment guarantee
geri ödeme yöntemi payback method
geriye dönük ödeme retroactive payment
geriye dönük ödeme back charge
görüldüğünde ödeme sight payment
görüldüğünde ödeme pay at sight
götürü ödeme lump sum payment
grev sırasında işçilere yapılan ödeme strike pay
gündelik ödeme per diem allowance
haftalık ücret ödeme programı schedule of wages
hak edilenden az ödeme underpayment
hakkaniyetli ödeme equal wages for equal work
hamiline ödeme pay to bearer
havale ile ödeme wire payment
hedef ödeme rasyosu target payout ratio
hesaba mahsuben (ödeme yapmak) on account
hesaba mahsuben ödeme payment on account
hesabı ödeme quietus
hesabı ödeme ve kapatma tarihi settlement date
hızlı ödeme fast pay
ibrazında ödeme payment on presentation
iflas mahkemesince verilen ödeme emri debtor's summons
iflas, aciz, tasfiye, ödeme planı, mahkeme planı, moratoryum ve kayyımlığa ilişkin yasalar bankruptcy, insolvency, liquidation, reorganisation, court schemes, moratoria, administration
iki yanlı ödeme anlaşmaları bilateral payments agreement
iki yanlı ödeme anlaşması bilateral payments agreement
iki yanlı ödeme anlaşması bilateral payment agreement
ikramiye ödeme bonus payment
ikramiye, prim, ek ödeme vb gelirlerin dışındaki asıl ödeme adaptive expectations theory
ilave ödeme bonus
ileriye dönük ödeme anticipatory payment
ilk ödeme initial payment
ilk talepte ödeme garantisi içeren teminat mektubu bank letter of guarantee payable upon first request
ilk talepte ödeme garantisi içeren teminat mektubu bank letter of guarantee collectable upon first request
imalatçının, ürününün reklamını yapmak veya onu sürekli sergilemek üzere perakendeciye yaptığı ödeme veya nakit ıskontosu advertisement allowance
iskontolu geri ödeme süresi discounted payback period
isteme bağlı ödeme callable
işine son verilen işçiye yapılan toplu ödeme severance wage
işleri hızlandırmak amacıyla yapılan ödeme facilitation payment
işten çıkarma karşılığı yapılan ödeme severance
itibari ödeme nominal payment
kabul kredili ödeme acceptance credit
kalan ödeme the balance
kambiyo senedini vadesinde ya da daha önce iskontolu olarak ödeme retiring a bill
kar payı ödeme oranı dividend payout ratio
kartlı ödeme sistemi card payment system
kendisine hak ettiğinden düşük ödeme yapılan under paid
kendisine ödeme yapılan kimse payee
kesin ödeme final payment
kısa süreli alacaklı hesapları ödeme sürelerinin dolmasına göre incelemek aging
kısmen ödeme partial payment
kısmen ödeme part payment
kısmi ödeme partial payment
kısmi ödeme part payment
kira ödeme günü rent day
kliring ödeme şekli clearing
kolay ödeme easy payment
komisyon ödeme paying a commission
konşimento karşılığı ödeme cash against bill of lading
konşimento karşılığı peşin ödeme cash against bill of lading
konşimento mukabili ödeme cash against bill of lading
koşullu ödeme earn out payment
kredi (borç) verme giderlerinin ve geri ödeme primlerinin amortismanı depreciation of loan issue expenses and reimbursement premiums
kredi kart ile ödeme payment by credit card
kredi kartı ile ödeme formu credit card payment form
kredi kartı ile ödeme formu payment by credit card form
kredi kartı ödeme formu credit card payment form
kredi kartı sahibinin ve bu kartı veren bankanın kabul edilmeyen bir satın alma işlemi için geri ödeme talep etmesi chargeback
kredi kartıyla ödeme yapmak pay by credit card
kredi kartıyla ödeme yapmak pay on credit
kredi ödeme emri bill of credit
kredi verme masrafları ve geri ödeme primleri loan issue expenses and reimbursement premiums
kurtarma yoksa ödeme yapılmaz klozu no cure no pay clause
lütuf olarak ödeme ex gratia payment
madeni parayla yapılan ödeme specie payment
mahalli ödeme gücü local ability to pay
mahallinde ödenen kambiyo senedi keşide ve ödeme yeri ayrı olan domestic bill of exchange
mahsuben ödeme payment on account
mal karşılığı ödeme cash on delivery
mal karşılığı ödeme cash against goods
mal mukabili ödeme cash against goods
mal mukabili ödeme cash on delivery
mal mukabili ödeme cash against delivery
mal olarak ödeme payment in kind
mal olarak ödeme performance in kind
mal sevk edildiğinde ödeme cash on shipment
malın sevk tarihinde ödeme cash on shipment
malın teslimi karşılığında ödeme cash on delivery
malın tesliminden önce ödeme yapma cash before delivery
maliyeti ödeme defrayment
malla yapılan ödeme payment in kind
mallar teslim edildiğinde ödeme cash against goods
masrafı ödeme defrayment
masrafını ödeme reimbursement
mektup havalesiyle ödeme payment by mail transfer
meslekte ortalama ödeme sistemi career-average plan
milletlerarası ödeme bankası bank for international settlement
misli olarak ödeme payment in kind
mücerret para ödeme vaadini içeren emre yazılı senet bill obligatory
mükerrer ödeme double payment
müşterek hesap şeklinde ödeme payment on open account
nakden ödeme effective pay
nakden ödeme cash payment
nakdi ödeme cash payment
nakit olarak ödeme payment in cash
nakit olarak ödeme yapılan çalışanlara ücretlerini ödemek için gerekli olan nakit tutarı payroll
nakit ödeme cash payment
nakit ödeme cash delivery
nakit ödeme cash payment
naki̇t ödeme pay in cash
naki̇t ödeme cah pay
naki̇t ödeme payment in cash
nakit ödeme yapmak pay in cash
nakit ödeme yöntemi cash payment method
nakit peşin ödeme net in advance
negatif ödeme uygulaması negative payment application
net ödeme net settlement
net ödeme settle net
net ödeme net cash
normal ücretin dışında yapılan ödeme premium pay
normalin üzerinde çalışan işçiye yapılan primli ödeme sistemi incentive wage system
olağan dışı başarı için maaş veya ücrete ek olarak yapılan ödeme incentive compensation
olağan dışı ödeme bounty
otomatik ödeme cash sweep
otomatik ödeme/yatırım talimatı cash sweep
ödeme acentesi paying agent
ödeme aczi insolvency
ödeme aczi insolvent
ödeme aczine düşmüş insolvent
ödeme aczine düşmüş şirket insolvent
ödeme akımları payments flow
ödeme akımları payments flows
ödeme aktarmalı menkul kıymetler pass throughs
ödeme aktarmalı menkul kıymetler pass-through securities
ödeme alt limiti payment threshold
ödeme alt sınırı payment threshold
ödeme amiri disbursing officer
ödeme anlaşması payments agreement
ödeme anlaşması payment agreement