akıl - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

akılBedeutungen von dem Begriff "akıl" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
akıl mind n.
akıl wit n.
akıl wisdom n.
akıl intelligence n.
akıl reason n.
General
akıl head n.
akıl brain n.
akıl reason n.
akıl sense n.
akıl senses n.
akıl apprehension n.
akıl intellect n.
akıl wisdom n.
akıl intelligence n.
akıl discernment n.
akıl comprehension n.
akıl opinion n.
akıl consciousness n.
akıl strength of mind n.
akıl understanding n.
akıl nous n.
akıl memory n.
akıl psyche n.
akıl headpiece n.
akıl brains n.
akıl loaf n.
akıl bean n.
akıl grey matter n.
akıl prudence n.
akıl sapience n.
akıl gray matter n.
akıl idea n.
akıl wit n.
akıl pate n.
akıl advice n.
akıl guidance n.
akıl fettle n.
akıl mentality n.
akıl mind n.
akıl adviso [obsolete] n.
akıl mental adj.
Slang
akıl top story
akıl upper story
British Slang
akıl bacon rind

Bedeutungen, die der Begriff "akıl" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 393 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
akıl sağlığı sanity n.
General
akıl satmak give useless advice v.
akıl karı bir iş olmamak not to be advisable v.
akıl etmek devise v.
akıl almak ask for advice v.
akıl vermek advise v.
akıl karı olmak be within reason v.
akıl dengesini kaybetmek lose mental balance v.
akıl danışmak consult v.
akıl etmek think of v.
akıl etmek contrive v.
akıl erdirmek conceive v.
akıl sormak consult v.
akıl vermek recommend v.
akıl hastanesine göndermek remand to a mental hospital v.
akıl öğretmek give advice to v.
akıl vermek give advice to v.
akıl vermek counsel v.
akıl almak consult v.
sorulmadığı halde akıl vermek kibitz v.
akıl erdirememek be unable to make head or tail of v.
akıl yürütmek reason v.
akıl karı olmamak be unreasonable v.
akıl danışmak ask for advice v.
akıl sormak inquire v.
akıl hastanesine kapatmak put away v.
akıl süzgecinden geçirmek reason out v.
birine akıl danışmak ask one's advice v.
akıl sağlığını yitirmek lose one's mind v.
akıl sağlığını yitirmek lose one's sanity v.
akıl edememek not to be able to think of v.
akıl hocalığı yapmak mentor v.
akıl çelmek entice v.
akıl çelmek tempt v.
akıl çelmek seduce v.
akıl okumak read mind v.
akıl geliştirmek edify v.
akıl sormak advise v.
akıl danışmak advise v.
akıl süzgecinden geçirmek intellectualize v.
akıl süzgecinden geçirmek intellectualise v.
akıl danışmak ask one's advice v.
akıl sağlığına kavuşmak regain sanity v.
akıl sağlığına kavuşmak regain mental health v.
akıl bahşedilmiş olmak be endowed with reason v.
akıl istemek ask someone for advice v.
akıl hastanesini boylamak wind up in a mental hospital v.
kötü akıl vermek advize v.
akıl yürütmek ratiocinate v.
yeniden akıl vermek readvise v.
yeniden akıl almak reconsult v.
akıl hastanesi insane asylum n.
akıl veren exhorter n.
akıl bozuklukları mental diseases n.
akıl hastası mentally handicapped n.
kuzey kutbunda yaşayan insanlara özgü bir akıl hastalığı pibloktoq n.
akıl hastalığı mental illness n.
akıl hastanesinde bulunan kimse inmate n.
edebiyatta akıl hastalığı mentally ill in literature n.
akıl ve beden mind and body n.
akıl sağlığı yönetimi management of psychohygiene n.
akıl hastanesi mental asylum n.
akıl hastanesi madhouse n.
akıl sahibi intellect n.
akıl ermezlik incomprehensibleness n.
yalnız akıl ile idrak edilen şey noumenon n.
akıl almazlık preposterousness n.
akıl hastanesi mental institution n.
akıl sağlığı mental health n.
akıl hastanesine koyma commitment to a mental institution n.
akıl sağlığı sanity n.
akıl ve sinir hastalıkları hastanesi reception institute n.
kuzey kutbunda yaşayan insanlara özgü bir akıl hastalığı arctic hysteria n.
akıl payı mind share n.
akıl almazlık incredibility n.
akıl fikir complete attention n.
akıl hastalıkları mental disorders n.
akıl hocası adviser n.
akıl hastanesi bughouse n.
akıl hastanesi hospital for mental diseases n.
akıl hastanesi nuthouse n.
akıl almazlık numinousness n.
akıl hastanesi booby hatch n.
akıl hastanesine kapatılma confinement in an asylum n.
akıl hastanesi asylum n.
akıl hastanesine yerleştirdikten sonra duruşma post commitment hearing n.
akıl hastası mentally deranged person n.
akıl öğretme exhorting n.
kuzey kutbunda yaşayan insanlara özgü bir akıl hastalığı piblokto n.
akıl defteri (spiker) teleprompter n.
akıl hocası mentor n.
akıl hastanesi bedlam n.
zorunlu alıkoyma (akıl hastanesinde) compulsory detention n.
akıl hastanesi loony bin n.
akıl hastalarının suçları mentally ill offenders n.
akıl bozuklukları mental disorders n.
akıl yaşı mental age n.
akıl hastası lunatic n.
akıl hocası master n.
akıl hastası insane n.
akıl hastanesi lunatic asylum n.
akıl hastanesinden çıkartıp topluma kazandırma deinstitutionalisation n.
hapishane veya akıl hastanesinde bulunan kimse inmate n.
islam ve akıl islam and reason n.
akıl hastanesi mental home n.
akıl yürütme argument n.
akıl dişi wisdom tooth n.
akıl hastası mental patient n.
akıl hocasından ders alan mentee n.
akıl hocasının çizdiği yolu takip eden mentee n.
akıl hocasının dediklerine uyan mentee n.
akıl hocalığı dersi alan mentee n.
akıl fikir common sense n.
akıl fikir plain good sense n.
akıl fikir mother wit n.
akıl fikir horse sense n.
müşterek akıl collective mind n.
akıl yürütme reasoning n.
akıl hastahanesi mental hospital n.
ortak akıl common mind n.
akıl hastalığı unsound mind n.
akıl hastalığı insanity n.
akıl-ruh hastalıkları mental diseases n.
akıl-ruh hastalıkları mental disorders n.
akıl hastanesine gönderme committal n.
akıl hastanesi mental hospital n.
akıl hastalığı mental disease n.
adam öldürmeye duyulan istek olarak görünen bir akıl hastalığı homicidal insanity n.
akıl hastalığı lunacy n.
akıl hastanesi psychiatric hospital n.
akıl hastanesi mental ward n.
akıl bozukluğu mind unsoundness n.
beden ve akıl dayanıklılığı physical and mental endurance n.
akıl hastanesi asylum for the insane n.
akıl hastası maniac n.
akıl karışıklığı bewilderment n.
akıl hocalığı mentorship n.
(ileri derecede akıl hastalarının konulduğu) duvarları yastıklı hücre padded cell n.
çevresine zarar vermesi muhtemel akıl hastalarının konulduğu hücre padded cell n.
akıl çağı age of reason n.
akıl almaz şeyler unspeakable things n.
ortak akıl common sense n.
akıl haritası mind map n.
tanısal akıl yürütme diagnostic reasoning n.
daha küçükten daha büyüğe doğru olan akıl yürütme biçimi a minore ad maius argument n.
toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalization n.
akıl hastanesinden alıp topluma kazandırma deinstitutionalisation n.
toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalisation n.
akıl hastanesinden alıp topluma kazandırma deinstitutionalization n.
akıl hastası mental n.
akıl hastalığı mental derangement n.
akıl hocası advisor n.
akıl defteri autocue n.
akıl hastası bedlamite n.
akıl vücut tıbbı mind-body medicine n.
üst akıl superior mind n.
akıl hastanesinden çıkartıp topluma kazandırma deinstitutionalization n.
tekrar akıl hastanesine yatırma reinstitutionalisation n.
tekrar akıl hastanesine yatırma reinstitutionalization n.
ortak akıl shared wisdom n.
akıl oyunları mind games n.
akıl tutulması abdication of reason n.
akıl ve beden birlikteliği union of mind and body n.
üst akıl mastermind n.
nicel akıl yürütme quantative reasoning n.
akıl yürütme biçimi line of reasoning n.
çok yönlü akıl edebilme international mindedness n.
kamusal akıl public reason n.
akıl yogası raja yoga n.
akıl yürütme ratiocination n.
akıl yürüten kimse ratiocinator n.
akıl ermez mysterious adj.
akıl ile ilgili mental adj.
akıl hastanesine kapatılmış confined in an asylum adj.
akıl almaz unreasonable adj.
akıl almaz unbelievable adj.
akıl ermez incomprehesible adj.
akıl almaz incomprehensible adj.
akıl ermez unfathomable adj.
akıl çelen suggestive adj.
akıl hastası mad adj.
akıl almaz numinous adj.
akıl almaz fantastic adj.
akıl ermez impenetrable adj.
akıl almaz preposterous adj.
akıl almaz inconceivable adj.
akıl sahibi rational adj.
akıl almaz incredible adj.
akıl yürütülmüş reasoned adj.
içsel (akıl sağlığı vb) internal adj.
akıl hastalığı ile ilgili demential adj.
sadece akıl veren armchair adj.
akıl verilmiş exhorted adj.
akıl küpü shrewd adj.
akıl veren advisory adj.
yalnız akıl ile idrak edilen şeylerle ilgili noumenal adj.
akıl almaz incomprehensive adj.
akıl almaz incognizable adj.
akıl ermez incomprehensible adj.
akıl sır ermez unfathomable adj.
akıl almaz unreasoning adj.
akıl almaz unimaginable adj.
akıl yürütmeye dayalı ratiocinative adj.
akıl almaz mind-bending adj.
kişinin akıl ve mantığına değil hislerine hitabeden ad hominem adj.
akıl almaz hard/difficult to comprehend/understand adj.
akıl dolu calculating adj.
akıl yürütme ile ilgili ratiocinatory adj.
akıl yürütmeye dayanan ratiocinatory adj.
akıl almaz reasonless adj.
akıl ile intellectually adv.
akıl yürüterek reasoning adv.
akıl almaz bir şekilde incomprehensibly adv.
akıl almaz derecede incredibly adv.
kişinin akıl ve mantığına değil hislerine hitap ederek ad hominem adv.
akıl yürütmeden reasonlessly adv.
Phrasals
birini akıl hastanesine yatırmak put someone away
Phrases
akıl hastalığı utanılacak bir şey değil mental illness is nothing to be ashamed of
Proverb
akıl akıldan üstündür two heads are better than one
akıl yaşta değil baştadır intelligence is in the head not in the age
akıl yaşta değil baştadır wisdom doesn't come with age
akıl yaşta değil baştadır age is no guarantee of wisdom
Colloquial
akıl dolu sözler pearls of wisdom
akıl hastanesi psych ward
birini akıl hastanesine yatırmak check someone into the psych ward
akıl özürlü mentally-retarded
akıl özürlü mentally-defective
akıl sağlığına baktırmak have one's head read
akıl hastası mental freak
Idioms
akıl küpü as bright as a button
akıl küpü gibi as bright as a button
akıl sır erdirememek not be able to make heads or tails of
kötü bir olaydan sonra akıl öğretmek be wise after the event
akıl almaz outside one’s keen
akıl almaz beyond one’s ken
akıl küpü a bright spark
akıl küpü smart as a whip
akıl küpü a brain box
kafa var akıl yok the lights are on but nobody's home
kafa var akıl yok the lights are on but no-one's home
bir şeye akıl erdirememek not able to make head or tail of something
dobra ve gerçekleri söyleyen akıl hocası kimse dutch uncle
Formal
yeniden akıl erdirmek reconceive v.
Speaking
tanrının işine akıl sır ermez god walks in mystery
akıl almaz it is incredible
akıl alır gibi değil the mind boggles
Slang
akıl hastanesi rathouse [aus] n.
akıl hastanesi a funny farm
akıl hastalıkları uzmanı head-doctor
akıl küpü brainbox
akıl hastanesi/tımarhane puzzle house
internet akıl hocası (pc kullanan kişinin arkasında dikilip şuna buna tıkla vb diyen) backseat surfer
ceza evinde akıl hastalarının tutulduğu bölüm ding wing
akıl hastası mahkum loogan
akıl hastası mahkum wobble head
Trade/Economic
akıl veya mantığa vurmak rationalize
genel önerilerden akıl yürütme yoluyla daha dar kapsamlı sonuçlar çıkartılması deduction
akıl hocalığı mentoring
akıl veya mantığa vurmak rationalise
Law
kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta) certifiable
akıl ve fehimin zayıflığı weakness of mind
akıl muayenesi mental examination
akıl hastalığı mental illness
akıl zayıflığı weakness of mind
bir kimsenin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasını hükmeden karar commission of lunacy
bir memura bir kimsenin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması için verilen görev commission of lunacy
mahkemenin hükmettiği akıl hastanesine gönderme kararı reception order
akıl hastanesine gönderme kararı reception order
akıl hastalığı nedeniyle hacir altında bulunan kimselerin mallarının idare edilmesi için görevlendirilmiş vesayet memuru master in lunacy
geçici akıl zayıflığı temporary insanity
akıl hastası olduğu için yargı gücünden yoksun bulunduğunu iddia etmek stultify
(akıl hastalığı yüzünden) cezai ehliyeti olmayan legally insane
(akıl hastalığı yüzünden) cezai ehliyeti yok legally insane
Technical
akıl defteri goof sheet
akıl defteri television prompter
akıl defteri teleprompter
akıl sağlığı sanitation
gerekçeli akıl yürütme motivated reasoning
Computer
akıl yürütme reasoning
Informatics
tümdengelimli akıl yürütme deductive reasoning
veri güdümlü akıl yürütme data-driven reasoning
nedensel akıl yürütme causal reasoning
olağan akıl yürütme default reasoning
bulanık akıl yürütme fuzzy information
zamansal akıl yürütme temporal reasoning
nitel akıl yürütme qualitative reasoning
uzamsal akıl yürütme spatial reasoning
Television
akıl defteri teleprompter
akıl defteri goof sheet
akıl defteri television prompter
Medical
madde bağımlılığı, akıl hastalığı veya diğer davranışsal sorunlar için tedavi sağlayan sağlık hizmeti tesisi rehab n.
madde bağımlılığı, akıl hastalığı veya diğer davranışsal sorunlar için tedavi sağlayan sağlık hizmeti tesisi residential treatment center n.
akıl hastalığı lunacy
akıl hastanesine yatırma (birisini) institutionalizing
akıl hastanesine yerleştirmek institutionalise
akıl hastanesine yatırma institutionalization
akıl hastalığı psychiatric disorder
akıl hastalığı mental derangement
akıl hastalığı dementia
akıl hastalığı mental alienation
akıl hastalığı insanity
akıl hastalığı mental defect
akıl hastalığı mental disease
akıl hastalıkları uzmanı alienist
hür iradenin yittiği bir akıl rahatsızlığı aboulia
akıl hastalığı mental aberration
akıl hastanesine yatırmak institutionalize
akıl hastalarının kapatılma kararı commitment of mentally ill
akıl rahatsızlığı mental disease
akıl hastanesine yerleştirmek institutionalize
akıl hastalığı mental disorder
akıl hastanesine kapatmak institutionalise
akıl hastalığı derangement
akıl hastalığı dementiae
akıl hastanesi mental hospital
akıl hastanesine kapatmak institutionalize
tam akıl hastalığı essential insanity
akıl hastanesinde yatırılması zorunlu certifiable
akıl hastalığı weak-mindedness
irsi akıl hastalığı hereditary insanity
sürekli akıl hastalığı settled insanity
akıl hastalığı amentia
akıl durgunluğu hyponoia
akıl hesabı mental arithmetic
akıl hastalığı mental illness
(bir akıl hastanesine yapılan) gönüllü başvuru voluntary commitment
akıl sağlığı sorunları mental health problems
eyalet akıl hastanesi state mental facility
akıl hastalığı geçmişi olan insanlar people with a history of mental illness
akıl hastanesine yatırma institutionalisation
akıl hastanesine yatırmak institutionalise
akıl hastanesine yatırma (birisini) institutionalising
akıl hastanesi hemşiresi admiral nurse
bir akıl hastasının kendi isteği dışında (ama kanunen) bir akıl hastanesine yatırıması durumu (sadece ingiltereye özgü bir terim) sectioning
madde bağımlılığı, akıl hastalığı veya diğer davranışsal sorunların hastane dışı bir merkezde yatılı olarak tedavi edilmesi residential treatment
Psychology
soyut akıl yürütme abstract reasoning
transdüktif akıl yürütme transductive reasoning
formel akıl yürütme formal reasoning
bedensel akıl somatic mind
analog akıl yürütme analogical reasoning
önermeye dayalı akıl yürütme prepositional reasoning
döngüsel akıl yürütme circular reasoning
akıl hastası olma korkusu psychophobia
akıl hastalıkları uzmanı alienist
akıl hastalıkları uzmanı head-shrinker
akıl hastalıkları uzmanı psychiatrist
akıl hastalıkları uzmanı shrink
akıl hastalığı mental illness
akıl zayıflığı mental defectiveness
akıl zayıflığı mental infirmity
akıl hastalığı mental disease
taburcu edilmiş (akıl sağlığı bozuk) deinstitutionalised
taburcu edilmiş (akıl sağlığı bozuk) deinstitutionalized
akıl hastası mentally ill
akıl hastanesi psychiatric hospital
akıl hastanesi mental facility
akıl hastası mental case
akıl sağlığı geçmişi mental health history
akıl sağlığı geçmişi mental history
akıl bekçisi mindguard
akıl hastası psychopath
Dentistry
akıl dişi wisdom tooth
Biology
akıl dişi wisdom tooth
Social Sciences
akıl sağlığını baz alarak yapılan ayrımcılık mental health discrimination
sağduyuya dayalı akıl yürütme commonsense reasoning
iletişimsel akıl communicative rationality
Education
hipotezlere dayalı tümdengelimci akıl yürütme hypothetico-deductive reasoning
hipotezli tümdengelimci akıl yürütme hypothetico-deductive model
hipotezli tümdengelimci akıl yürütme hypothetico-deductive reasoning
hipotezlere dayalı tümdengelimci akıl yürütme hypothetico-deductive model
algısal akıl yürütme perceptual reasoning
Literature
akıl tutulması the eclipse of reason
Religious
(musevilikte) dini akıl hocalığı yapan veya karar vermede yetkili haham rav n.
Philosophy
yalnız akıl ile idrak edilen şey noumenon
insanın akıl yürütme süreci human reasoning process
araçsal akıl instrumental rationality
salt akıl pure reason
akıl ötesi superrational
Environment
ekolojik akıl ecowisdom
çevrebilimsel akıl ecological wisdom
çevresel akıl ecological wisdom
ekolojik akıl ecological wisdom
çevresel akıl ecowisdom
çevrebilimsel akıl ecowisdom
Military
akıl yürütme zinciri chains of reasoning
Sport
akıl ve beden arasındaki zihinsel bağlantı kopukluğu yips
Football
akıl dolu bir pas a clever pass
Mythology
akıl tanrıçası minerva
Latin
akıl hastalığı furor
akıl hastalığı furore
Archaic
akıl hastalığı rage n.
saygıdeğer akıl hocamız hon'ble adviser
British Slang
akıl hastanesi funny-farm