kanat - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kanatBedeutungen von dem Begriff "kanat" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 1 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
kanat n. yer altı su kanalı

Bedeutungen von dem Begriff "kanat" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 39 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kanat wing n.
General
kanat limb n.
kanat pinion n.
kanat flap n.
kanat van n.
kanat plane n.
kanat pennon n.
kanat wing n.
kanat paddle n.
kanat flank n.
kanat leaf n.
kanat aerofoil n.
kanat airfoil (us.) n.
kanat aerofoil (brit.) n.
Technical
kanat sash
kanat wing plow
kanat wing
kanat vane
kanat airfoil
kanat flap
kanat guide vane
kanat stagger
kanat flapper
kanat limb
kanat impeller
kanat blade
kanat bucket
Automotive
kanat cutter blade
kanat wing
kanat air foil
kanat wing
Aeronautic
kanat airfoil
Marine
kanat flank
Food Engineering
kanat blade
Biology
kanat patagium
Zoology
kanat pinion
Meteorology
kanat vane
Military
kanat flank
kanat wing

Bedeutungen, die der Begriff "kanat" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kanat çırpmak flutter v.
kanat çırpmak flap v.
General
kanat çırpmak flutter v.
kanat açmak protect v.
çırpmak (kanat) flutter v.
kanat takmak wing v.
kanat çırpmak flap v.
kanat germek take somebody under one's protection v.
kanat açmak defend v.
kanat çırpmak (kuş) flap v.
kanat açtırmamak clip one's wings v.
kol kanat olmak take someone under protective care v.
kol kanat germek take someone under one's wing v.
kol kanat germek gather round v.
kanat çıkarmak sprout wings v.
kanat çırpmak flicker v.
bir kuşun uçuş gücünü artırmak için kanat veya kuyruğuna tüy eklemek imp v.
kanat çırpmak beat v.
kanat uçak fin n.
kanat lonjeronu wing spar n.
kanat tüyü pinion n.
üst kanat (böcekte) elytron n.
kanat (değirmen) sail n.
kanat kılçığı ray n.
çolak kanat lame wing n.
kanat genişliği span n.
arka kanat afterwing n.
tutmayan kanat lame wing n.
sol kanat left n.
kanat (masada) leaf n.
arka kanat oyuncusu wingback n.
böcekte ön kanat hemelytron n.
kanat gergisi wing bracing n.
kanat masa leaf n.
kanat çırpma sesi flap n.
kanat (balık) fin n.
kanat vb çırpma flap n.
serbest kanat hanging wall n.
kapı (kapı aralığını kapayan kanat) gate n.
kanat oyuncusu wing n.
çırpma (kanat) flap n.
kanat çırpma flap n.
kanat vuruşu wingbeat n.
kanat kenar plakası endplate n.
kanat ana kirişi spar n.
kanat (kuş/uçak/bina/ordu/futbol veya siyasi partiye ait) wing n.
iri kanat tüyü pinion n.
uçağın kanat ve kuyruk ayarı rigging n.
kanat açıklığı wingspan n.
kanat takma winging n.
kanat yükü wing loading n.
kanat açıklığı wingspread n.
kanat sesi whir n.
alt kanat lower wing n.
kanat (yel değirmeni) sail n.
kanat genişliği wingspan n.
kanat (masaya ait) flap n.
kanat genişliği wingspread n.
sol kanat left wing n.
kanat ileri çıkıklığı negative sweep n.
kanat sesi flap n.
ana kanat main wing n.
kanat çırpma flapping n.
kanat taarruzu flank attack n.
kanat oyuncusu winger n.
kanat ucu pinion n.
kanat açıklık oranı aspect ratio n.
döner kanat rotary wing n.
sabit kanat fixed wing n.
askeri kanat the army n.
(kuşlarda) kanat ve kuyruk tüyleri covert n.
dik kanat ell n.
kanat ayaklı genişler masa gatelegged table n.
böceklerde sert üst kanat wing-case n.
kanat (uçak) fin n.
kanat (bina) wing n.
rogallo kanat rogallo wing n.
rogallo kanat parawing n.
uçak veya kanat şeklinin iki boyutlu kuş bakışı görünüşü planform n.
kanat şeklinde aliform adj.
kanat biçimli wing-shaped adj.
kanat gibi finlike adj.
kanat çırpan flappy adj.
Phrases
kanat kanada wing to wing
Idioms
birine kol kanat germek take someone under one's wing
kol kanat germek (birine) take someone under one's wing
kanat açmak spread one's wings
Politics
kanat önderi wing leader
sağ kanat right wing
sağ kanat right-wing
silahlı kanat armed wing
reformcu kanat reformist wing
yenilikçi kanat reformist wing
muhafazakar kanat conservative wing
Technical
hareketli kanat moving blade
yardımcı kanat auxiliary wing
düşü havuzu kanat duvarı stilling basin training wall
arka kanat rear fender
kanat ucu kayağı wing tip float
kanat uzatması blade extension
kanat yükü wing load
kanat traktörü kullanan kimse mule skinner
kanat kökü blade root
ön kanat front fender
kanat çemberi shroud band
kanat duvarı wingwall
çıkış kanat duvarı outlet wing wall
kanat kapak flag gate
uç (kanat ucu vb) tip
kanat genişliği chord
kanat sigortası blade fuse
incelme (uca doğru incelen kanat vb) taper
kanat bağlayıcı wing joiner
kanat orta desteği wing joiner
kanat izdüşümü blade projection
kanat yatağı wing saddle
kanat kavisi blade curvature
kanat ucu kısma parçası shroud
kanat boyu wingspan
kanat kaybı blade loss
kavisli kanat ucu curved wing tip
kanat yatağı wing seat
hareketsiz kanat stationary blade
kanat ucu blade tip
üst kanat top sash
lastik kanat kiti rubber blade kit
kavisli kanat cambered wing
çok açılı (kanat) polyhedral
kanat boyu span
kanat duvarlı menfez wing wall culvert
akımsal kanat streamline fin
uçan kanat flying wing
dolusavak kanat duvarı spillway training wall
lastik kanat rubber blade
kanat sürgüsü espagnolette
katlanabilir kanat folding wing
şişirilmiş kanat puffed wing
sağ kanat right wing
biryüz yan kanat lateral wing
sabit kanat fast sheet
kanat kapak flap gate
kılavuz kanat guide vane
s-lambalı kanat birleşmesi hooked joint
kanat uçları arasındaki mesafe span
kanat hücüm kenarı üzerinde hava akışı yüzeyin üstüne ve altına ayrıldığı nokta stagnation point
kanat boşluğu blade clearance
kanat verimi blade efficiency
kanat silindiri trench roller
kanat destekleri wing supports
yelken kanat dirseği hang gliding bracket
taşıyıcı kanat carrier wing
kanat örtü tüyü tectrix
arkaya kavisli kanat backward-curved blade
basamak köklü kanat stepped-root blade
alçak basınç kanat çemberi low-pressure blade ring
yatık kanat pozisyonu oblique blade position
frezelenmiş kanat milled blade
geçme köklü kanat straddle-root blade
yerleştirilmiş kanat inserted blade
türbine kanat takılması turbine blading
üniform kesitli kanat uniform section blade
hareketli kanat rotor blade
çatal tipi kanat kökü forked blade root
hareketli kanat kademesi rotating blade row
değişken profilli kanat variable-shaped blade
içi boş sabit kanat hollow fixed blade
değişken profilli kanat variable-section blade
ince kenarlı kanat thin-edged blade
ikiz kanat paired blade
iç kısmı boş sabit kanat hollow fixed blade
hava soğutmalı kanat air cooled blade
testere dişi köklü kanat serrated-root blade
t-şekilli kanat kökü t-shaped blade root
ters t-köklü kanat inverted-t root blade
inceltilmiş kanat tapered blade
elektrokimyasal olarak işlenmiş kanat electro-chemically machined blade
hareketli kanat yivi rotating blade groove
hareketli kanat impeller blade
hareketli kanat kademesi moving blade row
hareketli kanat çıkışı rotating blade outlet
kanat geçirme ağzı blade insertion gate
tırnaklı kanat pronged-root blade
hareketli kanat kökü moving blade root
hareketli kanat rotating blade
hareketli kanat kökü rotating blade root
türbin kanat diski turbine blade wheel
dövme kanat forged blade
hareketli kanat diski rotating blade disc
testere dişli kanat kökü serrated blade root
hareketli kanat girişi rotating blade inlet
içi boş sabit kanat hollow stationary blade
üniform şekilli kanat uniformly shaped blade
kanat çemberi shroud-band
kanat çemberi blade ring
kanat basıncı blade pressure
kanat derinliği blade depth
kanat erozyonu blade erosion
kanat boşluğu sızdırmazlığı blade clearance seal
kanat sonlandırma parçası closure block
kanat vibrasyonları blade vibrations
kanat çıkış aralığı outlet pitch of blades
kanat aşınması blade erosion
kanat yerleştirme deliği blade insertion hole
kanat çember kleransı blade ring clearance
kanat yuvası blade slot
kanat çıkış aralığı outlet opening of blades
kanat montaj aksesuarları blading accessories
kanat sırası blade row
kanat birikintisi blade fouling
kanat takımı set of blades
kanat kirliliği blading deposits
kanat depoziti blade deposit
kanat ucu hızı tip speed
kanat birikintisi blade deposits
kanat kanalı blade channel
kanat ringi bucket ring
kanat kesiti blade cross-cut
kanat eğimi blade slope
kanat çentiği blade notch
kanat sürtmesi bucket rubbing
kanat çıkış kenarı blade trailing edge
kanat yivi blade groove
kanat diyagramı blade diagram
kanat ucu çemberi tip shroud
kanat sistemi blading system
kanat kesiti blade cross-section
kanat titreşimleri blade vibrations
kanat kökü blade foot
kanat yükü blade loading
kanat kademesi blade row
kanat girişi blade inlet
kanat tarafı blade side
kanat kayıp katsayısı blade loss factor
kanat genişliği blade width
kanat giriş açısı blade inlet angle
kıvrık kanat twisted blade
kanat kenarı blade edge
kanat parçalanması blade break-down
kanat uzunluk oranı blade length ratio
kanat montajı blading
kanat tipi blade type
kanat sürtmesi blade rubbing
kanat giriş kenarı blade leading edge
kanat çıkış açısı blade outlet angle
kanat giriş kenarı blade inlet edge
kanat grubu group of blades
kanat bandajı blade ring
kanat çemberi ortalama çapı average blade ring diameter
kanat gövdesi blade body
kanat giriş açısı blade entrance angle
kanat geçirme noktası point of insertion
kanat pozisyonu blade position
kanat ucu bandajı tip shroud
kırlangıç kuyruğu geçmeli kanat kökü dovetail blade root
kanat tutucu blade carrier
kanat aralığı spacing of blades
kanat montajı blade mounting
kanat çıkışı blade outlet
kanat açısı blade angle
kanat montajı blade installation
kanat kalınlığı blade thickness
kanat ringi blade ring
kanat kirliliği blade fouling
kalınlaştırılmış kanat thickened blade
kanat depoziti blade fouling
kanat şekli blade form
kanat çıkış kenarı blade outlet edge
kanat ucu kaybı blade tip loss
kanat kaybı blading loss
kanat kademesi blading stage
kanat kilit elemanı blade lock
kanat sürtünmesi blade friction
kanat sayısı number of blades
kanat geçirme ağzı kapama parçası gate piece
kanat sonlandırma parçası closure piece
kanat şekli blade shape
kanat profili blade profile
kanat uzunluğu blade length
kanat çevre hızı blade tip speed
kanat kleransı blade clearance
kanat hızı blade velocity
kanat eksenel kleransı axial blade clearance
kökü takviyeli kanat blade with reinforced root
kanat korozyonu blade corrosion
kanat çıkış açısı blade exit angle
kanat kleransı blading clearance
kanat kirliliği blade deposits
kanat sabitleme elemanı blade attachment
kanat bandajı shroud-band
kanat tipi blading type
kanat konfigürasyonu blading configuration
kanat arkası blade back
kanat dağılması blade break-down
kanat takmak blade
kanat birikintisi blading deposits
kanat depoziti blading deposit
kanat sabitleme blade fixing
kanat yüksekliği blade height
sabit kanat sırası stationary blade row
son kademe kanat boyu last-stage blade length
sabit kanat yivi stationary blade groove
ortası boş sabit kanat diski hollow-blade diaphragm
sabit kanat taşıyıcısı stationary blade carrier
öne kavisli kanat forward-curved blade
ortalama kanat çapı average blading diameter
son kademe kanat çemberi last-stage blade ring
ortalama kanat çapı mean blading diameter
sabit kanat kanalı stationary blade groove
son kanat end blade
ortası boş sabit kanat diski hollow diaphragm
yan kanat side wing
karbon kanat carbon wing
Computer
kanat ucu wing tip
kanat kapakçığı wing flaps
dışa açılan kanat serbest flare release
Architecture
binada kanat annex
binada kanat annexe
Construction
köprü kanat duvarı bridge wing
kanat duvarı wing wall
döner kanat turning plate
orta kanat central wing
üst kanat duvarı headwall
pencere kanat lambası window rabbet
kanat duvarı wingwall
gizli kanat profili hidden vent profile
Automotive
motorlu araçları çamur ve sudan korumaya yarayan kanat fender
hızlı spor otomobillerin arka tarafına yerleştirilen hava yönlendirici kanat spoiler
eğri kanat curved blade
düz kanat flat blade
ön kanat front wing
arka kanat rear wing
kanat profilli jant drop center rim
kanat ayna wing mirror
x kanat x wing
martı kanat gullwing
arka kanat rear wing
kanat açıklık oranı aspect ratio
kanat uzunluğu span
kanat genişliği chord
ön kanat front wing
ters v açılı kanat anhedral wing
üç kanat başlı cıvata tri-wing head screw
üç kanat başlı tornavida tri-wing screwdriver
Traffic
kanat duvarı wing wall
Railway
kanat ray wing rail
Aeronautic
kanat eğimi camber n.
pervanedeki rüzgar hızının kanat ucundaki hıza oranı advance ratio n.
kanat ucu aerofoil n.
uçağın kanat ve dümenini etkileyerek onu kaldıran kuvvet lift
kanat hücum kenarı üzerinde hava akışının ayrıldığı nokta stagnation point
kanat uzunluğu wing tip
halkavi kanat annular aerofoil
kanat açıklığının korda oranı aspect ratio
kanat üstü çıkış kapısı overwing exit
w tipi kanat arrowhead wing
daire eğrili kanat profili circular arc aerofoil
artıcı kanat augmenter wing
kanat ucu wingtip
kanat flapı wing flap
kanat profili airfoil
ana kanat mainplane
kanat açıklığı wing span
taşıyıcı kanat yüzeyi carrying wing area
kanat eğikliği blade camber
kanat kesiti blade section
etkin kanat uzunluğu effective span
kanat profili aerofoil
kesik uçlu kanat clipped wing
eşdeğer tek satıhlı kanat equivalent monoplane wing
eşkenar dörtgen kanat diamond wing
kanat kord açısı decalage
bir uçağın dengesini sağlayan kanat bölümü aileron
kanat gözlemcisi flagman
kanat açıklığı blade span
kanat firar kenarı blade trailing edge
toplam kanat alanı gross wing area
yarım ay şeklindeki kanat crescent wing
kanat ucuna doğru ya da kanat ucuna daha yakın olarak yerleştirilmiş outboard
tamamen kanat uçak all wing type airplane
delta kanat delta wing
kanat açıklığı oranı aspect ratio
uçak gövdesinin geri kısmındaki yatay kanat tailplane
çift delta kanat double delta wing
kanat hatve açısı blade angle
kanat kesiti aerofoil section
kanat kanal channel wing
kanat açısı blade angle
kanat içinde pervane fan in wing
kanat uzunluğu açıklık farkı wing tip clearance increment
etkili kanat yüzey boyut oranı effective aspect ratio
yekpare kanat continuous wing
ters martı kanat cranked wing
kanat geri çekikligi sweepback
kanat ucu benzin deposu tiptank
uçan kanat blended wing
kanat ileri çıkıklığı negative sweep
yardımcı kanat auxiliary wing
alt kanat bottom wing
kavisli kanat cambered wing
kanat şekli aerofoil
arka kanat afterwing
konik kanat tapered wing
kanat açıklığı wingspread
kanat aralığı wingspread
kanat gergisi wing bracing
kanat açıklığı wing gap
kanat flabı wing flap
kanat yükü wing loading
kanat açıklığı wingspan
kanat profili wing profile
kanat ucu wing tip
kavisli kanat ucu curved wing tip
üçgen kanat delta wing
kanat hareketiyle uçuş flapping flight
hareketli kanat flapping wing
kanat biçiminde uçak flying wing
uçar kanat flying wing
kanat sarsıntısı flutter
katlanabilir kanat folding wing
fowler tipi kanat flabı fowler wing flap
tam kanat boyu full span
alt kanat lower wing
ana kanat main wing
dış kanat outer wing
pozitif kanat çekikliği positive sweepback
dikdörtgen kanat rectangular wing
döner kanat rotating wing
ok biçimli kanat sweptback wing
arka kanat rear wing
kanat ayarı rigging
döner kanat rotary wing
kanat geri çekikliği sweepback
tamamen kanat uçak all-wing type airplane
aero izoklinik kanat aero-isoclinic wing
sonsuz uzunlukta kanat infinite-span wing
çok lonjeronlu kanat multi-spar wing
tek parça kanat one-piece wing
kanat yüklemesi wing loading
ok kanat swept wing
kanat açıklığı span
kanat kademelenmesi stagger
arkaya doğru yatık kanat swept wing
kanat yükü wing load
kanat bölmesi pod
kanat kalıbı wing die
kanat ucu airfoil
kanat ucu girdapları wingtip vortices
kanat çırpma yankısı flutter echo
kanat profili airfoil [us]
kanat profili aerofoil [uk]
Marine
kanat ydy wing bcd
Medical
kanat zarına batırarak uygulama wing-web-stab use
iliak kanat iliac crest
modifiye uçan kanat modified flying wing
pediküllü ilyak kanat uygulası pedicled iliac crest application
Psychology
sağ kanat yetkeciliği right wing authoritarianism
Food Engineering
(karıştırıcı) kanat paddle
kanat tipi yapıştırma fin seal
Gastronomy
tavuk kanat chicken wings
Math
kanat genişliği chord
Biology
kanat şeklinde alary
kanat şeklinde alar
kanat şeklinde wing-shaped
kanat şeklinde aliform
kanat eklemini örten lob patagium
Zoology
kanat anadamarı radius n.
bir böceğin kanat damarlarından herhangi biri radius n.
küçük kanat veya yüzgece benzeyen organ pinnule
kanat tüyü wing feather
orak kanat gonepteryx rhamni
orak kanat common brimstone
ön kanat forewing
Apiculture
kanat kılı bristle
kanat tüyü bristle
kanat çengeli hamuli
Environment
kanat püskürmesi flank eruption
Geology
ters kanat inverted limb
Military
zırh delici kanat dengeli tank mermisi armour piercing fin stabilized discarding sabot
şeffaf kanat buzu glaze
şeffaf kanat buzu clear ice
kanat birliği flank unit
kanat çatısı cellule
kanat topu wing gun
kanat tespit açısı angle of wing setting
kanat silahı wing gun
kanat tüfeği wing gun
kanat hücum açısı leading edge sweep
kanat elemanı kavramı wingman concept
kanat taarruzu flank attack
kanat üzerine yıkma wing over
Sport
kanat oyuncuları wingers
sol kanat oyuncusu left winger
yelken kanat ile uçma hang-gliding
yelken kanat ile uçma hanggliding
yelken kanat hang-glider
delta kanat hang-glider
delta kanat hangglider
yelken kanat hangglider
delta kanat ile uçma hang-gliding
delta kanat ile uçma hanggliding