soyut - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

soyutBedeutungen von dem Begriff "soyut" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 16 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
soyut intangible adj.
soyut abstract adj.
General
soyut notional adj.
soyut transcendental adj.
soyut academic adj.
soyut discrete adj.
soyut nonphysical adj.
soyut nonrepresentational adj.
soyut pure adj.
soyut non-physical adj.
soyut non-representational adj.
Trade/Economic
soyut abstract
Law
soyut abstract
Technical
soyut abstract
soyut nonfigurative
Linguistics
soyut abstract

Bedeutungen, die der Begriff "soyut" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 107 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
zarar vermek (soyut bir şeye) make inroads on v.
kokmak (soyut bir şey) smack of v.
soyut cebir abstract algebra n.
soyut varlıklar intangibles n.
alan (soyut olarak) purview n.
soyut matematik abstract mathematics n.
soyut sanat eseri abstraction n.
soyut sanat eseri abstract n.
soyut düşünce abstract n.
soyut görüş abstract idea n.
soyut resim abstract painting n.
soyut düşünüş philosophy n.
soyut algı abstract perception n.
soyut ad abstract noun n.
soyut ekspresyonizm abstract expressionism n.
soyut isim abstract noun n.
şey (soyut) thing n.
soyut kavram abstraction n.
soyut sanat abstract art n.
soyut yapıt abstract n.
soyut kavram abstract concept n.
soyut sınıflandırma abstract characterization n.
soyut dünya abstract world n.
soyut plan abstract plan n.
soyut ve somut kavramlar abstract and concrete terms/concepts n.
soyut çalışmalar abstract works n.
soyut terim abstraction n.
soyut olma durumu incorporeity n.
soyut olma durumu incorporeality n.
soyut veri/bilgi soft data n.
yarı soyut semiabstract adj.
soyut-inşacı abstract-constructive adj.
aşırı soyut overabstract adj.
soyut olarak notionally adv.
soyut olarak discretely adv.
soyut olarak abstractly adv.
soyut bir şekilde abstractively adv.
soyut olarak abstractly adv.
ardında (soyut anlamda) behind prep.
soyut şey abstract entity
soyut kavramlar abstract terms
soyut birim abstract unit
soyut varlık abstract entity
Phrases
bir şeyi veya birini çekici yapan anlatması güç soyut nitelik je ne sais quoi
Trade/Economic
soyut düşünme yeteneği gerektiren beceriler conceptual skill
soyut alacak abstract claim
soyut kavramları görebilme ve anlayabilme cognitive skills
soyut uluslararası ticaret teorisi pure theory of international trade
soyut yatırım intangible investment
erkek bireylerin baskın olduğu işletmelerde kadın çalışanların ilerlemesine olanak sağlamayan soyut bir engel glass ceiling effect
Law
soyut norm denetimi abstract review of norms
soyut borç ikrarı abstract acknowledgement of debt
Technical
soyut simge abstract symbol
soyut söz dizimi ağacı abstract syntax tree
soyut sözdizim ağacı abstract syntax tree
soyut bilim pure science
Computer
soyut veri tipleri  abstract data types 
özel soyut sınıf private abstract class
Informatics
soyut sözdizim ağacı abstract syntax tree
soyut bilgisayar abstract machine
soyut veri türü abstract data type
soyut simge abstract symbol
soyut sözdizim abstract syntax
Telecom
soyut deney dizisi ve kismi protokol uygulama ekstra bilgisi abstract test suite and partial protocol implementation extra information
soyut veri türü abstract data type
soyut veri tipi abstract data type
Psychology
soyut kavramlaştırma abstract conceptualization
soyut kimlikler abstract identifications
soyut kavram abstract concept
soyut algılar abstract perceptions
soyut düşünme abstract thinking
soyut akıl yürütme abstract reasoning
soyut fikir abstract idea
soyut modelleme abstract modeling
soyut zeka abstract intelligence
soyut tutum abstract attitude
Math
soyut uzay abstract space
soyut sayı abstract number
soyut cebir abstract algebra
soyut matematik abstract mathematics
soyut matematik pure mathematics
soyut harmonik analiz abstract harmonic analysis
soyut sayılar abstract numbers
Logic
soyut kimlik abstract identification
Statistics
ölçülemez soyut kavramların ölçülebilir hale getirilmesi operationalization
ölçülemez soyut kavramların ölçülebilir hale getirilmesi operationalisation
Chemistry
kimyaca soyut chemically abstract
Linguistics
soyut terim abstract term
soyut ad abstract noun
Philosophy
soyut düşünce abstract thought
soyut kavramsallaştırma abstract conceptualization
soyut kavrama abstract conception
Art
soyut resimler yapan kişi abstractionist n.
soyut sanatçı abstractionist n.
bir tür soyut ekspresyonizm ressamlığı action painting n.
soyut ekspresyonizm action painting n.
soyut sanat abstract art
soyut sanatçı abstract artist
dikdörtgen şekiller ile yapılan soyut resim sanatı neoplasticism
modern soyut sanat contemporary abstract art
modern soyut sanat modern abstract art
çağdaş soyut sanat modern abstract art
çağdaş soyut sanat contemporary abstract art
soyut tiyatro abstract theatre
Music
soyut müzik abstract music
Theatre
soyut tiyatro abstract theater
soyut tiyatro abstract theatre