wild - Turkish English Dictionary
History

wild

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "wild" in Turkish English Dictionary : 41 result(s)

English Turkish
Common Usage
wild n. yaban
wild adj. yabani
wild adj. vahşi
General
wild n. çöl
wild adj. acayip
wild adj. fırtınalı
wild adj. ıssız
wild adj. arsız
wild adj. dağınık
wild adj. zıpır
wild adj. dönek
wild adj. asi
wild adj. hoyrat
wild adj. delişmen
wild adj. kır
wild adj. haşarı
wild adj. kızgın
wild adj. çılgın
wild adj. yabanıl
wild adj. vahşi
wild adj. serseri
wild adj. azgın
wild adj. meraklı
wild adj. sinirli
wild adj. barbar
wild adj. çılgınca
wild adj. sert
wild adj. azılı
wild adj. azgın (dalga)
wild adj. savruk
wild adj. hiddetli
wild adj. vahşice
wild adj. şiddetli
wild adj. terbiyesiz
wild adj. serkeş
wild adj. hovarda
wild adj. uygarlaşmamış
wild adv. rastgele
Marine Biology
wild yaban
wild yabani
Zoology
wild yaban

Meanings of "wild" with other terms in English Turkish Dictionary : 306 result(s)

English Turkish
Common Usage
wild life n. vahşi yaşam
General
be on the wild side v. çılgınca yaşamak
be wild v. haşarılık etmek
be wild about v. deli divane olmak
be wild with joy v. göbek atmak
become wild v. yabanileşmek
become wild v. vahşileşmek
drive somebody wild v. deli etmek
drive somebody wild v. azdırmak
drive somebody wild v. çıldırtmak
drive someone wild v. birini çıldırtmak
drive someone wild v. birini çılgına çevirmek
drive someone wild v. birini çok kızdırmak
get wild v. azmak
get wild v. azıtmak
get wild v. azgınlaşmak
go hog wild v. delirmek
go hog wild v. rahatsıza bağlamak
go hog wild v. çılgınlaşmak
go hog wild v. çılgınca davranmak
go wild v. çılgınlaşmak
go wild v. yabanlaşmak
go wild v. çıldırmak
have a wild time v. vur patlasın çal oynasın eğlenmek
live in the wild v. vahşi doğada yaşamak
run wild v. taşkınlık yapmak
run wild v. azmak
run wild v. taşkınca davranmak (çocuk)
run wild v. azıp çok yayılmak (bitki)
talk wild v. saçma sapan konuşmak
talk wild v. saçmalamak
track wild animals v. vahşi hayvanları izlemek
track wild animals v. vahşi hayvanları takip etmek
a wild feral boy n. yabani bir çocuk
african wild ass n. afrika yaban eşeği
general directorate for national parks and wild life n. milli parklar ve yaban hayatı genel müdürlüğü
the wild n. vahşi doğa
the wild n. kır
the wild n. dağ başı
the wild n. ıssız yer
wild and remote place n. dağ başı
wild animal n. yaban hayvanı
wild animal n. yabani hayvan
wild animal n. vahşi hayvan
wild animals n. vahçi hayvanlar
wild animals n. yabani hayvanlar
wild ass n. yabaneşeği
wild ass n. yaban eşeği
wild ass n. afrika yaban eşeği
wild beast n. vahşi yaratık
wild beast n. vahşi hayvan
wild beast n. canavar
wild boar n. yaban domuzu
wild boar n. yabandomuzu
wild capitalism n. vahşi kapitalizm
wild card n. iskambilde joker
wild card n. tahmin edilmemiş unsur
wild cat n. vahşi kedi
wild cat n. yaban kedisi
wild child n. vahşi/yabani çocuk
wild coast n. güney afrika'da east london'la port shepstone arasındaki sahil şeridi
wild dog n. yabani köpek
wild dog n. yaban köpeği
wild duck n. yaban ördeği
wild fig n. yaban inciri
wild fire n. kontrol edilemeyen yangın
wild flower n. yabani çiçek
wild flower n. kır çiçeği
wild flowers n. kır çiçekleri
wild fry n. yabani yavru balık
wild gang n. vahşi çete
wild generalization n. aşırı genelleme
wild girl n. erkek fatma
wild goose n. yabankazı
wild goose n. sakarmeke
wild goose hunt n. yaban kazı avı
wild guess n. kaba tahmin
wild horse n. vahşi at
wild jasmine n. sarıyasemin
wild life n. vahşi yaşam
wild life n. vahşi hayat
wild life park n. doğal yaşam parkı
wild life sanctuary n. yabanıl hayvanların korunduğu alan
wild nature n. vahşi doğa
wild oat n. yabanyulafı
wild onion n. yabani soğan
wild pansy n. hercaimenekşe
wild pear n. gelinboğan
wild plum n. çakaleriği
wild rabbit n. yabani tavşan
wild rice n. hintpirinci
wild sex n. vahşi seks
wild sheep n. yabani koyun
wild wave n. hırçın dalga
wild waves n. hırçın dalgalar
wild waves n. azgın dalgalar
wild west n. vahşi batı
wild yeast n. yabani maya
hog wild adj. serkeş
hog-wild adj. çılgın
in the wild adj. vahşi
in the wild adj. vahşi hayatta
wild about adj. meraklısı
wild-cat adj. rizikolu
wild-cat adj. yasadışı
wild-cat adj. riskli
wild-cat adj. güvenilmez
wild-caught adj. doğal olarak avlanmış
wild-eyed adj. gerçekçi olmayan
wild-eyed adj. çıldırmış gibi bakan
in wild disorder adv. büyük karışıklık içinde
Phrases
in the wild hala geçerli/kullanımda olan
Colloquial
a wild guess kaba tahmin
take a wild guess kafadan atmak
wild adventures vahşi maceralar
Idioms
a wild card kapalı kutu
a wild goose chase olmayacak duaya amin deme
a wild goose chase olmayacak birşeyin peşinden koşma
a wild goose chase olmayacak bir işin peşinden gitme
go hog wild zıvanadan çıkmak
go hog wild kontrolden çıkmak
go into the wild blue yonder uzak/bilinmeyen diyarlara gitmek
hog wild kontrolden çıkmış
into the wide/wild blue yonder ücra/uzak bir yere
run wild cirit atmak
run wild taşkınlık yapmak
send someone on a wild-goose chase boşa kürek çektirmek
send someone on a wild-goose chase olmayacak bir şeyin peşinden koşturmak
send someone on a wild-goose chase davultozu almaya göndermek
send someone on a wild-goose chase minaregölgesi almaya göndermek
sow one's wild oats kurtlarını dökmek
sow one's wild oats (genç erkekler için) istek ve cinsellik gibi duyguların şahlandığı bir dönemden geçmek
sow one's wild oats isteklerine göre yaşamak
sow your wild oats (genç erkekler için) istek ve cinsellik gibi duyguların şahlandığı bir dönemden geçmek
take a wild stab in the dark rastgele tahminde bulunmak
wild and woolly çığrından çıkmış, kural tanımaz, medenileşmemiş
wild card önceden tahmin edilemeyen durum
wild goose chase boşa kürek çekme
wild horses could not drag him dünya yansa umurunda değil
wild horses couldn't drag me beni oraya gitmeye hiçbir şey ikna edemez
wild horses couldn't drag me there! dünyada oraya gitmem!
wild horses couldn't drag someone away dünya yansa umrunda olmamak
wild horses couldn't drag someone away bir şeyin başından kalkamamak
wild-eyed gözü dönmüş
wild-goose chase boşuna koşuşma
wild-goose chase beyhude bir arayış
Speaking
are you afraid of wild animals? vahşi hayvanlardan korkar mısın?
don't go hog wild! sapıtma!
don't go hog wild! zıvanadan çıkma!
i'm in the wild ben vahşi doğadayım
things went wild işler kontrolden çıktı
things went wild işler çığırından çıktı
Slang
go hog wild heyecana kapılmak
go hog wild heyecan basmak
go wild saykoya baglamak
go wild manyağa bağlamak
the wild bunch serseri takımı
wild card beklenmedik olay/durum
Trade/Economic
wild-cat rizikolu iş
wild-cat yasadışı grev
wild-cat sağlam olmayan
wild-cat resmi olmayan grev
wild-cat resmi olmayan
wild-cat company sağlam olmayan şirket
wild-cat strike sendika onayı olmadan yapılan grev
wild-cat strike yasadışı grev
Politics
committee for the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein ticaretin düzenlenmesi suretiyle yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması komitesi
committee on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora doğal yaşam ortamlarının ve yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması komitesi
convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme
convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme
convention on the international trade in endangered species of wild flora and fauna (cites) nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme
Institutes
convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora vahşi fauna ve floranın tehlikedeki türleri için konvensiyon
Technical
wild bars tampona takılan direk
wild rubber yabanıl kauçuk
wild self oscillation yabani öz salınım
Textile
wild silk yabani ipek
Traffic
wild animals vahşi hayvanlar geçebilir
Psychology
wild boy of aveyron aveyronlu vahşi çocuk
Food Engineering
wild-type doğal suş
Gastronomy
wild apricot zerdali
wild boar haunch yabani domuz paçası
wild boar saddle yabani domuz sırtı
wild cherry kuş kirazı
wild duck yabani kaz
wild duck with orange portakallı yabani ördek
wild duck, mallard yabani ördek
wild goose yabani ördek
wild greens yemeklik kır otları
wild pear ahlat
wild strawberry dağ çileği
wild-duck yaban ördeği
Biology
wild clary ada çayı
wild type yabani tip
wild type doğal fenotip
Biochemistry
wild type sokak türü
Marine Biology
extinct in the wild yabanda soyu tükenmiş
wild alaskan salmon vahşi alaska somonu
wild alaskan salmon yabani alaska somonu
wild population yabani populasyon
wild spawning yabanıl yumurtalama
wild stock yabani stok
Zoology
african wild dog afrika yaban köpeği
wild asian water buffalo manda
wild asiatic water buffalo manda
wild boar yaban domuzu
wild boar yabandomuzu
wild canary yabani kanarya
wild jackal yaban çakalı
wild pigeon gezgin güvercin
wild pigeon göçmen güvercin
wild turkey kuzey amerika hindisi
wild turkey yabani hindi
Botanic
common wild oat yabani yulaf
european wild ginger çobandüdüğü
wild almond taşbademi
wild angelica melek otu
wild baby's breath yoğurt otu
wild basil yabani fesleğen
wild chamomile alman-mayıs papatyası
wild cherry kuşkirazı
wild cherry kuş kirazı
wild cherry yabani kiraz
wild cherry tree kuşkirazı ağacı
wild chervil yaban maydanozu
wild chervil frenk maydanozu
wild clary mineçiçeği
wild clary güvercinotu
wild crepemyrtle barbados kirazı
wild crocus yel çiçeği
wild crocus rüzgar çiçeği
wild dill yabani dereotu
wild garlic keskin kokulu bir yabani bitki
wild garlic yabani sarımsak
wild honey devetabanı
wild hop şeytan şalgamı
wild hyacinth çançiçeği
wild hyacinth yabansümbülü
wild land vahşi zambak
wild lily of the valley vahşi zambak
wild liquorice kartal pençesi
wild liquorice geven
wild liquorice yabani saparna
wild liquorice vahşi saparna
wild liquorice yaban saparnası
wild marjoram keklik otu
wild marjoram keklikotu
wild marjoram farekulağı
wild marjoram mercanköşk
wild melon yabani kavun
wild melon yabani kavun
wild mignonette muhabbet çiçeği
wild mignonette gerdanlık
wild morning glory çadırçiçeği
wild morning glory çit sarmaşığı
wild morning-glory hamıza
wild morning-glory yabani yulaf
wild morning-glory tarla sarmaşığı
wild morning-glory kahkaha çiçeği
wild morning-glory boru çiçeği
wild morning-glory kahkahaçiçeği
wild mushroom yaban mantarı
wild mushroom yabani mantar
wild mustard tarla hardalı
wild mustard yabani hardal
wild oat yaban yulafı
wild oat grass yabani yulaf
wild pansy hercai menekşe
wild pear ahlat ağacı
wild pear tree ahlat ağacı
wild peppermint yabani nane
wild plant yabani bitki
wild radish turp otu
wild rose yaban gülü
wild rose yabani gül
wild rose bayır gülü
wild rue üzerlik otu
wild sage güvercinotu
wild sage mineçiçeği
wild sage yabani adaçayı
wild sarsaparilla yabani saparna
wild sarsaparilla vahşi saparna
wild sarsaparilla yaban saparnası
wild service tree akçaağaç yapraklı üvez
wild service tree yabani üvez
wild snapdragon keten otu
wild snapdragon nevruz otu
wild snapdragon nevruzotu
wild spikenard çobandüdüğü
wild spinach kazayağı
wild strawberry yaban çileği
wild strawberry yabani çilek
wild thyme yabani kekik
Agriculture
wild cherry kuş kirazı
wild pasture tabii mera
wild rice yabani pirinç
Apiculture
wild colony yabani koloni
wild mustard yabani hardal
Forestry
wild forest yabani orman
Fishery
wild-capture canlı yakalama
History
wild west abd'nin batısının tarihsel olarak yasasız dönemi
Environment
wild coast vahşi kıyı
Meteorology
wild fence fırtına çiti
Places
wild rose wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
Military
wild shot serseri atım
wild weasel wild weasel uçağı
Sport
a wild card müsabakaya katılım hakkı