basis - Turco Inglés Diccionario
Historia

basis

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "basis" en diccionario turco inglés : 30 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
basis n. temel
General
basis n. üs
basis n. kök
basis n. ilke
basis n. köken
basis n. dayanak
basis n. menşe
basis n. mesnet
basis n. kaide
basis n. kaynak
basis n. asliye
basis n. esas
basis n. prensip
basis n. taban
basis n. belkemiği
basis n. altyapı
Trade/Economic
basis esas
basis bir varlığın gelecek fiyatı ile spot fiyatı arasındaki fark
basis defter kayıtlarındaki değer
basis matrah
basis baz
Law
basis esas
basis matrah
Politics
basis kural
Technical
basis temel
basis esas
Medical
basis bazis
Food Engineering
basis temel
Linguistics
basis taban
basis altkatman

Significados de "basis" en diccionario inglés turco : 3 resultado(s)

Turco Inglés
General
basış tread n.
basış printing n.
basış pressure n.

Significados de "basis" con otros términos en diccionario inglés turco: 388 resultado(s)

Inglés Turco
General
be a basis v. dayanak teşkil etmek
be a basis v. temel oluşturmak
be a basis for v. gerekçe oluşturmak
be a basis to v. esas oluşturmak
be a basis to v. esas olmak
be based on basis of v. esasına dayanmak
be based on the basis of v. esasına dayalı olmak
be basis v. baz olmak
be considered on a preferential basis v. öncelikle ele alınmak
be employed on a salary basis v. maaşla çalışmak
be employed on a salary basis v. maaşlı çalışmak
be taken as a basis v. baz alınmak
be taken as a basis v. esas alınmak
be the basis of v. temel teşkil etmek
be the basis of v. dayanak olmak
be the basis of v. baz olmak
build on solid basis v. sağlam temeller üzerine kurmak
comprise a basis for v. zemin teşkil etmek
constitute a basis v. baz teşkil etmek
constitute a basis v. dayanak teşkil etmek
constitute the basis v. esas teşkil etmek
daily basis v. günlük
evaluate on a case-by-case basis v. olay/vaka bazında değerlendirme yapmak
follow the basis v. esaslara uymak
form a basis v. temel oluşturmak
form a basis v. baz teşkil etmek
form a basis v. esas olmak
form a basis v. esas oluşturmak
form a basis v. zemin hazırlamak
form a basis v. dayanak teşkil etmek
form a basis v. baz oluşturmak
form a basis for v. zemin oluşturmak
form a basis for v. kaynak teşkil etmek
form basis v. dayanak teşkil etmek
form basis v. dayanak sağlamak
form basis v. zemin oluşturmak
form basis v. zemin yaratmak
form basis v. dayanak oluşturmak
form basis v. dayanak olmak
form the basis for v. kaynak teşkil etmek
have a legal basis v. yasal dayanağı olmak
have basis v. dayanağı olmak
have basis v. temeli olmak
have no basis v. dayanağı olmamak
have no basis v. temeli olmamak
have no legal basis v. yasal dayanağı olmamak
pay on a timely basis v. belirtilen zamanda/zamanında ödemek
provide a basis v. zemin hazırlamak
provide a basis v. temel oluşturmak
provide a basis for v. zemin sağlamak
provide basis v. zemin oluşturmak
provide basis v. dayanak sağlamak
provide basis v. dayanak teşkil etmek
provide basis v. zemin yaratmak
serve as basis v. esas oluşturmak
serve as basis v. dayanak teşkil etmek
work on a salary basis v. maaşlı çalışmak
work on a salary basis v. maaşla çalışmak
work on project basis v. proje tabanlı çalışmak
work on project basis v. proje bazlı çalışmak
a sound basis n. sağlam bir temel
annual basis n. yıllık
annual basis n. yıllık baz
balance sheet basis n. bilanço esası
basis and procedures n. esas ve usuller
cash basis n. peşin para esası
common basis n. ortak dayanak
daily basis n. günlük baz
fare basis n. tarife esası
flat for land basis n. kat karşılığı
legal basis n. yasal zemin
legal basis n. hukuki dayanak
legal basis n. yasal dayanak
payment basis n. ödeme esasları
radial basis function n. radyal bazlı fonksiyon
radial basis function n. radyal temelli fonksiyon
scientific basis n. bilimsel dayanak
social basis n. sosyal temel
solid basis n. sağlam temeller
sound basis n. sağlam temel/zemin
turn-key basis n. anahtar teslimi
voluntary basis n. gönüllülük esası
yearly basis n. yıllık baz
constituting a basis for adj. dayanak oluşturan
forming a basis for adj. dayanak oluşturan
not having a firm basis or foundation adj. sağlam temellere dayanmayan
(on a) regular basis adv. düzenli olarak
annual basis adv. yıllık bazda
as a basis adv. temel olarak
in the minimum basis adv. asgari bazda
on a daily basis adv. günlük olarak
on a daily basis adv. günlük bazda
on a daily basis adv. günlük
on a daily basis adv. her gün
on a first-come first-serve basis adv. ilk gelene öncelik verilir biçiminde
on a first-come first-serve basis adv. ilk gelen önceliği alır şeklinde
on a legitimate basis adv. meşru bir zeminde
on a monthly basis adv. aylık bazda
on a monthly basis adv. aylık olarak
on a quarterly basis adv. çeyrek bazlı
on a quarterly basis adv. dört dönem olarak
on a regional basis adv. bölgesel bazda
on a regular basis adv. düzenli olarak
on a regular basis adv. muntazaman
on a regular basis adv. düzenli biçimde
on a sustainable basis adv. sürekli bir tabana oturacak şekilde
on a volunteer basis adv. gönüllülük esasına dayalı
on a weekly basis adv. haftalık bazda
on a weekly basis adv. haftalık olarak
on a yearly basis adv. yıllık olarak
on a yearly basis adv. yıllık bazda
on an anhydrous basis adv. susuz olarak
on an equal basis adv. eşit oranda
on an equal basis adv. eşit şartlarda
on an individual basis adv. ayrı ayrı
on an individual basis adv. bireysel olarak
on an individual basis adv. teker teker
on an individual basis adv. ayrı olarak
on an individual basis adv. tek tek
on an individual basis adv. tek olarak
on an individual basis adv. münferit olarak
on an introductory basis adv. tanıtım amacıyla
on an introductory basis adv. tanıtım babında
on an introductory basis adv. giriş olarak
on an introductory basis adv. giriş niteliğinde
on an ongoing basis adv. devam eden bir şekilde
on an ongoing basis adv. süregiden bir şekilde
on an ongoing basis adv. devamlılık arzeden bir biçimde
on an operational basis adv. operasyon bazında
on customer basis adv. müşteri bazında
on daily basis adv. günlük olarak
on equal basis adv. seyyanen
on local basis adv. yerel bazda
on project basis adv. proje bazında
on space-available basis adv. boş kontenjan dahilinde
on space-available basis adv. yer kalırsa
on the basis adv. temeline göre
on yearly basis adv. yıl bazında
per day basis adv. günlük bazda
to serve as basis adv. esas teşkil etmesi için
to serve as basis adv. esas teşkil etmek üzere
on the basis of prep. dayanarak
on the basis of prep. temeline göre
on the basis of prep. bazında
on the basis of prep. dayanılarak
Phrases
on a full-time basis adv. tam gün esasına dayalı olarak
on a full-time basis adv. tam gün
in regular basis düzenli aralıklarla
justice is the basis of the state adalet mülkün temelidir
like for like-basis benzer biçimde
on a complimentary basis bilabedel
on a complimentary basis karşılıksız olarak
on a country basis ülke bazında
on a first name basis senli benli
on a market by market basis ayrı ayrı/tek tek piyasa/pazar bazında
on a market by market basis her bir pazar/piyasa için ayrı ayrı
on a non-exclusive basis gayrı münhasır şekilde/olarak
on a sound basis sağlıklı bir zeminde
on conditional basis koşullu olarak
on sound-by-sound basis her biri sesi ayrı ayrı olacak şekilde
on space available basis yer olmasına bağlı olarak
on space available basis elverişli alan (mekan) temel alınarak
on space available basis kalmasına bağlı olarak
on space available basis mevcut alan bazında
on space available basis elverişli alan bazında
on the basis of yola çıkılarak
on the basis of yola çıkarak
on the basis of mutual respect karşılıklı saygı çerçevesinde
on this basis buna dayanarak
on this basis bu temelde
Idioms
be on a first-name basis with someone birini çok iyi tanımak
be on a first-name basis with someone birisiyle iyi arkadaş olmak
be on a first-name basis with someone iyi arkadaşı olmak
get on a first-name basis with someone senli benli olmak
get on a first-name basis with someone birisiyle iyi arkadaş olmak
get on a first-name basis with someone iyi arkadaşı olmak
get on a first-name basis with someone birini çok iyi tanımak
get on a first-name basis with someone biriyle senli benli olmak
on an arm's length basis içli dışlı/senli benli/sıkı fıkı olmadan/mesafeli
Speaking
are you on a first name basis with him? ona adıyla mı hitap ediyorsun?
are you on a first name basis with him? ona ismiyle mi hitap ediyorsun?
are you on a first name basis? birbirinize adınızla mı hitap ediyorsunuz?
are you on a first name basis? birbirinize adlarınızla mı hitap ediyorsunuz?
Trade/Economic
accrual basis tahakkuk esası
accrual basis gerçekleşme esası
accrual basis of accounting tahakkuk esasına dayanan muhasebe
accrual basis of accounting tahakkuk usulü muhasebe
accrual basis of accounting tahakkuk esasına göre muhasebeleştirme
accrual basis of accounting muhasebenin tahakkuk esası
adjusted basis tespit esası
adjusted basis düzeltme esası
basis for conclusions gerekçe
basis of accounting izlenen muhasebe sistemi
basis of accounting muhasebenin esası
basis of accounting işlemlerin kaydedilmesinde esas alınan yöntem
basis of accounting tahakkuk esası
basis of accounting muhasebenin temeli
basis of allocation dağıtım esası
basis of assessment vergi hesaplamasına esas olan matrah
basis of comparison karşılaştırma bazı
basis of payment ödeme esası
basis of quality kalite esası
basis of tax vergi matrahı
basis of tax assessment vergi matrahı
basis of tax assessment vergi değerlendirmesinin bazı
basis of tax assessment vergi tutarının hesaplanmasında esas alınan miktar
basis of trade ticaretin esası
basis of trade ticaretin temeli
basis point baz puan
basis point temel puan
basis premium baz prim
basis premium ana prim
basis price baz fiyat
basis price esas fiyat
basis rate temel oran
basis risk temel oran riski
basis risk spot piyasadaki fiyatların piyasalardaki fiyatlar ile uyuşmama riski
basis value esas kıymet
basis value esas değer
cash basis nakit esasına göre muhasebeleştirme
cash basis nakit esası
cash basis of accounting nakit esaslı muhasebe
cash basis of accounting nakit usulü muhasebe
commercial earnings acquired on simple earnings basis basit usülde ticari kazanç
consolidated basis konsolide esas
constitute the basis akde esastır
constitute the basis akte esastır
cost basis maliyet tabanı
cost basis maliyet esası
cost recovery basis birikmiş amortismanı maliyetten düşürme esası
day to day basis günlük bazda
day to day basis idare-i maslahat
default swap basis temerrüt swap baz puanı
discount basis ıskonto tabanı
discounted basis iskonto esası
discounted basis sigortacının yükümlülük hesaplaması
dry based production basis kuru bazlı üretim esası
earnings basis tahakkuk esası
equity basis özsermaye esası
financial year-to-date basis mali yıl esası
first-come first-serve basis ilk gelene ilk hizmet esası
graduated basis derecelendirilmiş esas
item by item basis kalem bazında
item by item basis birim bazında kalem
lump sum basis götürü usul
manufacture on order basis sipariş usulü çalışmak
maturity basis hisse senedi ve tahvillerin vadeye kadar kıymet ve faizlerinin hesaplanması esası
net basis net esasına göre
net basis net esas
non-risk basis risksiz bazda
on a basis of reciprocity karşılıklı olarak
on a consistent basis tutarlı bir bazda
on a going-forward basis ileride
on a going-forward basis ileriye dönük olarak
on annual basis senelik bazda
on annual basis yıllık bazda
on dollar basis dolar bazında
on re-export basis ihraç kayıtlı
on sectoral basis sektör bazında
on sectoral basis sektörel bazda
on self consignment basis kendi kendini sevk esasına göre
on the annual basis senelik bazda
on the annual basis yıllık bazda
on the basis of balance bilanço esasına göre
on the basis of the sector/industry sektörel bazda
on the basis of the sector/industry sektör bazında
piece work basis parça başı
piece work basis parça hesabı
primary basis of accounting muhasebenin temel esasları
pro rata basis oransal esas
pro rata basis oransal esasa göre
pro-rata basis kıst usulü
reproduction basis yeniden üretim esası
service yield basis üretime göre amortisman
stand- alone basis tekil bazda
stand-alone basis solo bazda
stand-alone basis bireysel raporlama temeli
taxes calculated on the basis of the company's earnings kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
unit basis depreciantion method hizmet birimlerine göre amortisman yöntemi
Law
accrual basis tahakkuk esası
accruals basis of accounting tahakkuk esasına dayalı muhasebe
ad valorem basis değer esası
basis of calculation hesaba esas
basis of accounting muhasebenin temeli
basis of accounting esası
basis of indictment iddianamenin esası
basis of judgment hükmün esası
basis of tax vergi matrahı
cash basis of accounting nakit esasına dayalı muhasebe
collapse of the basis of the transaction (geschäftsgrundlage/frustration of contract doctrine) işlem temelinin çökmesi
collapse of the underlying basis of the transaction (geschäftsgrundlage/frustration of contract doctrine) işlem temelinin çökmesi
difference between the declared and weighted and the actual tax-basis matrah farkı
legal basis hukuki zemin
legal basis yasal altlık
legal basis hukuki dayanak
on an arm's length basis tarafların bağımsızlığı ve eşitliği prensibi çerçevesinde
on the basis of üzerinden
on the basis of the simple interest rate basit faiz oranı üzerinden
rule basis kanun esası
statutory basis sevk maddesi
tax basis vergi matrahı
the copy certified by the notary shall 'constitute a basis for contracting' notere tasdik ettirilmiş nüshası 'akte esastır'
Politics
basis swaps baz swap işlemleri
equal basis eşit temel üzerinde
equal basis eşit temelde
equal basis eşit temel
equitable basis hakkaniyet temeli
immovable purchased on a time share basis devre mülk esasında satın alınan taşınmaz
immovable purchased on a time share basis devre mülk esasına göre satın alınan taşınmaz mal
maximum basis for calculation azami hesaplama bazı
membership basis üyelik temeli
modified cash basis düzeltilmiş nakit esası
modified cash basis uyarlanmış nakit esası
on a non-discriminatory basis ayrımcı olmayan temelde
on a non-discriminatory basis ayrım yapılmaksızın
on a reciprocal basis karşılıklılık temelinde
on a reciprocal basis mütekabiliyet esasına dayanarak
on an equitable basis hakkaniyet temelinde
social basis içtimai esas
social basis sosyal temel
Insurance
actuarial basis aktüerya prensibi
actuarial basis sigorta matematiği prensibi
actuarial basis aktüerya esası
losses occurring basis hasar vukuu esası
losses to extinction basis zararın itfa edilene kadar müteakip yıllara devri
Technical
admissible basis onarır temel
basis brick bazal tuğla
basis cranii kranyum tabanı
basis metal ana metal
basis of a space bir uzayın tabanı
basis of payment ödeme şekli
basis set temel küme
basis set doğuran küme
calculation basis hesap esası
canonical basis kanonik taban
mass-basis systematic sampling kütle esaslı sistematik numune alma
non-conductive coatings on non-magnetic basis metals manyetik olmayan ana metaller üzerindeki yalıtkan kaplamalar
real time basis gerçek süre esası
scientific basis bilimsel temel
Computer
basis of a space bir uzayın doğurayı
basis set doğuran küme
basis set temel küme
depr basis amort temeli
orthonormal basis birimdik doğuray
Informatics
basis set doğuran küme
basis set temel küme
basis vectors taban vektörleri
Telecom
on a call by call basis çağrı bazında
Marine
basis function temel fonksiyon
basis of production üretimin temelleri
Medical
acute or chronic basis akut veya kronik zemin
basis anesthesia başlangıç narkozu
basis of neurofibromatosis type 1 nörofibromatozis tip 1 zemini
on a patient by patient basis tek tek hasta bazında
Food Engineering
basis weight gramaj
Math
basis for a topology topoloji tabanı
basis of a linear space doğrusal uzay tabanı
basis of vector space vektör uzayının tabanı
basis vectors taban vektörleri
canonical basis kanonik taban
canonical basis doğal taban
dual basis dual tabanı
dual basis eşlek tabanı
hamel basis hamel tabanı
schauder basis schauder tabanı
Education
class-by-class basis sınıf-sınıf esası
on a rolling basis sürekli
on a rolling basis devamlı
Environment
assessment of basis for the project proje gerekçesinin değerlendirilmesi
design-basis accident dizayna temel teşkil eden kaza
design-basis accident tasarıma esas kaza
design-basis phenomena dizayna esas teşkil eden olaylar
determination of dry matter and water content on a mass basis kuru madde ve suyun kütle esasına göre tayini
determination of soil water content calculated on a volume basis toprak rutubetinin hacim esasına göre tayini
operating basis earthquake dizayna esas teşkil eden deprem
Military
accrual basis oluşum temeli
accrual basis tahakkuk esası
accrual basis oluşum çıkışı
force basis kadro artırmalı kuvvet
meal basis of issue günlük iaşe dağıtımı
meal basis of issue öğün esasına göre dağıtım
ration basis issue rasyon istihkakı
ration basis issue yiyecek istihkakı
troop basis kadro
troop basis kuruluş çizelgesi
troop basis accounting kuruluş çizelgesi dökümü
troop basis accounting kadro dökümü
Music
the basis of the libretto opera metinlerinin temeli