stamp - Turco Inglés Diccionario
Historia

stamp

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "stamp" en diccionario turco inglés : 67 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
stamp v. damga vurmak
stamp n. kaşe
stamp n. damga
stamp n. posta pulu
stamp n. pul
General
stamp v. tepinmek
stamp v. onaylamak
stamp v. çiğnemek
stamp v. preste kesmek
stamp v. yerleşmek
stamp v. damga ile bilet veya başka bir belgeyi onaylamak
stamp v. basmak
stamp v. kazımak
stamp v. ezmek
stamp v. kaşe basmak
stamp v. ayaklarını hızla yere vurmak
stamp v. ayağını sertçe vurmak
stamp v. pul yapıştırmak
stamp v. işlemek
stamp v. damga basmak
stamp v. yok etmek
stamp v. damga ile bir belgeyi geçerli kılmak
stamp v. etiketlemek
stamp v. göstermek
stamp v. pullamak
stamp v. bastırmak
stamp v. tasdik etmek
stamp v. kanıtlamak
stamp v. hızla yere vurmak
stamp v. kaşe vurmak
stamp n. damgalama
stamp n. nitelik
stamp n. etki
stamp n. iz
stamp n. ayağını yere vurma
stamp n. ıstampa
stamp n. zımba
stamp n. marka
stamp n. posta pulu
stamp n. cins
stamp n. işaret
stamp n. tür
stamp n. tepinme
stamp n. izlenim
stamp n. çeşit
stamp n. soy
stamp n. tip
stamp n. özellik
stamp n. nevi
stamp n. damga pulu
stamp n. kaşe (alet veya bu aletle basılan işaret)
stamp n. belirti
stamp n. ayak vuruşu
stamp n. kalıp
stamp n. damga
stamp n. pul
Trade/Economic
stamp kaşelemek (bir belgeyi vb)
stamp damgalamak
stamp damga
Technical
stamp mühür
stamp damga
stamp pul
stamp mühürlemek
stamp damgalamak
Gastronomy
stamp et için damga
Marine Biology
stamp aşmak
Tobacco
stamp bandrol

Significados de "stamp" con otros términos en diccionario inglés turco: 182 resultado(s)

Inglés Turco
General
stamp on v. etkilemek
stamp down v. ezmek
stamp someone as v. bir şey birinin belirli bir gruba ait olduğunu göstermek
kick and stamp v. tepinmek
stamp out v. kökünü kazımak
stamp with a seal v. mühürlemek
stamp out v. ortadan kaldırmak
stamp out v. yoketmek
put on a stamp v. pullamak
impress a stamp v. pul yapıştırmak
stick a stamp v. pul yapıştırmak
stamp out v. başını ezmek
bear the stamp of v. iz taşımak
rubber-stamp v. incelemeden onaylamak
rubber-stamp v. bakmadan imzalamak
stamp the foot v. sinirden köpürmek
stamp with rage v. öfkeden köpürmek
stamp with rage v. çok sinirlenmek
stamp with rage v. küplere binmek
stamp the foot v. çok öfkelenmek
stamp the foot v. öfkeden köpürmek
stamp with rage v. çok öfkelenmek
stamp with rage v. sinirden köpürmek
stamp the foot v. çok sinirlenmek
stamp the foot v. küplere binmek
stamp in v. damga basmak
stamp your heels v. topuklarını birbirine vurmak
stamp pad n. ıstampa
stamp collector n. filatelist
rubber stamp n. ıstampa
stamp collector n. pulcu
rubber stamp n. şahsiyetsiz kimse
commemorative stamp n. hatıra pulu
embossed stamp n. soğuk damga
stamp collecting n. pul toplama
drop stamp n. karaman
receipt stamp n. alındı damgası
rubber stamp n. kauçuk damga
stamp office n. damga müdürlüğü
stamp for extra postage n. taksa pulu
stamp collector n. pul koleksiyoncusu
rubber stamp n. basmakalıp söz
stamp collecting n. pulculuk
stamp collecting n. filateli
stamp duties n. resmi damga
stamp mill n. ezme değirmeni
rubber stamp n. lastik mühür
revenue stamp n. damga pulu
stamp duties n. damga resmi
stamp mill n. maden değirmeni
endorsing stamp n. lastik mühür
stamp affixing machine n. pul yapıştırma makinesi
postage stamp n. posta pulu
franking stamp n. pul damgası
impressed stamp n. soğuk damga
rubber stamp n. lastik damga
postage-stamp albums n. posta pulu albümleri
postage-due stamp n. taksa pulu
pad stamp n. yapışkan pul
letter stamp n. mektup pulu
stamp collection n. pul koleksiyonu
stamp seal n. damga mühür
tang stamp n. soğuk metal damga/zımba
tang stamp n. bıçağın vb. çelik kısmı üzerine kazınan marka
tang stamp n. çakı/bıçak damgası
charity stamp n. yardım pulu
stamp collection n. pulculuk
stamp collecting n. pul koleksiyonculuğu
stamp collection n. pul koleksiyonculuğu
Phrasals
stamp on bir şeyin üzerine basmak
stamp out kalıpla kesmek
Colloquial
rubber stamp otomatik olarak onaylamak
rubber stamp otomatik olarak onaylayan kimse
Idioms
rubber stamp havan dövücünün hınk deyicisi
stamp something out yok etmek
stamp one's foot ayağını sinirli biçimde yere vurmak
write something on the back of a postage stamp bir konu hakkında çok az bilgisi olmak
fit something on the back of a postage stamp bir konu hakkında çok az bilgisi olmak
rubber-stamp a decision bir kararı hemen onaylamak
rubber-stamp a decision bir karara (değerlendirmeden) anında onay vermek
stamp a fire out ateşi üzerine basarak söndürmek
put one's stamp on history adını tarihe yazdırmak
put one's stamp on history tarihe geçmek
put a firm stamp on (tartışmasız) onayını vermek/almak
put a firm stamp on bir yere/olaya damgasını vurmak
stamp the foot dinden imandan çıkmak
Slang
stamp someone out birinden kurtulmak
stamp someone out birini temizlemek
tramp stamp kadınlarda kalçanın hemen üzerine, belin bittiği yere yapılan dövme
Trade/Economic
stamp tax pul vergisi
duties and stamp vergi
stamp tax damga vergisi
food stamp program gıda pulu programı
revenue stamp damga vergisi
receipt stamp alındı damgası
bank stamp banka damgası
bill stamp senet pulu
stamp duty damga resmi
stamp in damga basmak
stamp tax damga resmi
stamp duty damga vergisi
business stamp firma damgası
transaction stamp harç pulu
embossed stamp kabartma damga
stamp act damga kanunu
green stamp indirim damgası
cancelled stamp iptal edilmiş pul
graduated stamp duty nisbi damga vergisi
teller's stamp vezne kaşesi
stamp note yükleme izni
time stamp zaman damgası
wet stamp ıslak kaşe
assume liability for or to indemnify against non-payment of united kingdom stamp ödenmemiş birleşik krallık damga vergilerine ilişkin olarak yükümlülük üstlenmek ve tazmin etmek
liable to stamp-duty damga resmine tabi
composition for stamp duty damga harcı
import stamp duty ithalat damga resmi
revenue stamp damga pulu
transfer stamp transfer damga pulu
teller's stamp vezne damgası
bill stamp damga pulu
bill stamp kambiyo pulu
bill stamp kambiyo resmi
stamp note gümrük izin belgesi
postage stamp pricing bir ürünün tüm piyasalarda aynı fiyatla teslim edilmesi
postage stamp pricing tek düzen teslim fiyatı
postage stamp pricing aynı teslim fiyatından fiyatlandırma
stamp duty pul vergisi
postage stamp posta pulu
receipt stamp alındı pulu
receipt stamp makbuz pulu
trading stamp ikramiye kuponu
rubber-stamp lastik mühür
rubber-stamp kauçuk kaşe
stamp act damga vergisi yasası
postage-due stamp damga vergisi
company stamp (brit) şirket kaşesi
tax stamp damga pulu
fiscal stamp damga pulu
stamp tax law damga vergisi kanunu
signature stamp imza kaşesi
signatory stamp imza kaşesi
stamp duty damga vergisi
Law
transaction stamp harç pulu
stamp duty damga vergisi
guarantee stamp kefalet mührü
stamp of guarantee kefalet mührü
stamp act damga kanunu
Institutes
general directorate of mint and stamp print house darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
Technical
stamp mill maden cevheri kırma makinesi
figure stamp sayı basmak için kullanılan zımba
figure stamp sayı zımbası
figure stamp rakam basmak için kullanılan zımba
stamp steel pres edilmiş çelik
time stamp zaman damgası
drop stamp karaman
drop stamp şahmerdan
rubber stamp lastik damga
stamp mill kabartma haddesi
elastomeric stamp elastomer pul
stamp etching lastik mühürle desenleme
inspection stamp muayene pulu
Computer
stamp name damga adı
stamp tol damgalama aracı
stamp text damga metni
thermal stamp ısı damgası
text stamp metin damga
time stamp url zaman damgası url'si
Informatics
time stamp zaman damgası
time stamp resolution zaman damgası çözünürlüğü
Telecom
block of postage stamp posta pulu bloku
application of the date-stamp tarih damgası tatbiki
postage stamp overprint posta pulu sürşarjı
date stamp tarih damgası
commemorative stamp anma pulu
Automotive
motor vehicle stamp duty araç taşıt pulu
Marine
stamp note yükleme notası
Tobacco
stamp pocket bandrol kılavuzu
missing stamp eksik bandrol
stamp group disconnected bandrol beslemesi boşta
revenue stamp bandrol pulu
revenue stamp bandrol
British Slang
tramp stamp sırta yapılmış dövme