gösterge - Turco Inglés Diccionario
Historia

göstergeSignificados de "gösterge" en diccionario inglés turco : 45 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
gösterge indicator n.
General
gösterge chart n.
gösterge needle n.
gösterge manifestation n.
gösterge table n.
gösterge cursor n.
gösterge index n.
gösterge indicator n.
gösterge pointer n.
gösterge demonstration n.
gösterge indication n.
gösterge legend n.
gösterge meter n.
gösterge telltale n.
gösterge token n.
gösterge symptom n.
gösterge metre n.
gösterge indicant n.
gösterge lead n.
gösterge hallmark n.
gösterge indicative adj.
gösterge indicatory adj.
Politics
gösterge indicator
Technical
gösterge gage
gösterge indication
gösterge turn signal
gösterge gage glass
gösterge gauge
gösterge index
gösterge display
gösterge indicator
gösterge indicant
Computer
gösterge legend
Informatics
gösterge pointer
Telecom
gösterge indicator
Automotive
gösterge display
gösterge gauge
gösterge indicator
gösterge display
Medical
gösterge marker
gösterge biological indicator
Biochemistry
gösterge scaler
Linguistics
gösterge sign
gösterge signe
gösterge signs

Significados de "gösterge" con otros términos en diccionario inglés turco: 388 resultado(s)

Turco Inglés
General
gösterge bilim semiotique n.
gösterge basıncı gauge pressure n.
sayısal gösterge paneli digital dashboard n.
gösterge bilim semiotics n.
gösterge ibresi indicator arm n.
ışıklı gösterge light indicator n.
azami kabarma esnasında suyun ulaştığı düzeyi belirten gösterge high water mark n.
gösterge ibresi needle n.
optik gösterge optical indicator n.
ek gösterge additional indicator n.
gösterge tablosu dash n.
dolaylı gösterge indirect indicator n.
gösterge camı gage glass n.
gösterge hatası index error n.
gösterge tablosu dashboard n.
gösterge paneli dashboard n.
ek gösterge additional index n.
ana gösterge main indicator n.
talep edilen bir iş için gerekli eforun sarfedildiğini kanıtlayan gösterge proof of work n.
gösterge olarak indicatively adv.
Trade/Economic
gösterge faiz indicator interest
gösterge fiyat indicator price
gösterge fiyatı reference price
ölçme cihazının gösterge değeri indication (of a measuring instrument)
bileşik gösterge composite indicator
baş gösterge leading indicator
iktisadi gösterge economic indicator
ekonomik gösterge economic indicator
gösterge faiz indicative interest (rate)
gösterge faizi indicative interest (rate)
gösterge faiz oranı base interest rate
gösterge faiz oranı benchmark interest rate
gösterge maliyet indicative cost
mali gösterge financial indicator
gösterge niteliğindeki döviz kuru indicative exchange rate
gösterge niteliğindeki döviz kurları indicative exchange rates
temel gösterge yöntemi basic indicator approach
temel gösterge yaklaşımı basic indicator approach
gösterge fiyat benchmark price
gösterge mevduat oranı benchmark deposit rate
gösterge tahvil benchmark bond
gösterge bütçe indicative budget
gecikmeli gösterge lagging indicator
öncü gösterge leading indicator
ekonomik gösterge economic indicator
bileşik gösterge composite indicator
gösterge fiyatı indicative price
temel gösterge yaklaşımı basic indicator approach
Law
parasal gösterge monetary indicator
Politics
gösterge programlar indicative programmes
gösterge fiyat indicative price
Technical
makinelerin hassasiyetini test etmekte kullanılan hassas gösterge test indicator n.
sıvı kristal gösterge ile ilgili active-matrix adj.
gösterge lambası indicating lamp
soğutma devrelerinin sıvı depolarındaki soğutucu düzeyini gösteren gösterge liquid indicator
gösterge ışığı indicating lamp
gösterge paneli display panel
sıvı kristal gösterge liquid crystal display
köprü gösterge bridge gauge
gösterge camı gauge glass
kadranlı gösterge dial gauge
gösterge cam gauge glass
teleskop gösterge telescope gauge
gösterge paneli dash board
radyometrik gösterge radiometric gauge
mekanik gösterge grubu mechanical instrument cluster
yan gösterge lambası side indicator lamp
gösterge değeri reading
akkor ışımalı gösterge tübü glow indicator tube
geminin çektiği suyu görüntüleyen gösterge draft gauge
gösterge çizelgesi indicator chart
gösterge panosu grubu instrument panel cluster
gösterge panosu indicator board
gösterge kağıdı indicator paper
gösterge panosu instrument panel
gösterge uçları lugs on the indicator
hava durum gösterge radarı air position indicating radar
kronomatik gösterge chronomatic indicator
gösterge grubu instrument cluster
vites değiştirme gösterge lambası shift indicator lamp
gösterge tablosu dash board
uzaktan kumandalı gösterge remote indicator
analog gösterge analogue indication
veri gösterge modülü data display module
gösterge tablosu instrument panel
gösterge penceresi display
gösterge paneli instrument panel
elektrikli gösterge electric gauge
gösterge tablosu dash
guhar basıncını gösteren borulu gösterge steam gauge
gösterge ışığı idiot light
gösterge ışıkları indicating lights
hız gösterge ibresi speed pointer
boş vites gösterge kontağı neutral position
gösterge lambası indicator lamp
gösterge tablosundaki bilgileriön cama yansıtan sistem head up display
gösterge sahası indication range
dinamometreli gösterge dynamometric indicator
gösterge elemanının çözünürlüğü resolution of an indicating device
kadranlı gösterge dial indicator
torpido ön panel-gösterge paneli dash board
torpido ön panel-gösterge paneli instrument paneling
gösterge paneli-kombine göstergeler instrument cluster
dişli tapa gösterge thread-plug gauge
işletmen gösterge lambaları operator-indicator lights
gösterge elemanı indicating device
gösterge kapağı indicator cover
ölçme aygıtının gösterge değeri indication of a measuring instrument
gösterge yolalımı indicator travel
gösterge devresi indicating circuit
gösterge tablosu instrument board
ibreli gösterge dial indicator
gösterge panosu dash panel
gösterge camı gage glass
gösterge tablosu paneli instrument panel dash board equipment
plastik gösterge plastigauge
ayrıntılı gösterge inventory
sıvı seviye veya miktarını gösteren şeffaf gösterge sight gage
uçları yassı gösterge double snap gauge
terazi gösterge tüpü level tube
optik gösterge optical indicator
gösterge ışığı pilot light
manyetik gösterge magnetic indicator
iskandil sayısal gösterge cihazı echo sounder digital display
kaska monte gösterge head-mounted display
başa takılan gösterge head-mounted display
başa takılan gösterge helmet-mounted display
başlığa monte gösterge head-mounted display
başlığa monte gösterge helmet-mounted display
kaska monte gösterge helmet-mounted display
gösterge basıncı gauge pressure
gösterge sayısı index number
gösterge tablosu indicating panel
gösterge camı gauge-glass
gösterge çubuğu dipstick
kontrol ve gösterge tertibatı control and indicating equipment
sıvı kristal gösterge birimleri ve hücreleri liquid crystal display modules and cells
gösterge devreleri indicating circuits
plazma gösterge paneli plasma display panel
gerilim varlığı gösterge sistemi voltage presence indicating system
sıvı kristal gösterge modülleri liquid crystal display modules
pasif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri passive matrix color liquid crystal display modules
aktif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri active matrix monochrome liquid crystal display modules
parça tipi sıvı kristal gösterge modülleri segment type liquid crystal display modules
sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazı liquid crystal and solid-state display device
pasif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri passive matrix monochrome liquid crystal display modules
statik sıvı kristal gösterge modülleri static liquid crystal display modules
aktif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri active matrix color liquid crystal display modules
sınırlama ve gösterge cihazları limiting and indicating devices
mekanik gösterge tertibatlı türbin tipi gaz sayacı turbine gas meter with mechanical indicating device
gösterge bağlantı valfi indicator cock
gösterge amplifikatörü readout amplifier
yağ gösterge camı oil gauge window
gösterge aralığı range of indication
yağ gösterge camı oil gauge glass
yağ seviyesi gösterge camı oil level gauge glass
ışıklı gösterge luminous indicator
ışıklı gösterge birimleri indicator light units
gösterge cihazları ve harekete geçirme elemanları indication devices and actuators
katı hal gösterge cihazı solid-state display devices
sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazları liquid crystal and solid-state display devices
sıvı kristal gösterge cihazı liquid crystal display device
başa takılan okuyucu/gösterge head pointer
gösterge simülatörü display simulator
Computer
gösterge göster show a legend
gösterge göster show legend
etiket yanında gösterge anahtarını göster show legend key next to label
gösterge yanıp/sönme indicator flash
seçili gösterge girişi selected legend entry
seçili gösterge selected legend
seçili gösterge anahtarı selected legend key
gösterge koy add legend
gösterge ekle add legend
gösterge eklensin mi? add a legend?
ışıklı gösterge cursor
artı gösterge crosshair
artı gösterge cross hairs
teker gösterge dial
gösterge etkin display enable
gösterge kullanımda display enable
ölçme aygıtının gösterge değerinin hatası error of indication of a measuring instrument
gösterge düzenle edit legend
gösterge girdisi düzenle edit legend entry
gösterge girdilerini düzenle edit legend entries
akış arıza gösterge lambası flow failure indicator light
gösterge girişini biçimle format legend entry
kum saati şeklinde gösterge hourglass pointer
gösterge metni için for legend text
gösterge anahtarını biçimle format legend key
biçim gösterge format legend
gösterge rengi indicator color
gösterge kırmızı indicator red
gösterge devresi indicating circuit
gösterge kapalı indicator off
ölçme aygıtının gösterge değeri indication of a measuring instrument
açıklama gösterge legend
gösterge girdisi legend entry
gösterge tuşu legend key
gösterge metni legend text
gösterge anahtarı legend key
gösterge biçimi legend format
gösterge yolalımı indicator travel
gösterge kehribar rengi indicator amber
gösterge elemanı indicating device
gösterge açık indicator on
gösterge yeşil indicator green
gösterge hızı pointer speed
gösterge imleç pointer
gösterge izi pointer trail
gösterge elemanının çözünürlüğü resolution of an indicating device
veri gösterge modülü data display module
gösterge çizelgesi indicator chart
Informatics
ölçekli gösterge scaled detector
plazma gösterge plasma display
Telecom
veri edinim gösterge kanalı acquisition indicator channel
gösterge fiyatı reference price
ışıklı gösterge lighting display
Electric
gösterge ışığı indicating lamp
Television
lcd gösterge lcd display
lcd gösterge kontrastı lcd contrast
Textile
wronz gösterge metodu wronz gauge method
Lighting
ışıklı gösterge birimleri indicator light units
kendi kendine yeterli bağımsız olarak çalışabilen ışıklı gösterge birimi stand-alone indicator light unit
Automotive
yön gösterge sivici direction indicator switch
gösterge paneli combination meter
gösterge kamı indicator cam
fren gösterge ışığı brake indieator light
güç gösterge ışığı power indicator light
sinyal gösterge lambası side direction indicator lamp
vites değiştirme gösterge lambası shift indicator lamp
gösterge lambaları gauge lights
yön gösterge ikaz lambası direction indicator warning light
el freni gösterge lambası handbrake warning light
merkez diferansiyel kilitleme gösterge ışık anahtarı center differential lock indicator light switch
gösterge ışığı indicator light
gösterge paneli combination metre
far uzun hüzme gösterge ışığı high beam indicator light
merkez diferansiyel kilitleme gösterge anahtarı center differential lock indicator switch
hararet gösterge sensörü temperature gauge sender unit
merkez diferansiyel kilitleme gösterge ışığı center differential lock indicator light
gösterge çubuğu gauge bar
merkez diferansiyel gösterge ışığı center differential indicator light
gösterge flaşör rölesi indicator flasher relay
uzun far gösterge lambası high beam indicator light
termostatik gösterge thermostatic gauge
fren gösterge ışığı brake indicator light
merkez diferansiyel kilitleme gösterge ışığı centre differential lock indicator light
dönüş sinyali gösterge lambası side direction indicator lamp
arıza gösterge lambası malfunction indicator lamp
merkez diferansiyel gösterge ışığı centre differential indicator light
gösterge tablosu dashboard
yön gösterge rölesi direction indicator relay
servis gösterge lambası service indicator lamp
ekonomi gösterge lambası econo indicator light
sürüş şekli gösterge ışıkları driving pattern indicator lights
gösterge panosu dashboard
merkez diferansiyel gösterge ışık anahtarı centre differential lock indicator light switch
sinyal gösterge ünitesi signal display unit
güç gösterge lambası power indicator light
gösterge lambaları indicators
el freni gösterge ışığı parking brake indicator light
vites konum gösterge lambası shift position indicator light
gösterge işareti indicator mark
yağ gösterge lambası oil pressure warning light
yakıt gösterge şamandırası fuel gauge sending unit
gösterge lambası uyarı ışığı indication bulb warning light
gösterge tablosu ışığı dashboard light
hız gösterge sonsuz dişlisi speedometer worm gear
gösterge grubu gauge assembly
vites konumu gösterge paneli shift indicator panel
gösterge ekranı display screen
fan motoru gösterge paneli fan motor instrument panel
otomatik şanzıman vites gösterge lambası automatic transmission selector light
yön gösterge lambası direction indicator lamp
transmisyon kontrolü gösterge lambası transmission control indicator lamp
gösterge flaşörü indicator flasher
hız gösterge sürücüsü/ile sürülen dişliler speedometer drive and driven gears
cam yıkama sıvısı seviye gösterge tali sistemi washer fluid level indication subsystem
cam yıkama sıvısı seviye gösterge aksamı washer fluid level indicator components
lastik basıncı gösterge aksamı tire pressure monitoring components
taşıt pozisyonu/far seviyesi gösterge tali sistemi vehicle attitude/headlamp level indicator subsystem
motor giriş manifoldu basınç gösterge aksamı engine intake manifold pressure indicator components
gösterge grubu tali sistemi instrument cluster subsystem
gösterge grubu/konsol modülleri instrument cluster/console modules
bilgi, gösterge ve ikaz cihazı sistemi information, gauge, and warning device system
bağımsız gösterge display stand alone
gösterge paneline bindirilmiş anahtar grubu instrument panel mounted switchpacks
hava sıcaklığı gösterge tali sistemi air temperature indication subsystem
gösterge paneli ve torpido kabloları instrument panel and cowl wiring
motor soğutma mahlutü seviye gösterge aksamı engine coolant level indicator components
motor yağı değişim gösterge aksamı engine oil life indicator components
motor soğutma mahlutü ısı gösterge tali sistemi engine coolant temperature indication subsystem
fren çalışma gösterge tali sistemi brake operation indication subsystem
gösterge ve ikaz cihazı sistemine takılı information attached to the gauge and warning device system
gösterge ve ikaz cihazı sistemi gauge and warning device system
gösterge paneli ve konsol tali sistemi instrument panel and console subsystem
elektrik güç kaynağı gösterge tali sistemi electrical power supply indication subsystem
hava sıcaklığı gösterge aksamı air temperature indication components
motor yağ basıncı gösterge/ikaz ışığı ve vericisi/sensörü engine oil pressure gauge/warning light and sender/sensor
konsol ve gösterge panosu (ip) aydınlatması lighting ip and consoles
gösterge ve panel aydınlatma/tanıma instrument and panel illumination/identification
motor soğutma mahlutü seviye gösterge tali sistemi engine coolant level indication subsystem
motor yağ basıncı gösterge tali sistemi engine oil pressure indication subsystem
muhtelif gösterge ve uyarı tali sistemleri misc. indication and warning subsystems
motor yağı seviye gösterge tali sistemi engine oil level indication subsystem
sürücü uyarı gösterge flaşörleri driver warning indicator flashers
motor giriş manifoldu basınç gösterge tali sistemi engine intake manifold pressure indication subsystem
gösterge paneli voltaj regülatörü instrument panel voltage regulator
elektrik güç kaynağı gösterge/ikaz lambası electrical power supply gauge/warning light
motor yağı seviye gösterge aksamı engine oil level indication components
yakıt seviyesi gösterge tali sistemi fuel level indication subsystem
gösterge paneli yüksek seviyeli ekran high level ip display
gösterge paneli instrument panel
muhtelif güç aktarma organları gösterge ve uyarı tali sistemleri misc. powertrain indication and warning subsystem
gösterge tablosu instrument panel
basınç ve sıcaklık gösterimi için gösterge panosunda kullanılan bir çift bobin balancing-coil gauge
gösterge tablosu bilgileri ön cama yansıtma ünitesi head-up display unit
park etme/geri gitme yardımı-işitsel gösterge parking/reversing aid audible indication
gösterge paneli car dashboard
hız gösterge çubuğu speedometer needle
gösterge paneli instrument binnacle
servis erişim gösterge portu adaptörü service access gauge-port valve
yansıtmalı gösterge ekranı head-up display
yardımcı gösterge auxiliary gauge
ısıtma bujisi gösterge lambası glow plug indicator
analog gösterge tablosu analog cluster
oled gösterge organic light emitting diode display
gösterge grubu instrument cluster
termostatik gösterge thermostatic gauge
çevresel gösterge paneli wraparound dash
uzun huzmeli far gösterge lambası high beam indicator
gösterge basıncı gauge pressure
gösterge grubu gauge set
gösterge kabı gauge pod
gösterge konsolu instrument binnacle
gösterge lambası bezel
gösterge panosu cluster panel
gösterge ve kontroller instruments and controls
gösterge ve kumanda paneli instrument panel
üçüncü gösterge third gauge
grafik gösterge birimi graphic display unit
düzenlenebilir gösterge paneli reconfigurable instrument cluster
Aeronautic
gösterge mach sayısı indicated mach number
gösterge hız indicated airspeed
gösterge hava sürati siniri area indicated air speed limit
gösterge hızı indicated airspeed
gösterge dinamik basıncı indicated dynamic pressure
gösterge gücü indicated horsepower
derecelendirilmiş gösterge calibrated dial
parametrik gösterge dedicated display
gösterge termik verim indicated thermal efficiency
hız arama vs.ayarladığını gösteren panel veya gösterge dial
gösterge özgül yakıt tüketimi indicated specific fuel consumption
gösterge ortalama akın basıncı indicated mean effective pressure
gösterge basınç yüksekligi indicated pressure altitude
hava durum gösterge radarı air position indicating radar
gösterge sürati sapma uyuşmazlığı indicated air speed deviation non-conformancy
gösterge üstü uçuşta yön göstergesi heading-upward presentation
gösterge hava süratini tutma şekli indicated air speed hold mode
gösterge irtifası indicated altitude
gösterge basınç irtifası indicated pressure altitude
gösterge hava hızı indicated air speed
çok fonksiyonlu gösterge multi function display
kaska monteli gösterge helmet mounted display
elektronik gösterge ünitesi electronic display unit
Marine
dalış tüpündeki hava basıncını gösteren gösterge contents gauge
liman planlaması için bir gösterge port deflator
Medical
fiziksel gösterge physical indication
Optics
optik gösterge visualizer
optik gösterge visualiser
Food Engineering
gösterge basıncı gauge pressure
Statistics
gösterge sayısı index number
gösterge fonksiyonu indicator function
Physics
iç gösterge internal indicator
Chemistry
renkli gösterge coloured indicator
Biology
biyolojik gösterge bioindicator
Marine Biology
morfoedaptik gösterge morphoedaphic index
gösterge avcılığı index fishing
Linguistics
görüntüsel gösterge iconic sign
görüntüsel gösterge icon
Military
nato konu gösterge sistemi nato subject indicator system
deniz seviyesinden gösterge irtifası indicated altitude above mean sea level
gösterge tablosu instrument panel
iniş takımı pozisyonu gösterge lambaları landing gear position indicator lights
konu gösterge kodu subject indicator code
alarm gösterge işareti alarm indication signal
Photography
artı şeklindeki gösterge crosshair
artı şeklindeki gösterge reticle