string - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

string

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "string" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 79 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
string n. sicim
string n. dizi
Irregular Verb
string v. strung - strung
General
string v. kandırmak
string v. aldatmak
string v. germek
string v. yutturmak
string v. kılçıklarını ayıklamak
string v. dizmek
string v. ipe dizmek (boncuk vb)
string v. ipe dizmek
string v. bağlamak
string v. boncuk dizmek
string v. sıra halinde gitmek
string v. takmak (ip vb)
string v. sıralamak
string v. tel takmak
string v. düzenlemek
string v. ipe geçirmek
string n. koşul
string n. yay (keman)
string n. lif
string n. kaytan
string n. kordon
string n. tel (piyanoda)
string n. tahdit
string n. şart
string n. seri
string n. kınnap
string n. damar (yaprak)
string n. kılçık
string n. fasülye kılçığı
string n. yay
string n. keman yayı
string n. kiriş
string n. bağcık
string n. sicim
string n. kılçık (fasulye vb)
string n. ip
string n. limon kirişi
string n. tel
string n. hevenk
string n. sinir
string n. yaprak damarı
string n. şerit
string n. dizi
string n. sua
string n. dizgi
Technical
string dizgi
string rondela
string sicim
string ip
string ayakkabı bağı
string bağ
string tel
string şerit
string sıkıştırmak
string dizi
string ince damar
Computer
string metin
string dize
string karakter dizisi
string dizi
string dizge
string dizilim
string string
string dizilim dizi
string karakter katarı
string katar
Textile
string iplik
Construction
string limon kirişi
Automotive
string tel
Gastronomy
string çıkarmak (fasulyenin kılçığını)
Linguistics
string zincir
string diziliş
string dizi
Music
string tel takmak (telli çalgıya veya piyanoya)
string tel (telli çalgılarda)
string piyano teli

Sens de "string" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 1 résultat(s)

Turc Anglais
Computer
string string

Sens de "string" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 276 résultat(s)

Anglais Turc
General
string along v. oyalamak
string along with v. birine uymak
string up v. sinirlendirmek
string along with v. uymak
string out a utility line v. kablo çekmek
string along with v. ayak uydurmak
string along v. kandırmak
string out v. ipe asmak
string up v. asmak
string along v. ayak uydurmak
string along with v. birinin dediklerini yapmak
string up v. ipe çekmek
fasten with a string v. iple bağlamak
string out v. olması gerekenden daha fazla uzatmak
shoe string n. ayakkabı bağı
string bean n. çalıfasulyesi
string bean n. ayşekadın
string bean n. çalı fasülyesi
word string n. kelime dizisi
string giving the lowest sound n. bamteli
empty string n. boş dizgi
string of fruits n. hevenk
string beans n. çalıfasulyesi
string bag n. file
string instrument n. telli çalgı
second string n. ikinci sınıf
string models n. string modelleri
string trimmer n. ot biçme makinesi
g-string n. g-string
string-pull n. piston
string-pulling n. torpil
piano string n. piyano teli
string hanger n. askı bağı
string puller n. kukla oynatıcısı
shoe string n. ayakkabı bağcığı
string of victories n. zaferler dizisi
balls of string n. ip yumağı
leading string n. yürüteç
leading string n. bebek yürüteci
string beans n. taze fasulye
string game n. ip oyunu
string of ideas n. fikir silsilesi
string of ideas n. fikirler dizisi
string of ideas n. düşünce dizisi
string of ideas n. fikir dizisi
string of ideas n. düşünce zinciri
string of ideas n. düşüncenin devamlılığı
string of ideas n. düşünce silsilesi
guitar string n. gitar teli
string trimmer n. ot biçici
string trimmer n. ot biçme makinesi
like beads-on-a-string adj. art arda dizili/dizilmiş
on a string adv. baskı veya kontrol altında
on the string adv. peşinde
on a shoe string adv. çok az para ile
on a string adv. sermayesiz olarak baskı veya kontrol altında
like beads-on-a-string adv. sıra halinde/birbiri ardına gelen
Phrasals
string out dizilmek
string out zamana yaymak
string out uzanmak
string out uzamak (zaman)
string something together bir şeyleri ip ile birbirlerine birleştirmek/bağlamak
Colloquial
junkie with a long string of convictions sabıkası kabarık bir keş
having (thousands/hordes/a string of) men/women at her/his beck and call elini sallasa ellisi (başını sallasa tellisi)
Idioms
have somebody on a string parmağının ucunda oynatmak
string someone along biriyle gönül eğlendirmek
harp on the same string diline dolamak
have someone on a string parmağında oynatmak
have more than one string to fiddle bir çok alanda yeteneği olmak
have more than one string to fiddle on parmağında on marifet olmak
latch string is always out başımın üstünde yerin var
latch string is always out kapım sana her zaman açık
string of good luck bir dizi şanslı olay
how long is a piece of string ahiret sorusu
how long is a piece of string ahret sorusu
how long is a piece of string kesin yanıtı olmayan zihin zorlama amaçlı soru
string of bad luck bir dizi şanssızlık
string of bad luck talihsizlik zinciri
the first string öncelikli
the first string a takımında olmak
the first string ilk
the first string birincil
how long is a piece of string kesin yanıtı olmayan zihin zorlama amaçlı sorulan soru
another string to bow ek nitelik
another string to one's bow ek nitelik
string of bad luck bir dizi talihsizlik
have somebody on a string dizginlerini elinde tutmak
have someone on the string (birini cevap için) bekletmek
have more than one string to one's fiddle her alanda kabiliyeti olmak
have more than one string to one's fiddle on parmağında on marifet olmak
have more than one string to one's fiddle bir çok alanda yeteneği olmak
Trade/Economic
run on a shoe-string az parayla işletmek
shoe-string budget eksik bütçe
shoe-string budget kısıtlı bütçe
shoe-string budget yetersiz bütçe
Technical
string break dizgi bitişi
text string metin dizgisi
symbol string simge katarı
string matching dizgi eşleme
null string boş katar
alphabetic string abecesel damga dizgisi
string length dizgi uzunluğu
string insulator unit zincir izolatör birim
numeric string sayısal katar
string break dizgi kırılması
unit string birim dizgi
symbol string simge dizgisi
string electrometer kordonlu elektrometre
vibrating string vibrasyonlu tel
string manipulation dizgi işleme
alphabetic string alfabetik karakter katarı
numeric string sayısal dizgi
string processing languages dizgi işleme dilleri
unit string birim katar
string polygon ip poligonu
string insulator zincir izolatör
alphabetic string abecesel dizgi
open string basamaklı limon kirişi
plummet string şakul iplik
closed string basamak oyuntulu kiriş
flip-flop string flip-flop dizgisi
outside string dış serbest limon kirişi
string vest tire fanila
bit string bit dizisi
string insulator unit zincir izolatör birimi
drill string sondaj dizisi
bow string yay kirişi
composite string insulator units birleşik zincir izolatör birimleri
string-gnomon güneş saati
Computer
invalid class string geçersiz sınıf dizini
setup string kurma dizisi
class string sınıf dizini
setup string kurma dizesi
ssid string ssıd dizesi
string variable dizi değişkeni
test string sınama dizesi
string storage dize depolama birimi
string literal harflerden oluşan dizisi
string value dize değeri
string option dizi seçenekleri
string too big dize çok büyük
text string metin dizesi
string control byte dizilim denetim baytı
string too long dize çok uzun
symbol string simge dizilimi
string number dize numarası
string editor dize düzenleyicisi
string storage dize deposu
unicode string unicode dize
unknown string bilinmeyen dize
variable string değişken dize
sample string örnek dize
second string ikinci dize
search string arama dizesi
adapter string bağdaştırıcı dizesi
adapter string bağdaştırıcı dizisi
alphabetic string alfabetik dizgi
character string karakter dizilimi
character string karakter dizesi
bit string bit dizgisi
character string karakter dizgisi
character string damga dizgisi
category string kategori dizesi
conversion string dönüştürme dizesi
edit string dize düzenle
help string yardım dizesi
first string ilk dize
invalid string geçersiz dize
internal string error iç dize hatası
multi string çoklu dize
path string yol dizesi
other string diğer dize
null string boş dizgi
octet string sekizli dize
null string boş dizilim
query string sorgu dizesi
alphabetical string abecesel dizgi
alphabetical string alfabetik karakter katan
alphabetical string abecesel damga dizgisi
bit string ikil dizgisi
empty string boş dizgi
unit string birim dizgi
unit string birim katar
numeric string sayısal dizgi
null string boş katar
numeric string sayısal katar
string length dizgi uzunluğu
string manipulation dizgi işleme
string break dizgi kırılması
string processing languages dizgi işleme dilleri
symbol string simge dizgisi
symbol string simge katarı
string break dizgi bitişi
ia5-string ıa5-dizesi
text string metin dizgisi
string variables dizi değişkenler(i)
double-quoted string çift tırnaklı dizge
single-quoted string tek tırnaklı dizge
string concatenation string birleştirme
Informatics
alphabetic string alfabetik dizgi
character string karakter dizgisi
character string damga dizgisi
unit string birim dizgi
sorting string sıralama dizgisi
null string boş dizgi
search string arama dizgisi
symbol string simge dizgisi
string matching dizgi eşleme
string variable dizgi değişkeni
approximate string matching yakınsak/yaklaşık dizgi eşleştirme
Telecom
bit string bit dizgisi
Electric
string electrometer kordonlu elektrometre
string insulator unit zincir izolatör ünitesi
Television
neck string boyun askısı
Textile
ball of string yumak
Construction
drill string sondaj düzeneği
drill string sondaj tertibatı
continuous string sürekli limon kirişi
string piece döşeme kirişi
face string alınlık kirişi
face string alınlık
open string basamaklı limon kirişi
wall string duvar limon kirişi
Lighting
lighting string ışık zinciri
Automotive
string plug lastik onarım fitili
string insert tool biz
Marine
navel string göbek kordonu
Petrol
drill-string motion compensator sondaj dizisi hareket dengeleyicisi
Medical
navel string göbek kordonu
string of beads appearance tespih tanesi görünümü
purse string torba ağzı (dikişi)
purse string kese ağzı (dikişi)
Anatomy
string ligament dilaltı bağı
Gastronomy
string bean ayşekadın fasülye
string beans ayşekadın fasulye
string beans çalı fasulyesi
walnuts on a string dipped in starch grape molasses cevizli sucuk
string beans çalı fasulye
string cheese dil peyniri
low-fat string cheese of erzurum civil
string cheese tel peynir
Physics
string theory sicim kuramı
string theory tel teorisi
string theory sicim teorisi
string theory string teorisi
Botanic
string bean çalı fasulyesi
string bean çalıfasulyesi
Linguistics
basic string taban zinciri
constituent string kurucudizi
terminal string bitim zinciri
terminal string sonuç dizgisi
Sport
the first string ilk beş
the first string as takım
the first string bir klubün as takımı
the first string ilk onbir
the first string as kadro
Art
string instrument yaylı çalgı
Music
string orchestra yaylı sazlar orkestrası
turkish string instrument çöğür
string models string modelleri
string quartet yaylı sazlar dörtlüsü
string instrument yaylı saz
an indian traditional string instrument dilruba
g string kemanın sol en kalın teli
violin string kiriş
string instrument telli müzik aleti
lowest note string bamteli
gut string guitar klasik gitar
nylon string guitar klasik gitar
four string musical instrument dört telli müzik aleti
string quartet yaylı çalgılar dörtlüsü
plucked string instruments telli çalgılar
bowed string instruments yaylı çalgılar
string gauges tel kalınlıkları
string gauge (gitarda) tel kalınlığı
British Slang
banjo string penis zarı