anlamsız - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

anlamsız"anlamsız" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 44 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
anlamsız nonsense s.
anlamsız nonsensical s.
anlamsız meaningless s.
anlamsız senseless s.
General
anlamsız vacuous s.
anlamsız blank s.
anlamsız colorless s.
anlamsız insignificant s.
anlamsız vain s.
anlamsız ridiculous s.
anlamsız barren s.
anlamsız vapid s.
anlamsız unreasonable s.
anlamsız incoherent s.
anlamsız unmeaning s.
anlamsız inane s.
anlamsız deadpan s.
anlamsız empty s.
anlamsız frivolous s.
anlamsız pointless s.
anlamsız purposeless s.
anlamsız sodden s.
anlamsız expressionless s.
anlamsız of no significance s.
anlamsız inexpressive s.
anlamsız insane s.
anlamsız jejune s.
anlamsız absurd s.
anlamsız grotesque s.
anlamsız inept s.
anlamsız facile s.
anlamsız dead-pan s.
anlamsız pathological s.
anlamsız futile s.
anlamsız colourless s.
anlamsız moot s.
anlamsız chaffy s.
anlamsız nonmeaningful s.
anlamsız tenorless s.
Idioms
anlamsız without rhyme or reason
Slang
anlamsız cockamamie
anlamsız strictly for the birds
Computer
anlamsız null
Literature
anlamsız kafkaesque

"anlamsız" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 78 sonuç

Türkçe İngilizce
General
anlamsız bulmak find something meaningless f.
anlamsız sesler çıkarmak gabble f.
kuru ve anlamsız bir hayat sürmek vegetate f.
anlamsız bulmak find irrelevant f.
anlamsız gelmek make no sense f.
konuşmaya benzeyen anlamsız sesler çıkarmak gibber f.
anlamsız gelmek seem meaningless f.
anlamsız kılmak render meaningless f.
caz müziğinde anlamsız hecelerle şarkı söylemek scat f.
konuşmaya benzeyen anlamsız sesler gibberish i.
boş ve anlamsız sohbet schmoos i.
anlamsız söz abracadabra i.
boş ve anlamsız sohbet schmooze i.
anlamsız ve saçma konuşma yakking i.
anlamsız kompliman flummery i.
boş ve anlamsız konuşma schmoozing i.
anlamsız söz gobbledygook i.
anlamsız söz rubbish i.
anlamsız söz inanity i.
anlamsız yanıt meaningless reply i.
kızınca veya heyecanlanınca söylenen anlamsız sözcük expletive i.
anlamsız söz gibberish i.
anlamsız şey hash i.
kızınca söylenen anlamsız söz expletive i.
anlamsız söz nonsense i.
anlamsız soru meaningless question i.
anlamsız soru useless question i.
anlamsız soru idle question i.
sabit ve anlamsız bir sırıtış rictus i.
anlamsız hecelerle caz söyleme tekniği scat i.
anlamsız vandalizm mindless vandalism i.
evrenin anlamsız olduğunu savunan kimse absurdist i.
anlamsız konuşma ya da yazı ramblings i.
anlamsız söz cant i.
anlamsız olmayan nonfrivolous s.
anlamsız olarak senselessly zf.
anlamsız bir şekilde frivolously zf.
anlamsız bir şekilde expressionlessly zf.
anlamsız olarak emptily zf.
anlamsız biçimde barrenly zf.
anlamsız olarak absurdly zf.
anlamsız bir şekilde nonsensically zf.
Phrasals
sürekli ve anlamsız yere eleştirmek carp at f.
Colloquial
(saçma/anlamsız bir şey) dediğimi yap humor me
Idioms
anlamsız dil mumbo jumbo
anlamsız konuşma mumbo jumbo
Law
tamamen anlamsız şey perfect nonsense
Politics
anlamsız terörizm mindless terrorism
Media
anlamsız metin taslağı lorem ipsum
Technical
şifrelerin çözülmesini zorlaştırmak amacıyla eklenen anlamsız işaret null i.
anlamsız ilinti non-sense correlation
anlamsız ilinti nonsense correlation
anlamsız değer meaningless value
Computer
bütünlüğü bozan veya anlamsız veri noise i.
(kriptografide) anlamsız sembol nonsignificant i.
(kriptografide) anlamsız işaret nonsignificant i.
anlamsız ad ambiguous name
anlamsız veri garbage
anlamsız ilinti nonsense correlation
Informatics
anlamsız veri garbage
Medical
anlamsız kelime ve cümlelerin anormal tekrarı verbigeration
Psychology
hafızayı ve öğrenmeyi araştırmak için kullanılan anlamsız hece nonsense syllable i.
hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması echolalia
anlamsız sanrı absurd delusion
anlamsız mırıldanma verbigeration
olmayan ya da bilmediğiniz bir dilde anlamsız ya da anlamını bilmediğiniz sözcükler sarf etme glossolalia
olmayan ya da bilmediğiniz bir dilde anlamsız ya da anlamını bilmediğiniz sözcükler sarf etme speaking in tongues
Statistics
anlamsız korelasyon nonsense correlation
Biology
anlamsız değişim nonsense mutation
anlamsız mutasyon nonsense mutation
Education
anlamsız alıştırma meaningless drill
Literature
anlamsız şiir nonsense verse
Linguistics
anlamsız biçim nonsense form
Philosophy
anlamsız ve mantıksız bir dünyada var olma (the) absurd i.
evrenin anlamsız olduğunu savunan felsefi akım absurdism
Art
komik ve anlamsız benzetme grotesquery
Music
şarkılarda nakarat veya boşluk doldurma için kullanılan anlamsız bir kelime nonny i.
British Slang
bitmek bilmez anlamsız konuşma blithering