evre - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

evre"evre" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
evre stage i.
evre phase i.
General
evre degree i.
evre state i.
evre phase i.
evre step i.
Food Engineering
evre phase
Tobacco
evre stage
Linguistics
evre phase

"evre" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 341 sonuç

Türkçe İngilizce
General
japon savaş sanatında evre kyu i.
durağan evre stationary phase i.
ilk evre primordium i.
evre kuralı phase rule i.
işlemsel evre operational stage i.
gelişimsel evre developmental phase i.
birinci evre first level i.
kavramsal evre conceptual phase i.
evre-zıt mikroskobu phase-contrast microscope i.
geri dönüşü olmayan evre the point of no return i.
kritik evre critical stage i.
kritik evre critical period i.
kritik evre sensitive period i.
yazım öncesi evre prewriting i.
operasyon öncesi evre preoperational stage i.
bir ağacın büyümesinin yavaşladığı veya neredeyse durma noktasına geldiği ve kereste olarak ticari değerini kaybetmeye başladığı evre overmature i.
son evre endstate i.
Colloquial
geri dönüşü olmayan evre a point of no return
Trade/Economic
hisse senedi alım satımındaki son evre trade settlement
Technical
evre değiştirimli kodlama phase modulation coding
evre sıklık bozunumu phase frequency distortion
evre bozulması phase distortion
dördün evre kaydırmalı kiplenim PSK
evre açısı angle phase angle
evre genlik bozunumu phase/amplitude distortion
evre kaydırıcı devre phase shift circuit
evre/sıklık bozunumu phase/frequency distortion
evre uyumu phasing
evre bozunumu phase distortion
evre kitaplığı phase library
genlik evre kiplenimi amplitude phase keying
evre dengelemesi phase compensation
evre genlik bozunumu phase amplitude distortion
evre gecikmesi phase lag
evre gecikmesi phase lagging
evre göstergesi phase indicator
evre çınlanımı phase resonance
evre hızı phase velocity
evre kiplenimi phase modulation
evre kaydırmalı kiplenim phase shift keying
evre seğirmesi phase jitter
evre çizgesi phase diagram
evre öndelemesi phase lead
sayısal evre kenetleme devresi digital phase locked loop
evre kenetlenmesi phase locking
evre ardışımı göstergesi phase sequence indicator
evre değiştirimi phase modulation
evre karşılaştırıcı phase comparator
evre kenetleme döngüsü phase locked loop
evre gerilimi phase tension
evre denkleştiricisi phase equalizer
birinci evre grafitlemesi first stage graphitization
sıvı evre liquid phase
doğrusal evre linear phase
ikili evre çizgesi binary phase diagram
ikili evre diphase
iki bileşenli dengeli evre çizgesi binary equilibrium phase diagram
ikinci evre second phase
ikili evre binary phase
ısıl güdümlü evre ayırma thermally-induced phase separation
tek bileşenli evre dengesi one-component phase equilibrium
tek bileşenli evre çizgesi unary phase diagram
ters evre levhası negative phase plate
uçsal evre terminal phase
üç bileşenli evre çizgesi ternary phase diagramme
ters evre zıtlığı negative phase contrast
tek evre single phase
üçlü evre çizgesi ternary phase diagramme
üçlü dengeli evre çizgesi ternary equilibrium phase diagramme
uyumsuz evre dönüşümü incongruent phase transformation
yarıdengeli evre metastable phase
katı evre solid phase
katı evre yoğunlaşması solid-phase condensation
katı evre tepkimesi solid-phase reaction
gevrekleşmiş evre embrittled phase
sıcaklık-bileşim evre çizgeleri temperature-compositon phase diagrammes
gevrekleştiren evre embrittling phase
gümüş aluminyum evre çizgesi silver aluminium phase diagram
bakır çinko dengeli evre çizgesi copper zinc equilibrium phase diagramme
evre sınırı phase boundary
evre sayısı number of phases
evre zıtlığı mikroskopisi phase-contrast microscopy
evre zıtlığı mikroskobu phase-contrast microscope
evre oluşumu phase formation
evre yüzdesi phase percentage
evre süzgeci phase plate
bakır berilyum dengeli evre çizgesi copper beryllium equilibrium phase diagramme
evre sınırları kesit alanı intersection of phase boundaries
evre zıtlıklı ışık mikroskobu phase-contrast light microscope
etkin evre kayması effective phase shift
evre zıtlığı phase contrast
evre zıtlığı gözetleci phase-contrast microscope
eş örütlü evre çizgesi isomorphous phase diagram
demir-çinko evre çizgesi iron-zinc phasediagram
eşleşik eriyen evre congruently melting phase
demir-azot evre çizgesi iron-nitrogen phase diagram
çinko bakır evre çizgesi zinc copper phase diagramme
demir-sementit dengeli evre çizgesi iron cementite equilibrium phase diagram
demir-azot dengeli evre çizgesi iron-nitrogen equilibrium phasediagram
demir-karbon-mangan evre çizgesi iron-carbon-manganese phase diagram
demir karbon dengeli evre çizgesi iron carbon equilibrium phase diagram
kesintisiz çözünürlük türü evre çizgesi continuous solubility type binary phase diagramme
dengeli evre stable phase
kesintisiz evre continuous phase
birincil evre primary phase
eşleşik evre dönüşümü congruent phase transformation
demir-çinko dengeli evre çizgesi iron-zinc equilibrium phase diagram
demir-sementit evre çizgesi iron-iron carbide phase diagram
demir-krom evre çizgesi iron-chromium phase diagram
dengeli evre çizgesi equilibrium phasediagram
demir-karbon dengeli evre çizelgesi iron-carbon equilibrium phase diagram
demir grafit dengeli evre çizgesi iron graphite equilibrium phase diagram
dengesiz evre unstable phase
demir-grafit evre çizgesi iron-graphite phase diagram
demir-kükürt dengeli evre çizgesi iron-sulphur equilibrium phase diagram
demir-kalay evre çizgesi iron-tin phasediagram
demir-oksijen dengeli evre çizgesi iron-oxygen equilibrium phase diagram
demir-nikel evre çizgesi iron-nickel phase diagram
demir-kalay dengeli evre çizgesi iron-tin equilibrium phase diagram
alumina-silika dengeli evre çizgisi alumina-silica equilibrium phase diagram
magnezyum kurşun evre dizgesi magnesium-lead phase equilibrium
magnezyum kurşun evre çizgesi magnesium-lead phase diagram
yoğuşuk evre condensed phase
alüminyum silisyum dengeli evre çizgesi aluminium silicon equilibrium phase digram
alüminyum bakır evre çizgesi aluminium-copper phase diagramme
magnezyum-silis evre çizgesi magnesium-silicon phase diagram
alüminyum-magnesyum dengeli evre çizgesi aluminium magnesium equilibrium phase digram
alüminyum-bakır dengeli evre çizgesi aluminium copper equilibrium phase diagram
seramik evre çizgeleri ceramic phase diagrams
magnezyum-aluminyum evre çizgesi magnesium-aluminium phase diagram
yayınımsız evre dönüşümü diffusionless phase transformation
alüminyum nikel dengeli evre çizgesi aluminium nickel equilibrium phase diagram
ayrık evre dispersed phase
alüminyum titan dengeli evre çizgesi aluminium titanium equilibrium phase diagram
bakır altın sürekli çözünürlüklü tür ikili evre çizgesi copper gold continuous solubility type binary phase diagramme
bakır gümüş dengeli evre çizgesi copper silver equilibrium phase diagramme
ötektik evre eutectic phase
ana evre parent metal
bakır nikel dengeli evre çizgesi copper nickel equilibrium phase diagramme
ara evre intermediate phase
bakır krom dengeli evre çizgesi copper chromium equilibrium phase diagramme
ötektik evre karışımı eutectic phase mixture
basınç etkili evre pressure-induced phase
metallerarası evre intermetallic phase
bakır kalay dengeli evre çizgesi copper tin equilibrium phase diagramme
biçimsiz evre amorphous phase
evre değişimi phase change
nikel krom evre çizgesi nickel- chromium phase diagramme
evre nesnesi phase object
evre geçişi phase transition
evre belirleme identification of phases
platin iridyum evre çizgesi platinum- iridium phase diagramme
evre kayması phase shift
evre ayrımı phase separation
evre karışımı phase mixture
nikel bakır evre çizgesi nickel-copper phase diagramme
nikel demir evre çizgesi nickel-iron phase diagramme
evre kuralı phase rule
evre dönüşümü hızbilimi kinetics of phase transformation
oksijen gümüş evre çizgesi oxygen- silver phase diagramme
platin-gümüş evre çizgesi platinum-silver phase diagramme
evre çizgesi phase diagramme
ötektoid evre eutectoid phase
evre zıtlıklı nesnel mercek phase- contrast objective
evre ayrımlı cam phase-seperated glass
nikel kobalt evre çizgesi nickel-cobalt phase diagram
evre dağılımı phase distribution
evre bileşimi phase composition
sıvı evre dökümü liquid-phase casting
evre maskesi phase mask
evre dönüşümü phase transformation
evre açısı phase angle
evre aylası phase halo
kristalli evre crystalline phase
evre dengesi phase equilibrium
oksijen bakır evre çizgesi oxygen-copper phase diagramme
evre çökelmesi phase precipitation
evre büyümesi phase growth
evre zıtlığı aydınlatması phase-contrast illumination
evre çekirdeklenmesi phase nucleation
evre halkası phase ring
evre bağıntısı phase relationship
nikel titan evre çizgesi nickel-titanium phase diagramme
evre çözümlemesi phase analysis
düzenli evre ordered phase
evre zıtlıklı ışık mikroskopisi phase- contrast light microscopy
ötektoid evre karışımı eutectoid phase mixture
açıklıklı taramalı evre zıtlıklı mikroskopi aperture scanning phase- contrast microscopy
peltemsi evre bölgesi mushy phase zone
peltemsi evre mushy phase
sarılı evre enveloped phase
uzun evre long phase
kusurlu evre defect phase
kuşatık evre enveloped phase
gibbs evre kuralı gibbs phase rule
evre bağımlı phase-dependent
Computer
genlik evre kiplenimi amplitude phase keying
kavramsal evre conceptual phase
sayısal evre kenetleme devresi digital phase locked loop
doğrusal evre linear phase
evre genlik bozunumu phase amplitude distortion
evre gecikmesi phase lag
evre ardışımı göstergesi phase sequence indicator
evre gerilimi phase tension
evre seğirmesi phase jitter
evre tersinimi phase reversal
evre karşılaştırıcı phase comparator
evre öndelemesi phase lead
evre göstergesi phase indicator
evre payı phase margin
evre gecikmesi phase delay
evre kaydırmalı kiplenim phase shift keying
evre denkleştiricisi phase equalizer
evre dengelemesi phase compensation
evre değişmezi phase constant
evre hızı phase velocity
evre kiplenimi phase modulation
evre uzayı phase space
evre açısı phase angle
evre kenetlenmesi phase locking
evre kenetleme döngüsü phase locked loop
evre kaydırmalı kiplenim psk
evre kitaplığı phase library
evre değiştirimli kodlama phase modulation coding
Informatics
bağlantının kesildiği evre disconnected phase
evre uyumsuz girişim noncoherent interference
evre seğirmesi phase jitter
evre kodlaması phase encoding
evre uyumu phase coherence
evre gecikmesi phase delay
evre bozulması phase distortion
evre uyumsuz noncoherent
Telecom
evre bozulması phase distortion
bağlantının olmadığı evre disconnected phase
evre uyumluluk coherence
Electric
evre payı phase margin
evre gecikmesi phase delay
entegre devre tasarlama işleminde son evre tape-out
Construction
verilerin yorumlanarak bir evre veya kristal yapıyla ilişkilendirilmesi index
evre ayrışması phase separation
ikincil evre second phase
yapım sonrası evre post-construction phase
tasarım öncesi evre pre-design phase
Medical
ileri evre serviks kanserinde pelvis içinin tümörle dolması frozen pelvis in cervical carcinoma
ileri evre meme kanserinde görülen meme cildinin içeri çekilmesi hali peau d’orange
foliküler evre follicular phase
hastalığın evre ve derecesi stage and grade of disease
erken evre meme kanseri early breast cancer
erken evre meme kanseri tedavisi treatment of early breast cancer
diyaliz öncesi evre predialysis stage
erken evre mide kanseri early stage stomach cancer
erken evre mide kanseri early stage gastric cancer
son evre böbrek hastalığı end stage renal disease
ileri evre seminomatöz testis tümörleri advanced stage seminomatous testicular tumors
ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri advanced stage non-small cell lung cancer
ileri evre akciğer kanseri advanced lung cancer
ileri evre akciğer kanseri advanced stage lung cancer
ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri advanced non-small cell lung cancer
sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanseri limited-stage small cell lung cancer
prostat kanserinde patolojik evre ve prognoz pathologic stage and prognosis in prostatic carcinoma
patolojik evre ve prognoz pathological stage and prognosis
kataral evre catarrhal stage
ileri evre rektum kanseri advanced stage rectal cancer
ileri evre hipofarinks kanseri advanced stage hypopharynx cancer
ileri evre parkinson hastası advanced stage parkinson's disease patient
ileri evre parkinson hastası end stage parkinson's disease patient
fibrotik evre fibrotic stage
akut evre acute stage
plazmasitoid immünoblast evre plasmacytoid immunoblast stage
plazmasitoid immünoblast evre plasmacytoid immunoblast phase
ileri evre kanser terminal cancer
ileri evre kanser hastası patient with terminal cancer
ileri evre kalça osteoartriti advanced hip osteoarthritis
erken evre glottik kanser early glottic cancer
klinik evre clinical stage
ileri evre seminomatöz testis tümörü advanced stage seminomatous testicular tumor
radyolojik evre radiographic stage
lokal ileri evre rektum kanseri locally-advanced rectal cancer
lokal ileri evre mide kanseri locally advanced gastric cancer
erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri early-stage non-small cell lung cancer
portakal kabuğu (ileri evre meme kanserinde görülen meme cildinin içeri çekilmesi hali) peau d’orange
uzak evre distant stage
Psychology
akut evre acute phase
anal sadistik evre anal sadistic stage
klonik evre clonic phase
oral evre oral stage
kritik evre critical period
evre teorileri stage theories
işlemsellik öncesi evre preoperational stage
ikirciklik sonrası evre postambivalent stage
örgensel evre genital stage
üretral evre urethral stage
sembiyotik evre symbiotic stage
anal evre anal stage
anal atıcı evre anal expulsive stage
fallik evre phallic stage
formel işlemsel evre formal operational stage
örgensellik öncesi evre pregenital stage
somut işlemsel evre concrete operational stage
sembolik evre symbolic stage
Food Engineering
evre-zıt mikroskobu phase contrast microscope
Physics
evre değişmezi phase constant
evre uzayı phase space
evre tersinimi phase reversal
evre açısı phase angle
evre yasası phase law
Chemistry
evre çizgesi phase diagram
evre kuralı phase rule
zirkonya magnezi evre çizgesi zirconia magnesia phase diagramme
kurşun bizmut evre çizgesi lead bismuth phase diagram
kurşun bakır evre çizgesi lead copper phase diagram
antimon kurşun dengeli evre çizgesi antimony lead equilibrium phase diagram
galyum indiyum dengeli evre çizgesi gallium equilibrium phase diagramme
antimon kadmiyum dengeli evre çizgesi antimony cadmium equilibrium phase diagram
antimon kalay dengeli evre çizgesi antimony tin equilibrium phase diagram
çözünen evre solute phase
Biology
embriyonun gelişiminde sinir dokusunun oluşmaya başladığı evre ile ilgili neurular
embriyonun gelişiminde sinir dokusunun oluşmaya başladığı evre neurulae
ilk evre prophase
evre sırası kuramı phase sequence theory
diploten evre diplonema
diploten evre diplotene stage
erken embriyonik evre schizocoely
erken embriyonik evre early embryonic stage
erken embriyonik evre schizocoelous
erken embriyonik evre early embryonic phase
erken embriyonik evre schizocoelic
Biochemistry
yatışkın evre partitionary phase
yatışkın evre stationary phase
devingen evre mobile phase
Marine Biology
devingen evre mobile phase
Botanic
sporlu bitkilerde sporların çimlenmesi ile oluşan ve eşem organlarını taşıyan haploid evre prothallus
sporlu bitkilerde sporların çimlenmesi ile oluşan ve eşem organlarını taşıyan haploid evre prothallium
Environment
evre ayrışma phase inversion
Geography
pleistosen evre pleistocene epoch
holosen evre holocene epoch
pliyosen evre pliocene epoch
miyosen evre miocene epoch
eosen evre eocene epoch
paleosen evre paleocene epoch
oligosen evre oligocene epoch