gaz - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

gaz"gaz" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 29 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
gaz gas i.
General
gaz oil i.
gaz exhalation i.
gaz flatulence i.
gaz paraffin i.
gaz fuel gas i.
gaz kerosene i.
gaz motor oil i.
gaz wind i.
gaz gas i.
gaz accelerator i.
gaz fume i.
gaz kerosine i.
gaz gaseous s.
gaz aero ök.
Slang
gaz beef i.
gaz beef-hearts i.
gaz bender i.
Technical
gaz remote metering
gaz gas
gaz fumes
gaz port
gaz gaseous
Automotive
gaz gaseous
gaz gas
Chemistry
gaz nonsolid i.
gaz gas oil
Meteorology
gaz gas
British Slang
gaz bump start

"gaz" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
gaz bombası gas bomb i.
gaz gibi gaseous s.
General
katı durumdan gaz durumuna geçirmek sublimate f.
gaz vermek gas f.
gaz yapmak poop f.
gaz vermek gun up f.
kapatmak (ışık/gaz/makine vb'ni) shut off f.
gaz haline koymak gasify f.
gaz yapmak break wind f.
gaz çıkarmak fart f.
açık olmak (elektrik/su/gaz) be on f.
köklemek (gaz pedali) step on f.
gaz vermek give the engine the gun f.
tam gaz vermek floor f.
sıvılaşmak (buhar/gaz) condense f.
gaz çıkarmak break wind f.
gaz haline dönüşmek gasify f.
gaz haline getirmek gasify f.
gaz çıkarmak gas f.
kesilmiş olmak (elektrik/su/gaz) be off f.
gaz yapmak fart f.
delik açmak (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlamak için) vent f.
arabayı birdenbire tam gaz sürmek gun f.
kesik olmak (elektrik/su/gaz) be off f.
gaz çıkarmak pass gas f.
(gaz sıvı vb) akıtmak discharge f.
(birisine) gaz vermek egg someone on f.
(birisine) gaz vermek wind someone up f.
(birisine) gaz vermek pump someone up f.
(gaz vb) salmak exhale f.
birdenbire tam gaz çalıştırmak gun f.
gaz vermek step on the juice f.
göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkmak use tear gas on protesters f.
kesmek (telefon/cereyan/gaz vb) disconnect f.
gaz doldurmak aerate f.
zararlı böcek veya bakterileri öldürmek için kimyasal madde, duman yada gaz kullanmak fumigate f.
göz yaşartıcı gaz sıkmak tear-gas f.
gaz doldurmak air out f.
gaz maskesi gasmask i.
çürük gaz exhaust i.
gaz fırını gas oven i.
gaz fırını gas furnace i.
gaz sondaj şaftı gas sounding shaft i.
gaz verme gassing i.
bir sıvıda gaz kabarcıkları oluşması foaming i.
gaz sobası kerosene stove i.
gaz kelepçesi gas pliers i.
gaz geçirmezlik gastightness i.
zayıf gaz lean gas i.
gaz bombası gasoline bomb i.
gaz haline getirme gasification i.
soy gaz inert gas i.
gaz memesi gas burner i.
gaz geçiti flue i.
gaz yakan aletler gas appliances i.
gaz şirketi gas company i.
gaz deposu gas tank i.
güldürücü gaz laughing gas i.
sıkıştırılmış doğal gaz compressed natural gas i.
gaz vanası gas valve i.
sıcak hava ve gaz karışımlı balon rozier i.
lambanın gaz haznesi font i.
midede gaz toplanması flatulence i.
gaz regülatörü gas regulator i.
keskin kokulu gaz fume i.
gaz torbası gasbag i.
midede gaz birikmesi flatulency i.
propan (gaz) propa i.
gaz dedektörü gas detector i.
gaz ışığı avizesi gaslight chandelier i.
gaz tahliyesi degazing i.
gaz haline getirme gasifying i.
gaz makinesi gas engine i.
gaz bombası stinkpot i.
soy gaz noble gas i.
bunsen gaz lambası bunsen burner i.
gaz üreteci gas generator i.
gaz haline koyma gasification i.
gaz saati gas meter i.
gaz sayacı gas meter i.
gaz pedalı gas i.
patlayıcı gaz detonating gas i.
gaz tüpü gas tube i.
gaz memesi burner i.
doğal gaz boru hattı natural gas pipelines i.
sıvı gaz liquid gas i.
gaz odası gas chamber i.
zehirli gaz poisonous gas i.
gaz tenekesi kerosene can i.
gaz yayın çözümü gas chromatography i.
gaz pompası gas pump i.
gaz haline getirme gassification i.
gaz lambası kerosene lamp i.
gaz maskesi gas mask i.
gaz özelliğinde olma gassiness i.
delik (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlayan) vent i.
gaz verme egging i.
etkisiz gaz inert gas i.
gaz sayacı gas counter i.
gaz (mide ve bağırsaktaki) wind i.
gaz sobası gas stove i.
gaz lambası oil lamp i.
gaz sistemi gas system i.
gaz ocağı kerosene burner i.
gaz yakıt gaseous fuel i.
gaz kesme gas cutting i.
gaz ışığı avizesi gasolier i.
gaz yakan aletler appliances burning gaseous fuels i.
gaz giderici getter i.
gaz deliği port i.
karada gaz petrol onshore oil gas i.
asitli gaz sour gas i.
gaz gemisi tanker i.
gaz ışığı avizesi gasalier i.
gaz bezi gauze i.
gaz hali gaseous state i.
havadan hafif uçakların kaldırma gücünü artırabilmek bugünlerde kullanılan durağan ve hafif bir gaz helium i.
gaz (midede) gas i.
gaz ışığı gaslight i.
gaz haline gelme gasifying i.
gaz alevi gas jet i.
gaz halinde olma durumu gaseousness i.
gaz bulutu cloud i.
gaz giderme degassing i.
gaz lambası gaslight chandelier i.
gaz lambası gasolier i.
gaz kıtlığı gas shortage i.
gaz kabarcıkları gas bubbles i.
gaz yağı gas oil i.
doğal gaz natural gas i.
gaz tesisatı gas fittings i.
gaz tesisatı gas fixture i.
doğal gaz mühendisliği natural gas engineering i.
gaz giderme outgassing i.
soğutucu gaz refrigerant gas i.
tüp gaz bottled gas i.
gaz arıtıcı gas purifier i.
gaz jeneratörü gas generator i.
midedeki gaz flatulence i.
uçak gaz türbinleri aircraft gas-turbines i.
gaz tahliyesi de-gazing i.
gaz türbinleri gaz-turnibes i.
petrol-gaz-kimyasal oil-gas chemicals i.
denizde gaz petrol offshore oil-gas i.
petrol-gaz depolama dağıtım oil-gas storage-distribution i.
gaz emisyonu gas emission i.
gaz ocağı cooker i.
kirli gaz exhaust i.
asal gaz noble gas i.
gaz yolu port i.
gaz sayacı telltale i.
gaz kelebeği throttle i.
gaz satın alma gas purchase i.
gaz alımı gas purchase i.
gaz durumu gas state i.
sızıntı (su gaz vb) leakage i.
doğal gaz sayacı natural gas meter i.
doğal gaz boru hattı natural gas pipe line i.
doğal gaz servis hattı natural gas service line i.
gaz yakan ev tipi pişirici cihazlar gas-burning domestic cooking appliances i.
gaz sobası gas-stove i.
göz yaşartıcı gaz teargas i.
gözyaşartıcı gaz tear-gas i.
gaz pedalını hafifçe bırakma tip-out i.
gaz pedalına hafifçe basma tip-in i.
doğal gaz boru hatları natural gas pipelines i.
gaz lambası paraffin lamp i.
kuyudan petrol/gaz fışkırması blowout i.
gaz önleyici antigas i.
kuyudan petrol/gaz fışkırması blow-out i.
gaz salımı gas emission i.
gaz çıkarma flatulation i.
uçucu gaz volatile gas i.
gaz haline dönüşme aerification i.
19.yüzyılda fransa'da kullanılan gaz lambası carcel lamp i.
yağ veya gaz haznesinin üstünde pompalama, temizleme gibi amaçlara yarayan çıkıntı casinghead i.
elektriğin olmadığı dönemde sokaktaki gaz lambalarını akşam yakıp sabah söndüren kişi leerie [scottish] i.
elektriğin olmadığı dönemde sokaktaki gaz lambalarını akşam yakıp sabah söndüren kişi lamplighter i.
gaz kullanan gas s.
yoğun olmayan (hava/gaz) rare s.
gaz gibi gassy s.
gaz bulaşmış gassed s.
gaz gibi gasiform s.
gaz yapıcı flatulent s.
gaz şeklinde gaseous s.
gaz ile doldurulmuş gassed s.
gaz giderici carminative s.
gaz biçiminde olan gasiform s.
gaz haline getirilmiş gasified s.
gaz yapan flatulent s.
gaz halinde aeriform s.
çıkarılmış (duman/gaz/koku vb) exhaled s.
gaz verilmiş egged s.
gaz özelliğinde olan gaseous s.
gaz zehirlenmesine uğramış gassed s.
gaz halde olmayan nongaseous s.
gaz niteliği taşımayan nongaseous s.
dezenfektan (gaz) fumigant s.
gaz halinde airlike s.
gaz formunda gaseously zf.
gaz yapıcı bir nitelikte flatulently zf.
gaz dolu bir şekilde gassily zf.
tam gaz full speed zf.
tam gaz full blast zf.
Phrasals
gaz kelebeğini ayarlayarak hızlandırmak throttle up f.
(su, gaz vb.) dolum yapmak lay on f.
birine gaz vermek pump someone up (for something)
Phrases
tam gaz ileri full speed ahead
Colloquial
(birisine) gaz vermek egg someone on
(birisine) gaz vermek wind someone up
gaz yapmak give me wind
Idioms
tam gaz gitmek put one's foot down f.
gaz/coşku veren şey a shot in the arm i.
gaz/coşku veren şey shot in the arm i.
tam gaz full-tilt boogie zf.
birine gaz vermek egg someone on
tam gaz at full pelt
tam gaz devam etmek be in full flow
tam gaz devam etmek be in full spate
tam gaz gitmek drive at full throttle
tam gaz sürmek drive at full throttle
tam gaz at full tilt
tam gaz at full steam
tam gaz at full throttle
tam gaz at full stretch
boru ile taşımak/nakletmek (petrol/gaz vb) pipe something (from some place) (to some place)
tam gaz full steam ahead
tam gaz heavy right foot
tam gaz flat as a strap
tam gaz as flat as a strap
Slang
gaz çıkarmak beef f.
gaz çıkarmak let a fart
gaz çıkarmak let out gas
gaz çıkarmak pass wind
gaz çıkarmak cut the mustard
gaz çıkarmak cut the cheese
gaz vermek kick ass
gaz vermek kick butt
gaz yapıcı besin (fasülye gibi) flatogenic
birine gaz vermek/birini gazlamak push one's leg
Trade/Economic
elektrik gaz ve su kaynakları electric, gas and water resources
dikişli, alaşımsız çelikten mamul basınçlı gaz tüpleri welded unalloyed steel gas cylinders
akışkan petrol gaz liquid petroleum gas
endüstriyel atık gaz industrial waste gas
petrol ve tabii gaz endüstrisi petroleum and natural gas industry
gaz sanayii gas industry
gaz endüstrisi gas industry
su/gaz/elektrik gibi amme hizmetleri utility business
petrol ve doğal gaz endüstrisi petroleum and natural gas industry
çalışanların iş yerindeki duman/gaz/hava/ses vb'ye maruz kalması workplace exposure
gaz idaresi gas board
gaz işletmesi/kurumu gas board
doğal gaz borsası natural gas exchange
Politics
petrol/gaz ulaştırması oil/gas transmission
petrol/gaz iletimi oil/gas transmission
petrol/gaz nakli oil/gas transmission
sanayideki nihai kullanıcılara uygulanan elektrik ve gaz fiyatlarının şeffaflığını geliştirmeye yönelik topluluk prosedürünün teknik adaptasyonu danışma komitesi advisory committee for the technical adaptation of the community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
gaz bombası kapsülü gas canister
avrupa'ya devletlerarası petrol ve gaz taşımacılığı programı interstate oil and gas transport to europe program
uluslararası gaz birliği international gas union
Institutes
istanbul gaz dağıtım sanayi ve ticaret anonim şirketi istanbul gas distribution industry and trade joint stock company
istanbul gaz dağıtım sanayi ve ticaret anonim şirketi istanbul gas distribution industry and trade inc.
rusya gaz birliği russian gas society
avrupa gaz iletim sistem operatörleri birliği european network of transmission system operators for gas
Industry
fakir gaz poor gas
zengin gaz rich gas
karışık gaz integral gas
kokulandırıcı gaz odorizing gas
Technical
gaz termometresi air thermometer i.
arıtıcılardan gaz geçişini düzenleyen hidrolik valf center seal i.
rejeneratörle donatılmış öz ısıtmalı gaz fırını regenerative furnace i.
kuzey denizi altındaki yataklardan elde edilen doğal gaz north-sea gas i.
(alet, gaz, vb.) aşırı basıncın azaltılması relief i.
otomatik gaz kelebeği düzenleyicisi throttling governor i.
vakum üretmekte kullanılan gaz pompası toepler pump i.
gaz halinde olan airlike s.
gaz halinde airlike s.
hava veya gaz şeklinde olan airlike s.
gaz memesi gas jet
gaz çıkartma gasses
koruyucu gaz maskesi mask
gaz elektrodu gas electrode
gaz gidermek degas
gaz haline getirme aerify
gaz konumu throttle position
gaz kabarcık ölçeri bubble gauge
yanmış gaz vantilatörü burnt gas ventliator
bir makinede kullanılan sıvı veya gaz working fluid
gaz kelebeği pozisyon sensörü throttle position sensor
gaz yıkama tesisi gas washing plant
gaz türbini tesisi gas turbine plant
bir çeşit gaz ocağı etna
gaz jeneratörü gas generator
gaz tungsten ark kaynağı tungsten inert gas welding
gaz beton çatı plağı gas concrete roof slab
gaz yoğunluğu density of gas
gaz ölçer gas meter
gaz kelebeği kontrolü throttle control
gaz pedalı throttle
asetilen gaz tüpü acetylene gas cylinder
gaz kaçak dedektörü gas leak detector
gaz çevrimleri gas cycles
gaz memesi gas nozzle
doğal gaz taşıyan özel ticaret gemileri liquefied gas carriers
gaz alma degassing
gaz ya da suyu aşağı doğru indiren devir borusu downcomer
gaz analizi gas analysis
gaz temizleme gas cleaning
gaz pedalı throttle pedal
petrolün damıtılmasından elde edilen bir gaz pintsch gas
gaz üretici gas producer
itici gaz propellant
bir gaz karışımının alt patlama sınırı explosive limit lower
söndürücü gaz quenching gas
gaz maskesi respirator
göz yaşartıcı gaz tear gas
gaz kabarcığı bubble
kapiler gaz kromatografisi capillary gas chromatography
basit gaz türbini simple gas turbine
gaz numune alma tüpü gas sampling tube
gaz torbası gagbag
gaz manometresi gas manometer
yanıcı gaz combustion gase
gaz kelebeği kablosu gas wire
gaz kalitesi gas quality
gaz kalorimetrisi gas calorimetry
gaz türbin yakıtı gas turbine fuel
gaz kelebeği mili throttle spindle
gaz kazanı gas boiler
gaz kolometresi gas coulometer
gaz boşalım tüpü gas discharge tube
ana gaz borusu gas main
gaz tankı gasholder
gaz pedalı accelerator
gaz damıtıcısında biriken yoğun karbon gas black
gaz üretme gasses
sıvılaştırılmış gaz taşıyan gemi liquid gas carrier
gaz deposu gas storage
gaz üreteci gas producer
gaz yakıt gas fuel
gaz araştırıcı gas detector
gaz kokulandırma gas odorization
egzoz gaz bağlantısı exhaust gas connection
gaz beton gas concrete
tam gaz dayanağı full load stop
gaz beton blok gas concrete block
gaz kromatografisi yöntemi gas chomatographic method
gaz tüketimi gas consumption
patlayıcı gaz ölçer explosimeter
gaz taşıyan cihaz gas fixture
gaz deşarjı gas discharge
gaz kelebeği kontrolü mili throttle control shaft
gaz deşarj tüpü gas discharge tube
gaz pedalı pedal
basınçlı gaz compressed gas
gaz kelebeği throttle valve
gaz borusu gas pipe
gaz yıkama şişesi gas washing bottle
kömür madenlerinde zehirli gaz olarak görülen karbon monoksit white damp
tabii gaz natural gas
gaz karışımı gas mixture
gaz dolu gassy
yanmalı gaz türbini combustion gas turbine
katıyı sıvı haline gelmeden gaz haline getirme sublimation
gaz saptırıcısı gas deflector
sabit gaz gas permanent
gaz konsantrasyonu gas concentration
gaz pedalı algılayıcısı throttle pedal sensor
gaz tungsten ark kaynağı tig (tungsten inert gas welding)
gaz tahlil aleti eudiometer
gaz detektörü gas detector
gaz deflektörü gas deflector
tüp gaz bottled gas
bir gaz kütlesinin sıcaklığı sabit tutularak sıkıştırılması veya genişletilmesi isothermal process
tungsten asal gaz kaynağı tıg welding
gaz odaklaması gas focusing
doğal gaz tankerleri liquefied gas carriers
gaz beton döşeme plağı gas concrete floor slab
tam gaz fully open the throttle
gaz ile ısıtma gas heating
gaz terazisi gas balance
hava veya gaz haline dönüştürmek aerify
sıkıştırılmış gaz compressed gas
yoğun tüketim saatlerinde takviye sağlama amacıyla yapılan gaz tasarruf uygulamaları peak lopping
gaz kinetiği gas kinetics
gaz kelebeği kumanda kolu throttle control lever
gaz değişmezi gas constant
elektrolitik gaz electrolytic gas
gaz türbini combustion turbine
yoğun tüketim saatlerinde yapılan takviye sağlama amaçlı gaz uygulamaları peak shaving
gaz boşalımı gas discharge
genel gaz eşitliği general gas equation
gaz temini gas supply
gaz kalorimetresi gas calorimeter
gaz elektrotu gas electrode
normal gaz normal gas
gaz kelebeği throttle disc
gaz faktörü gas factor
kuru gaz dry gas
gaz yağı gas liquid
çürük gaz waste gas
gaz patlaması gas explosion
gaz dağıtımı gas distribution
grizu patlaması sonrasında grizu ocaklarında oluşan karbon dioksit ve azoitan içeren gaz afterdamp
gaz giderici gas anchor
gaz geçirmez gastight
gaz yağı petroleum oil
gaz ölçümü gasometry
zehirli gaz poison gas
elektrikli gaz tutuşturucu electric gas lighter
gaz yakma gas firing
yüksek basınç altında sıvılaştırılan gaz liquefied gases
tam gaz klima kapatma wide open throttle a/c
gaz kromatografi yöntemi gas chromatography method
gaz darbe emicisi gas shock absorber
gaz teçhizatı gas fixture
sıvılaştırılmış gaz taşıyıcı liquid gas carrier
gaz sıvı vb akıtmak discharge
gaz kelebeği kontrolü kiti throttle control kit
karbonlayıcı gaz carburizing gas
gaz kelebeği tam açık konumda stop full gas stop
gaz kumandası throttle
gaz yayı gas spring
gaz kömürü gas coal
gaz ile karbürleme gas carburizing
geliştirilmiş gaz soğutmalı reaktör advanced gas cooled reactor
patlayıcı gaz ortamları explosive gas atmospheres
gaz teli accelerator cable
egzoz gazları ile çalışan gaz turbo compound engine
gaz kelebeği kontrolü kablosu throttle control cable
gaz sabitesi gas constant
gaz kelebeği gas throttle
ani basınç düşümüyle oluşan gaz flash gas
gaz halinde olan aeriform
gaz göstericisi gas indicator
gaz güç çevrimi gas power cycle
gaz güç çevrimleri gas power cycles
gaz kovanı gas shell
taşıyıcı gaz carrier gas
gaz alma kutusu expansion tank
gaz giderici bottomhole gas separator
gaz oranı gas ratio
gaz soğutmalı reaktör gas cooled reactor
kötü kokulu gaz mephitis
gaz temizleme ajitatörü scrubber agitator
gaz kelebek ayar vidası throttle stop
gaz kolu (motorsiklet) dummy grip
gaz kelebeği diski throttle disc
gaz kelebeği sivici tp switch
gaz termometresi gas thermometer
sıvı, gaz gibi bir maddeyi bir yüzey üzerinde yoğuşum şeklinde biriktirmek adsorb
gaz arıza emniyeti gas failure safety device
ayrışmiş gaz dissolved gas
tam gaz full throttle
gaz tungsten ark kaynağı gas tungsten arc welding
gaz türbini gas turbine
aktif gaz active gas
gaz beton çatı plağı gas concrete roofing slab
yanıcı gaz fuel gas
gaz vuruntusu fuel knock
gaz fitili gas mantle
gaz kelebeği çubuğu gas rod
gaz kanunları gas laws
gaz filtresi gas filter
gaz sızdırmaz yapmak seal
gaz maşeri gas maser
sızıntı (gaz) blow by
gaz üretimi gas production
gaz kelebeği kontrolü silindiri throttle control cylinder
gaz yıkama kulesi scrubber
gaz basıncı gas pressure
gaz değişimi gas exchange
gaz temizleme aracı decontamination apparatus
ani basınç düşümüyle oluşan gaz soğutucusu flash intercooler
yanıcı gaz göstergesi combustible gas indicator
yüksek fırından elde edilen gaz by product gases
gaz çözümlemesi gas analysis
gaz akımlı sayaç gas flow counter
gaz diyodu gas diode
atık gaz bacası gas flue
doğal gaz analizi natural gas analysis
gaz soğutucu gas coolant
ocakla oluşan gazların gaz perdeleri arasından geçiş yapması furnace combustion
gaz ürünü gas yield
gaz tungsten ark kaynağı gtaw (gas tungsten arc welding)
karbüratör gaz kelebeği throttle butterfly
gaz payandası gas strut
gaz akımı kapısı blast gate
gaz pedalı accelerator pedal
gaz kelebeği sürgüsü gas slide
gaz kelebeği throttle
gaz alevi gas fire
gaz kısma kolu shutter arm
gaz soğutucusu gas cooler
yanmış gaz vantilatörü burnt gas fan
gaz korumalı metal ark kaynağı gas shielded metal arc welding
tebeşir gaz yağı yöntemi chalk kerosine method
gaz çubuğu carburetor linkage
karbüratör gaz kelebeği carburetor throttle