gaz - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

gazBedeutungen von dem Begriff "gaz" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 30 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
gaz gas n.
General
gaz oil n.
gaz exhalation n.
gaz flatulence n.
gaz paraffin n.
gaz fuel gas n.
gaz kerosene n.
gaz motor oil n.
gaz wind n.
gaz gas n.
gaz accelerator n.
gaz fume n.
gaz kerosine n.
gaz gaseous adj.
gaz aero pref.
Colloquial
gaz gas n.
Technical
gaz fumes n.
gaz remote metering n.
gaz gas n.
gaz port n.
gaz gaseous adj.
Automotive
gaz gas n.
Chemistry
gaz nonsolid n.
gaz gas oil n.
Meteorology
gaz gas n.
Slang
gaz beef n.
gaz beef-hearts n.
gaz bender n.
gaz anal applause n.
British Slang
gaz bump start n.

Bedeutungen, die der Begriff "gaz" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
gaz bombası gas bomb n.
doğal gaz natural gas n.
gaz gibi gaseous adj.
General
delik açmak (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlamak için) vent v.
gaz yapmak fart v.
arabayı birdenbire tam gaz sürmek gun v.
gaz haline getirmek gasify v.
kesik olmak (elektrik/su/gaz) be off v.
gaz çıkarmak gas v.
kesilmiş olmak (elektrik/su/gaz) be off v.
açık olmak (elektrik/su/gaz) be on v.
gaz vermek gas v.
gaz vermek gun up v.
kapatmak (ışık/gaz/makine vb'ni) shut off v.
katı durumdan gaz durumuna geçirmek sublimate v.
gaz çıkarmak fart v.
gaz haline koymak gasify v.
gaz yapmak break wind v.
köklemek (gaz pedali) step on v.
gaz vermek give the engine the gun v.
tam gaz vermek floor v.
sıvılaşmak (buhar/gaz) condense v.
gaz yapmak poop v.
gaz haline dönüşmek gasify v.
gaz çıkarmak break wind v.
gaz çıkarmak pass gas v.
(gaz sıvı vb) akıtmak discharge v.
(birisine) gaz vermek egg someone on v.
(birisine) gaz vermek wind someone up v.
(birisine) gaz vermek pump someone up v.
(gaz vb) salmak exhale v.
birdenbire tam gaz çalıştırmak gun v.
gaz vermek step on the juice v.
göstericilere göz yaşartıcı gaz sıkmak use tear gas on protesters v.
kesmek (telefon/cereyan/gaz vb) disconnect v.
gaz doldurmak aerate v.
zararlı böcek veya bakterileri öldürmek için kimyasal madde, duman yada gaz kullanmak fumigate v.
göz yaşartıcı gaz sıkmak tear-gas v.
gaz doldurmak air out v.
(bir yerden) toz veya gaz bulutunu temizlemek uncloud v.
(gaz, hava, su) kaçırmak leak v.
(yangını) köpük veya gaz örtüsü ile kontrol altına almak veya söndürmek blanket v.
gaz fırını gas oven n.
gaz fırını gas furnace n.
gaz sondaj şaftı gas sounding shaft n.
gaz maskesi gasmask n.
çürük gaz exhaust n.
gaz şirketi gas company n.
sıkıştırılmış doğal gaz compressed natural gas n.
midede gaz birikmesi flatulency n.
gaz dedektörü gas detector n.
propan (gaz) propa n.
gaz deposu gas tank n.
güldürücü gaz laughing gas n.
gaz sobası kerosene stove n.
gaz verme gassing n.
gaz torbası gasbag n.
lambanın gaz haznesi font n.
midede gaz toplanması flatulence n.
gaz regülatörü gas regulator n.
gaz yakan aletler gas appliances n.
gaz haline getirme gasification n.
gaz vanası gas valve n.
sıcak hava ve gaz karışımlı balon rozier n.
gaz ışığı avizesi gaslight chandelier n.
soy gaz inert gas n.
gaz memesi gas burner n.
gaz geçiti flue n.
gaz bombası gasoline bomb n.
gaz haline gelme gasifying n.
gaz kelepçesi gas pliers n.
zayıf gaz lean gas n.
gaz geçirmezlik gastightness n.
bir sıvıda gaz kabarcıkları oluşması foaming n.
keskin kokulu gaz fume n.
gaz giderici getter n.
gaz bezi gauze n.
gaz ışığı avizesi gasolier n.
gaz yakan aletler appliances burning gaseous fuels n.
gaz halinde olma durumu gaseousness n.
gaz alevi gas jet n.
gaz gemisi tanker n.
gaz ışığı avizesi gasalier n.
gaz ışığı gaslight n.
asitli gaz sour gas n.
gaz deliği port n.
karada gaz petrol onshore oil gas n.
delik (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlayan) vent n.
gaz haline getirme gassification n.
gaz (mide ve bağırsaktaki) wind n.
gaz sistemi gas system n.
gaz ocağı kerosene burner n.
gaz kesme gas cutting n.
gaz sayacı gas counter n.
etkisiz gaz inert gas n.
gaz sobası gas stove n.
gaz hali gaseous state n.
gaz (midede) gas n.
gaz lambası oil lamp n.
gaz haline getirme gasifying n.
gaz haline koyma gasification n.
gaz makinesi gas engine n.
bunsen gaz lambası bunsen burner n.
gaz üreteci gas generator n.
gaz memesi burner n.
doğal gaz boru hattı natural gas pipelines n.
sıvı gaz liquid gas n.
gaz tahliyesi degazing n.
gaz bombası stinkpot n.
soy gaz noble gas n.
patlayıcı gaz detonating gas n.
gaz tüpü gas tube n.
gaz saati gas meter n.
gaz pedalı gas n.
gaz sayacı gas meter n.
gaz odası gas chamber n.
zehirli gaz poisonous gas n.
gaz maskesi gas mask n.
gaz lambası kerosene lamp n.
gaz yakıt gaseous fuel n.
gaz verme egging n.
gaz yayın çözümü gas chromatography n.
gaz pompası gas pump n.
gaz tenekesi kerosene can n.
gaz özelliğinde olma gassiness n.
gaz bulutu cloud n.
gaz giderme degassing n.
gaz lambası gasolier n.
gaz lambası gaslight chandelier n.
gaz kabarcıkları gas bubbles n.
gaz yağı gas oil n.
gaz kıtlığı gas shortage n.
gaz tesisatı gas fixture n.
gaz tesisatı gas fittings n.
doğal gaz mühendisliği natural gas engineering n.
gaz giderme outgassing n.
soğutucu gaz refrigerant gas n.
tüp gaz bottled gas n.
gaz arıtıcı gas purifier n.
midedeki gaz flatulence n.
gaz jeneratörü gas generator n.
uçak gaz türbinleri aircraft gas-turbines n.
gaz tahliyesi de-gazing n.
gaz türbinleri gaz-turnibes n.
petrol-gaz-kimyasal oil-gas chemicals n.
petrol-gaz depolama dağıtım oil-gas storage-distribution n.
denizde gaz petrol offshore oil-gas n.
gaz emisyonu gas emission n.
gaz ocağı cooker n.
kirli gaz exhaust n.
asal gaz noble gas n.
gaz yolu port n.
gaz sayacı telltale n.
gaz kelebeği throttle n.
gaz satın alma gas purchase n.
gaz alımı gas purchase n.
gaz durumu gas state n.
sızıntı (su gaz vb) leakage n.
doğal gaz sayacı natural gas meter n.
doğal gaz boru hattı natural gas pipe line n.
doğal gaz servis hattı natural gas service line n.
gaz yakan ev tipi pişirici cihazlar gas-burning domestic cooking appliances n.
gaz sobası gas-stove n.
göz yaşartıcı gaz teargas n.
gözyaşartıcı gaz tear-gas n.
gaz pedalını hafifçe bırakma tip-out n.
gaz pedalına hafifçe basma tip-in n.
doğal gaz boru hatları natural gas pipelines n.
gaz lambası paraffin lamp n.
kuyudan petrol/gaz fışkırması blowout n.
gaz önleyici antigas n.
kuyudan petrol/gaz fışkırması blow-out n.
gaz salımı gas emission n.
gaz çıkarma flatulation n.
uçucu gaz volatile gas n.
gaz haline dönüşme aerification n.
19.yüzyılda fransa'da kullanılan gaz lambası carcel lamp n.
yağ veya gaz haznesinin üstünde pompalama, temizleme gibi amaçlara yarayan çıkıntı casinghead n.
elektriğin olmadığı dönemde sokaktaki gaz lambalarını akşam yakıp sabah söndüren kişi leerie [scottish] n.
elektriğin olmadığı dönemde sokaktaki gaz lambalarını akşam yakıp sabah söndüren kişi lamplighter n.
(içecek) küçük gaz baloncukları çıkarmak effervescence n.
gaz lambası kerosine lamp n.
pürüzlü yüzeye sürtüldüğünde yanabilen, ahşap ve gaz sobasını tutuşturmaya elverişli ahşap kibrit kitchen match n.
eskiden havada olduğuna inanılan bir gaz etherion n.
havadan hafif uçakların kaldırma gücünü artırabilmek için kullanılan durağan ve hafif bir gaz helium n.
gaz lambası bitch n.
bacadaki gaz geçitleri arasındaki bölmelerden biri with n.
alevin etrafında sıcak gaz bulunan bölge mantle n.
gaz ocağının üzerinde bulunan sıcaklık ayarlarından biri mark n.
gaz biçiminde olan gasiform adj.
gaz verilmiş egged adj.
gaz haline getirilmiş gasified adj.
gaz kullanan gas adj.
yoğun olmayan (hava/gaz) rare adj.
gaz şeklinde gaseous adj.
gaz ile doldurulmuş gassed adj.
gaz giderici carminative adj.
gaz yapıcı flatulent adj.
gaz gibi gassy adj.
gaz bulaşmış gassed adj.
gaz gibi gasiform adj.
çıkarılmış (duman/gaz/koku vb) exhaled adj.
gaz yapan flatulent adj.
gaz halinde aeriform adj.
gaz özelliğinde olan gaseous adj.
gaz zehirlenmesine uğramış gassed adj.
gaz niteliği taşımayan nongaseous adj.
gaz halde olmayan nongaseous adj.
dezenfektan (gaz) fumigant adj.
gaz halinde airlike adj.
tam gaz all-fired adj.
gaz baloncukları çıkarabilir effervescible adj.
standart maliyetle sınırsız kullanılan (telefon, su, doğal gaz) unmetered adj.
sayaçsız (telefon, su, doğal gaz) unmetered adj.
düşük basınçlı hava veya başka gaz içeren vacuum adj.
gaz dolu ventose adj.
gaz formunda gaseously adv.
gaz yapıcı bir nitelikte flatulently adv.
tam gaz full speed adv.
gaz dolu bir şekilde gassily adv.
tam gaz full blast adv.
gaz veya buhar anlamına gelen bir ön ek mano- pref.
Phrasals
gaz kelebeğini ayarlayarak hızlandırmak throttle up v.
(su, gaz vb.) dolum yapmak lay on v.
birine gaz vermek pump someone up (for something) v.
gaz vermek fire up v.
bir sıvı/gaz pompalamak pump in v.
içine sıvı/gaz pompalamak pump in v.
Phrases
tam gaz ileri full speed ahead expr.
Colloquial
gaz yapmak give me wind v.
(birisine) gaz vermek egg someone on v.
(birisine) gaz vermek wind someone up v.
motora gaz vermek gun v.
tam gaz balls-out expr.
birine parmağımı çeksene dendikten sonra parmağı çekilirken gaz çıkarılarak yapılan bir şaka pull my finger expr.
Idioms
tam gaz gitmek put one's foot down v.
boru ile taşımak/nakletmek (petrol/gaz vb) pipe something (from some place) (to some place) v.
birine gaz vermek egg someone on v.
tam gaz devam etmek be in full flow v.
tam gaz gitmek drive at full throttle v.
tam gaz devam etmek be in full spate v.
tam gaz sürmek drive at full throttle v.
Birine gaz vermek gas someone up v.
tam gaz devam etmek be in full flood v.
(dışkı, gaz) salmak let go v.
(dışkı, gaz) bırakmak let go v.
tam gaz çalışmak swing into full gear v.
tam gaz çalışmak swing into gear v.
seyirciye gaz vermek milk v.
gaz/coşku veren şey a shot in the arm n.
gaz/coşku veren şey shot in the arm n.
cesaret/gaz verici konuşma a pep talk n.
tam gaz full-tilt boogie adv.
tam gaz flat chat adv.
tam gaz at full tilt expr.
tam gaz at full steam expr.
tam gaz full steam ahead expr.
tam gaz heavy right foot expr.
tam gaz flat as a strap expr.
tam gaz as flat as a strap expr.
tam gaz at full pelt expr.
tam gaz at full stretch expr.
tam gaz at full throttle expr.
tam gaz up to speed expr.
Trade/Economic
akışkan petrol gaz liquid petroleum gas n.
çalışanların iş yerindeki duman/gaz/hava/ses vb'ye maruz kalması workplace exposure n.
doğal gaz borsası natural gas exchange n.
dikişli, alaşımsız çelikten mamul basınçlı gaz tüpleri welded unalloyed steel gas cylinders n.
elektrik gaz ve su kaynakları electric, gas and water resources n.
endüstriyel atık gaz industrial waste gas n.
gaz sanayii gas industry n.
gaz işletmesi/kurumu gas board n.
gaz endüstrisi gas industry n.
gaz idaresi gas board n.
petrol ve tabii gaz endüstrisi petroleum and natural gas industry n.
petrol ve doğal gaz endüstrisi petroleum and natural gas industry n.
su/gaz/elektrik gibi amme hizmetleri utility business n.
Law
elektrik, doğal gaz gibi kamu hizmetleri için kullanılan toprak way n.
Politics
avrupa'ya devletlerarası petrol ve gaz taşımacılığı programı interstate oil and gas transport to europe program n.
gaz bombası kapsülü gas canister n.
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery n.
petrol/gaz iletimi oil/gas transmission n.
petrol/gaz nakli oil/gas transmission n.
petrol/gaz ulaştırması oil/gas transmission n.
sanayideki nihai kullanıcılara uygulanan elektrik ve gaz fiyatlarının şeffaflığını geliştirmeye yönelik topluluk prosedürünün teknik adaptasyonu danışma komitesi advisory committee for the technical adaptation of the community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users n.
uluslararası gaz birliği international gas union n.
Institutes
avrupa gaz iletim sistem operatörleri birliği european network of transmission system operators for gas n.
istanbul gaz dağıtım sanayi ve ticaret anonim şirketi istanbul gas distribution industry and trade inc. n.
istanbul gaz dağıtım sanayi ve ticaret anonim şirketi istanbul gas distribution industry and trade joint stock company n.
rusya gaz birliği russian gas society n.
Industry
fakir gaz poor gas n.
karışık gaz integral gas n.
kokulandırıcı gaz odorizing gas n.
zengin gaz rich gas n.
arazide petrol veya gaz keşfedildikten sonra kapsam değerlendirmesi için yapılan sondaj appraisal drilling n.
Technical
bir katıyı gaz haline getirmek sublime v.
gaz kabarcıkları çıkarmak effervesce v.
gaz sızdırmaz yapmak seal v.
hava veya gaz haline dönüştürmek aerify v.
gaz boşalmak bleed off v.
gaz kaynağı yapmak gas-weld v.
gaz sıvı vb akıtmak discharge v.
gaz kaynağı yapmak gas weld v.
hava veya gaz yoluyla şekillendirmek blow v.
gaz gidermek degas v.
sıvı, gaz gibi bir maddeyi bir yüzey üzerinde yoğuşum şeklinde biriktirmek adsorb v.
yayılmak (sıvı gaz) diffuse v.
gaz termometresi air thermometer n.
arıtıcılardan gaz geçişini düzenleyen hidrolik valf center seal n.
rejeneratörle donatılmış öz ısıtmalı gaz fırını regenerative furnace n.
kuzey denizi altındaki yataklardan elde edilen doğal gaz north-sea gas n.
(alet, gaz, vb.) aşırı basıncın azaltılması relief n.
otomatik gaz kelebeği düzenleyicisi throttling governor n.
vakum üretmekte kullanılan gaz pompası toepler pump n.
atmosfer gaz sistemleri atmosphere gas systems n.
atık gaz çözümlemesi waste gasanalysis n.
akan karışık gaz korozyon deneyi flowing mixed gas corrosion test n.
akiferlerde gaz depolanması underground storage in aquifers n.
atık gaz bacası gas flue n.
atık gaz davlumbazı exhaust hood n.
akan tek gaz korozyon deneyi flowing single gas corrosion test n.
asal gaz püskürtme süreçleri inert gas flushing processes n.
ayarlı gaz borusu pensesi combination gas pliers n.
akan karışık gaz korozyonu deneyi flowing mixed gas corrosion test n.
atık gaz bacası exhaust shaft n.
anestezik gaz atık boşaltma sistemi anesthetic gas scavenging system n.
aeroderivetif gaz türbini aeroderivative gas turbine n.
ağılı gaz toxic gas n.
ağır hizmet gaz türbini heavy-duty gas turbine n.
aksırtıcı zehirli gaz sternutator n.
aktif gaz active gas n.
alüminyum gaz tüpü aluminum gas cylinder n.
ambalajlanmış gaz kompresörü packaged gas compressor n.
ana gaz borusu main gas pipe n.
ana gaz borusu gas main n.
ana gaz hattı main gas line n.
ani basınç düşümüyle oluşan gaz flash gas n.
ani basınç düşümüyle oluşan gaz soğutucusu flash intercooler n.
argonla gaz giderme argon degasssing n.
ark kaynağıyla üretilen gaz ve dumandan numune alma sampling fume and gases generated by arc welding n.
artık gaz waste gas n.
asal gaz inert gas n.
asal gaz püskürtme inert gas flushing n.
asetilen gaz tüpü acetylene gas cylinder n.
asetilen gaz tüpü acetylene tank n.
atık gaz waste gas n.
atıl gaz inert gas n.
ayrışmiş gaz dissolved gas n.
basınçlı kaplar ve gaz silindirleri pressurized utensils and gas cylinders n.
basınçlı gaz compressed gas n.
basınçlı gaz tüpü compressed gas cylinder n.
basınçlı gaz kaynağı pressure gas welding n.
baca gazında gaz halindeki toplam organik karbon total gaseous organic carbon in flue gases n.
basit gaz türbini simple gas turbine n.
bir gaz karışımının alt patlama sınırı explosive limit lower n.
boşta tam gaz devir high idle n.
bir gaz kütlesinin sıcaklığı sabit tutularak sıkıştırılması veya genişletilmesi isothermal process n.
borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts n.
bir makinede kullanılan sıvı veya gaz working fluid n.
bir çeşit gaz ocağı etna n.
borulardaki gaz akımları flowing gas streams in ducts n.
boşaltma (su/gaz) blow-off n.
çapraz gaz geçişi lateral gas pass n.
çıkan gaz çözümlemesi evolved gas analysis n.
cebri çekişli gaz brülörü forced draught gas burner n.
çelik gaz tüpü steel gas cylinder n.
çıkan gaz evolved gas n.
dahili gaz basınçlı kablo internal gas-pressure cable n.
çürük gaz kanalı exhaust gas duct n.
çürük gaz exhaust gas n.
dahili gaz tesisatı interior gas installation n.
diğer maddelerle kolayca birleşen gaz active gas n.
d-h gaz giderme süreci d-h degassing process n.
çözünmüş gaz analizi dissolved gas analysis n.
çözünmüş ve serbest gaz analizleri analysis of free and dissolved gases n.
d-h vakumlu gaz giderme süreci d-h vacuum degassing process n.
çözücü ekstrasyon ve gaz kromatografisi solvent extraction and gas chromatography n.
çözünmüş ve serbest gaz analizi dissolved and free gases analysis n.
çözünmüş veya serbest haldeki gaz derişimleri concentrations of dissolved or free gases n.
d-h vakumlu gaz giderme d-h vacuum degassing n.
çürük gaz kanalı exhaust gas channel n.
d-h gaz giderici d-h vacuum degasser n.
dekoratif katı yakıt görünümlü gaz cihazları decorative fuel-effect gas appliances n.
dejenere gaz degenerated gas n.
çürük gaz waste gas n.
doğal gaz natural gas n.
doğal gaz kombine çevrim santrali natural gas combined cycle plant n.
doğal gaz taşıyan özel ticaret gemileri liquefied gas carriers n.
dikişsiz gaz borusu seamless gas pipe n.
döner deplasmanlı gaz sayacı rotary displacement gas meter n.
doğal gaz kuyusu gasser n.
doğrudan gaz yakan hava ısıtıcısı direct gas-fired air heater n.
doğal gaz tepkimesi natural gas reaction n.
dolgun gaz rich gas n.
doğal gaz tankerleri liquefied gas carriers n.
doğal gaz sayacı natural gas meter n.
dolgulu kolon gaz kromatografik metot packed column gas chromatography n.
doğal gaz boru hattı natural gas pipeline n.
duman ve korozif gaz emisyonu emission of smoke and corrosive gas n.
döngülü gaz yıkayıcı cyclonic scrubber n.
doğal gaz reaksiyonu natural gas reaction n.
dikişli, alaşımsız çelikten mamul basınçlı gaz tüpleri welded unalloyed steel gas cylinders n.
düşük basınçlı gaz karışımı low-pressure gas blend n.
doğal gaz sıkışması natural gas compression n.
diyaframlı gaz sayacı diaphragm gas meter n.
diyaframlı gaz sayaçları diaphragm gas meters n.
dolgulu ve kapiler kolonlu gaz kromatografik metot gas chromatographic method on packed and capillary columns n.
dikişsiz, çelikten mamul basınçlı gaz tüpleri seamless, steel gas cylinders n.
doğal gaz analizi natural gas analysis n.
durgun gaz inert gas n.
duvarda bulunan elektrik ya da gaz teçhizatı bracket n.
elektrikli gaz dinamiği electrogasdynamics n.
elektrolitik gaz electrolytic gas n.
egzoz gazları ile çalışan gaz turbo compound engine n.
elektrostatik gaz temizleme electrostatic gas cleaning n.
endüstriyel gaz industrial gas n.
endüstriyel pis gaz havalandırması industrial exhaust ventilation n.
egzoz gaz bağlantısı exhaust gas connection n.
endüstriyel gaz karıştırma panoları industrial gas mixing panels n.
elektrikli gaz tutuşturucu electric gas lighter n.
elektrik kontrollü gaz kolu throttle by wire n.
elektrostatiksel gaz temizleme electrostatic gas cleaning n.
elektrikli gaz kaynağı electrogas welding n.
gaz jeneratörü gas generator n.
gaz basınç ölçeri gas-pressure meter n.
gaz geçirgenlik hızı gas transmission rate n.
gaz beton çatı plağı gas concrete roof slab n.
gaz kaynak cihazı gas welding equipment n.
gaz kelebeği pozisyon sensörü throttle position sensor n.
gaz yıkama tesisi gas washing plant n.
gaz veren gasser n.
gaz türbini tesisi gas turbine plant n.
gaz süzgeci gas filter n.
gaz memesi gas jet n.
gaz odası gas chamber n.
gaz elektrodu gas electrode n.
gaz yayınımı diffusion of gases n.
gaz çıkımı gas evolution n.
gaz kesme cihazı gas shut-off device n.
gaz ölçme cihazı gas measuring device n.
gaz doldurulmuş iyonizasyon odası gas-filled ionization chamber n.
gaz kaçağı gas leak n.
gaz alma deaeration n.
gaz üreteci gas making equipment n.
gaz akış hızı velocity of gas flow n.
gaz beton gas concrete n.
gaz kaynağı ekipmanı gas welding equipment n.
gaz arzı gas supply n.
gaz doyumu gas saturation n.
gaz temizleyici scrubber n.
gaz haznesi gas chamber n.
gaz boşaltma silindiri fume extractor n.
gaz tepkimeleri gas reactions n.
gaz çıkartma gasses n.
gaz numunesi gas sample n.
gaz alevli süreçler gas-flame processes n.
gaz salımı gas emission n.
gaz yakan tamburlu kurutucu gas-fired tumble dryer n.
gaz yoğunlukölçeri aerometer n.
gaz haline getirme aerify n.
gaz konumu throttle position n.
gaz fazındaki moleküler oksijen molecular oxygen in gaseous phase n.
gaz taşıyan cihaz gas fixture n.
gaz ile dezenfekte etme fumigation n.
gaz boşalmalı tüp gas-discharge tube n.
gaz silindiri gas cylinder n.
gaz-katı ayırımı siklonu gas-solid separation cyclone n.
gaz kelebeği kontrolü mili throttle control shaft n.
gaz giderme uygulaması degassing operation n.
gaz verici bubbler n.
gaz akış debisi gas flow rate n.
gaz deşarjı gas discharge n.
gaz dağıtım borusu gas distribution pipe n.
gaz kromatografisi yöntemi gas chomatographic method n.
gaz boruhattı gas pipeline n.
gaz karışımı gas mixture n.
gaz manometresi gas manometer n.
gaz motoru gas motor n.
gaz besleme sistemleri gas supply systems n.
gaz giderme tesisi degassing plant n.
gaz kamışı gas blowpipe n.
gaz kelebeği kablosu gas wire n.
gaz giderme birimi degassing unit n.
gaz bileşimi gas compound n.
gaz hızı gas velocity n.
gaz kalitesi gas quality n.
gaz oluşturumu pneumatolysis n.
gaz tutuşturucu gas lighter n.
gaz karbonlayıcı gaseous carburizer n.
gaz kesen gas arrester n.
gaz alıcı getter n.
gaz korumalı ark gas-shielded arc n.
gaz yönlendirme perdesi gas baffle n.
gaz alevli kömür open burning coal n.
gaz silindiri valfi gas cylinder valve n.
gaz bölücüsü ile üretilen gaz karışımları traceability of the gas mixtures produced by a gas divider n.
gaz aralığı gas port n.
gaz saptırıcısı gas deflector n.
gaz analizörü gas analyser n.
gaz borusu gas pipe n.