port - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

port

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "port" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 81 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
port n. liman
General
port v. gemiyi iskeleye döndürmek
port n. geminin sol tarafı
port n. geminin iskele tarafı
port n. duruş
port n. buhar yolu
port n. iskele tarafı
port n. sığınacak yer
port n. gaz deliği
port n. buhar deliği
port n. pencere
port n. porto şarabı
port n. doğal durum
port n. tavır
port n. lombuz
port n. hal
port n. kale duvarındaki delik
port n. havalimanı
port n. liman
port n. uman kenti
port n. iskele
port n. ağız
port n. menfez
port n. su yolu
port n. delik
port n. bağlantı kapısı
port n. kapı
port n. liman kenti
port n. gaz yolu
port n. açıklık
port n. kapak
port adj. iskele tarafına ait
Slang
port valiz
Trade/Economic
port barınak
port liman kenti
port barınacak yer
Technical
port ağız
port lumbar
port borda
port açıklık
port lumbar kapağı
port sol yan
port giriş
port liman
port giriş yeri
port su yolu
port yolu
port gaz yolu
port buhar
port gaz
port su
port brülör boşluğu
port port
Computer
port kapı
port bağlantı noktası kapı
port bağlantı noktaları
port port
port çıkış yeri
port bağlan
port bağlantı kapısı
port bağlantı noktası
port giriş yeri
Telecom
port bağlantı noktası
port kapı
port
Automotive
port delik
port kanal
port port
port port ayarı
Marine
port iskele yanı
port lomboz
port lombar
port geminin sol yanı
port sol yan
port liman
port gemi iskele tarafı
port iskele tarafı
port lumbar kapağı
port gemi lumbarı
Gastronomy
port porto
port porto şarabı

Bedeutungen von dem Begriff "port" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 3 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Technical
port port
Computer
port port
Automotive
port port

Bedeutungen, die der Begriff "port" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
approach the port v. limana yanaşmak
come into port v. limana yanaşmak
come into port v. limana girmek
clear the goods from the port v. malı limandan çekmek
enter the port v. limana varmak
touch at a port v. bir limana uğramak
leave the port v. limandan ayrılmak
leave the port v. limanı terk etmek
be forced to disembark at the port v. limanda zorla gemiden indirilmek
leave the port v. limandan çıkış yapmak
free port n. gümrükten muaf liman
istanbul port n. istanbul limanı
overseer of a port n. liman müdürü
transshipping port n. aktarma limanı
port administration n. liman idaresi
free port n. serbest liman
sally port n. çıkış kapısı
port lid n. lombar kapağı
port town n. iskele
port side n. iskele
observation port n. gözetleme deliği
port of discharge n. boşaltma limanı
recreation port n. dinlenme limanı
port of registry n. bağlama limanı
port of entry n. giriş limanı
home port n. demirleme limanı
port wine n. porto şarabı
free port n. açık liman
estuarine port n. nehir ağzındaki liman
port of departure n. çıkış limanı
port surcharge n. limanlarda ya da havaalanlarında araç kiralayan şirketlerden alınan bedel
sally port n. savunan tarafın kendisinden çıkarak yarma harekatı düzenleyebileceği sur kapısı
air port n. havaalanı
fishing port n. balıkçı limanı
estuarine port n. ırmak ağzı limanı
port of departure n. hareket limanı
port of departure n. kalkış limanı
final port n. varış limanı
port of arrival n. varış limanı
port of entry n. varış limanı
port of destination n. varış limanı
port of port n. uğranılacak liman
port of refuge n. sığınak limanı
port districts n. liman bölgeleri
port city n. liman şehri
syrian port n. suriye limanı
actual port time n. limanda kalma süresi
home port n. bağlama
ferry port n. vapur iskelesi
cityline ferry port n. şehir hatları vapur iskelesi
port glass n. porto şarabı kadehi
port authorities n. liman yetkilileri
port facility n. liman tesisi
port-o-potty n. seyyar tuvalet
viewing port n. gözetleme deliği
aegean port n. ege limanı
north aegean port n. kuzey ege limanı
port-a-john n. seyyar tuvalet
car port n. iki yanı açık garaj
Proverb
no wind serves him who addresses his voyage to no certain port nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez
no wind serves him who addresses his voyage to no certain port nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez
no wind favors he who has no destined port hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez
Idioms
any port in a storm sığınacak herhangi bir liman
a port of call uğranılacak liman
any port in a storm denize düşen yılana sarılır
Slang
sally port hapishanede güvenli bölge
sally port cezaevinde mahkumların giremediği ve diğer cezaevi bölümlerine geçişi olan kısım
Trade/Economic
port of delivery geminin malı teslim veya boşaltma limanı
port of importation malın ithal edildiği liman
port of exit çıkış limanı
port of lading yükleme limanı
port of exportation ihracat limanı
free trade port serbest ticaret limanı
port of entry malın giriş kapısı
port of entry ithalat limanı
home port geminin demirleme limanı
port of call geminin uğrama limanı
port of entry malın giriş yaptığı liman
free port serbest liman free
port of entry gümrük kapısı
port of exportation ihraç limanı
port of cali p.o.c.
port dues liman resmi
port of discharge malın boşaltılacağı liman
customs port gümrük limanı
port of exit malın çıkış yaptığı liman
port of departure kalkış limanı
free port ithalat ve ihracat mallarının gümrük ücretlerine tabi olmadığı liman
loading port yükleme limanı
port authority liman idaresi
port of entry giriş kapısı
port of unloading boşaltma limanı
port duty rıhtım resmi
port of delivery mal ve geminin gitmekte olduğu liman
port dues liman masrafları
port of exit malın çıkış kapısı
port of embarkation yükleme limanı
port of importation ithalat limanı
port of call uğrama limanı
port of destination geminin malı tesiim edeceği liman
port charges liman resmi
port of shipment sevkiyat limanı
port entry limana giriş kaydı
port handling liman muamele hizmetleri
transshipping port aktarma limanı
open port açık liman
warehousing port antrepo umanı
port of transshipment aktarma limanı
way port ara liman
intermediate port ara liman
autonomous port bağımsız liman
bonded port gümrüksüz mal antrepolanan liman
port of embarkation bindirme limanı
port of delivery boşaltma limanı
named port belirtilen liman
port of registry bağlama limanı
port or emergency barınma limanı
port of refuge barınma limanı
home port bağlama limanı
port of discharge boşaltma limanı
discharge port boşaltma limanı
port of landing çıkarma limanı
port of departure çıkış limanı
sea port deniz limanı
port of call emir limanı
take a ship into port gemiyi limana sokmak
inland port iç liman
port of clearance gümrük limanı
inner port iç liman
safe port güvenli liman
port sanitary authority liman sağlık dairesi
port area liman bölgesi
port bill of lading liman konşimentosu
port regulations liman tüzüğü
port entrance liman girişi
port risk liman riski
port of destination mal teslim limanı
enter the port limana varmak
port of town liman şehri
port of charges liman masrafları
repairing port onarım limanı
free port serbest liman
port of delivery teslim limanı
port of discharge tahliye limanı
last port of discharge son boşaltma limanı
neutral port tarafsız liman
oil port petrol limanı
port of arrival ulaşma limanı
port of loading yükleme limanı
port of shipment yükleme limanı
lading port yükleme limanı
port to port limandan limana
home port demirleme limanı
port of destination varış limanı
port-to-port bill of lading limandan limana konşimento
port-shipment finance sevk sonrası finansman
mercantile port ticaret limanı
nearest safe port en yakın korunma limanı
first port of call ilk talimat limanı
stay in port limanda durma
shipping port yükleme limanı
nearest port en yakın liman
most convenient port en uygun liman
port of refuge sığınılacak liman
transshipment port aktarma limanı
port of call uğranılacak liman
custom of the port liman teamülü
call at a port bir limana uğramak
named port of shipment belirlenmiş yükleme limanı
named port of destination belirlenmiş varış limanı
out port gümrük idaresinden uzakta bulunan liman
out port şehir dışındaki liman
out port dış liman
free port malın gümrüksüz olarak indirildiği liman
industrial port endüstriyel liman
industrial port ticaret limanı
port charge liman masrafı
Law
court of port of first arrival ilk varış limanı mahkemesi
offense committed in foreign port yabancı limanda işlenen suç
according to custom of the port limanın adetine uygun olarak
port of departure çıkış limanı
port of call uğrama limanı
port of destination varış limanı
inland port iç liman
port of registry bağlama limanı
port of emergency barınma limanı
port of delivery boşaltma limanı
port state liman devleti
Politics
port state liman devleti
Institutes
port authorities liman başkanlıkları
Insurance
institute port risk clauses enstitü liman rizikoları klozları
port of refuge sığınma limanı
port of call uğrama limanı
port risks liman rizikoları
port dues liman resmi
port risks insurance deniz sigorta poliçelerinde liman rizikoları
Tourism
port charge liman ücreti
Technical
air port hava alanı
port scavenging basit portlu süpürme
parallel port mode paralel kapı kipi
embarkation port bindirme limanı
serial port dizisel kapı
port authority liman başkanlığı
admission port emme aralığı
port fuel injection port yakıt enjeksiyonu
exhaust port egzoz çıkışı deliği
control port kontrol kapısı
serial port dizisel iskele
port mapping bağlantı noktası adreslemesi
port id bağlantı noktası kimliği
communications port iletişim kapısı
input/output port girdi/çıktı kapısı
port monitor bağlantı noktası monitörü
port stick port mastarı
port of refuge sığınma limanı
port information bağlantı noktası bilgisi
parallel port interface paralel kapı arayüzü
port index bağlantı noktası dizini
terminal port bağlantı kapısı
port driver assignment giriş sürücü ataması
multi port card çoklu kapı kartı
port address kapı adresi
port concentrator iskele trafiğini yoğunlaştırıcı
terminal port kapı
bleed port hava boşaltma geçidi
inlet port giriş ağzı
port connection point bağlantı noktası
serial port seri çıkış uçları
serial port seri iskele
one port network tek kapılı devre
cleanout port temizleme kapağı
three port valve üç yollu vana
gas port gaz deliği
gas port gaz aralığı
cpi -central port fuel injection merkezi port yakıt enjeksiyonu
central multi-port fuel injection merkezi çok portlu yakıt enjeksiyonu
symmetrical two-port network bakışımlı iki kapılı devre
port-driven subsystem girdi sürümlü alt dizge
inlet port emiş ağzı
inlet port giriş deliği
bleed port tahliye deliği
air port hava limanı
port side uçağın kendi cephesine göre sol tarafı
oil tank filling port yağ tankı ikmal ağzı
static port havahızı indıkatörü
static port uçak gövdesi statik girişi
two port valve iki geçişli vana
admission port emme deliği
steam port buhar giriş deliği
steam port buhar deliği
observation port gözetleme deliği
reciprocal two port network karşılıklı iki kapılı devre
scavenging port silindir temizleme havası deliği
terminal pair port bağlantı kapısı
symmetrical two-port network bakışımlı iki-kapılı devre
four port directional control valve dört yollu yön kontrol valfi
parallel input/output port paralel giriş-çıkış portu
bypass port genişleme ağzı
bypass port genişleme deliği
port lid lumbar kapağı
port dimensions giriş ve çıkış ağzı boyutları
five-port directional control valve beş ağızlı yön kontrol valfi
end port furnace u-alevli fırın
loading port yükleme limanı
free port serbest liman
exhaust port dışatım kapısı
port neck port boynu
port back wall port arka duvarı
port cap rake port boynu kemeri
through port firing port içinden ateşleme
port floor port boynu tabanı
under port firing port altı ateşleme
port rear arch port arka kemeri
port mouth port ağzı
port uptake port şahtası
port cap port kemeri
port apron port eşiği
port arch port eşiği kemeri
end-port furnace arkadan yanmalı fırın
exhaust port çıkış portu
end port furnace at nalı fırın
gas port gazlı yakıcı yerleştirme ağzı
exhaust port egzoz çıkışı
exhaust port egzoz kanalı
port connection port bağlantısı
lance port kurum üfleme lansı yerleştirme ağzı
obd port lock/lockbox diyagnostik (obd) port kilidi
Computer
any port herhangi bir bağlantı noktasına
source port kaynak bağlantı noktası
server port sunucu bağlantı noktası
single port tek bağlantı noktası
special port özel bağlantı noktası
ssl port ssl bağlantı noktası
src port kaynak bağ nok
server port sunucu yuvası
stallion port stallion bağlantı noktası
source port kaynak bağ nok
i/o base port g/ç temel bağlantı noktası
i/o port g/ç bağlantı noktası
tcp port tcp bağ n
tcp port tcp bağlantısı
tcp/ip port tcp/ıp bağlantı noktası
tcp port tcp bağlantı nok
base i/o port temel g/ç bağlantı noktası
tcp port tcp bağlantı noktası
microsoft ps/2 port mouse microsoft ps/2 bağlantı noktası faresi
ps/2 mouse port ps/2 fare bağlantı noktası
standard ps/2 port mouse standart ps/2 bağlantı noktası faresi
telnet port telnet bağlantı noktası
unused port kullanılmayan bağlantı noktası
unknown port bilinmeyen bağlantı noktası
type of port bağlantı noktası türü
unknown local port bilinmeyen yerel bağlantı noktası
udp port udp bağlantı noktası
video port video bağlantı noktası
video port görüntü kapısı
private port özel bağlantı noktası
scsi port scsi bağlantı noktası
this port aşağıdaki bağlantı noktasına
zv port zv bağlantı noktası
se bus access port se yolu erişim kapısı
rs449 port rs449 bağlantı noktası
rs423 port rs423 bağlantı noktası
remote port uzak bağlantı noktası
rtp port rtp bağlantı noktası
scsi port scsi kapısı
serial port seri kapı
serial port details seri bağlantı noktası ayrıntıları
serial port property pages seri bağlantı noktası özellik sayfaları
serial port seri bağlantı noktası
serial port dizisel bağlantı noktası
serial port seri port
add a port bağlantı noktası ekle
capture printer port yazıcı bağlantı noktasını yakala
access bus port erişim veri yolu bağlantı noktası
reset port? bağlantı noktası sıfırlansın mı?
capture printer port bağlantı noktası yakala
add port range bağlantı noktası aralığı ekle
rs422 port rs422 bağlantı noktası
added port bağlantı noktası eklendi
additional port information bağlantı noktası ek bilgisi
add port bağlantı noktası ekle
advanced port settings gelişmiş bağlantı noktası ayarları
ali game port alı oyun bağlantı noktası
audio port ses bağlantı noktası
base port address temel bağlantı noktası adresi
communications port iletişim bağlantı noktası
comtrol port comtrol bağlantı noktası
com port iletişim bağlantı noktası
communication port iletişim kapısı
copy fonts to new port yazıtiplerini bağ noktasına kopyala
communications port haberleşme bağlantı noktası
com port range com bağlantı noktası aralığı
crt view port crt görüntü bağlantı noktası
configure port bağlantı noktası yapılandır
copy fonts to new port yeni bağlantı noktasına kopyala
delete port bağlantı noktası sil
default port varsayılan bağlantı noktası
dedicated port özgülenmiş iskele
delete port bağ noktası sil
dedicated port özgül iskele
dest port hedef bağ nok
digi port digi bağlantı noktası
dedicated port özgül kapı
deleted port bağlantı noktası silindi
device port aygıt bağlantı noktası
error aquiring the parallel port paralel bağlantı noktasını elde etme hatası
end copy fonts to new port yazıtiplerini yeni bağlantı noktasına kopyalama sonu
ems com port ems com bağlantı noktası
dual port memory çift erişimli bellek
error opening serial port seri bağlantı noktası açılışında hata
error writing to serial port seri bağlantı noktasına yazımda hata
external midi port dış mıdı bağlantı noktası
fax port faks bağlantı noktası
from any port herhangi bir bağlantı noktasından
first com port ilk com bağlantı noktası
from this port aşağıdaki bağlantı noktasından
game port oyun bağlantı noktası
ie port ie bağlantı noktası
hp printer port hp yazıcı bağlantı noktası
joy stick port oyun çubuğu bağlantı noktası
keyboard port klavye bağlantı noktası
io port summary gç bağlantı noktası özeti
internal port iç bağlantı noktası
ip port number ip bağlantı noktası numarası
incoming port gelen bağlantı noktası
local port yerel bağlantı noktası
lpt port lpt bağlantı noktası
midi port mıdı bağlantı noktası
modem port modem kapısı
mca game port mca oyun bağlantı noktası
modem port modem bağlantı noktası
mouse port fare bağlantı noktası
new port yeni bağlantı noktası
no port bağlantı noktası yok
network port ağ bağlantı noktası
parallel port paralel kapı
parallel port paralel port
parallel port paralel bağlantı noktası
parallel port koşut bağlantı noktası
port address bağlantı noktası adresi
port name bağlantı noktası adı
port concentrator iskele trafiği yoğunlaştırıcısı
port provider bağlantı noktası sağlayıcısı
port allocates ayrılan bağlantı noktası
port type bağ nok türü
port ranges bağlantı noktası aralığı
port monitor bağlantı noktası izleyicisi
port speed bağlantı noktası hızı
port on board karttaki bağlantı noktası
port number bağlantı noktası numarası
printer port yazıcı kapısı
port classes bağlantı noktası sınıfları
port resource bağlantı noktası kaynağı
port number bağlantı noktası no
port range bağlantı noktası aralığı
port driver bağlantı noktası sürücüsü
port type bağlantı noktası türü
port opened bağlantı noktası açıldı
port rules bağlantı noktası kuralları
port number bağ nok no
port setting bağlantı noktası ayarı
port contention iskele çekişmesi
port mode bağlantı noktası kipi
printer port yazıcı bağlantı noktası
port opens bağlantı noktası açılışı
port details bağlantı noktası ayrıntıları
port setup bağlantı noktası ayarları
port connector bağlantı noktası bağlantı ucu
port status bağlantı noktası durumu
port id bağlantı noktası numarası
port state bağlantı noktası durumu
preferred port tercih edilen bağlantı noktası
port delay bağlantı noktası gecikmesi
port statistics bağlantı noktası istatistikleri
port on panel panodaki bağlantı noktası
port left open bağlantı noktası açık bırakılmış
port free count serbest bağlantı noktası sayısı
port frees serbest bağlantı noktaları
port number bağlantı nok no
port options bağlantı noktası seçenekleri
port speed bağ nok hızı
port status bağl nok durumu
open port bağlantı noktası aç
on port bağ noktası
on port bağlantı noktası
opening port bağlantı noktasını açıyor
on port port üstünde
outgoing port giden bağlantı noktası
output port çıkış iskelesi
opening port bağlantı noktası açılıyor
one port network tek kapılı devre
reciprocal two port network karşılıklı iki kapılı devre
public port genel bağlantı noktası
ras port ras bağlantı noktası
proxy port proxy bağlantı noktası
control port kontrol kapısı
balanced two-port network dengeli iki-kapılı devre
cyclom-y port cyclom-y bağlantı noktası
cyclades-z port cyclades-z bağlantı notası
rs-423 port rs-423 bağlantı noktası
rs-449 port rs-449 bağlantı noktası
symmetrical two-port network bakışımlı iki-kapılı devre
one-port network tek kapılı devre
multi-port hub çoklu hub
n-port network n-kapılı devre
rs-422 port rs-422 bağlantı noktası
port trunking port birleştirme
invalid port number geçersiz bağlantı noktası numarası
extension port genişleme yuvası
fixed port sabit bağlantı noktası
port filtering bağlantı noktası filtreleme
console port konsol portu
usb port usb yuvası
Informatics
dual port memory çift erişimli bellek
communications port iletişim kapısı
accelerated graphic port hızlandırılmış grafik çıkış
dedicated port özgül bağlantı noktası
dedicated port özgül iskele
output port çıkış yeri
parallel port paralel kapı
two-port network iki kapılı devre
n-port network n-kapılı devre
terminal port veri giriş-çıkış iskelesi
symmetrical two-port-network bakışımlı iki kapılı devre
headend port kablo başı girişi
input-output port giriş-çıkış kapısı
printer port yazıcı iskelesi
serial port seri kapı
serial port dizisel kapı
mouse port fare iskelesi
port address kapı adresi
output port çıkış kapısı
midi port midi iskelesi
modem port modem iskelesi
port capacity kapı kapasitesi
printer port yazıcı geçişi
terminal port terminal iskelesi
one-port network tek kapılı devre
port contention bağlantı noktası çekişmesi