kanal - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kanalBedeutungen von dem Begriff "kanal" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 66 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kanal canal n.
kanal conduit n.
kanal channel n.
General
kanal raceway n.
kanal dyke n.
kanal chamfer n.
kanal gully n.
kanal drain n.
kanal aquila n.
kanal duct n.
kanal pass n.
kanal coulisse n.
kanal station n.
kanal watercourse n.
kanal sluice n.
kanal passage n.
kanal meatus n.
kanal dike n.
kanal ditch n.
kanal channel n.
kanal trough n.
kanal chase n.
kanal chute n.
kanal culvert n.
kanal flume n.
kanal waterway n.
kanal vestibule n.
kanal couloir n.
kanal race way n.
kanal chamfret n.
kanal via prep.
kanal vaso- pref.
Trade/Economic
kanal toll
kanal waterway
Technical
kanal line link
kanal grooves
kanal chute
kanal pore
kanal vessel
kanal vestibule
kanal vas
kanal channel
kanal flume
kanal runner
kanal groove
Telecom
kanal trenching
Electric
kanal line link
Construction
kanal rebate
Automotive
kanal port
kanal well
kanal channel
kanal duct
Mining
kanal gullet
Medical
kanal duct
Anatomy
kanal canal
Food Engineering
kanal vessel
Biology
kanal isthmus
Agriculture
kanal race
Apiculture
kanal rabbet
kanal groove
Tobacco
kanal rails
Linguistics
kanal channel
kanal medium
Geography
kanal channel
Printery
kanal streak
British Slang
kanal cut

Bedeutungen, die der Begriff "kanal" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
kanal açmak channel v.
gemiyi kapalı bir kanal içinden geçirmek lock v.
kanal haline getirmek canalize v.
kanal yapmak canalise v.
kanal yapmak canalize v.
kanal değiştirmek switch over v.
kanal havuzuna sokmak lock v.
kanal açmak canalize v.
(tv'de) kanal değiştirmek turn over v.
kanal haline getirmek canalise v.
kanal açmak canalise v.
kanal değiştirmek switch channel v.
yeni kanal açmak recanalize v.
yeniden kanal haline getirmek recanalize v.
yeni kanal açmak recanalise v.
yeniden kanal haline getirmek recanalise v.
kanal içerisinde hapsetmek channel v.
kanal görevi görmek channel v.
kanal açmak channelize v.
kanal aracılığıyla iletmek channelize v.
kanal görevi görmek channelize v.
kanal açmak channelise v.
kanal aracılığıyla iletmek channelise v.
kanal görevi görmek channelise v.
kanal havuzu lock n.
kanal arayıcı tuner n.
dar kanal gat n.
kanal tedavisi root canal operation n.
kanal havuzu canal lock n.
kanal açma canalization n.
kanal işçisi navvy n.
kanal daralması stricture n.
kanal veya su taşımacılığına uygun ırmağa paralel ve mavnaları halatla çeken atların kullandığı yol tow path n.
ikili kanal duplex channel n.
yağmur suyunun oluşturduğu kanal ditch n.
kanal kapağı gate n.
kanal çevrimi tune cycle n.
kanal köprü bridge canal n.
bir kanal veya boşluğun başlangıcındaki genişlik vestibule n.
akarsu ya da kanal watercourse n.
kanal ayarı tune n.
kanal şirketi canal company n.
kanal baş kapağı headgate n.
(ark/kanal gibi üstü açık) suyolu watercourse n.
kanal akışı channel flow n.
balta vb ile yapılan kanal kerf n.
suyun değirmene aktığı kanal headrace n.
açık kanal open channel n.
açık kanal open conduit n.
diplomatik kanal diplomatic channel n.
şifresiz kanal clear channel n.
kol kanal lateral n.
yan kanal lateral n.
kanal kanalizasyon nehir işleri sewers-sewage-river works n.
kanal yolu channel n.
kanal seçici tuner n.
kanal bölgesi canal zone n.
kanal destek uzmanı channel support specialist n.
kanal memuru dike reeve n.
kanal genişletici alet dilator n.
kanal açma canalisation n.
(tv) kanal zaplama zapping n.
(tv) kanal zaplama channel surfing n.
(tv) kanal zaplama channel hopping n.
kanal genişletici alet dilater n.
kanal olma channeling n.
bir kanal ve bir kıstağın adı corinth n.
kanal kıyıları banks of the canal n.
kanal teknesi sürücüsü veya işçisi canaller n.
kanal kapağı chamber n.
kanal açma channelization n.
kanal aracılığıyla iletme channelization n.
kanal görevi görme channelization n.
kanal açma channelisation n.
kanal aracılığıyla iletme channelisation n.
kanal görevi görme channelisation n.
kanal ile taşınmamış unchanneled [us] adj.
kanal ile taşınmamış unchannelled [uk] adj.
Colloquial
kanal tedavisi olmak get a root canal
Idioms
haberin duyuran ilk kanal/gazete olmak break a story
Slang
kaçak malın cezaevine geldiği kanal pipeline
Trade/Economic
kanal seçimi channel selection
kanal yöneticisi channel manager
emtia kanal endeksi commodity channel index
kanal optimizasyonu channel optimization
yönetimli kanal administered channel
iş ortağı kanal uzmanı vendor channel specialist
kanal geçiş ücreti canal toll
kanal proje müdürü director of channel projects
su ve kanal şebeke müdürü director of water and channel network
kanal inşaat müdürü (iç ve dış kaynaklı) channel construction director (internal and external financing)
kanal inşaat daire başkanı head of channel construction department
kanal şebeke daire başkanı head of channel network department
kanal indirimi channel discount
kanal anlaşmazlığı channel conflict
kanal iş ortağı channel partner
kanal ortağı / pazarlama kanal ortağı channel partner
çoklu kanal yönetimi multi channel management
kanal doldurma channel stuffing
Politics
arka kanal diplomasisi back-channel diplomacy
arka kanal diplomasisi back-channel diplomacy
Media
ana kanal medya mainstream media
arka kanal back-channel
Technical
ısıyı taşımak için kullanılan boru ya da kanal caloriduct n.
döküm yaparken kalıba erimiş metalin döküldüğü kanal ağzı tedge n.
kanal oluğu tedge n.
oyuk kanal reigle n.
maden ocağında kanal açma makinesinden sorumlu kimse channeler n.
maden ocağında kanal açma makinesinden sorumlu kimse channeller n.
kanal, sistem gibi unsurlarda parazitli ya da gürültülü olma koşulu noise conditions n.
içinden tel ya da kabloların geçtiği kanal duct
balta vb ile yapılan kanal kerf
kanal açma channelization
tek kanal sistemi single duct system
frezeli kanal açma cylinder liner cutter with grooving
sarmal kanal spiral channel
örneksel kanal analog channel
çok kanal anteni multichannel antenna
kanal gürültüsü duct breakout noise
kanal seçici channel selector
klasik kanal classical canal
çok kanal anteni multichannel aerial
analog sayısal kanal analog channel
kanal durumu tablosu channel status table
kanal birleşimi channel junction
vücutta beze salgılarının aktığı kanal duct
ikili bakışımlı kanal binary symmetric channel
ikinci kanal second channel
kanal gövdesi channel housing
kanal geçiş parçası duct transition section
kanal güzergahı canal alignment
kanal dirseği duct elbow
parabolik kanal parabolic channel
kanal donatısı channel equipment
çok kurplu kanal very sinuous canal
kanal etkisi channel effect
kanal erozyonu channel erosion
gelgitti kanal tidal channel
analog kanal analog channel
mevsimlik kanal seasonal canal
kanal meyili channel slope
kanal açılması channelling
bakışımlı kanal symmetrical channel
çoklayıcı kanal multiplexor channel
kaplamasız kanal unlined canal
az kurplu kanal slightly sinuous canals
ileri doğru kanal forward channel
düz kanal straight canal
kanal genişlemesi channel expansion
kanal koparma valfi duct breaking valve
ters yönde kanal reverse channel
sekonder kanal secondary channel
büyük eğimli kanal chute
açık kanal akımı open channel flow
elektronik kanal seçme electronic program selecting
kanal kesiti channel section
dikdörtgen kanal rectangular canal
bir makinedeki hareketli parçalar için yapılan kanal race
tabii kanal metodu natural channel method
kanal sonuç belirteci channel result descriptor
simpleks kanal simplex channel
kıvrımlı kanal sinuous canal
kanal arama automatic tuning
kanal ağzı chops
ses niteliğinde kanal voice grade channel
venturi kanal venturi flume
kanal ekran koruyucusu channel screen saver
kanal eşzamanlayıcısı channel synchronizer
ters meyilli kanal channel of adverse slope
tabii kanal natural channel
kanal terası channel terrace
tali kanal secondary duct
toplayıcı kanal collecting drain
kanal verimi channel efficiency
kanal seçimi channel tuning
ana kanal main channel
ortak kanal girişimi common channel interference
kanal dağıtımı duct distribution
Rice tipi sönümlemeli kanal Rician fading channel
kanal sistemi channel system
kanal komut sözcüğü channel command word
kanal sistemi ductwork
kanal kaplaması lining of canal
kaplamalı kanal lined canal
kanal genişliği channel width
kanal gürültüsü duct noise
barajda fazla suyu taşımaya yarayan kanal wasteweir
kanal frekansı channel frequency
kanal aşınımı channel erosion
kanal temizleyicisi ring groover
kanal seçme tuşu program selector button
saç levha kanal sheet metal duct
adanmış kanal dedicated channel
kanal frekansı channel frequency
kanal dilimi duct section
kanal seçici program selector
yıkama kanal sluiceway channel
kanal kaplaması lining of channel
güvenli kanal secure channel
kanal aliymanı channel augment
kanal boyutlandırması duct sizing
stabil kanal stable channel
ana kanal main duct
çok düzeyli kanal multiplexor channel
sekonder kanal secondary canal
kanal uyarlayıcısı channel adapter
simetrik kanal symmetrical channel
kanal akımı channel flow
açık kanal hidroliği open channel hydraulics
kanal meyli channel grade
genişbantlı kanal broadband channel
kanal alanı channel spacing
yan kanal lateral canal
çift kanal stereo amplifikatör dual stereo amplifier
aralıklı çalışan kanal intermittent channel
dikdörtgen kanal rectangular channel
kanal seçim düğmesi channel selector switch
yedek kanal lateral canal
seçici kanal selector channel
kanal karışması channel interference
kanal başı head of a canal
kanal boyutu duct size
ayaklı kanal trestle flume
taşıyıcı başına bir kanal single channel per carrier
ana kanal main canal
geriye doğru kanal backward channel
baralı kanal sistemi busbar trunking system
kanal pulu raceway washer
ileri yönde kanal forward channel
açık kanal kapağı open channel gate
ana kanal prizi main head regulator
kanal sistemi duct system
esnek kanal flexible duct
kanal kapasitesi channel capacity
spiral sarımlı kanal spiral wound duct
kanal seçici channel selector switch
kanal ıslahı channel improvement
kanal programı channel program
toprak kanal earth lined canal
kanal ekseni axis of channel
kanal randımanı channel efficiency
kanal radyasyonu duct radiation
kanal kaplaması channel lining
çoklu kanal multiplex
sayısal çok kanal arayüzü digital multichannel interface
venturi akışölçerli kanal venturi flume
kanal tipi channel type
kanal tipi canal type
kol kanal branch duct
kanal imlası refilling of trench
kanal kaplaması canal lining
kanal kapağı canal lock
kanal açma canalization
kanal siltlenmesi canal silting
kanal kapısı channel gate
kanal tipi savak channel spillway
kanal altyapısı channel substructure
kanal aralığı channel spacing
kanal bölümlenmesi channel splitting
kanal grubu channel group
kanal ayırımı channel separation
kanal kazısı channel excavation
yanal kanal lateral canal
taşıyıcı kanal deferent duct
sayısal kanal digital channel
analog sayısal kanal digilogue channel
kanal kesiti duct section
kanal kaplaması duct lining
kanal düzey düşmesi duct drop
boşaltıcı kanal relief sewer
dört telli kanal four wire channel
ortak kanal girişimi common-channel interference
kanal karışması co-channel interference
zaman sürümlü kanal time-driven channel
iki telli kanal two-wire channel
tek yönlü kanal one-way channel
sönümlü kanal fading channel
kanal ağzı gully hole
kanal baş kapağı headgate
su taşıyıcı kanal head race
üst kanal head race
kanal başı kapağı head gate
çoğullamalı kanal multiplex channel
mors-kanal geçmeli duvar kaplaması tongued and grooved board
konik kanal bevel groove
kanal sistemi ducting
kanal büyüklüğü duct size
erimiş metali kalıplara aktaran kanal sow
dar kanal orifice
sanal kanal bağlantıları virtual channel connections
kanal kepçesi trenching bucket
ana toplayıcı kanal main drain
ana kanal main shaft
açık kanal open conduit
açık kanal open channel
kaplanmış kanal paved flume
fantom kanal phantom channel
genel kanal public sewer
ikincil kanal subsidiary sewer
kanal hendek pulluğu trench plough
delikli kanal slotted channel
oluklu kanal slotted channel
kanal tipi aspiratör duct type aspirator
teknik kanal technical channel
yedek kanal anahtarlama cihazı stand-by channel switching equipment
kanal anahtarlama cihazı channel switching equipment
plastik boru ve kanal sistemleri plastics piping and ducting systems
kanal şekilli cam channel-shaped glass
kanal biçimli cam channel-shaped glass
kanal içi metodu induct method
otomatik kanal montajı automatic channel installation
v-kanalı v-groove
kanal açma grooving
kanal freze çakısı grooving cutter
kanal kapağı wicket
kanal açma keskisi grooving chisel
kanal kapağı head gate
kanal oluşumu channeling
birden fazla kanal üzerinden bilgi göndermek için kullanılan iletim sistemi broadband transmission
yarı dairesel kanal semicircular canal
kanal profilleri (kayışla tahrik) groove profiles
baralı kanal sistemi busbar turnking system
merkez kanal constriction
yoli kanal meatus
dar kanal constriction
kavisli kanal curved channel
forhart kanal kapağı gate
kıvrıntılı kanal anfractuosity
ekleme kaybı (kanal) insertion loss
kanal elemanları duct elements
termoplastik boru ve kanal sistemleri thermoplastic piping and ducting systems
kanal/doğrudan gömülü tesisat duct/direct-buried installation
ayrık kanal modelleri discrete memoryless channels
kablo kanal sistemleri cable ducting systems
oluklu kablo kanal sistemleri slotted cable trunking systems
telli kanal şekilli cam wired channel-shaped glass
telsiz kanal şekilli cam unwired channel-shaped glass
açık kanal akışı open channel flow
kanal tipi brülör duct burner
kanal brülörü duct burner
kanal tipi hava ısıtıcısı channel type air heater
tam akışlı dairesel kesitli kanal circular cross-section conduit running full
uzun kanal modeli long channel model
kanal yüzey alanı ductwork surface area
kanal yüzey alanı duct surface area
kanal yüzey alanının ölçülmesi measurement of ductwork surface area
serbest su yüzeyli kapalı kanal closed conduit with a free water surface
kanal açma başlığı nozzle
çalışmaya hazır yedek kanal anahtarlama cihazı stand-by channel switching equipment
çalışmaya hazır yedek kanal anahtarlaması stand-by channel switching
kanal açılması channeling
kanal oluşumu channelling
kanal açma channelisation
kanal açma canalisation
işleyen kanal working channel
ikili silen kanal (haberleşme mühendisliği) binary erasure channel
çoklu-kanal omni-channel
kanal açma slotting
çoklu kanal kaydı multi-track recording
sıcak havayı ya da buharı taşımak için kullanılan boru ya da kanal caliduct
Computer
kanal değiştir swap channels
fiber kanal anahtarı fibre channel switch
etkin kanal active channel
ek kanal additional channels
komşu kanal seçiciliği adjacent channel selectivity
komşu kanal adjacent channel
komşu kanal karışması adjacent channel interference
kanal içeriği channel content
kanal bölümlenmesi channel splitting
kanal çoğullama donatısı channel equipment
kanal sığımı channel capacity
kanal çubuğu channel bar
kanal bantı channels band
kanal çubuğu chanbar
kanal atlama channel hop
kanal kapısı channel gate
kanal durumu channel status
ters yönde kanal backward channel
kanal altyapısı channel substructure
kanal adaları channel islands
kanal denkleştirici channel equalizer
kanal kılavuzu channel guide
kanal aralığı channel spacing
kanal dosyası channel file
kanal kilidi channel lock
kanal yenileme channel refresh
kanal hatası channel error
kanal grubu channel group
kanal hata denetimi channel error control
kanal tazeleme channel refresh
kanal rehberi channel guide
tam kanal clear channel
şifresiz kanal clear channel
analog sayısal kanal digilogue channel
sayısal kanal digital channel
sönümlü kanal fading channel
hızlı kanal fast channel
dört telli kanal four wire channel
mikro kanal mimarisi micro channel architecture
çoğullamalı kanal multiplex channel
çoğullamalı kanal multiplexed channel
kanal yok no channels
çoklayıcı kanal multiplexer channel
kanal adı pipe name
kanal aç open channel
sanal kanal bağlantısı virtual channel connection
sanal kanal virtual channel
geriye doğru kanal backward channel
kanal eşzaman!ayıcısı channel synchronizer
kanal programı channel program
kanal durumu tablosu channel status table
kanal uyarlayıcısı channel adapter
kanal komut sözcüğü channel command word
ikili kanal duplex channel
adanmış kanal dedicated channel
ileri doğru kanal forward channel
çok düzeyli kanal multiplexer channel
simetrik kanal symmetrical channel
bakışımlı kanal symmetrical channel
eş kanal karışması co-channel interference
ortak kanal karışması co-channel interference
ortak kanal istasyonları co-channel stations
iki-telli kanal two-wire channel
veri kanal ünitesi data channel unit
kanal 16 üstünde davullu midi gereci midi instrument with drums on channel 16
Informatics
komşu kanal seçiciliği adjacent channel selectivity
analog kanal analog channel
özgül kanal dedicated channel
sayısal kanal digital channel
sönümlü kanal fading channel
kanal bant genişliği channel bandwidth
komşu kanal karışması adjacent channel interference
kanal uyarlayıcısı channel adapter
örneksel kanal analog channel
kullanıma özel kanal dedicated channel
ileri yönde kanal forward channel
tek yönlü kanal simplex channel
yerel kanal local channel
seçici kanal selector channel
ses niteliğinde kanal voice-grade channel
güvenli kanal secure channel
bakışımlı kanal symmetric channel
çoğullamalı kanal multiplexed channel
mikro kanal mimarisi micro channel architecture
yarı çift yönlü kanal half-duplex channel
taşıyıcı başına tek kanal single channel per carrier
sıkça kanal değiştirmek zap
eternet üzerinden fiber kanal fibre channel over ethernet
Telecom
ortak bir kanal ya da frekansta doğrudan iletişim kurabilen istasyonlara ait organizasyon net n.
gömülü kanal buried channel
ortak kanal çift polarizasyonlu yüksek kapasiteli radyo ile iletim high capacity transmitting radio frequency channel using co-channel dual polarized operation
çağrı kanal dilimi paging channel slot
e-kanal e-channel
alt kanal kimliği subchannel identity
alıcı ortak kanal bastırması receiver co-channel rejection
boş kanal clear channel
ayrı kanal işaretlemesi separate channel signaling
aranan kanal bandı calling channel band
dinamik kanal değişimi dynamic channel change
aranan kanal called channel
boş kanal gürültüsü idle channel noise
analog kanal analog channel
ana sistemden uçbirime bağlantı paylaşımlı kanal downlink shared channel
çoklu alt kanal borusu multiple sub-duct pipe
ortak kanal harici girişim hassasiyeti co-channel external interference sensitivity
yan kanal sızintı oranı  adjacent channel leakage ratio
geridöngü kanal birimi loopback channel unit
ilişkili olmayan ortak kanal işaretleşmesi nonassociated common-channel signaling
şebeke kanal sınırlandırma teçhizatı network channel terminating equipment
kanal bağı channel bonding
geridönüşlü kanal channel loopback
kanal kalite ölçümü channel quality measurement
kanal eklemeli channel-attached
inen veri kanal tanımlayıcısı downstream channel descriptor
hızlı kanal fast channel
kanal değişim mesajı channel change message
sadece tek yönlü kanal one-way-only channel
kanal frekans doğruluğu channel frequency accuracy
kanal sayısı number of channels
öncelikli erişim ve kanal tahsisi priority access and channel assignment
kanal tarama scan of channels
tahsisli kanal dedicated channel
sanal kanal virtual channel
yan kanal girişim hassasiyeti adjacent channel interference sensitivity
kanal çözünürlük biçimi channel definition format
kanal aralığı channel spacing
lifli kanal-kararlaştırılmış döngü fiber channel-arbitrated loop
kanal tarama channel scanning
zaman türevli kanal time-derived channel
troposferik kanal tropospheric duct
mantıksal kanal logical channel
yer altı kanal sistemi duct system
yan kanal bastırması co-channel rejection
işaretleşmeye ait kanal channel associated signaling
kanal doğrulaması channel confirmation
yavaş kanal slow channel
etiketli kanal labeled channel
rahatsız edici kanal disturbing channel
önceden belirlenmiş kanal default channel
tahsisli fiziksel kanal dedicated physical channel