height - Türkçe İngilizce Sözlük

height

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

"height" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 37 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
height i. yükseklik
These trees grow to a height of 25 meters.
Bu ağaçlar 25 metre yüksekliğe kadar büyümektedir.

More Sentences
height i. boy
We're about the same height.
Neredeyse aynı boydayız.

More Sentences
General
height i. irtifa
The plane began to lose height as one of the motors malfunctioned.
Motorlardan biri arızalanınca uçak irtifa kaybetmeye başladı.

More Sentences
height i. tepe
We live close to Golan Heights.
Golan Tepeleri'ne yakın bir yerde yaşıyoruz.

More Sentences
height i. doruk
The mayor was killed in an ambush during the height of the insurgency.
Belediye başkanı ayaklanmanın doruğunda bir pusuda öldürüldü.

More Sentences
height i. boy
Meg is about the same height as Ken.
Meg, Ken ile hemen hemen aynı boyda.

More Sentences
height i. yükseklik
One hard word from you at that height kills me.
O yükseklikte ağzından çıkacak kötü bir söz beni öldürür.

More Sentences
height i. yüksek yer
I've always been terrified of heights.
Yüksek yerlerden hep korkmuşumdur.

More Sentences
Technical
height i. yükseklik
Breathtaking in its heights - earth's joy.
Yüksekliğiyle nefes kesiyor; dünyevi mutluluk.

More Sentences
Automotive
height i. yükseklik
Breathtaking in its heights - earth's joy.
Yükseklikleri nefes kesicidir; işte dünyevi mutluluk.

More Sentences
Math
height i. yükseklik
What is the height of this mountain?
Bu dağın yüksekliği nedir?

More Sentences
Meteorology
height i. yükseklik
You're not the only one who's afraid of heights.
Yükseklikten korkan tek kişi sen değilsin.

More Sentences
General
height i. yükselti
height i. zirve
height i. yücelik
height i. dağ
height i. en yüksek nokta
height i. yüksek pozisyon
height i. yüksek nokta
height i. en yoğun etkinlik dönemi
height i. uç örnek
height i. şöhretlilik
height i. yerden çok yüksekte olma
height i. yücelim
height i. boy uzunluğu
height i. yükselme
height i. yükseliş
Technical
height i. en yüksek sınır
height i. herhangi bir şeyin en üst noktası
height i. yükselti
Computer
height i. yük
Marine Biology
height i. ağız yüksekliği
Astronomy
height i. gök cisminin açısal yüksekliği
Linguistics
height i. sesli harfi telaffuz ederken dilin damağa yaklaşma derecesi
Military
height i. irtifa
Archaic
height i. kibir
height i. kurum

"height" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 491 sonuç

İngilizce Türkçe
General
spot height i. bir dağın zirvesi vb gibi harita üzerinde belirlenmiş bir yükseklik
height of instruments i. alet yüksekliği
mean height i. ortalama yükseklik
the height of a man i. adam boyu
spot height i. yüksek nokta
average height i. ortalama yükseklik
height of the water i. suyun yüksekliği
the height of one's career i. kariyerinin zirvesinde
a man of middle height i. orta boylu adam
a man of middle height i. orta boylarda adam
middle height i. orta boy
building height i. bina yüksekliği
height complex i. boy kompleksi
weight-for-height i. boya göre ağırlık
weight-for-height i. kilo-boy oranı
allowed building height i. gabari gabari kotu
dizzy height i. baş döndüren yükseklik
height difference i. yükseklik farkı
height difference i. boy farkı
vertical height i. dikey yükseklik
height order i. boy sırası
width-length-height i. en-boy-yükseklik
height range i. boy aralığı
human height i. insan boyu
standing height i. boy uzunluğu
height [obsolete] i. üst rütbe
height [obsolete] i. üst kademe
height [obsolete] i. üst tabaka
height [obsolete] i. böbürlenme
height [obsolete] i. kendini beğenmişlik
height [obsolete] i. azamet
height [obsolete] i. enlem derecesi
height [obsolete] i. geminin sahilin dışındaki pozisyonu
lose height f. irtifa kaybetmek
grow height f. boy atmak
grow height f. boy pos almak
grow height f. boyu uzamak
height [dialect] f. miktarını artırmak
height [dialect] f. sayısını artırmak
height [dialect] f. kapsamını genişletmek
height [dialect] f. parlatmak
height [dialect] f. göz alıcı hale getirmek
height [dialect] f. yoğunlaştırmak
height [dialect] f. derinleştirmek
height [dialect] f. vurgulamak
height [dialect] f. keskinleştirmek
height [dialect] f. şiddetlendirmek
height [dialect] f. etkisini artırmak
height [dialect] f. güçlendirmek
height [dialect] f. yükseltmek
height [dialect] f. büyütmek
height [dialect] f. daha parlak hale gelmek
medium height s. orta boylu
medium height s. orta yükseklikli
of medium height s. orta boylu
height-adjusted s. yükseklik ayarlı
in height s. belirli bir kiloda olan
at its height zf. kemalde
at its height zf. en yüksek mevkide/tepesinde
at its height zf. son mertebesinde
at its height zf. tepesinde
at its height zf. en yüksek mevkide
from a specific height zf. belirli bir yükseklikten
on height zf. yüksek sesle
on height zf. bağırarak
Phrases
at its height expr. zirvesinde
Colloquial
at the height of his career expr. kariyerinin zirvesinde
Idioms
the height of i. aşırı derecede
the height of ambition i. en büyük tutku
the height of ambition i. tutkunun doruğu
the height of (something) i. (bir şeyin) zirvesi
the height of (something) i. (bir şeyin) tepesi
the height of (something) i. (bir şeyin) tepe noktası
the height of (something) i. (bir şeyin) en yüksek noktası
come to a height f. zirveye çıkmak
draw (oneself) up to (one's) full height f. dik durmak
draw (oneself) up to (one's) full height f. dimdik durmak
draw yourself up/rise to your full height f. dik durmak
draw yourself up/rise to your full height f. dimdik durmak
rise to (one's) full height f. dik durmak
rise to (one's) full height f. dimdik durmak
rise to (one's) full height f. başını dik tutmak
to (one's) full height zf. dik durarak
at the height of something expr. (kariyer vb.) zirvesinde
at the height of something expr. (kariyer vb.) tepesinde
at the height of expr. tepesinde
at the height of expr. zirvesinde
at the height of expr. en üst noktasında
at the height of expr. doruk noktasında
at the height of expr. doruğunda
Speaking
we're the same height i. aynı boydayız
my mother is slim and of medium height expr. annem ince ve orta boyludur
my mother is slim and of medium height expr. annem zayıf ve orta boyludur
we're not the same height expr. aynı boyda değiliz
how can I increase my height? expr. boyumu nasıl uzatabilirim?
I need to know your height expr. boyunun ne kadar olduğunu bilmem gerek
I am medium height expr. ben orta boyluyum
the height of fashion expr. çok modern/moda
I am of medium height expr. orta boyluyum
Politics
height at withers i. bel yüksekliği
height at withers i. cidago yüksekliği
Technical
pulse-height analyzer i. atım yüksekliği çözümleci
opening height i. açıklık yüksekliği
angular height i. açısal yukseklik
angular height i. açısal yükseklik
height of instruments i. alet yüksekliği
height of instrument i. alet yüksekliği
height finder i. altimetre
adjustable height i. ayarlanabilir yükseklik
height of instrument i. aygıt yüksekliği
reduced height i. azaltılmış yükseklik
maximum hook height i. azami kanca yüksekliği
riser height i. besleyici yüksekliği
barometer height i. barometre yüksekliği
opening height i. boşluk yüksekliği
dumping height i. boşaltma yüksekliği
echo height of a reflector i. bir yansıtıcının yankı yüksekliği
cloud height i. bulut yüksekliği
cloud top height i. bulut tepe yüksekliği
multichannel pulse height analyzer i. çok kanallı darbe yükseklik analizör
sward height i. çim yüksekliği
wave height i. dalga ve tepesi arası mesafe
wave height coefficient i. dalga yüksekliği katsayısı
pulse-height analyzer i. darbe-yükseklik analizörü
pulse-height analyser i. darbe yüksekliği analizörü
pulse-height selector i. darbe yükseklik seçicisi
height of drop i. düşü yüksekliği
eucentric height i. doğru merkezli yükseklik
height of drop i. düşme yüksekliği
height of lift i. döküm yüksekliği
dynamic height i. dinamik yükseklik
intake valve lifting height i. emme supaplı açılma
equivalent height i. eşdeğer yükseklik
uniform story height i. eş kat yüksekliği
suction height i. emme yüksekliği
effective height i. etkin yükseklik
useful height i. faydalı yükseklik
effective antenna height i. etkin anten yüksekliği
clearance height i. gabari
effective height i. etkili yükseklik
breast height i. göğüs yüksekliği
virtual height i. görünür yükseklik
liner height i. gömlek faturası
height of hydraulic jump i. hidrolik camp yüksekliği
target height i. hedef yükseklik
height of hydraulic jump i. hidrolik sıçrama yüksekliği
relative height of hydraulic jump i. hidrolik sıçramanın izafi yüksekliği
height of fill i. imla yüksekliği
relative height i. izafi yükseklik
stacking height i. istif yüksekliği
capillary height i. kapiler yükseklik
shut height i. kapalı yükseklik
height of capillary rise i. kap iler yükseklik
blade height i. kanat yüksekliği
shut height i. kalıp aralığı
height of capillary i. kapiler yükseklik
digging height i. kazı derinliği
resistance of the skis to change of bottom camber height i. kayağın alt kavis yüksekliğindeki değişikliğe direnci
storey height i. kat yüksekliği
capillary height i. kılcal yükseklik
critical height i. kritik yükseklik
column height i. kolon yüksekliği
height of crest i. kret yüksekliği
crest height i. kret yüksekliği
critical slope height i. kritik şev yüksekliği
cone height i. koniklik yüksekliği
maximum height of dam i. maksimum baraj yüksekliği
room height i. mahal yüksekliği
shaft height i. mil yükseliği
metacentric height i. metasentır yüksekliği
height differences in the model i. modeldeki yükseklik farkları
shaft height i. mil yüksekliği
net height i. net yükseklik
specimen height i. numune konum yüksekliği
optimum height i. optimum yükseklik
room-height window i. oda yüksekliğinde pencere
height of nap i. nap yüksekliği
ducting height i. oluk yüksekliği
mean height i. ortalama boy
room height i. oda yüksekliği
optimum height of burst i. paralanmanın optimum yüksekliği
piston dome height i. piston tepe yüksekliği
roughness height i. pürüzlülük yüksekliği
image height i. resim yüksekliği
winding height i. sarım yüksekliği
picture height i. resim yüksekliği
cylinder liner height i. silindir gömleği faturası
basket height extension i. sepet yükseklik uzaması
flood height i. sel yüksekliği
free lift height i. serbest kaldırma yüksekliği
height of the slope i. şev yüksekliği
water suction height i. su emme yüksekliği
stereoscopic height finder i. stereoskopik telemetre
chassis height i. şasi yüksekliği
doffer height i. takım değiştirici yüksekliği
crest height i. tepe yükseltisi
clear height i. temiz yükseklik
total delivery height i. toplam basma yüksekliği
overall height i. tam yükseklik
overall height i. tüm yükseklik
vertex height i. tepe yüksekliği
roof height i. tavan yüksekliği
overflow height i. taşma yüksekliği
crown height i. tepe yüksekliği
height of crest i. tepe yüksekliği
height of crane hook i. vinç kanca yüksekliği
height of bodywork i. üst yapı yüksekliği
approximate height i. yaklaşık yükseklik
echo height i. yankı yüksekliği
height of the slope i. yamaç yüksekliği
effective height i. yararlı yükseklik
height gain i. yükseklik kazancı
blast furnace height i. yüksek fırın boyu
protection against falling from height i. yüksekten düşmeye karşı korunma
height gauge i. yükseklikölçer
height of hydraulic jump i. yüzeysel sıçrama yüksekliği
height of rise of the ground water i. yeraltı su düzeyinin yükselme değeri
adjustment of height i. yükseklik ayarı
personal protective equipment against falls from a height i. yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu teçhizatı
working at height i. yüksekte çalışma
height delay i. yükseklik gecikmesi
height control knob i. yükseklik ayarı düğmesi
range height indicator i. (radar) menzil yükseklik göstergesi
height money i. yükseklik zammı
height of rise of the ground water i. yeraltı su seviyesinin yükselme miktarı
height setting i. yükseklik ayarı
blast furnace height i. yüksek fırın yüksekliği
height adjuster i. yükseklik ayarlayıcısı
personal protective equipment against falls from a height i. yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat
height datum i. yükseklik başlangıç düzeyi
height of rise of the ground water i. yeraltı su düzeyinin yükselme niceliği
relative height of hydraulic jump i. yüzeysel sıçramanın göreceli yüksekliği
height control i. yükseklik ayarı
pulse height analyser i. darbe yükseklik analizörü
pulse height analyser i. atımları seçili genişliklere göre sınıflandıran çok kanallı bir analizör türü
grip height i. kavrama yüksekliği
adjust the height of f. boyunu ayarlamak
adjust the height of f. yükseliğini ayarlamak
Computer
height of pov i. bakış açısı yüksekliği
fixed-height character i. değişmez boylu karakter
variable-height character i. değişken-boylu karakter
stick height i. çubuk yüksekliği
maximum height i. en fazla yükseklik
max height i. en fazla yükseklik
minimum row height i. en az satır yüksekliği
screen height i. ekran yüksekliği
effective height i. etkin yükseklik
label height i. etiket yüksekliği
width/height i. genişlik/yükseklik
cell height and width i. hücre yüksekliği ve genişliği
inside height i. iç yükseklik
frame height i. kare yüksekliği
paper height i. kağıt boyu
page height i. kağıt yüksekliği
record height i. kayıt yüksekliğini
scale height i. ölçek yüksekliği
preview height i. önizleme yüksekliği
row height i. satır yüksekliği
row height i. satır yüksekliği
window height i. pencere yüksekliği
numerator height i. pay yüksekliği
line height i. satır yükseliği
row height i. satır yüksekliği
row height rule i. satır yüksekliği kuralı
row height i. satır yükseklik
page height i. sayfa yüksekliği
row height i. satır genişliği
line height i. satır yüksekliği
limit height i. sınır yüksekliği
standard height i. standart yükseklik
prime height i. üssü işareti yüksekliği
superscript height i. üstindis yüksekliği
new height i. yeni yükseklik
height control i. yükseklik kontrolü
limit height i. yükseklik sınırı
height gain i. yükseklik kazancı
height ratio i. yükseklik oranı
row height must be between 0 and 409 expr. satır yüksekliği 0 ile 409 arasında olmalıdır
size to height expr. yüksekliği aynı yap
fit to height expr. yüksekliği sığdır
truncate font height expr. yazıtipi yüksekliğini kırp
specify height expr. yüksekliği belirtin
fit to height expr. yüksekliğe sığdır
fit height expr. yüksekliğe sığdır
size height expr. yüksekliği ayarla
specify height expr. yüksekliği belirt
specify height expr. yükseklik belirt
enter the maximum width and height in pixels that are allowed for your image expr. resminiz için izin verilen maksimum genişlik ve yüksekliği piksel cinsinden girin
Informatics
ducting height i. oluk yüksekliği
Telecom
effective height i. etkin anten yüksekliği
label height i. etiket boyu
Electric
equivalent height i. eşdeğer yükseklik
effective antenna height i. etkin anten yüksekliği
Television
image height i. resim yüksekliği
picture height i. resim yüksekliği
height control knob i. yükseklik ayarı düğmesi
height control i. yükseklik ayarı
Radio
effective height of antenna i. tesirli anten irtifaı
Textile
back height i. arka yükseklik
waist height i. bel yüksekliği
shank width and hook height i. gövde genişliği ve kanca yüksekliği
Construction
building height i. bina yüksekliği
floor-to-ceiling height i. döşemeden tavana yükseklik
story height i. kat yüksekliği
story-height wall panel i. kat yüksekliğinde duvar panosu
eaves height i. saçak yüksekliği
riser height i. rıht yüksekliği
floor to ceiling height i. tavan zemin yüksekliği
ceiling height i. tavan yüksekliği
maximum construction height on a plot i. yençok
building height i. yapı yüksekliği
height zoning i. yükseklik kısıtlayıcı bölgeleme
height zoning i. yükseklik bölgelemesi
height zoning i. yükseklik zoningi
Automotive
clearance height i. alt açıklık
vehicle ride height i. araç sürüş yüksekliği
vehicle height i. araç yüksekliği
pedal disengagement height i. basılı pedal yüksekliği
belt height i. bel yüksekliği
block height i. blok yüksekliği
deck height i. blok yüzü yüksekliği
clutch pedal disengagement height i. debriyaj pedalı kavrama yüksekliği
steering column height adjuster i. direksiyon kolonu yükseklik ayarlayıcısı
thread height i. diş yüksekliği
seat belt height adjuster i. emniyet kemeri yükseklik ayarlayıcı
full height i. en üst nokta
flange height i. flanş yüksekliği
flange height i. flanş yüksekliği
entrance height i. giriş yüksekliği
body height i. karoser yüksekliği
tire section height i. kesit yüksekliği
section height i. kesit yüksekliği
seatback height i. koltuk sırt yüksekliği
seat height i. koltuk yüksekliği
compression height i. kompresyon yüksekliği
oversize piston with reduced compression height i. kompresyon yüksekliği azaltılmış üst ölçülü piston
rocker pivot height i. külbütör kolu pivot yüksekliği
automatic height control i. otomatik yükseklik kontrolü
front seat height motor i. ön koltuk yükseklik ayar motoru
pedal height i. pedal yüksekliği
pedal height adjusting point i. pedal yüksekliği ayar noktası
pedal height i. pedal yüksekliği
piston crown dome height i. piston başı çıkıntısı yüksekliği
piston compression height i. piston kompresyon derinliği
free height i. serbest yükseklik
float height i. şamandıra yüksekliği
ride height i. sürüş yüksekliği
frame height i. şasi yüksekliği
ride height i. sürüş yüksekliği
valve stem installed height i. supap gövde takılı yüksekliği
height of chassis above ground i. şasi zemin yüksekliği
buffer height i. tampon yüksekliği
overall vehicle height i. toplam araç yüksekliği
installed valve stem height i. takılı supap sapı yüksekliği
installed valve spring height i. takılı supap yayı yüksekliği
solid height i. yay sıkışma yüksekliği
crush height i. yatak kenar çıkıntısı yüksekliği
loaded section height i. yüklü kesit yüksekliği
height regulator i. yükseklik ayarı
height adjustable seat i. yükseklik ayarlı koltuk
height limit i. yükseklik sınırı
free standing height i. yüksüz yükseklik
height adjusting pin i. yükseklik ayar pimi
Railway
height of vehicle i. araç yüksekliği
maximum working height i. azami çalışma yüksekliği
station platform height i. istasyon peron yüksekliği
maximum working height i. maksimum çalışma yüksekliği
contact wire height i. seyir teli yüksekliği
system height i. sistem yüksekliği
Aeronautic
minimum descent height i. asgari alçalış yüksekliği
drop height i. atlama yüksekliği
nose height i. burun yüksekliği
cloud height i. bulut irtifaı
equilibrium height i. dengeli yükseklik
gore extension height i. dilimin uzatılmış yüksekliği
ellipsoid height i. elipsoit yükseklik
obstacle clearance height i. engel ayrım yüksekliği
obstacle clearance altitude/height i. engel ayrım irtifası/yüksekliği
obstacle clearance altitude height i. engel ayrım irtifası yüksekliği
geodetic height i. geodetik yükseklik
eye-to-wheel height i. göz-tekerlek yüksekliği
hover height i. hava yastığı yüksekliği
altitude height i. irtifa yüksekliği
height power factor i. irtifadaki güç faktörü
height indicator i. irtifa göstergesi
decision height i. karar yüksekliği
duct height i. kanal yüksekliği
canopy characteristic height i. kanopi karakteristik yüksekliği
decision height i. karar irtifası
decision altitude /height i. karar irtifası/yüksekliği
critical height i. kritik yükseklik
tail height i. kuyruk yüksekliği
flying height i. manevra yapmaya elverişli yükseklik
absolute height i. mutlak yükseklik
orthometric height i. ortometrik yükseklik
gore height i. paraşüt dilimi maksimum genişliği
absolute height i. salt yükseklik
cruising height i. seyir yüksekliği
decision height i. yaklaşma yüksekliği
height finder i. yükseklik radarı
height indicator i. yükseklik saati
Marine
revetment with low crown height i. alçak tepe yüksekliğinde tahkimat duvar
significant wave height i. belirgin dalga yüksekliği
metacentric height i. denk merkezi yüksekliği
wave height i. dalga yüksekliği
wave crest height i. dalga tepesi yüksekliği
wave runup height i. dalga tırmanma yüksekliği
breaker height i. dalganın kırılma yüksekliği
equivalent deepwater wave height i. eşdeğer derin deniz dalga yüksekliği
characteristic wave height i. karakteristik dalga yüksekliği
breaking wave height i. kırılan dalga yüksekliği
backshore crown height i. kronmanın kıyı tarafının yüksekliği
maximum mast height i. maksimum direk yüksekliği
maximum wave height i. maksimum dalga yüksekliği
mean wave height i. ortalama dalga yüksekliği
runup height i. tırmanma yüksekliği
trace of tsunami height i. tusunami yüksekliği işareti
design wave height i. tasarım dalga yüksekliği
tsunami runup height i. tsunami tırmanma yüksekliği
crown height i. yapının kronman yüksekliği
Medical
weight and height references i. ağırlık ve boy referansları
midparental height i. anne ve babanın boy ortalaması
body height i. boy
midparental height i. çocuğun hedef boyu
dissector height i. disektör yüksekliği
fundal height i. fundus yüksekliği
intervertebral disc height i. intervertebral disk yüksekliği
pulse height analyzer i. nabızölçer
sitting height i. oturma yüksekliği
post operative disc and foraminal height i. postoperatif disk mesafesi ve foramen yüksekliği
height at rump i. sağrı yüksekliği
total height i. toplam yükseklik
climbing to a height i. yükseğe çıkabilme
climbing to a height i. yükseğe çıkma
falling down from height i. yüksekten düşme
Anatomy
auricular height i. kulak yolunun ortasından kafanın tepe noktasına kadar ölçülen kafatası uzunluğu
auricular height i. kafatasında poryonlar ile bregma arasında oluşan dikey kesit
Psychology
height in the visual field i. görsel alanda yükseklik
height fear i. yükseklik fobisi
height phobia i. yükseklik fobisi
height phobia i. yükseklik korkusu
height fear i. yükseklik korkusu
Dentistry
alveolar crestal height i. alveoler kret yüksekliği
Physics
pulse height analyser i. darbe yükseklik analizörü
pulse height analyser i. atımları seçili genişliklere göre sınıflandıran çok kanallı bir analizör türü
Chemistry
barier height i. engel yüksekliği
Marine Biology
fishing height i. ağız yüksekliği
fin height i. yüzgeç yüksekliği
Agriculture
ridge height i. sırt yüksekliği
Environment
height of burst i. infilak yüksekliği
lip height i. kenar yüksekliği
optimum height of burst i. patlatmanın optimal irtifası
Geography
flood height i. taşkın yüksekliği
spot height i. yükseklik noktası
height [uk] i. uçurumun tepesindeki arazi
height of land [canada/us] i. iki nehir havzası arasındaki set
Meteorology
barometer height i. barometre yüksekliği
cloud height i. bulut yüksekliği
effective height of an anemometer i. etkin anemometre yüksekliği
Geology
tsunami runup height i. tsunami dalga yüksekliği
Military
minimum descent height i. asgari alçalış yüksekliği
drop height i. atlama yüksekliği
release height i. atma yüksekliği
bombing height i. bombardıman yüksekliği
safe burst height i. emniyetli paralanma yüksekliği
safety height i. emniyet yüksekliği
fallout safe height of burst i. emniyetli serpinti yüksekliği
predominant height i. hakim yükseklik
height finding radar i. irtifa ölçme radarı
height above touchdown i. iniş noktasından olan yükseklik
height finder i. irtifa kestirme aleti
probable error height of burst i. muhtemel paralanma yüksekliği hatası
height above airport i. meydandan olan yükseklik
height of site i. mevki yüksekliği
range height indicator i. mesafe yükseklik göstergesi
mean height of burst i. orta paralanma yüksekliği
spot height i. nokta rakımı
optimum height of burst i. optimum patlama yüksekliği
height of burst i. paralanma yüksekliği
parachute deployment height i. paraşüt açma yüksekliği
spot height i. rakım
zero height of burst i. sıfır paralanma yüksekliği
height above touchdown i. teker koyma noktası üzerinde irtifa
height-hole i. yükseklik çukuru
Sport
jumping height i. atlama yüksekliği
hurdle height i. engel yüksekliği
height of the net i. file yüksekliği
Printery
type height i. 2,333 santimetre yüksekliğindeki standart harf
height to paper i. 2,333 santimetre yüksekliğindeki standart harf
x-height i. küçük x harfinin yüksekliği
height-to-paper i. standart harf yüksekliği