kod - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kod"kod" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kod code i.
General
kod source code i.
Law
kod codex i.
Computer
kod script i.
kod code i.
Informatics
kod code i.

"kod" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kod çözmek decipher f.
kod açmak decipher f.
kod açmak decode f.
kod çözmek decode f.
kod kırmak break a code f.
yasal kod legal code f.
(indirim vb) kod kullanmak redeem code f.
çok adresli kod multiple access code i.
mikro kod microcode i.
yerli kod derleyicisi native code compiler i.
ikili kod dual code i.
makro kod macrocode i.
kod satırı line of code i.
anımsanır kod mnemonic code i.
kendini tümleyen kod self complementing code i.
doküman üzerinde, söz konusu dokümanın parti içindeki konumunu belirten rakam veya kod serial number i.
kod adı code name i.
çoklu kod multicode i.
kod çözme code reconstruction i.
kod numarası code number i.
geçersiz kod invalid code i.
kod açma decoding i.
beşli kod five-unit code i.
kod kelimesi code word i.
kod ad cryptonym i.
kurmay başkanlarınca belirlenen ve tip birimleri tanımlayan beş karakterlik kod unit type code i.
kod grubu word i.
özebir kod çözülen uniquely decodable s.
kod verilmiş code-designated s.
kod adlı codenamed s.
çözülememiş (epigrafi, yazı, kod) undeciphered s.
Phrasals
arka arkaya vurarak ritim, kod meydana getirmek tap out f.
Colloquial
bilgisayar programcılığında yazılım geliştirirken kod tekrarına düşmeyi veya gereksiz kodları azaltmak için kullanılan bir prensip dry (don't repeat yourself) expr.
Idioms
temiz kod clean code i.
kolay okunup anlaşılabilen düzenli, işler kod clean code i.
Speaking
telefonunuza bir kod gönderdik we sent a code to your phone expr.
Trade/Economic
ek kod additional code i.
banka kod numarası bank code number i.
özel kod private code i.
kod kitabı codebook i.
kod kitabı code book i.
çubuklu kod bar code i.
mali kod fiscal code i.
bankalara ve tasarruf kurumlarına atanmış iki kısımlı kod içeren kimlik numarası aba transit number i.
Politics
abd, ingiltere, kanada, avustralya ve yeni zelanda istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki iletişim sistemlerini denetlemek amacıyla kurdukları ortak projenin kod adı echelon i.
Technical
iki beşli kod biquinary code i.
ikili gray kod dönüşümü binary to gray code conversion i.
kod bölüşümlü çoğullama code division multiplexing i.
kod hatası code error i.
saf kod pure code i.
fazlalık kod redundant code i.
beşli kod quinary code i.
açık kod open code i.
fonetik kod phonetic code i.
yazımı olmayan kod nonprint code i.
göreli kod relative code i.
alfamerik kod alphameric code i.
gereksiz kod redundant code i.
kod deliği code hole i.
darbe kod kiplenimi PC i.
kod dönüşümü code conversion i.
kaynak kod source code i.
yalancı kod pseudocode i.
kod öğesi code element i.
sayısal kod numeric code i.
mikro kod micro code i.
mutlak kod absolute code i.
yedi bit alfamerik kod seven bit alphameric code i.
anımsatıcı kod mnemonic code i.
gerçek kod actual code i.
en az geciktirme kod laması minimum delay coding i.
özel kod specific code i.
karşıt kod sözlüğü reverse code dictionary i.
doğrudan kod direct code i.
göreceli kod relative code i.
kod çevirici code converter i.
yerdeğişir kod relocatable code i.
kod bölüşümlü çoklu erişim code division multiple access i.
kod konumu code position i.
ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi differential pulse code modulation i.
amaç kod object code i.
birleşik kod macrocode i.
birim uzaklıklı kod unit distance code i.
simgesel kod symbolic code i.
üçlü kod ternary code i.
kullanımsız kod illegal code i.
optimum kod optimum code i.
kod satırı code line i.
çevrimsel kod cyclic code i.
yeniden delgisiz kod nonreproducing code i.
değiştirilmiş çevrimsel kod permuted cyclic code i.
makine dilindeki kod absolute code i.
sıfıra dönüşsüz kod nor code i.
evrensel kod unicode i.
kısaltılmış kod phonetic code i.
kolon ikili kod chinese binery code i.
sütun ikili kod chinese binary code i.
ikili kodlu ondalık kod binary coded decimal code i.
kod duyarlığı code sensitivity i.
boşluklu kod lama gap coding i.
kod alanı code area i.
yanıp sönen kod işlevi flash code functions i.
kubayneri kod quibinary code i.
kod kesimi code segment i.
kod dönüşümü code translation i.
kod çözücü codec i.
kolon ikili kod chinese binary code i.
geçersiz kod illegal code i.
kod takımı code set i.
kişisel kod lama own coding i.
alfasayısal kod alphanumeric code i.
yansıtılmış ikili kod reflected binary code i.
iskelet kod skeletal code i.
öteki kod sayfası alternate code page i.
dengeli kod balanced code i.
kod çizelgesi codebook i.
ikili-gri kod dönüşümü binary-to-gray code conversion i.
ikili kod onlusu binary-coded decimal i.
çubuk-kod bar-code i.
makro-kod macrocode i.
beş elemanlı kod five-unit code i.
makro-kod lama macrocoding i.
en az erişim süreli kod lama minimum-access coding i.
öz-düzenlemeli kod self-demarcating code i.
kendini tümleyen kod self-complementing code i.
n-düzeyli kod n-level code i.
saltık kod one-level code i.
tek düzeyli kod one-level code i.
yedi-ikili kod quibinary code i.
yuvalı çubuk kod okuyucu barcode slot reader i.
meteorolojik iletişimde hava sıcaklığı ve rüzgarı kod ile belirten kelime abtop i.
kod numarası code i.
darbe kod kiplenimi pulse code modulation i.
darbe kod modülasyonu pulse code modulation i.
sıfıra dönüşsüz kod nonreturn-to-zero code i.
üç rakamlı kod grubu three numeral code group i.
kod serisi chain i.
gösterim kod numarası designation code number i.
bar kod doğrulayıcı bar code verifier i.
kod çözen algoritmalar decoding algorithms i.
hidrolik performans deneyleri için kod code for hydraulic performance tests i.
bar kod sembolleri bar code symbols i.
kod çözücü birim üzerinde elektriksel ölçmeler electrical measurements on decoder units i.
bir yayını ayırt edici mesaj, ses veya kod call sign i.
bir yayını ayırt edici mesaj, ses veya kod call signal i.
alfabetik kod one-part code i.
otomatik kod formatı autocode format i.
kod yazan kimse writer i.
Computer
kod çözmek decode f.
kodlanmış bir bilgi dilini bir başka kod ile yeniden kodlamak transcode f.
kod yazmak code f.
kod şifrelemek translate f.
kod çözmek translate f.
prom çipe kod veya veri yazmak blow f.
kod boyutu size of code i.
web kod yazımı web scripting i.
metinselden kod çözme uudecode i.
ağırlıklı kod weighted code i.
kod sayfanız your codepage i.
kod değeri code value i.
kod dönüşümü code transition i.
kod eşlemeleri script maps i.
kod hata ayıklayıcısı script debugger i.
ayrımsal darbe kod kiplenimi dpcm (differential pulse code modulation) i.
kod alt yordamı script engine i.
kod komut istemi script prompt i.
uyarlanır farksal vurumlu kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation i.
makine dilindeki kod absolute code i.
uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation i.
diğer kod sayfası alternate code page i.
abecesel kod alphabetic code i.
öteki kod sayfası alternate code page i.
alfabetik kod alphabetic code i.
bar kod bar code i.
ikili kod binary code i.
dengeli kod balanced code i.
bar kod okuyucusu barcode reader i.
bar kod barcode i.
kod temeli base of code i.
basit kod basic code i.
çubuk kod bar code i.
kod temeli codebase i.
kod kümesi code set i.
kod kaynağı code source i.
kod pencere metni code window text i.
kod renkleri code colors i.
kod kitabı codebook i.
karşıdan kod yükleme code download i.
kod noktası code point i.
kod sayfası uyuşmazlığı code page mismatch i.
kod bölütü code segment i.
kod sözcüğü code word i.
kod çizelgesi codebook i.
kod sayfası code page i.
kod sayfası değiştirme code page switching i.
kod penceresi code window i.
kod imzalama code signing i.
kod çevrimi code conversion i.
kod oluşturucusu code builder i.
sayaçlı kod çözücü counting decoder i.
geçerli kod curr code i.
kod çözme decode i.
kod çözücü decoder i.
kod çözme hatası decoding error i.
hata sezen kod error detecting code i.
dil kod şeması encoding i.
eski kod 93 ex code 93 i.
genişletilmiş kod extended code i.
onaltılık kod hex code i.
genel kod global code i.
en son kod last code i.
yürütülür kod machine code i.
çok dilli kod sayfası multilingual code page i.
çok dilli kod sayfası multilanguage code page i.
sıfıra dönüşsüz kod nrz code i.
eklenmiş kod patch code i.
vurum kod kiplenimi pulse code modulation (pcm) i.
darbe kod kiplenimi pcm i.
temel kod sayfası primary code page i.
sözde kod pseudo code i.
çalıştırılabilir kod executable code i.
vurum kod kiplenimi pulse code modulation i.
darbe kod kiplenimi pulse code modulation i.
artıklı kod redundant code i.
abecesel kod alphabetical code i.
alfabetik kod alphabetical code i.
kod açar decoder i.
iki beşli kod biquinary code i.
ikili kodlu ondalık kod binary coded decimal code i.
gerçek kod actual code i.
kolon ikili kod chinese binary code i.
sütun ikili kod chinese binary code i.
kod takımı code set i.
kod satırı code line i.
kod dönüşümü code translation i.
kod öğesi code element i.
kod dönüşümü code conversion i.
kod kesimi code segment i.
kod çevirici code converter i.
alfasayısal kod alphanumeric code i.
kod hatası code error i.
kod deliği code hole i.
kod konumu code position i.
kod duyarlığı code sensitivity i.
alfamerik kod alphameric code i.
açık kod open code i.
amaç kod object code i.
değiştirilmiş çevrimsel kod permuted cyclic code i.
kod çözme decryption i.
doğrudan kod direct code i.
kod açma decryption i.
çevrimsel kod cyclic code i.
geçersiz kod illegal code i.
birleşik kod macrocode i.
anımsatıcı kod mnemonic code i.
fonetik kod phonetic code i.
sayısal kod numeric code i.
optimum kod optimum code i.
yazımı olmayan kod nonprint code i.
yeniden delgisiz kod nonreproducing code i.
kısaltılmış kod phonetic code i.
beşli kod quinary code i.
simgesel kod symbolic code i.
fazlalık kod redundant code i.
yansıtılmış ikili kod reflected binary code i.
kubayneri kod qui binary code i.
karşıt kod sözlüğü reverse code dictionary i.
saf kod pure code i.
göreceli kod relative code i.
yerdeğişir kod relocatable code i.
yalancı kod pseudocode i.
gereksiz kod redundant code i.
tırtıklı kod redundant code i.
göreli kod relative code i.
ikili-gray kod dönüşümü binary-to-gray code conversion i.
öztümler kod self-complementing code i.
yedi’-ikili kod qui binary code i.
sıfıra dönüşsüz kod non-return-to-zero code i.
kod çevrimi transcoding i.
uzaktan kod çalıştırma remote code execution i.
kod bölümüne çoklu erişim code division multiple access i.
açık kaynak kod geliştirme modeli open-source code development model i.
kod olgunluk seviyesi seçenekleri code maturity level options i.
çift evreli kod bi-phase code i.
çift evreli kod biphase code i.
çift aşamalı kod bi-phase code i.
çift aşamalı kod biphase code i.
derlenmiş kod compiled code i.
hedef kod target code i.
hedef kod object code i.
kod tamamlama özelliği code completion feature i.
kod tamamlama code completion i.
programı başka dosyalara yazmaktansa kod içerisinde geliştirme convention over configuration i.
programı başka dosyalara yazmaktansa kod içerisinde geliştirme coding by convention i.
kod yeniden yapılandırması code refactoring i.
kod duali code dual i.
kod parçacığı code snippet i.
kod parçacıkları code snippets i.
yazılan bir kod bloğunu başka bir blok içerisinden çağırma function invocation i.
kod içerisindeki bir ifadeyi benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getirmek için eklenen sayı veya kelime benzeri karakter grubu label i.
bilgi parçasının nerede saklandığını tanımlayan kod reference i.
bir karakteri temsil eden sayısal kod character i.
kod çözümleyici code analyzer i.
kod bozulması code decay i.
kod çürümesi code decay i.
sözde kod pseudocode i.
mac os x sürüm 10.2'nin kod adı jaguar i.
virüslü bilgisayara diğer bilgisayar sistemlerine virüs göndermesi için talimat veren kod zombi i.
virüslü bilgisayara diğer bilgisayar sistemlerine virüs göndermesi için talimat veren kod zombie i.
ekstra kod extracode i.
java ile yazılmış ofis uygulama seti esuite'in kod adı kona i.
ikili kod binary i.
microsoft network'ün orijinal kod adı marvel i.
son kullanıcının kolayca kurup çalıştırabildiği taşınabilir kod widget i.
kod bloğu block i.
standart kod boilerplate i.
windows 98'in kod adı memphis i.
microsoft'un sms'inin kod adı hermes i.
koşullu olarak uygulanan bir kod dizisi branch i.
onaltılık kod hex i.
delgili kartlardaki alfanumerik bilgileri temsil eden bir kod hollerith i.
siber kimlik avcılarını tespit için tuzak olarak kullanılan internet sitesi veya gizli kod honeypot i.
kod adlı code named s.
üç harfli kelimeden (oluşan kod) trigraphic s.
üç harfli kelimeyle ilgili (kod) trigraphic s.
üç harfli kelime olan (bir kod) trigraphic s.
değiştirilmesi kolay olacak şekilde bloklar halindeki kod ve verilerle uğraşan (program) object-oriented s.
kod görüntüle view code expr.
kod görüntüle view script expr.
kod zaman aşımına uğradı script timeout expr.
kod seç select code expr.
etkin kod sayfası con aygıtından kullanılamıyor active code page not available from con device expr.
kod girilmedi no code entered expr.
iana tarafından japonya için belirlenmiş kod jp kısalt.
kod satırları loc (lines of code) kısalt.
Informatics
kod bölmeli çoklu erişim code division multiple access i.
vurum fark kod kiplenimi differential pulse code modulation i.
kod sayfası değiştirme code page switching i.
kod dönüşümü code conversion i.
hata sezici kod error-detecting code i.
kod bölüşümlü çoğullama code division multiplexing i.
kod sayfası code page i.
kod-dışı karakteri escape character i.
öteki kod sayfası alternate code page i.
kod noktası code point i.
diğer kod sayfası alternate code page i.
ikili kod binary code i.
hata düzelten kod error-correcting code i.
işletilebilir kod executable code i.
uyarlanır vurum fark kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation i.
kod çevrimi code conversion i.
kod kırma code breaking i.
çubuk kod tarayıcı barcode scanner i.
alfabetik kod alphabetic code i.
kod üreteci code generator i.
kod kırıcı code cracker i.
kod dışı çıkış tuşu escape key i.
sıfıra dönüşsüz kod non-return-to-zero code i.
hedef kod target code i.
kod dışına geçiş karakteri shift-out character i.
ağırlıklı kod weighted code i.
benzetik kod pseudo instruction i.
kendini denetleyen kod self-checking code i.
yerli kod üretici native code generator i.
mikro kod microcode i.
sözde kod pseudo code i.
kendini tümleyen kod self-complementing code i.
spagetti kod spaghetti code i.
sayısal kod numeric code i.
darbe kod kiplenimi pulse code modulation i.
artıklı kod redundant code i.
döngüsüz kod straigh-line code i.
yerli kod native code i.
genişbant kod bölmeli çoklu erişim wideband code division multiple access i.
kare kod qr code i.
yumuşak kod çözme soft decoding i.
yapılandırılmamış ve bakımı zor kaynak kod spaghetti code i.
windows phone işletim sisteminin 7.5 sürümünün kod adı mango i.
kod bölüşümlü çok erişimli code division multiple-access s.
Telecom
kısa kod short code i.
kod açma decoding i.
üç değerli kod trivalent code i.
iki değerli kod bivalent code i.
frekans atlama kod bölümü çoklu erişim frequency hopping code division multiple access i.
frekans atlamalı kod bölmeli çoklu erişim frequency hopping code division multiple access i.
doğrudan sıralı kod bölmeli çoklu erişim direct sequence code division multiple access i.
artık kod redundant code i.
dengeli kod balanced code i.
ağırlıklı kod weighted code i.
kod çözücü cracker i.
görüntü hizmetleri için kod çözücü visiopass i.
genişbant kod bölmeli çoklu erişim wideband code division multiple access i.
sıfır seviyeli kod çözücü zero level decoder i.
hat kod tipi line code type i.
kodlayıcı-kod çözücü codec i.
mobil zayıflatma kod denetimi control mobile attenuation code i.
zararlı kod malicious code i.
kod çözücü decoder i.
tümleşik alıcı-kod çözücü integrated receiver-decoder i.
kod bölmeli test tezgahı code division test bed i.
evrişimli kod convolutional code i.
kod bölmeli çoklu erişim code division multiple access i.
uygun yüksek yoğunluklu iki kutuplu kod compatible high-density bipolar code i.
kıvrımlı kod convolutional code i.
tam kod-çözümlü seçim full decode selection i.
kodlayıcı/kod çözücü coder/decoder i.
özel uzun kod maskesi private long code mask i.
kod sözcüğü hata oranı codeword error ratio i.
sayısal görüntü kod çözücü digital video decoder i.
kod çevrimi transcoding i.
tamamlayıcı kod anahtarı complimentary code keying i.
t harfi için bir kod sözcüğü tango i.
haberleşmede y harfini belirtmek için kullanılan kod sözcük yankee i.
z harfi için bir kod sözcük zulu i.
q harfi için kod kelimesi quebec i.
w harfi için kod kelimesi whiskey i.
haberleşmede w harfi için kullanılan kod sözcük william i.
m harfi için kod kelimesi mike i.
m harfi için kullanılan kod sözcük mike i.
fonetik alfabede b harfi için kullanılan kod bravo i.
Electric
çok adresli kod multiple address code i.
devirli ikili kod cyclic binary code i.
delta darbe kod modülasyonu delta pulse code modulation i.
Television
sayısal görüntü yayını kod-çözücü uygulamaları digital video broadcasting decoder applications i.
Automotive
radyo açma kod hafızası radio keycode saver i.
diagnostik kod gösterimi diagnostic code indication i.
krank mili kod yeri crankshaft bore code location i.
yardımcı kod auxiliary number i.
diagnostik kod diagnostic code i.
döner kod rolling code i.
Transportation
her bir yüke ayrı ayrı verilen yedi haneli alfanumerik kod cargo increment number i.
Aeronautic
kod bölünme çoklu girişimi code division multiple access i.
kod paylaşımı code sharing i.
aletli pist ekseni kod numarası center line of instrument runway code i.
aletsiz pist ekseni kod numarası center line of non-instrument runway code number i.
hassas-kod precision-code i.
hassas kod precision code i.
Medical
genetik kod genetic code i.
kod çipi code chip i.
ani kalp durması yaşayan hasta için mavi kod verilmemesi yönünde doktor talimatı no code i.
Psychology
ikili kod teorisi dual code theory i.
imajlı kod imagery code i.
akustik kod acoustic code i.
detaylandırılmış kod elaborated code i.
kısıtlı kod restricted code i.
sosyal kod social code i.
evrensel kod universal code i.
anlamsal kod semantic code i.
kod anahtarlama code switching i.
Biology
genetik kod belirtmek encode f.
genetik kod genetic code i.
Biochemistry
bir organizmanın temelinde yatan jeneratif kod wetware i.
Linguistics
kod çözme decoding i.
kod boğumlanması articulation of codes i.
algısal kod perceptual code i.
aşılan kod negotiated code i.
metinsel kod textual code i.
kod karıştırma code-mixing i.
kod karıştırma code-switching i.
History
(ikinci dünya savaşında) ana dilini temel alarak bir kod tasarlayıp kullanılmış olan navaholu bir gizli ajan windtalker i.
(ikinci dünya savaşında) ana dilini temel alarak bir kod tasarlayıp kullanılmış olan navaholu bir gizli ajan codetalker i.
Meteorology
sinoptik kod synoptic code i.
Geology
satürn xıv kod adlı uydu calypso i.
jüpiter ıı kod adlı uydu europa i.
jüpiter xıı kod isimli uydu ananke i.
jüpiter ıv kod adlı uydu callisto i.
neptün v kod adlı uydu despina i.
uranüs x kod isimli uydu desdemona i.
satürn’ün satürn ıı kod adlı uydusu enceladus i.
uranus i kod adlı uydu ariel i.
jüpiter vıı kod adlı uydu elara i.
uranus xiv kod adlı uydu belinda i.
Military
tek kısımlı kod one part code i.
yedi veya daha az sayıda uçak gördüğünü yer önleme istasyonuna bildirmede kullandığı bir kod few i.
nato kod numarası nato code number i.
özel kod private code i.
özel nitelik kod eki special qualifications digit i.
dost-düşman teşhis cihazını kapatın anlamında kod strangle parrot i.
şifrelenmiş kod enciphered code i.
dağıtım kod numarası distribution code number i.
ek kod supplementary code i.
gizli olmayan kod non secret code i.
iki kısımlı kod two part code i.
iki harfi farklı kod two letter differential i.
hedefe kilitlenme pozisyonundayım anlamına gelen bir kod pounce i.
iki unsuru farklı kod two element differential i.
iki rakamı farklı kod two figure differential i.
hava nakliyatı öncelik kod numarası air priority identification number i.
hava önlemesinde 'ilerde sorun var' anlamında kod duck i.
gönderme kod adresi shipping designator i.
kod klişesi stereotype i.
kod anahtarı code key i.
kod grubu code group i.
kod kitabı code book i.
kod kelimesi code word i.
kod numarası code number i.
kod bölmeli çoklu erişim code division multiple access i.
kod ismi code name i.
kod kelimesi işlem subayı code word action officer i.
açık kod plain code i.