normal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

normal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"normal" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 47 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
normal s. olağan
normal s. normal
normal s. standart
General
normal i. normal kimse
normal i. normal organizma
normal i. standart olan şey
normal s. muntazam
normal s. ortalama
normal s. tipik
normal s. dik açılı
normal s. düzgen
normal s. uygun
normal s. dikey
normal s. standart
normal s. düzgülü
normal s. normal
normal s. olağan
normal s. orta
normal s. dikgen
Trade/Economic
normal s. alışılagelmiş
normal normal
normal kurala uygun
normal muntazam
Computer
normal dikgen
Medical
normal s. hastalığı ya da bozukluğu olmayan
Psychology
normal s. ruhen sağlıklı
normal s. akli dengeye sahip
Math
normal i. dik inen çizgi
normal i. eğri ile x ekseni arasındaki dik çizgide yer alan kesişme
normal s. köşegen üzerindeki her bir elemanın bir sonrakini bölebildiği (diyagonal matris)
normal dikme
normal normal
Statistics
normal i. ortalama değer
normal i. orta değer
Physics
normal dik
Chemistry
normal s. 2 litresinde 1 eşdeğer gram çözünen bulunan
normal s. düz zincirli (hidrokarbon)
Biochemistry
normal düzgül
Education
normal i. öğretmen okulu
normal s. öğretmenlerin eğitimi ile ilgili
normal s. öğretmenlerin eğitimine ait
Linguistics
normal s. tam ses değişimi ile ilgili
normal s. tam ses değişimine ait
normal olağan
Meteorology
normal normal
Places
normal i. alabama eyaletinde şehir
normal illinois eyaletinde şehir

"normal" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 25 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
normal normal s.
General
normal normative s.
normal rightminded s.
normal natural s.
normal standard s.
normal typical s.
normal par s.
normal ordinary s.
normal up to par s.
normal normal s.
normal medium s.
normal plain s.
normal regular s.
normal regulation s.
Colloquial
normal par for the course
Trade/Economic
normal normal
normal straight-line depreciation
Technical
normal usual
Computer
normal regular
normal normal font
normal plain type
Aeronautic
normal nominal s.
Math
normal normal
Meteorology
normal normal
British Slang
normal bog-standard

"normal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make normal f. normal hale getirmek
return to normal f. normale dönmek
become normal f. normalleşmek
maintain a normal level f. normal seviyede tutmak
maintain something at the normal level f. normal seviyede tutmak
keep something at the normal level f. normal seviyede tutmak
be seen normal f. doğal karşılanmak
get one's life back (to normal) f. hayatını rayına oturtmak
get one's life back (to normal) f. hayatını yeniden rayına oturtmak
find it normal f. normal bulmak
be normal f. normal olmak
normal science i. olağan bilim
normal speed i. normal hız
normal school i. öğretmen okulu
normal weather conditions i. normal hava koşulları
normal stress i. normal gerilim
normal distribution i. normal frekans dağılımı
normal temperature i. normal sıcaklık
normal level i. normal seviye
normal level i. normal düzey
normal stress i. yüzeye dik gerilim
normal conditions i. normal şartlar
normal ground level i. normal yer seviyesi
normal weight person i. normal kilolu kimse
normal weight individual i. normal kilolu birey
normal weight individual i. normal kilolu kimse
normal weight person i. normal kilolu birey
normal marriage i. normal evlilik
new normal i. yeni normal
with normal weight s. normal kilolu
above normal zf. normalin üstünde
under normal circumstances zf. normal koşullarda
under normal conditions zf. normal koşullarda
under normal conditions zf. normal koşullar altında
under normal conditions zf. normal şartlar altında
under normal circumstances zf. normal şartlar altında
Phrases
as per usual/normal zf. normalde
as per usual/normal zf. her zamanki gibi
as per usual/normal zf. genelde olduğu gibi
under normal circumstances normal şartlarda
under normal conditions normal şartlarda
Colloquial
in a normal way normal bir biçimde
in a normal way normal bir şekilde
Speaking
I'm normal expr. ben normalim
that's not normal expr. bu normal değil
it's normal to think that way expr. böyle düşünmen normal
the brain scan is normal expr. beyin taraması normal
it's normal to be selfish sometimes expr. bazen bencil olmamız normaldir/doğaldır
it's normal to think that way expr. böyle düşünmeniz normal
everything appears to be normal her şey normal gözüküyor
she's a normal person o normal biri
things are returning to normal işler normale dönüyor
it seems normal normal görünüyor
things are getting back to normal işler normale dönüyor
Slang
snafu (situation normal all fucked up) her zamanki berbat durum
Trade/Economic
normal capacity of production facilities üretim tesislerinin normal kapasitesi
normal rate of return normal getiri oranı
normal good normal mal
normal price normal fiyat
normal drawing rights normal çekme hakları
normal return normal getiri
normal order normal emir
normal goods normal mallar
normal market normal piyasa
normal margine normal marj
normal drawing rights normal borç kaynakları
normal use normal kullanım
normal hours normal saat
normal return normal gelir
normal risk normal riziko
normal value normal değer
normal curve normal eğri
normal tax normal vergi
normal standard cost normal standart maliyet
normal tax structure normal vergi yapısı
normal profit normal kar
normal tariff normal tarife
normal production cost normal üretim maliyeti
normal table normal tablo
normal distribution normal dağılım
normal goods standart mal
over-normal profits normal üstü karlar
over-normal profits tam rekabet koşullarında kısa dönemde marjinal gelirin ortalama maliyetin üzerinde bulunması
normal value doğal kıymet
unallocated costs due to production below normal activity level stopaj maliyeti
theory of normal backwardation normal dönüklük teorisi
normal backwardation vadeli işlem fiyatlarının spot fiyatlardan düşük olması durumu
normal value normal fiyat
normal hours normal iş saatleri
normal value tabii fiyat
normal working hours normal çalışma saatleri
normal working hours normal iş saatleri
normal hours normal saatler
normal risk normal risk
normal production cost calculation normal üretim maliyet hesabı
normal goods normal mal
normal volume activity normal hacim faaliyeti
normal postal service normal posta
normal postal service (elektronik olmayan) normal posta
normal goods normal mallar
Law
normal exploitation of work eserden normal yararlanma
Politics
normal bona fide commercial practice iyi niyetli ticari uygulama
normal bona fide commercial practice iyi niyetli olağan ticari uygulama
normal procedure normal usul
normal citizen ortalama yurttaş
normal citizen sıradan vatandaş
normal citizen sıradan yurttaş
normal access limit normal kullanım limitleri
Insurance
above-normal loss normal zararın üstünde
normal retirement date normal emeklilik tarihi
normal loss expectancy normal zarar beklentisi
Technical
normal mode i. sistemdeki tüm elemanların aynı sıklıkta titreştiği salınımlı titreşim modu
normal method of quality control i. alışılmış kalite kontrol yöntemi
normal control structure i. akıma dik denetim yapısı
normal control structure i. akıma dik kontrol yapısı
normal atom normal atom
normal hand throttle sabit devir el gazı
normal hand throttle normal el gazı
normal force curve normal kuvvet eğrisi
normal select normal seçme
maximum level of normal operation normal işletmede maksimum seviye
normal water serbest su
normal water level normal su seviyesi
completely normal space tamamen normal uzay
normal stress normal gerilme
normal charge normal şarj
normal operating head normal işletme düşüşü
normal drag normal sürükleme
normal solution normal solüsyon
normal component normal bileşen
normal gas normal gaz
normal shim normal beslenme
normal impedance normal empedans
normal valence elementin normal olarak bileşiklerinin çoğunda gösterdiği değer
normal water elevation normal su kotu
total normal stress toplam normal gerilme
normal depth normal derinlik
normal water normal su
standard normal distribution standart normal dağılım
normal force diagram normal kuvvet diyagramı
normal flow direction normal akış yönü
normal discharge normal debi
tangential normal stress teğetsel normal gerilme
normal scour normal oyulma
normal consistency normal kıvamlık
normal force normal kuvvet
standard normal deviation standart normal sapma
normal top water level normal su seviyesi
normal load normal yük
normal deviation normal sapma
surface normal yüzey dikmesi
normal impedance olağan celi
normal heptane normal heptan
standard normal distribution standart olağan dağılım
radial normal stress radyal normal gerilme
normal programme normal vites programı
normal power normal güç
normal stage punching normal kademeli delgileme
normal operation normal çalışma
normal operation normal işletme
effective-normal stress efektif normal gerilme
level-normal poll su biriktirme seviyesi
level-normal water normal su seviyesi
normal distribution normal dağılım
normal temperature and pressure normal sıcaklık ve basınç
normal speed normal hız
normal velocity normal hız
normal mode interference uçlar arası karışım
normal visual range normal görüş alanı
normal variate gauss değişkeni
normal equations olağan denklemler
multivariate normal distribution çok-değişkenli gauss dağılımı
normal acceleration normal hızlanma
normal operating conditions olağan çalışma koşulları
normal solution normal çözelti
normal mode normal mod
normal temperature normal sıcaklık
normal magnetization normal mıknatıslama
normal electrode normal elektrot
normal state normal durum
normal bend normal dirsek
normal modes doğal kipler
normal error curve normal hata eğrisi
normal performance normal verim
normal range of use olağan kullanım erimi
normal pressure normal basınç
normal state normal hal
normal interval normal aralık
normal frequency çalışma frekansı
normal maintenance normal bakım
representation in normal projection normal iz düşümde gösterilme
near-normal normale yakın
normal stress kesite dikey gerilim
normal-stress coefficient kesite dikey gerilim katsayısı
normal force kesite dikey kuvvet
normal steel normal çelik
normal electrode potential normal elektrot gerilimi
normal segregation olağan birikim
normal temperature and pressure olağan sıcaklık ve basınç
normal electrical porcelain olağan elektrik porseleni
normal distribution olağan dağılım
constant normal laboratory conditions sabit normal laboratuvar şartları
normal clearance category normal boşluk kategorisi
normal and large series normal ve geniş seriler
under normal room conditions normal oda şartlarında
normal hexagonal head normal altıgen başlı
countersunk normal head with dome havşalı normal kubbe başlı
early detection of developing deviations from normal operation normal çalışmadan sapma gelişiminin erken algılanması
normal vertical tension crack normal dikey gerilme çatlağı
reasonable degree of safety for normal use çakmaklar için normal kullanım için uygun bir emniyet seviyesi
upper limit of normal üst normal sınır
Computer
multivariate normal distribution i. bir çok-değişkenli Gauss dağılımı
standard normal distribution standart gauss dağılımı
table normal normal tablo
track normal normal iniş
restore to normal word document normal word belgesine dönüştür
quality normal normal kalite
apply normal style normal biçem uygula
below normal normalin altında
equals normal eşittir normal
normal graphics normal grafikler
normal modes doğal kipler
normal window normal pencere
normal style normal stil
normal mode normal mod
normal margins normal kenar boşlukları
normal priority normal öncelik
normal backup normal yedekleme
normal icon normal simge
normal pan normal geçiş
normal print normal baskı
normal page normal sayfa
normal colors normal renkler
normal variate gauss değişkeni
normal editing view normal düzenleme görünümü
normal state normal durum
normal boot normal önyükleme
normal font normal yazı tipi
normal size normal boyuta göre
normal select normal seçim
normal subgroup normal altgrup
normal document normal belge
normal frames normal çerçeve
normal share normal paylaşım
normal final normal son
normal operating conditions olağan çalışma koşulları
normal speed normal hızda
normal size normal boyut
normal mode normal kip
normal subgroup normal alt grup
normal text normal metin
normal range of use olağan kullanım erimi
normal style normal biçem
normal pages normal sayfalar
normal frames normal kare
normal equations olağan denklemler
normal document view normal belge görünümü
normal distribution gauss dağılımı
normal hyphen normal tire
normal button normal düğme
normal indent normal girinti
normal behavior olağan davranış
normal mode interference uçlar arası karışım
normal view normal görünüm
normal font normal yazıtipi
normal position normal konum
normal account normal hesap
normal font normal
normal selectnormal select normal seçim
normal print normal yazdırma
paper normal normal kağıt
ocr normal dark ocr normal koyu
prompt to save normal template normal şablonu kaydetmeden önce sor
normal flow direction normal akış yönü
normal stage punching normal kademeli delgileme
multivariate normal distribution çok-değişkenli gauss dağılımı
Informatics
normal operating conditions olağan işletme koşulları
standard normal distribution standart gauss dağılımı
multivariate normal distribution çok değişkenli gauss dağılımı
normal range of use olağan kullanım erimi
Telecom
dial-off normal tone normal dışı çevir sesi
normal deviate normal sapma
normal deviate gauss dağılımı
Electric
normal induction normal endüksiyon
normal impedance normal empedans
normal impedance olağan celi
Mechanic
tool normal wedge angle kama açısı
tool normal clearance angle serbest açı
tool normal rake angle talaş açısı
Construction
normal weight concrete normal beton
normal consistency normal kıvam
normal weight aggregate normal agrega
normal stress eksenel gerilme
Lighting
normal cathode fall normal katotsal düşüş
Automotive
normal driving viscous mode normal sürüş viskoz modunda
normal braking normal frenleme
normal driving normal sürüş
normal shock normal şok
normal direction of rotation normal dönme yönü
normal pattern normal osilogram
normal operating condition normal çalışma şartları
normal pressure normal basınç
normal inflation normal lastik hava basıncı
normal section standart seri
normal range normal aralık
normal usage normal kulanım
normal wear pattern normal aşınma şekli
normal braking mode normal frenleme modu
normal charge normal şarj
Aeronautic
normal fare normal tarife
resume normal speed normal hızınıza dönün
cumulative normal distribution kümülatif normal dağılım
normal fare geçerlilik veya kullanım konusunda hiçbir sınırlaması bulunmayan tarife
normal lift normal kaldırma kuvveti
normal landing normal iniş
normal landing üç nokta inişi
normal flight zone normal uçuş bölgesi
Marine
log normal distribution log normal dağılım
normal beach erozyonun olmadığı sıradan sahil
normal line dik çizgi
normal displacement normal maimahreç
normal hexane extract deniz suyu kirliliğinin bir göstergesi
sea level departure from normal deniz seviyesinin normalden farklılaşması
Medical
normal functioning of kidneys i. böbreklerin normal çalışması
normal audition ortakuzi
normal saline serum fizyolojik
normal pregnancy normal gebelik
normal delivery normal doğum
sub-normal thermometer normal-altı termometre
threshold of hearing by air conduction as a function of age and sex otologically normal persons kulak sağlığı normal olan kişilerin yaş ve cinsiyetlerinin bir işlevi olarak hava iletimli işitme eşiği
near-normal neurological development normale yakın nöromotor gelişimi
normal body temperature normal vücut sıcaklığı
normal sinus rhythm normal sinüs ritmi
children with normal language and motor development normal dil ve motor gelişimi gösteren çocuklar
normal glucose tolerance normal glukoz toleransı
normal pressure pseudotumor cerebri normal basınçlı psödotümör serebri
normal pressure hydrocephalus normal basınçlı hidrosefali
neuronal conduction within normal ranges normal sınırlardaki sinir ileti çalışması
normal urine prostaglandin level normal idrar prostaglandin düzeyi
normal-appearing white matter normal görünümlü beyaz madde
return to normal level normal sınırlara inmek
normal enzyme values normal enzim değerleri
normal blood pressure kan basıncının normal olması
normal blood pressure normal kan basıncı
short stature of normal variant normal varyantı boy kısalığı
at normal/stretched position normal/gergin durumda
normal weight healthy woman normal ağırlıklı sağlıklı kadın
high or normal total cholesterol yüksek veya normal total kolesterol
normal-weight women normal ağırlıklı kadınlar
normal prostate tissue normal prostat dokusu
normal thyroid tissue normal tiroid dokusu
normal venous drainage normal venöz akım
normal ejection fraction normal ejeksiyon fraksiyonu
normal nasal functions normal nazal fonksiyonlar
symptoms mimicking those of normal pregnancy normal gebelikteki belirtileri/şikayetleri taklit eden semptomlar
patient with normal hearing normal işiten hasta
normal sexual differentiation normal cinsel farklılaşma
Psychology
normal curve normal eğri
normal curve equivalent normal eğri eşdeğeri
normal mood doğal duygudurum
Pathology
normal tension glaucoma i. göz içi basıncı normal olmasına rağmen optik sinire zarar gelmesinden kaynaklı glokom hastalığı
normal dwarf i. genetik bozukluklardan dolayı kısa boylu olup organları ile zihinsel ve cinsel gelişimi normal olan akondroplastik cüce
normal-pressure hydrocephalus normal-basınçlı hidrosefali
normal physiological development normal fizyolojik gelişim
supervision of normal first pregnancy normal ilk gebeliğin gözlemi
Food Engineering
normal distribution normal dağılım
normal storage conditions normal depolama koşulları
Math
normal equation i. normal denklem
principal normal vector field i. asli normal vektör alanı
principal normal i. asıl normal
principal normal i. asli normal
principal normal i. başçıl düzgen
normal form doğal biçim
normal to a surface yüzeyin normali
normal lines normal doğrular
normal plane dik düzlem
normal to a curve eğrinin normali
normal plane normal düzlem
principal normal esas normal
normal to a surface yüzey normali
normal to a surface yüzey düzgeni
completely normal space tümel düzgen uzay
completely normal space tamamen normal uzay
normal section normal kesit
normal curve normal eğri
normal subgroup normal altgrup
normal curvature normal eğrilik
normal function normal fonksiyon
normal line normal doğru
normal matrix normal matris
normal frequency curve normal frekans eğrisi
normal derivative normal türev
normal family normal aile
normal space normal uzay
normal operator normal operatör
normal family düzgen takım
normal curve düzgen eğri
normal subgroup düzgen altöbek
normal line düzgen doğru
normal matrix düzgen dizey
normal section normal profil
normal operator düzgen işleç
normal derivative düzgen türev
normal curvature düzgen eğrilik
normal section düzgen kesit
normal frequency curve düzgen sıklık eğrisi
normal plane düzgen düzlem
normal function düzgen işlev
normal space düzgen uzay
normal perpendicular dikme
Statistics
normal curve i. normal dağılım eğrisi
normal curve i. gauss eğrisi
normal curve i. normal dağılımın olasılık yoğunluğu fonksiyonunu temsil eden simetrik çan eğrisi
hyper-spherical normal distribution i. aşırı küresel normal dağılım
expected normal scores test i. beklenen normal puanlar sınaması
unit normal variate i. birim normal değişken
cumulative normal distribution i. birikimli normal dağılım
normal distribution normal dağılım
normal distribution olağan dağılım
normal distribution gauss dağılımı
cumulative normal distribution kümülativ normal dağılım
normal inspection normal denetleme
normal error curve normal hata eğrisi
normal distribution normal bölünme
normal deviate normal sapma
non-normal population normal olmayan popülasyon
normal distribution curve normal dağılım eğrisi
normal equations normal denklemler
normal curve of distribution normal dağılım eğrisi
normal curve of error normal hata eğrisi
generalised normal distribution genelleştirilmiş normal dağılım
normal probability paper normal olasılık kağıdı
ellipsoidal normal distribution elipsoidal normal dağılım
lineo-normal distribution lineo-normal dağılım
elliptical normal distribution eliptik normal dağılım
quasi-normal equations yarı-normal denklemler
bivariate normal distribution iki değişkenli normal dağılım
normal inspection normal denetim
regular best asymptotically normal estimator düzenli en iyi asimptotik normal tahmin edici
normal dispersion normal yayılım
equi-normal distribution eş-normal dağılım
normal equvalent deviate normal eşdeğer sapma
quadri-normal distribution dört parçalı normal dağılım
poisson-normal distribution poisson-normal dağılımı
spherical normal distribution küresel normal dağılımı
normal scores tests normal puan sınamaları
multivariate normal distribution çokdeğişkenli normal dağılım
doubly truncated normal distribution iki taraftan kesilmiş normal dağılım
half-normal distribution yarı-normal dağılım
circular normal distribution dairesel normal dağılım
radico-normal distribution temel-normal dağılım
inverse normal scores test tersine normal puan sınamaları
random normal scores test rasgele normal puanlar sınaması
best asymptotically normal estimator en iyi asimptotik normal tahmin edici
non-normal population normal olmayan yığın
modified normal distributions değiştirilmiş normal dağılımlar
wrapped normal distribution sarılı normal dağılım
semi-normal distribution yarı-normal dağılım
half-normal probability paper yarı-normal olasılık kağıdı
half-normal plot yarı-normal çizişi
spherical normal distribution küresel normal dağılım
logarithmic normal distribution logaritmik normal dağılım
poisson truncated normal distribution poisson kesikli normal dağılım
multivariate normal distribution çok değişkenli normal dağılım
normal obsolescence normal eskime
multivariate normal distribution assumption çok değişkenli normal dağılım sayıltısı
Physics
normal spectrum i. standart olarak kabul edilen, renklerin dalga boylarına orantılı olarak yerleştirildiği spektrum
normal state of atoms i. atomların olağan durumları
normal component of acceleration ivmenin normal bileşeni
normal atom normal atom
normal mode of vibration normal titreşim modu
normal mode of vibration olağan titreşim kipi
normal atom olağan atom
normal mode analysis normal mod analizi
Chemistry
normal solution normal çözelti
vibrational normal modes titreşim normal kipleri
normal dispersion normal çözelti
Biochemistry
normal flow normal akış
Astronomy
normal place i. bir gezegenin veya kuyruklu yıldızın gökyüzündeki çok sayıda gözlemle ve hata payı en aza indirilerek belirlenmiş olan yeri
Tobacco
normal humidity normal nem
Education
watch and guard duty during normal business hours mesai içi nöbet
watch and guard duty after normal office hours mesai dışı nöbet
Linguistics
normal subject içsel özne
normal distribution düzgün dağılım
normal curve düzgün dağılım eğrisi
normal stress olağan vurgu
Environment
normal stress normal stres
climatic normal iklim normali
normal dispersion normal yayılma
normal form radioactive material normal formdaki radyoaktif madde
normal conditions of temperature and pressure normal ısı ve basınç koşulları
normal form normal form
normal consolidation normal sıkılaştırma
log-normal distribution istatistikte log-normal dağılım
log-normal distribution log-normal dağılım
Geography
normal fault normal fay
Meteorology
normal barometer normal barometre
Geology
normal group i. standart olarak alınan kaya grubu
normal faulted contact normal faylı dokanak
normal faulting normal faylanma