orta - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

orta"orta" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 48 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
orta medium i.
orta mean i.
orta middle i.
orta central s.
orta mid s.
General
orta centrum i.
orta mesne i.
orta average i.
orta c i.
orta median i.
orta centre i.
orta intermediate i.
orta midpoint i.
orta midst i.
orta center point i.
orta bosom i.
orta center i.
orta heart i.
orta intermediary i.
orta cross-ball i.
orta mezzo i.
orta moderate s.
orta passable s.
orta indifferent s.
orta medial s.
orta in-between s.
orta centripetal s.
orta fair to middling s.
orta normal s.
orta middling s.
orta secondary s.
orta mediate s.
orta mediocre s.
orta tolerable s.
orta mesial s.
orta fair s.
orta mid- ök.
Trade/Economic
orta middlings
Law
orta mesne
Technical
orta centre point
Food Engineering
orta moderate
Linguistics
orta half open
orta central
orta medium
Meteorology
orta mediocris
Sport
orta median
Football
orta cross
Abbreviation
orta med

"orta" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
orta saha çizgisi half-way line i.
orta saha çizgisi centre line i.
orta derece intermediate s.
orta seviye intermediate s.
General
bir orta yol bulmak find a compromise f.
ceza sahasına orta yapmak cross the ball into the penalty area f.
orta heceyi yutmak syncopate f.
orta noktada buluşmak iron out f.
orta şeritte seyretmek hog f.
orta yol bulmak reach a compromise f.
orta yol bulmak find a middle way f.
orta yol bulmak reach a common ground f.
orta yol bulmak find a compromise f.
orta yol bulmak find a middle course f.
ulu orta konuşmak speak rashly f.
(genelde tablet/cep telefonu vs taşımak için kullanılan) çok gözlü orta boy çanta pocket pouch i.
(üniversiteye hazırlayan) orta dereceli okul grammar school i.
abd'nin orta bölgesi the midwest i.
abd'nin orta bölgesi the middle west i.
batının üst orta kısmı epigastria i.
beynin orta kısmı midbrain i.
bir şeyin orta kısmındaki girinti waist i.
büyük kiliselerin binanın diğer kısımlarından yüksekçe olan uzun ve dar orta kısmı (mimari) nave i.
ekvatoryal karşı akıntının orta afrika'nın kuzeybatı kıyısı boyunca güneye doğru akan uzantısı guinea current i.
eski bir orta asya inanışına göre gökyüzü tanrısı tengri i.
evlenmemiş orta yaşlı kadın spinster i.
geminin orta kısmı waist i.
genç ve orta yaşlı bireyler young and middle-aged individuals i.
genellikle siyah renkli uzun ve hafif konik bir orta çağ şapkası capatain i.
genellikle siyah renkli uzun ve hafif konik bir orta çağ şapkası capotain i.
genellikle siyah renkli uzun ve hafif konik bir orta çağ şapkası copotain i.
güney ve orta amerika'da mayalanmış mısırdan yapılan bir bira chicha i.
güney-orta asya'da yaşayan sırtı siyah yüzü ise gri tüylü bir maymun türü wanderoo i.
ingilizce'de meksika ve orta amerika için kullanılan ifade middle america i.
işaret parmağı ile orta parmağı üstüste getirerek yapılan şans dileme hareketi finger-crossing i.
işaret parmağı ile orta parmağı üstüste getirerek yapılan şans dileme hareketi finger crossing i.
işaret parmağını orta parmak üstüne getirerek yapılan şans dileme hareketi finger crossing i.
işaret parmağını orta parmak üstüne getirerek yapılan şans dileme hareketi finger-crossing i.
korkuluğun orta yatay öğesi midrail i.
kuzey, orta ve güney amerika anakarası americas i.
kuzey, orta ve güney amerika'yı kapsayan iata bölgesi area 1 i.
küçük ve orta boyda taş parçası shingle i.
küçük ve orta ölçekli işletmeler small and medium sized enterprises i.
masaya konulan orta süsü centerpiece i.
masaya konulan orta süsü centrepiece i.
meksika ve orta amerika mesoamerica i.
melanezya, okyanusya avustralya, yeni zelanda, mikronesya ve polinezya dahil olmak üzere orta ve güney pasifik'teki adalar oceania i.
nehrin orta yeri midstream i.
orta açıklık center span i.
orta afrika central africa i.
orta afrika cumhuriyeti the central african republic i.
orta afrika cumhuriyeti central african republic i.
orta afrika cumhuriyetinde konuşulan dil sango i.
orta afrika frankı central african republic franc i.
orta afrika'da yaşayan iri cins antilop waterbuck i.
orta afrikalı central african i.
orta alan centre i.
orta alan center i.
orta alan oyuncusu center i.
orta alan oyuncusu centre i.
orta alaşımlı çelik medium alloy steel i.
orta amerika central american country i.
orta amerika central america i.
orta amerikalı central american i.
orta anadolu central anatolian i.
orta asya central asia i.
orta asya metinleri central asia texts i.
orta asya mimarisi central asian architecture i.
orta asya mimarisi architecture of central asia i.
orta asya standart saati central asia standard time i.
orta asya türkleri central asian turks i.
orta asya yaz saati central asia daylight time i.
orta asyalı central asian i.
orta asyalı türk turki i.
orta avlu atrium i.
orta avrupa central europe i.
orta avrupa dil desteği central european language support i.
orta avrupa saati central european time i.
orta bahçe quad i.
orta basınçlı medium pressure i.
orta batı the midwest i.
orta boy middle height i.
orta boy medium size i.
orta boy kuram middle range theory i.
orta boy pizza medium pizza i.
orta boy teori middle range theory i.
orta boy teoriler theories of middle range i.
orta boy teoriler middle range theories i.
orta boylarda adam a man of middle height i.
orta boylu adam a man of middle height i.
orta bulut middle cloud i.
orta büyüklükteki işletmeler medium -sized business i.
orta çağ medieval age i.
orta çağ middle age i.
orta çağ avrupa giysisi huke i.
orta çağ el yazmaları medieval manuscripts i.
orta çağ uygarlığı medieval civilization i.
orta çağda edebiyat medieval literature i.
orta çağda kullanılmış zırh levhası lame i.
orta çağda sulh hakimlerinden biri prior i.
orta çaplı top medium artillery i.
orta çizgi centre line i.
orta çizgi centerline i.
orta çizgi centreline i.
orta çizgi center line i.
orta çizgisi median line i.
orta dalga medium wave i.
orta değer mid range i.
orta deniz seviyesi mean sea level i.
orta deniz seviyesi ordnance datum i.
orta derece middle level i.
orta derece hasar moderate damage i.
orta derecede yüksek (ses) mezzo forte i.
orta dereceli okul grammar i.
orta dereceli okul secondary modern school i.
orta dereceli okul secondary school i.
orta dereceli şey intermediate i.
orta direk mainmast i.
orta doğu teknik üniversitesi middle east technical university i.
orta doğu'da sıcak kahve bardağının altına konulan metal altlık zarf i.
orta doğulu arap middle eastern arab i.
orta dünya middle earth i.
orta düzey medium i.
orta gelirli aileler middle income families i.
orta güney central south i.
orta güverte middle deck i.
orta hal mediocrity i.
orta hat midline i.
orta hecesi düşmüş sözcük syncopation i.
orta hizmetçisi housemaid i.
orta irtifadan bombardıman medium altitude bombing i.
orta kahve medium coffee i.
orta kalibre medium caliber i.
orta kalite average quality i.
orta karbonlu çelik medium carbon steel i.
orta kayıt meeting rail i.
orta kısım heart i.
orta kısım middle i.
orta kısım waist i.
orta kısım centre-piece i.
orta kısım midsection i.
orta kızılaltı mid infrared i.
orta kilo/ağırlık medium-weight i.
orta kulak middle ear i.
orta kum medium sand i.
orta kuşak midrail i.
orta malı common to all i.
orta malı prostitute i.
orta menzilli uçak medium range aircraft i.
orta nitelik average quality i.
orta nokta mid point i.
orta nokta mid-point i.
orta nokta mid position i.
orta nokta midpoint i.
orta oyunu theatre-in-the-round i.
orta oyunu theater-in-the-round i.
orta öğretim secondary education i.
orta öğretim diploması/sertifikası/ belgesi certificate of secondary education i.
orta parmak middle finger i.
orta pasifik standart saati central pacific standard time i.
orta pasifik yaz saati central pacific daylight time i.
orta plan middle shot i.
orta raf middle shelf i.
orta sağ koalisyon center-right coalition i.
orta sandıkları safe-deposit boxes in ottoman empire i.
orta sehpa coffee table i.
orta sehpa center table i.
orta seviyede bulunma intermediateness i.
orta seviyede kanıt moderate evidence i.
orta sınıf middle class i.
orta sınıf bourgeoisie i.
orta sınıf erkekleri middle class men i.
orta sınıf kadınlar middle class women i.
orta sınıf otel middle-class hotel i.
orta sınıf otel mid-range hotel i.
orta şerbet middle juice i.
orta şerit middle lane i.
orta şerit middle strip i.
orta tabaka halk middle class i.
orta taban midsole i.
orta taş çağı mesolithic i.
orta tür average sort i.
orta uzak çekim middle shot i.
orta vade medium term i.
orta vadeli tahmin medium-term prediction i.
orta ve doğu avrupa ülkeleri central and eastern european countries i.
orta ve güney amerika'daki ispanyolca konuşan ülkeler spanish america i.
orta ve güney amerika'nın portekizce ve ispanyolca'nın anadil olarak konuşulduğu kısımları latin america i.
orta ve güney pasifik okyanusu'ndaki adalar polynesia i.
orta ve kuzey ispanya'da bir bölge ve eski bir krallığın adı castile i.
orta ve lise seviyesinde okul secondary school i.
orta yaş median age i.
orta yaş middle age i.
orta yaş bunalımı mid-life crisis i.
orta yaş göbeği middle-age spread i.
orta yaş krizi midlife crisis i.
orta yaşam mid life i.
orta yaşlarda görülen vücudun orta kısmında oluşan yağlanma middle-aged spread i.
orta yaşlı bekar middle-aged bachelor i.
orta yaşlı erkekler middle aged men i.
orta yaşlı evli kadın (özellikle çocuğu olan) matron i.
orta yaşlı kadınlar middle aged women i.
orta yaşlılık middle adulthood i.
orta yer midpoint i.
orta yer navel i.
orta yer middle i.
orta yer midst i.
orta yıl median year i.
orta yol midway i.
orta yol (anlaşma vb) common way i.
orta yöneticiler middle managers i.
ortadoğu veya orta asya'da dokunan halı oriental rug i.
orta-sağ kabine center-right cabinet i.
radyo orta dalga medium frequency i.
sovyet orta asya soviet central asia i.
tam orta dead center i.
tarihsel olarak papa'ya ait olmuş olan orta italya devletçikleri papal states i.
uzun gövdeli ve uzun kuyruklu orta boy tropik yaban kedisi jaguarondi i.
üst orta sınıf upper-middle class i.
yeni zellanda'ya özgü orta boy bir ağaç kohekohe i.
(boks) orta siklet middleweight s.
batının üst orta kısmyla ilgili epigastrical s.
batının üst orta kısmyla ilgili epigastrial s.
batının üst orta kısmyla ilgili epigastral s.
düşük-orta low-to-mid s.
en orta yerdeki midmost s.
orta ağırlıklı medium weight s.
orta ağırlıkta medium weight s.
orta asyalı türklere veya dillerine özgü turki s.
orta asya'ya ait central asian s.
orta avrupa central european s.
orta batı midwestern s.
orta beden medium sized s.
orta boy fair-sized s.
orta boy medium sized s.
orta boy middle size s.
orta boy middle-sized s.
orta boy middle-size s.
orta boy medium-sized s.
orta boylu average-sized s.
orta boylu middle-sized s.
orta boylu medium height s.
orta boylu of medium height s.
orta boylu medium-sized s.
orta boyutta medium built s.
orta büyüklükte moderate-sized s.
orta büyüklükte medium s.
orta çizgi civarında anteromedial s.
orta çizgiye doğru anteromedial s.
orta derecede mediocre s.
orta derecede reasonable s.
orta derecede olan tolerable s.
orta dereceli secondary s.
orta dereceli moderate s.
orta direk middle class s.
orta doğu middle eastern s.
orta düzey medium-level s.
orta düzeyli intermediate s.
orta ebatta fair-sized s.
orta fiyatlı medium-priced s.
orta gelirli middle income s.
orta genişlikte widish s.
orta halli of moderate means s.
orta halli middling s.
orta halli everyday s.
orta halli undistinguished s.
orta halli middle class s.
orta halli tolerable s.
orta karar mediocre s.
orta karar moderate s.
orta kısmı geniş olan beamy s.
orta kilolu medium weight s.
orta orantılı mean proportional s.
orta ölçek fair-sized s.
orta ölçekli medium scaled s.
orta seviyede olan mid-range s.
orta sınıfa özgü middling s.
orta sınıfa özgü middle-class s.
orta sınıftan middle-class s.
orta sınıftan olan middleclass s.
orta şeker medium-sugar s.
orta şeker mildly sweetened s.
orta şekerli mildly sweetened s.
orta şekerli medium-sugar s.
orta uzunlukta medium s.
orta yapılı medium built s.
orta yapılı of medium build s.
orta yaşların sonunda late-to-middle aged s.
orta yaşlı middle-aged s.
orta yaşlı middle aged s.
orta yükseklikli medium height s.
üst orta up centre s.
hafiften orta dereceye light-to-moderate zf.
orta çizgiye doğru anteromedially zf.
orta derecede reasonably zf.
orta halli bir biçimde middlingly zf.
orta hallice fairishly zf.
orta noktaya doğru halfway zf.
orta vadede in the medium term zf.
orta yerinde in the midst of ed.
orta sertlikte işlenebilir tahta cabinet wood
soldan orta a cross from the left/right
Colloquial
orta nokta halfway house
orta parmak birdy
orta parmak birdie
orta yer halfway house
orta yollu middle-of-the-road
Idioms
bir konu hakkında ulu-orta yorum yapmak nail one's colors to the mast
bir konu hakkında ulu-orta yorum yapmak nail one's colours to the mast
bir orta yol bulmak hit a happy medium
bir orta yol bulmak find a happy medium
bir orta yol bulmak strike a happy medium
bir orta yol tutturmak steer a middle course
birisine orta parmağını göstermek flip someone out
birisine orta parmağını göstermek give somebody the bird
birisine orta parmağını göstermek flip someone the bird
birisine orta parmağını göstermek flip someone off
orta görüşe sahip olan on the same page
orta karar common or garden
orta karar run-of-the-mill
orta noktada buluşmak meet halfway
orta noktada buluşmak meet someone halfway
orta noktada buluşmak met in the middle
orta parmağını göstermek give someone the bird
orta parmağını göstermek give the bird
orta parmağını göstermek flip the bird
orta parmağını göstermek flip someone the bird
orta parmak göstermek flip someone out
orta parmak göstermek flip someone the bird
orta parmak göstermek flip someone off
orta yerde kalakalmak stand there with one's bare face hanging out
orta yol golden mean
ulu orta for all the world to see
Speaking
annem ince ve orta boyludur my mother is slim and of medium height
annem zayıf ve orta boyludur my mother is slim and of medium height
ben orta boyluyum I am medium height
benim evim orta büyüklükte my house is medium-sized
bunun orta boyu var mı? do you have this in medium?
orta boyluyum I am of medium height
sanırım orta yaş krizi geçiriyorum i think i'm having a midlife crisis
Slang
avrupa kökenli protestan orta sınıf beyaz amerikalılar wasp
evlenmemiş orta yaşlı kadın on the shelf
kuzey afrika ya da batı/orta asya kökenli insanlar için söylenen son derece kaba ve aşağılayıcı ifade goatfucker
orta avustralya outback
orta düzey öğrenci c- student
orta noktada buluşmak iron out
orta parmak johnny cash finger
orta parmak göstermek shoot the bird
orta yaşlı seksi kadın milf
seksüel anlamda genç erkekleri çeken orta yaşlı kadın milf
Trade/Economic
bir orta vadeli ihracat finansman yöntemi forfeiting
endüstriyel orta sınıf industrial middle class
faiz oranı para pazarındaki faiz oranına göre ayarlanan orta ve uzun vadeli kredi roll-over credit
genişçe bir orta sınıf yaratıp ekonomik sistemi bu orta sınıfın üzerine yerleştirmeye dayalı anlayış cameralism
kısa orta uzun vade short/medium/long term
küçük ve orta boy işletmeler small and medium-sized businesses
küçük ve orta boy işletmeler small and medium-sized enterprises
küçük ve orta boyutlu işletmeler small and medium sized enterprises
küçük ve orta boyutlu işletmeler (kobi) small and medium sized enterprises
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler small-and medium-scaled enterprises
küçük ve orta ölçekli işletme small and medium sized enterprise
küçük ve orta ölçekli şirketler small and medium scaled enterprises
küçük ve orta ölçekli şirketler small and medium sized enterprises
orta vadeli program medium term program
orta amerika ortak pazarı central american common market
orta büyüklükte mid size
orta büyüklükte middle size
orta büyüklükte şirket a midsize company
orta çağ avrupa'sında eskiden bir ocak veya evden alınan bir vergi türü chimney tax
orta çağ avrupa'sında eskiden bir ocak veya evden alınan bir vergi türü chimney money
orta çağ avrupa'sında eskiden bir ocak veya evden alınan bir vergi türü heart tax
orta çağ avrupa'sında eskiden bir ocak veya evden alınan bir vergi türü hearth money
orta çağlardaki akılcılık akımının dayandığı genel yöntem deduction
orta dayanma süresi average life
orta derecede kaliteli mallar medium grades goods
orta dolar değerli madde medium dollar value item
orta düzey yönetici mid-level manager
orta elçilik legation
orta fiyat medium price
orta gelir düzeyindeki ülke middle income country
orta gelir tuzağı middle income trap
orta gelirli ülke middle income country
orta kademe idare middle management
orta kademe müdür mid level manager
orta kademe müdür mid level director
orta kademe yönetici mid level manager
orta kademe yönetici mid level director
orta kademe yönetici middle level manager
orta kademe yöneticileri minor executives
orta kademe yönetim middle management
orta kalite middle quality
orta kalite medium quality
orta kalite ürün middlings
orta kalitede ürünler middlings
orta kasara centre castle
orta nokta formulü midpoint formula
orta ölçekli mid-market
orta ölçekli midmarket
orta ölçekli (firma) mid-tier (business)
orta ölçekli bir şirket a midsize company
orta ölçekli işletmeler medium-sized enterprises
orta risk moderate risk
orta sınıf middle-class
orta sınıf middle class
orta tabaka middle class
orta vadelerde yüksek verim eğrisi bell shape curve
orta vadeli medium dated
orta vadeli medium-term
orta vadeli medium term
orta vadeli borç term loan
orta vadeli borç medium term debt
orta vadeli borç senedi medium-term note
orta vadeli borçlar medium term liabilities
orta vadeli hazine tahvili treasury note
orta vadeli kredi medium term credit
orta vadeli krediler medium-term credits
orta vadeli program medium-term programme
orta vadeli senetler (ovs) medium-term note (mtn)
orta vadeli tahviller medium term bonds
orta ve uzun vadeli borçlar medium and long-term liabilities
orta- ve uzun-vadeli (borçlar) yükümlülükler medium and long-term (debts) liabilities
orta yönetim middle management
orta yönetim kademesi middle management
orta-yavaş sarf parçaları medium-slow moving items
teminatlı borçlanma kapsamında orta düzey kredi derecesine sahip olan kredi dilimi mezzanine tranche
tüketimde rakipsiz olma ve dışarda tutulabilme özelliklerine sahip orta malları club goods
Law
orta derecede dikkat adequate care
orta derecede ihtimam adequate care
orta elçilik legation
ulu orta çıplaklık indecent exposure
Politics
akb- orta asya bölgesel ekonomik işbirliği programı adb- central asia regional economic cooperation program
kongo ve orta afrika cumhuriyeti'nde yaşayan etnik bir grup yulu
küçük ve orta boy işletme small and medium size enterprise
küçük ve orta ölçekli işletmeler small and medium-sized enterprises
küçük ve orta ölçekli işletmeler dünya asamblesi world assembly for small and medium-sized enterprises
merkezi ve orta ve doğu avrupa ülkeleri central and eastern european countries
mikro ve orta ölçekli işletmeler için avrupa ortak kaynak inisiyatifi joint european resources for micro-to-medium enterprises initiative
orta afirka ve sudan'da yaşayan etnik bir grup fertit
orta afrika cumhuriyeti central african republic
orta afrika cumhuriyeti'nde yaşayan etnik bir grup gbaya
orta afrika cumhuriyeti'nde yaşayan etnik bir grup vidiri
orta afrika cumhuriyeti'nde yaşayan etnik bir grup yakoma
orta afrika ekonomik ve parasal topluluğu central african economic and monetary community
orta afrika ülkeleri ekonomik topluluğu economic community of central african states
orta afrika ülkeleri ekonomik ve parasal topluluğu central african economic and monetary community
orta afrika'da bantu halklarından biri luba
orta afrika'da bantu halklarından biri baluba
orta afrika'da yaşayan etnik bir grup banda
orta afrika'da yaşayan etnik bir grup mandija
orta afrika'da yaşayan etnik bir grup mandjia
orta afrika'da yaşayan etnik bir grup mandja
orta afrika'da yaşayan etnik bir grup manja
orta afrika'da yaşayan etnik bir grup sara
orta amerika entegrasyon sistemi central american integration system
orta amerika ülkeleri ekonomik entegrasyon bankası central american bank for economic integration
orta amerika ülkeleri ortak pazarı central american common market
orta amerika'da yaşayan bir etnik grup zapotec
orta amerika'da yaşayan yerli amerikalılar miskito
orta asya steplerinde yaşamış olan yarı göçebe türk halklarından biri patzinaks
orta asya steplerinde yaşamış olan yarı göçebe türk halklarından biri pechenegs
orta asya türk cumhuriyetleri central asian turkish republics
orta asya'da yarı göçebe türk halkı khazars
orta doğu ve afrika ceemea
orta doğu ve orta asya ülkeleri bölümü middle east and central asia department
orta elçi envoy extraordinary
orta elçi minister plenipotentiary
orta gelir düzeyindeki ülkeler medium income countries
orta gelir seviyesi ve altındaki ülkeler low and lower-middle income countries
orta gelirli ülke middle-income country (mic)
orta iran'da bir vilayet lorestan
orta noktası midpoint
orta ölçekli işletme medium-sized enterprises
orta sınıf bourgeoisie
orta sınıftan ailelerin daha önce işçi sınıfının yaşadığı bir semte gelip onların yerini alması urban gentrification
orta sınıftan ailelerin daha önce işçi sınıfının yaşadığı bir semte gelip onların yerini alması gentrification
orta vade midterm
orta vadede enflasyon görünümü medium term inflation outlook
orta vadeli mali çerçeveler medium-term fiscal frameworks
orta vadeli tahminler medium term forecasts
orta ve doğu avrupa ceemea
orta ve doğu avrupa ülkeleri countries of central and eastern europe
orta ve doğu avrupa ülkeleri cee countries
orta ve doğu avrupa ülkelerine topluluk yardım programı programme of community aid to the countries of central and eastern europe (phare)
orta ve güney şili'nin gerçek kızılderili sakinleri mapuche
orta ve güney şili'nin ve güney arjantin'in gerçek kızılderili sakinleri mapuche
orta yoğunlukta çatışma mid-intensity conflict
orta yollu yaklaşım the middle­ of-the-road approach
sudan ve orta afrika cumhuriyeti'nde yaşayan etnik bir grup kreish
Institutes
balkanlar ve orta avrupa genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for the balkans and central europe
balkanlar ve orta avrupa genel müdürlüğü directorate general for the balkans and central europe
ingiltere, amerika, asya ve pasifik, orta doğu dairesi başkanlığı department of the united kingdom, usa, asia and pacific and the middle east
kuzey ve orta avrupa dairesi başkanlığı department of north and east europe
küçük ve orta boy işletme small and medium-sized enterprise
küçük ve orta büyüklükteki işletme small and medium sized enterprise
küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi small and medium-sized enterprises development organization
küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı (kosgeb) small and medium enterprises development organization
küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı small and medium industry development organisation
küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı presidency of development and support of small and medium-sized enterprises administration
merkezi ve orta avrupa genel müdür yardımcılığı deputy directorate general for central and middle europe
orta afrika devletleri bankası bank of central african states