significant - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

significant

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"significant" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 21 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
significant s. dikkate değer
significant s. kayda değer
significant s. belirli
significant s. anlamlı
significant s. önemli
significant s. belirgin
General
significant s. belirtici
significant s. manalı
significant s. mühim
significant s. dikkat edilmesi gereken
significant s. manidar
significant s. önem teşkil eden
significant s. kaydadeğer
significant s. ciddi
significant s. önemli
Technical
significant önemli
Medical
significant anlamlı
significant signifikatif
Food Engineering
significant anlamlı
significant önemli
Linguistics
significant anlamlı

"significant" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 138 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become significant f. önemli hale gelmek
think something significant f. önemli görmek
think something significant f. önemli bulmak
view something as significant f. önemli saymak
regard something as significant f. önemli saymak
consider something as significant f. önemli bulmak
deem something significant f. önemli saymak
consider something as significant f. önemli görmek
regard something as significant f. önemli görmek
deem something significant f. önemli bulmak
consider something as significant f. önemli saymak
regard something as significant f. önemli bulmak
consider something significant f. önemli saymak
think something significant f. önemli saymak
consider something significant f. önemli görmek
view something as significant f. önemli görmek
consider something significant f. önemli bulmak
deem something significant f. önemli görmek
view something as significant f. önemli bulmak
play a significant role f. önemli rol oynamak
play a significant role f. önemli bir rol oynamak
make a significant/huge contribution f. büyük katkı sağlamak
achieve a significant breakthrough in f. önemli bir çığır açmak
most significant bit i. en anlamlı bit
significant threat i. belli başlı tehdit
statistically significant effect i. istatistiki önem tesiri
significant other i. sevgili
significant other i. eş (sevgili)
significant differences i. çok büyük farklılıklar
significant development i. büyük gelişme
significant development i. önemli gelişme
significant risk i. önemli risk
most significant digit i. en soldaki basamak
significant obstruction i. önemli engel
a significant role i. büyük bir rol
a significant role i. önemli bir rol
significant other i. hayat arkadaşı
statistically significant difference i. istatistiksel olarak anlamlı fark
significant change i. anlamlı değişiklik
significant decrease i. anlamlı azalma
significant increase i. anlamı artış
significant media coverage i. medyada geniş yer
financially significant project i. mali açıdan önemli proje
financially significant project i. mali yönden önemli proje
significant alteration i. önemli değişim
significant alteration i. gözle görülür değişim
significant decrease i. belirgin düşüş
significant differences i. belirgin farklar
significant portion i. önemli bölün
least significant s. en önemsiz
a significant part of s. önemli bir bölümü
equally significant s. eşit oranda önemli
Phrases
no significant difference belirgin bir fark yok
Colloquial
on this significant occasion bu özel/önemli günde
Idioms
have significant influence on something birşey üzerinde önemli etkiye sahip olmak
have significant influence on something birşey üzerinde önemli bir etkisi olmak
have significant influence on somebody birisinin üzerinde önemli bir etkiye sahip olmak
Speaking
significant others önemli ötekiler
Trade/Economic
significant amount kısaltılmış rakam
significant amount kayda değer tutar
other significant matters effecting to or making financial statements more clear, interpretable and understandable should be disclosed mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar
significant influence önemli etkileme gücü
significant influence önemli etki
significant amount önemli tutar
significant amount önemli meblağ
significant amount kayda değer meblağ
significant depreciation in turkish lira türk lirasında belirgin değer kaybı
Technical
most significant character en önemli karakter
significant test önemli testler
significant digit önemli sayamak
most significant character en soldaki karakter
least significant digit en sağdaki rakam
most significant bit en soldaki bit
significant digit anlamlı basamak
least significant bit en az ağırlıklı bit
significant depth ilgilenilen derinlik
Computer
significant digit anlamlı rakam
least significant digit en sağdaki basamak
least significant character en sağdaki damga
least significant character en önemsiz damga
least significant bit en önemsiz bit
least significant digit en önemsiz bit
most significant character en soldaki damga
most significant en önemli
most significant character en önemli damga
most significant digit en soldaki basamak
most significant bit en önemli bit
most significant digit en önemli sayamak
most significant digit en önemli bit
most significant character en soldaki karakter
most significant bit en soldaki bit
most significant character en önemli karakter
Informatics
least significant digit en sağdaki basamak
least significant digit en önemsiz basamak
significant digit anlamlı basamak
most significant bit en önemli bit
most significant digit en soldaki basamak
most significant digit en önemli basamak
significant code anlamlı şifre
significant digit önemli basamak
least significant character en önemsiz karakter
least significant bit en önemsiz bit
Telecom
least significant bit düşük önemli bit
least significant digit düşük önemli basamak
significant market power etkin piyasa gücü
number of significant conditions önemli şartların sayısı
significant negative effects önemli olumsuz etkiler
Aeronautic
significant point önemli nokta
Marine
significant wave period belirgin dalga periyodu
significant wave height belirgin dalga yüksekliği
significant wave method belirgin dalga yöntemi
significant wave belirgin dalga
Medical
significant processing step önemli üretim aşaması
statistically significant istatistik olarak anlamlı
significant insulin resistance belirgin insülin direnci
clinically significant chromosomal abnormality klinik olarak önemli kromozom anomalisi
a significant reduction in median retinal thickness ortalama retinal kalınlığında belirgin azalma
a significant reduction in median retinal thickness ortalama retinal kalınlıkta belirgin azalma
manifestation of significant underlying disease altta yatan önemli bir hastalığın belirtisi
Psychology
tukey's honestly significant difference test tukey dürüstçe anlamlı fark testi
significant others önemli başkaları
Optics
clinically significant macular edema klinik anlamlı makula ödemi
Food Engineering
least significant difference test en küçük önemli fark deneyi
Math
significant digit anlamlı rakam
Statistics
least significant difference test en az anlamlı fark sınaması
significant figures anlamlı basamaklar
not statistically significant istatistiksel olarak anlamlı olmayan
statistically non-significant istatistiksel olarak anlamlı olmayan
Chemistry
significant figures anlamlı sayılar
significant figures anlamlı rakamlar
Linguistics
non-significant özelliksiz
Environment
nuclear weapon significant incident nükleer silah önemli olayı
significant quantity gerekli malzeme miktarı
significant wave başat dalga
Military
significant tracks kritik izler
area of militarily significant fallout askeri öneme sahip serpinti bölgesi
militarily significant fallout askeri yönden önemli derecede radyasyon
militarily significant weapon askeri önemde silah