rake - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

rake

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "rake" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 50 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
rake v. tırmıklamak
rake v. tırmıkla toplamak
rake v. tırmıkla düzeltmek
rake n. tırmık
General
rake v. taramak
rake v. yan yatmak
rake v. tırmıklamak (toprağı)
rake v. taramak (silahla)
rake v. taramak (silah)
rake v. araştırmak
rake v. arayıp taramak
rake v. taraklamak (toprağı)
rake v. meyletmek
rake v. taraklamak
rake v. gelberi yapmak
rake v. eğrilmek
rake v. eğimlenmek
rake v. üstünden şöylesine geçmek
rake v. makaslamak (sansürlemek)
rake v. hızlıca göz atmak
rake v. tırmıklamak
rake v. tırmıkla toplamak
rake n. bahçıvan tarağı
rake n. çapkın
rake n. fırın tarağı
rake n. hovarda
rake n. tarak
rake n. eğiklik
rake n. uçarı
rake n. çapkın adam
rake n. zampara
rake n. hergele
rake n. ateş süngüsü
rake n. harç karma gelberisi
rake n. gelberi
Technical
rake ateş süngüsü
rake eğim açısı
rake tırmık
rake gelberi
rake eğim
rake gelberi yapmak
rake basınç sensörü
rake fırın küsküsü
Automotive
rake eğim
Marine
rake çalım
rake yan yatmak
rake meyletmek
Places
rake iowa eyaletinde şehir
Military
rake ateşle taramak
Theatre
rake sahne yokuşu

Bedeutungen, die der Begriff "rake" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 150 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
rake together v. toplamak
rake up the past v. eski defterleri karıştırmak
rake together v. bir araya getirmek
rake it in v. voli vurmak
rake up v. aydınlatmak
rake about for something v. arayıp taramak
rake through v. dikkatle gözden geçirmek
rake together v. toparlamak
rake in money v. para kırmak
rake around v. taramak
rake someone over the coals v. birini haşlamak
rake around for something v. arayıp taramak
rake in money v. para kesmek
rake someone over the coals v. birini şiddetle azarlamak
rake through v. taramak
rake it in v. vurgun vurmak
rake up the past v. maziyi kurcalamak
rake up v. kurcalamak
rake in money v. çok para kazanmak
rake over v. tırmıklamak
rake something up v. kurcalamak
rake about v. taramak
rake up v. canlandırmak
rake out v. küremek
rake out v. dışarı atmak
hay rake n. çayır tırmığı
rake-off n. rüşvet
rake-off n. komisyon (yasadışı)
fire rake n. gelberi
rake-off n. kazançtan alınan pay
garden rake n. tırmık
rake-off n. kazançtan alınan (yasadışı) pay
hand rake n. el tırmığı
rake-off n. anafor
rake-off n. avanta
as thin as a rake adj. çok zayıf
as thin as a rake adj. bir deri bir kemik
as thin as a rake adj. değnek gibi
as thin as a rake adj. çöp gibi
as thin as a rake adj. dal gibi
Phrasals
rake in büyük para kazanmak
rake in parayı bulmak
rake in yolunu bulmak
rake in avanta kazanmak
rake something off (of) something tırmıkla dışarıya süpürmek
rake something out tırmıkla dışarıya süpürmek
rake something in tırmıkla içeriye çekmek/süpürmek
rake something off tırmıkla dışarıya süpürmek
rake something up tırmıkla temizlemek
rake something out of something tırmıkla dışarıya süpürmek
rake something around tırmık ile yaymak
rake up tırmıkla temizlemek
rake up tırmıkla toplamak
Idioms
rake someone over the coals birine ağzının payını vermek
rake in the shekels para kırmak
rake up the past eski defterleri açmak
be as thin as a rake bir deri bir kemik kalmak
rake up the past eski defterleri karıştırmak
rake over the ashes geçmişin küllerini eşelemek
rake over the coals kimsenin hatırlamak istemediği konulardan bahsetmek
rake over the coals geçmişten söz etmek
rake over the coals geçmişi deşmek
rake someone over the coals birini acımasızca eleştirmek
rake someone over the coals birisini azarlamak
rake over the coals eskiyi deşmek
rake over the coals eskileri deşmek
rake someone over the coals eskiyi deşmek
rake over the coals eski defterleri açmak
rake it in çok para yapmak/kazanmak
as thin as a rake zapzayıf
as thin as a rake ipince
rake on someone birini rahatsız etmek
rake on someone birine rahatsızlık vermek
be as thin as a rake (brit/aus) bir deri bir kemik olmak
be as thin as a rake (brit/aus) kemikleri sayılacak kadar zayıf olmak
rake something up (hoş olmayan bir şeyi) gün yüzüne çıkarmak/gündeme getirmek
rake something up kurcalamak
be as thin as a rake çöpe dönmek
be as thin as a rake çok zayıflamak
tall enough to hunt geese with a rake ortalamanın çok üzerinde bylu olan kimse
tall enough to hunt geese with a rake tırmıkla kaz avlayacak kadar uzun
tall enough to hunt geese with a rake sırık gibi uzun
thin as a rake incecik
thin as a rake aşırı zayıf
as thin as a rake incecik
as thin as a rake aşırı zayıf
Slang
rake in the money çok para kazanmak
a rake-off usulsuz kar payı
a rake-off yolsuz kazanç
a rake-off kardan arınan usulsuz pay
a rake-off haksız kar payı
a rake-off haksız yüzde/komisyon
Trade/Economic
rake off yolsuz kazanç
rake-off bir anlaşma üzerinden genellikle el altından alınan komisyon veya pay
rake-off kardan hisse
Technical
oyster rake istiridye toplamak için kullanılan tırmık
oyster rake istiridye tırmığı
oyster rake istiridye tarağı
rake out dışarı atmak
rake out küremek
rake angle meyil açısı
rake angle eğim açısı
rake classifier tırmıklı ayırıcı
rake classifier tırmıklı kümeleç
negative rake ters açı
radial rake yarıçapsal açı
radial rake radyal açı
brush rake süpürge tırmığı
block rake cam tozu çiziği
critical rake angle kritik eğim açısı
port cap rake port boynu kemeri
radial rake kesiş açısı
negative rake eksi açı
thumb rake kulaklı gelberi
back rake angle arka talaş açısı
back rake angle sırt talaş açısı
rake receiver tırmık alıcı
Mechanic
tool normal rake angle talaş açısı
side rake angle yan talaş açısı
rake angle talaş açısı
rake face talaş yüzeyi
Construction
rake angle kesme ucu eğimi
rake angle aşındırıcı tane kesme eğimi
pin rake tarak izi
space rake (aralıklı) tırmık
Automotive
wheel rake tekerlek king piminin eğimi
adjusted for rake eğim ayarlı
wheel rake kamber
wheel b rake cylinder tekerlek fren silindiri
rake angle kesiş açısı
rake adjustment eğim ayarı
forward rake öne eğim
Marine
after rake kıç bodoslama
Mining
rake classifier tırmıklı sınırlandırıcı
rake classifier tırmıklı kümeleyici
Marine Biology
herring rake ringa yabası
fish rake balık tırmığı
Agriculture
garden rake bahçe tırmığı
cheese rake peynir tarağı
hay rake çayır tırmığı
stringed rake yaylı tırmık
rake weeder tırmıklı yabancı ot yolucu
finger wheel rake yıldız çarklı ot tırmığı
hay rake ot tırmığı
side-delivery rake ot kümeleme tırmığı
Apiculture
pollen rake polen tarağı
Environment
trash rake baraj ızgara(sı)
trash rake (baraj/göl) katı atık/çöp/moloz toplama tırmığı/tarağı
Military
rake through taramak (ateşle)
range rake mesafe t aleti