smooth - Turkish English Dictionary
History

smooth

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "smooth" in Turkish English Dictionary : 61 result(s)

English Turkish
Common Usage
smooth v. düzlemek
smooth adj. düz
smooth adj. pürüzsüz
smooth adj. düzgün
General
smooth v. yatıştırmak
smooth v. yumuşatmak
smooth v. kolaylaştırmak
smooth v. tesviye etmek
smooth v. buruşukluklarını gidermek
smooth v. sistirelemek
smooth v. düz bir hale getirmek
smooth v. sakinleşmek
smooth v. kolaylaşmak
smooth v. sakinleştirmek
smooth v. düzleştirmek
smooth n. düzeltme
smooth n. düzlük
smooth adj. kolay
smooth adj. tadı hoş olan
smooth adj. sakin
smooth adj. acı olmayan (içki)
smooth adj. mülayim
smooth adj. pütürsüz
smooth adj. kekre olmayan (içki)
smooth adj. yalçın
smooth adj. şık
smooth adj. mükemmel
smooth adj. müstevi
smooth adj. telaşsız
smooth adj. hoş fakat aldatıcı
smooth adj. kılsız
smooth adj. yalız
smooth adj. engelsiz
smooth adj. problemsiz
smooth adj. tüysüz
smooth adj. perdahlı
smooth adj. akıcı
smooth adj. çok hoş ve insanı rahatlatan
smooth adj. kaygan
smooth adj. rahat
smooth adj. sorunsuz
smooth adj. cerbezeli
smooth adj. arızasız
smooth adj. sarsıntısız
smooth adj. topaksız
smooth adj. hoş
smooth adj. yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan
smooth adj. huzur veren
smooth adj. içinde katı parçalar bulunmayan (sıvı)
smooth adj. hoş tavırlarıyla insanları kandıran
smooth adj. tatlı
smooth adj. çalkantısız (deniz)
smooth adj. düz
smooth adj. pürüzsüz
smooth adj. dümdüz
Technical
smooth düz
smooth düzelmek
smooth düzeltmek
smooth düzgün
smooth pürüzsüz
Textile
smooth yumuşak

Meanings of "smooth" with other terms in English Turkish Dictionary : 183 result(s)

English Turkish
Common Usage
smooth out v. düzlemek
General
smooth down one's hair v. saçlarını yatırmak
smooth down v. yatıştırmak
smooth out v. düzeltmek
smooth the way v. kolaylaştırmak
smooth out v. pürüzsüzleştirmek
smooth away v. kurtulmak
smooth things over between v. barıştırmak
smooth over v. düzeltmek
become smooth v. düzleşmek
smooth down v. sakinleştirmek
smooth over v. sürmek (bir şeyi bir yere)
smooth down v. sakinleşmek
smooth away v. düzeltmek
smooth away v. gidermek
smooth down v. düzeltmek
smooth over v. düzlemek
smooth down v. düzelmek
smooth the way for somebody v. kıyak geçmek
smooth over v. tatlıya bağlamak
rub smooth v. cumbalamak
smooth over v. yumuşatmak
be smooth v. düzgün olmak
become smooth v. düzgünleşmek
smooth (down) one's skirt v. eteğini düzeltmek
smooth ruffled feathers v. olumsuz bir duyguyu bastırmak
smooth ruffled feathers v. olumsuz bir duyguyu veya düşünceyi törpülemek
grind until smooth v. pürüzsüz olana dek dövmek/ezmek
quite smooth n. dümdüz
smooth talking n. düzgün konuşma
thin and smooth leaf n. canfes gibi yaprak
smooth surface n. düz zemin
smooth skin n. pürüzsüz cilt
smooth operation n. sorunsuz/düzgün işlem
smooth transition n. yumuşak geçiş
as smooth as adj. kadar yumuşak
very smooth adj. dümdüz
smooth spoken adj. düzgün konuşan
smooth spoken adj. tatlı dilli
very smooth adj. sinekkaydı
smooth shaven adj. düzgün tıraşlı
smooth-tongued adj. ikiyüzlü
smooth-tongued adj. nabza göre şerbet veren
smooth-tongued adj. baldudaklı
smooth-faced adj. mürai
smooth-tongued adj. riyakar
smooth-spoken adj. kendini açıkça etkili olarak ifade eden
smooth-faced adj. ikiyüzlü
smooth-faced adj. sakalsız
smooth-spoken adj. tatlı dilli
smooth-tongued adj. iki yüzlü
smooth-tongued adj. tatlı dilli
smooth-chinned adj. sakalsız
smooth-faced adj. iki yüzlü
extra-smooth adj. çok düzgün
as smooth as a baby's butt adj. bebek poposu kadar pürüzsüz
as smooth as a baby's butt adj. bebek poposu gibi pürüzsüz
smooth for adj. için düzgün/düz
Phrasals
smooth away düzleştirmek
smooth out gidermek
smooth out kolaylaştırmak
Phrases
smooth seas do not make good sailors dalgasız denizde usta denizci yetişmez
smooth seas don't make good sailors dalgasız denizde usta denizci yetişmez
Proverb
course of true love never did run smooth gerçek aşkın yolu engebelidir
a smooth sea never made a skillful sailor. pürüzsüz bir deniz asla usta bir denizci yapmaz
Colloquial
dead-smooth adj. çok pürüzsüz
dead-smooth adj. dümdüz
smooth as silk cam gibi pürüzsüz
smooth as glass cam gibi pürüzsüz
smooth-shaven saçlarını sıfıra vurdurmuş
smooth-shaven sıfıra kazınmış (saç)
smooth-shaven tam kazınmış (saç)
Idioms
in smooth water refaha kavuşmuş
in smooth water zorluk veya sıkıntıdan kurtulmuş
as smooth as a baby's bottom kadife gibi yumuşak
smooth operator nabza göre şerbet veren kimse
smooth operator çıkarcı
smooth something over tatlıya bağlamak
smooth over the cracks kusurları gizlemek
smooth over the cracks sümenaltı etmek
smooth over the cracks hataları örtmek
smooth sailing işlerin pürüzsüz gitmesi
smooth sailing işlerin yolunda gitmesi
smooth sailing işlerin sorunsuz ilerlemesi
smooth over the cracks halının altına süpürmek
smooth over the cracks sümen altı etmek
smooth over the cracks hasır altı etmek
take the rough with the smooth (zorluğu vb.) oldugu gibi kabul etmek
take the rough with the smooth hayatı olduğu gibi kabul etmek
smooth sailing basit iş
smooth sailing rahat ve sorunsuz iş
as smooth as glass cam gibi pürüzsüz
as smooth as silk cam gibi pürüzsüz
smooth somebody's way birinin bir şeyi yapmasını kolaylaştırmak
smooth the way for somebody birinin bir şeyi yapmasını kolaylaştırmak
smooth somebody's way birinin önünü açmak
smooth the way for somebody birinin önünü açmak
smooth (somebody's) ruffled feathers (birinin) gönlünü almak
smooth (somebody's) ruffled feathers birini sakinleştirmek
smooth as silk kadife gibi pürüzsüz
smooth as silk ipek gibi yumuşak
as smooth as silk kadife gibi pürüzsüz
as smooth as silk ipek gibi yumuşak
as smooth as a baby's bottom kadife gibi pürüzsüz
as smooth as a baby's bottom ipek gibi yumuşak
smooth as a baby's bottom kadife gibi pürüzsüz
smooth as a baby's bottom ipek gibi yumuşak
Technical
smooth pile pürüzsüz kazık
smooth pile sürtünmesiz kazık
smooth plywood düz kontrplak
smooth pile düz yüzeyli kazık
smooth traffic düzgün trafik
smooth functioning arızasız çalışma
smooth bend düz boru dirseği
smooth surface cilalı satıh
quasi smooth flow sıçramalı akım
smooth functioning aksamadan çalışma
smooth curve pürüzsüz eğri
hydraulic smooth hidrolik cilalı
smooth boundary cilalı cidar
smooth panel pürüzsüz levha
smooth-surfaced roofing düz yüzeyli çatı örtüsü
smooth coating pürüzsüz kaplama
smooth grinding hassas taşlama
smooth grinding ince taşlama
smooth rolls düz merdaneler
homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings homojen ve heterojen düz yüzeyli lastik yer döşemeleri
homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing homojen ve heterojen düz yüzeyli köpük sırtlı lastik yer döşemeleri
smooth running düzgün çalışma
smooth running sarsıntısız çalışma
Computer
smooth screen düz ekran
smooth shading yumuşak gölgelendirme
smooth end düzgün bitiş
smooth start düzgün başlangıç
smooth shading yumuşak gölgeleme
smooth point düzgün nokta
Informatics
smooth curve pürüzsüz eğri
smooth traffic düzgün trafik
smooth a curve bir eğriyi düzleştirmek
smooth shading yumuşak tonlama
Telecom
smooth call arrival düzenli gelen çağrılar
Construction
smooth surface düzgün yüzey
Automotive
smooth driving yumuşak sürüş
smooth shifting yumuşak vites değişimi
smooth cut file ince dişli eğe
Marine
smooth laminar flow düz laminer akım
smooth laminar boundary layer düzgün laminer sınır tabakası
smooth turbulent boundary layer pürüzsüz türbülans sınır tabakası
smooth turbulent flow düzgün türbülans akımı
Mining
smooth blasting kontrollü patlatma
smooth hole düzgün delik
smooth blasting düzgün patlatma
Medical
smooth delivery sorunsuz doğum
smooth awakening yumuşak uyanma
airway smooth muscle cells hava yolu düz kas hücreleri
smooth muscle proliferation düz kas proliferasyonu
smooth muscle cells düz kas hücreleri
smooth marginated düzgün kenarlı
smooth muscle düz kas
smooth muscles düz kaslar
smooth muscle relaxant düz kasları gevşeten
smooth muscle relaxant düz kas gevşetici
smooth endoplasmic reticulum (ser) granülsüz endoplazmik retikulüm
vascular smooth muscle cells vasküler düz kas hücreleri
Anatomy
smooth muscle düz kas
Math
smooth arc pürüzsüz yay
smooth surface pürüzsüz yüzey
smooth curve pürüzsüz eğri
Statistics
smooth test düzleme sınaması
smooth regression analysis düzleme regresyon çözümlemesi
Physics
smooth-textured düz yüzeye sahip
Marine Biology
smooth hammerhead çekiç balığı
blackspotted smooth-hound benekli köpekbalığı
half-smooth golden pufferfish balon balığı
smooth-hound öz köpekbalığı
smooth-hound adi köpekbalığı
blackspotted smooth-hound benekli köpek balığı
Agriculture
smooth coulter düz disk keski
Military
smooth-bore weapon yivsiz silah
smooth transition rahat geçiş
Hunting
smooth bore düz tüfek namlusu
smooth bore av tüfeği namlusu
smooth bore yivsiz tüfek namlusu