bilinen - Turco Inglés Diccionario
Historia

bilinenSignificados de "bilinen" en diccionario inglés turco : 30 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
bilinen known adj.
General
bilinen common adj.
bilinen kenned adj.
bilinen celebrated adj.
bilinen recognised adj.
bilinen incontestable adj.
bilinen conversant adj.
bilinen proverbial adj.
bilinen given adj.
bilinen trite adj.
bilinen twice-told adj.
bilinen declared adj.
bilinen familiar adj.
bilinen noted adj.
bilinen twice told adj.
bilinen conventional adj.
bilinen renowned adj.
bilinen recognized adj.
bilinen adagial adj.
Colloquial
bilinen in the open
bilinen into the open
bilinen matter-of-fact
Idioms
bilinen a household word
bilinen a household name
Technical
bilinen familiar
bilinen known
Math
bilinen the known
Linguistics
bilinen given information
bilinen given
bilinen old information

Significados de "bilinen" con otros términos en diccionario inglés turco: 203 resultado(s)

Turco Inglés
General
ile açık/bilinen/görünen bir ilişkisi/akrabalığı olmamak bear no apparent relationship to v.
fransız rivierası olarak da bilinen, fransa'nın güneydoğu kıyıları cote d'azur n.
sovyetler birliği olarak bilinen devlet union of soviet socialist republics n.
herkesçe bilinen gerçek truism n.
herkesçe bilinen bir sır an open secret n.
hayatı hakkında az şey bilinen kimse shadowy figure n.
bilinen gerçek truism n.
bilinen gerçek common knowledge n.
tevrat’ın bilinen en eski yunanca tercümesi septuagint n.
bilinen ve kabul görmüş ifadeler motherhood-and-applepie n.
hakkında az bilinen fakat beklenmedik bir şekilde başarılı olan ya da olma ihtimali bulunan siyasi lider dark horse n.
bilinen ilk çalışma first known study n.
bilinen bir gerçek a known fact n.
en bilinen örnek pasaj locus classicus n.
bilinen hata known error n.
az bilinen bir resim a rare photo n.
az bilinen bir resim a rare picture n.
doğru bilinen yanlışlar false facts n.
az bilinen kamarupan dilleri abor n.
dublin'de bilinen bir tiyatro abbey theatre n.
yaygın olarak bilinen ve genellikle iyi bir ünü olan marka adı name brand n.
(geçmişte) new york'ta yolsuzluk ve rüşvet ile bilinen bölge tenderloin [usa] n.
bilinen iki kişinin haricinde olan kimse third n.
bilinen gerçeklere dayalı hesaplama/tahmin triangulation n.
ancak küçük bir grupça bilinen esoteric adj.
önceden bilinen foreknown adj.
iyi bilinen familiar adj.
herkesçe bilinen proverbial adj.
bilinen duygulara dayanmayan extrasensory adj.
iyi bilinen testatum adj.
gibi bilinen known as adj.
tüm dünyaca bilinen world wide known adj.
dünya çapında bilinen globally known adj.
dünyaca bilinen worldwide known adj.
dünya çapında bilinen renowned worldwide adj.
dünya çapında bilinen worldwide known adj.
tüm dünyaca bilinen renowned worldwide adj.
tüm dünyaca bilinen worldwide known adj.
dünya çapında bilinen world wide known adj.
dünyaca bilinen world wide known adj.
dünyaca bilinen globally known adj.
tüm dünyaca bilinen globally known adj.
dünyaca bilinen renowned worldwide adj.
önceden bilinen foregone adj.
en çok bilinen most known adj.
kamuoyunca iyi bilinen high-profile adj.
iyi bilinen well-known adj.
daha çok bilinen adıyla best known as adj.
dünyaca bilinen world-renowned adj.
tüm dünyaca bilinen world-renowned adj.
iyi bilinen well-recognized adj.
hakkında az şey bilinen underrecognised adj.
hakkında az şey bilinen underrecognized adj.
kolayca tanınan/bilinen easily known adj.
zaten bilinen bir şeyi ekleyerek anlamı genişleten ampliative adj.
son bilinen last known adj.
uzun süredir bilinen long-known adj.
olarak bilinen known as adj.
herkesçe bilinen admitted adj.
iyi bilinen well known adj.
iyi bilinen well established adj.
herkesçe bilinen adagial adj.
az bilinen recondite adj.
herkesçe bilinen on record adj.
herkesçe bilinen name adj.
evlenmeden önce …. olarak bilinen née adj.
evlenmeden önce …. olarak bilinen nee adj.
çok iyi bilinen famously adv.
herkesçe bilinen famously adv.
daha çok bilinen adıyla better known as prep.
Phrases
şimdilik bilinen bu kadar to be named later expr.
bilinen bir şeydir ki it is an understanding thing that
daha çok bilinen adıyla more widely known as
herkesçe bilinen a matter of public record
az bilinen lesser known
Colloquial
ancak küçük bir grupça bilinen theological adj.
bilinen dünya içinde this side of the black stump adv.
bilinen şeyleri yinelemek go into one's routine
çok iyi bilinen bir olay ancient history
çok iyi bilinen in focus
bilinen hiçbir canlıyla uymamak not match any known creatures
yakından akraba olunmayan ama tanınan/iyi bilinen aile ferdi kissing cousins
yakından akraba olunmayan ama tanınan/iyi bilinen aile ferdi kissing kin
yakından akraba olunmayan ama tanınan/iyi bilinen aile ferdi kissing cousin
dünya çapında bilinen world famous
dünyaca bilinen world famous
dünya çapında bilinen world-renowned
dünyaca bilinen world-renowned
Idioms
bilinen isim name to conjure with [uk] n.
herkes tarafından bilinen in the limelight
olarak bilinen go by the name of
diye bilinen go by the name of
iyi bilinen in the public eye
abd'nin dinsel olarak tutucu bilinen güney bölgesi the bible belt
zaten bilinen bir şeyi bildirmek/ tekrarlamak preach to the converted
zaten bilinen bir şeyi bildirmek/ tekrarlamak preach to the choir
ünü herkesçe bilinen a household word
ünü herkesçe bilinen a household name
Trade/Economic
son giren ilk çıkar (last in, first out) diye bilinen muhasebe ilkesi lifo
bilinen gerçeklerden yapılan tahmin presumption
hata olasılığı önceden tam olarak bilinen örnekleme precision sampling
bilinen bir markanın altında piyasaya çıkarılan yeni ürün flanker
tekniğin bilinen durumu (patent) state of the art
tekniğin bilinen durumu (patent) state of the art
Law
gümüş veya altından külçe, tabak-çanak veya para biçiminde bilinen sahibi olmayan gizli hazine treasure-trove n.
bilinen ve ünlü olaylar facts of general notoriety
bilinen olaylar hakkındaki resmi bilgi cognizance
herkesçe bilinen konu matter of common knowledge
bir mülke sahip olduğu bilinen malik reputed owner
sahip olarak bilinen malik reputed owner
bilinen olaylar hakkındaki resmi bilgi cognisance
abd'de 2010 senesinde yürürlüğe giren ve herkesin sağlık sigortasına sahip olmasını şart koşan hesaplı sağlık hizmetleri yasası olarak bilinen yasa obamacare
Politics
birleşik krallık'ta ırkçı ve radikal politikaları ile bilinen aşırı sağ parti national front n.
küba devrimi'nden ilham almış kolombiyalı aydınlarca kurulan, adam kaçırma ve narkoterör eylemleriyle bilinen bir marksist terör örgütü national liberation army n.
abd’de yeni anlaşma olarak bilinen ekonomik politikaları destekleyen kimse new dealer n.
geçmişte siyam olarak bilinen ülke thailand n.
yalnızca yetkili personel tarafından bilinen top-secret adj.
yalnızca yetkili personel tarafından bilinen top secret adj.
nükleer silaha sahip oldukları bilinen beş ulus (abd, rusya, ingiltere, fransa ve çin) nuclear family
önceden bilinen beceri pre-existing know-how
bilinen rezerv known reserve
Insurance
taraflardan her ikisi tarafından bilinen hasar known loss
Technical
kırılmanın bilinen yasalarına uyan bir ışın ordinary ray
bilinen etkin ses basınç seviyesi known effective sound pressure level
bilinen element known element
Radio
hücre olarak bilinen dar bir alana yayın yapan telsiz iletişim ağı cellular radio n.
Textile
muşamba denizci şapkasının daha az bilinen bir adı nor'wester n.
Dyeing
fars mavisi olarak da bilinen koyu ve mat bir mavi tonu regimental n.
Automotive
atv olarak bilinen dört tekerlekli arazi aracı quad bike
Medical
mikropsuz ya da bilinen mikroplu organizmaların incelenmesi gnotobiology
beynin noradrenalin deposu olarak bilinen bölgesi locus ceruleus
beynin noradrenalin deposu olarak bilinen bölgesi locus caeruleus
beynin noradrenalin deposu olarak bilinen bölgesi locus coeruleus
Gastronomy
gölevez ya da kolokas olarak bilinen bitkinin yenilebilir yaprakları callaloo n.
gölevez ya da kolokas olarak bilinen bitkinin yenilebilir yaprakları calalu n.
Math
kargaşa kuramı olarak bilinen bir matematik kuramı chaology n.
bilinen çokluk known quantity
bilinen şeyler absolute terms
Physics
bilinmeyen bir miktarın, aynı türden bilinen bir miktar ile karşılaştırılarak, detektörün sıfır değeri vermesiyle eşitliğin doğrulandığı ölçüm metodu null method n.
Chemistry
cis ve trans formlarında bilinen ve terpin hidrat formunda kolayca elde edilebilen kristalli doymuş bir terpenoid glikol terpinol n.
sülfürik asitten türetilmiş, sadece çözelti ve tuz halde bilinen instabil bir asit thiosulfuric acid n.
sülfürik asitten türetilmiş, sadece çözelti ve tuz halde bilinen instabil bir asit thiosulphuric acid n.
terebik asit ile türdeş olan ve terpentik asit olarak da bilinen asit ile ilgili terpentic adj.
terebik asit ile türdeş olan ve terpentik asit olarak da bilinen aside ait terpentic adj.
terebik asit ile türdeş olan ve terpentik asit olarak da bilinen asit ile ilgili terpenylic adj.
terebik asit ile türdeş olan ve terpentik asit olarak da bilinen aside ait terpenylic adj.
Biology
boyutu 50-100 nm arasında değişen, bilinen en küçük bakteriden daha küçük bir mikrop nanobe n.
Marine Biology
bilinen eti yenen yengeçlerin çoğunun olduğu familya cancridae n.
bilinen eti yenen yengeçlerin çoğunun olduğu familya family cancridae n.
güney amerika’dan abd'nin maine eyaletine kadar uzanan, atlantik kıyı sularında bulunan, tava balığı olarak da bilinen bir balık northern porgy (stenotomus chrysops) n.
güney amerika’dan abd'nin maine eyaletine kadar uzanan, atlantik kıyı sularında bulunan, tava balığı olarak da bilinen bir balık northern scup n.
güney amerika’dan abd'nin maine eyaletine kadar uzanan, atlantik kıyı sularında bulunan, tava balığı olarak da bilinen bir balık scup n.
beyaz nokta olarak bilinen tek hücreli parazit ich
beyaz nokta olarak bilinen tek hücreli parazit ichtyophthirius
bilinen bir tür deniz yosunu formu bladderwrack
bilinen bir tür deniz yosunu formu bladder wrack
bilinen bir tür deniz yosunu formu fucus vesiculosus
Zoology
gine domuzu olarak bilinen kemirgen cinsi cavia n.
bilinen en uzun boylu dinozor sauroposeidon
kuyruğu ve dişleriyle sürüngenleri gövdesiyle tavuğu andıran jura çağında yaşadığı bilinen ilk kuş archeopteryx
kuyruğu ve dişleriyle sürüngenleri gövdesiyle tavuğu andıran jura çağında yaşadığı bilinen ilk kuş archaeopteryx
kuyruğu ve dişleriyle sürüngenleri gövdesiyle tavuğu andıran jura çağında yaşadığı bilinen ilk kuş archaeopteryx lithographica
dikenli karıncayiyengillerin en çok bilinen türü tachyglossus
Botanic
gövdesi huni biçimli, iyi bilinen mantar türü cantharellus n.
türkiye meşesi olarak da bilinen bir tür meşe ağacı cerris n.
kaz ayakları olarak bilinen bir bitki chenopodium n.
kolza olarak da bilinen bir çeşit şalgam napus n.
Agriculture
(sürveyde) ölçüm aleti yüksekliği bilinen yeni bir pozisyona getirildiğinde elde edilen okuma backsight n.
Literature
şakacılık, ironi, sofistike ve görsel sanatlara ortak ilgileri ile bilinen bir grup amerikan şair new york school n.
Linguistics
ogham alfabesi olarak da bilinen, 25 sembolden oluşan antik kelt alfabesi celtic tree alphabet n.
ünsüzleri ve az sayıdaki ünlü ses sistemleriyle bilinen kafkas dağları dilleri northwest caucasian n.
History
refahı, sanatı, edebiyatı teşvik etmesi ve toprak genişlemesiyle bilinen çin hanedanı tang n.
refahı, sanatı, edebiyatı teşvik etmesi ve toprak genişlemesiyle bilinen çin hanedanı tang dynasty n.
siyasal veya toplumsal tarih araştırmalarında grup biyografisi olarak bilinen bir araştırma yaklaşımı prosopography
Archaeology
avrupa'daki en eski paleolitik döneme ait iki yüzlü taş baltalarla bilinen arkeolojik sit alanı (abbeville) ile ilgili abbevillian adj.
Religious
misafirperverlik, teknoloji uzmanlığı, iyimserlik ve dini çalışmalara vurgu yapmasıyla bilinen misyoner ortodoks yahudi hareketi chabad n.
misafirperverlik, teknoloji uzmanlığı, iyimserlik ve dini çalışmalara vurgu ile bilinen misyoner ortodoks yahudi hareketi chabad-lubavitch n.
fransa'da, cistercian tarikatına mensup trappist rahiplerin reform yaptığı yer olarak da bilinen manastır la trappe n.
incil'in (aynı zamanda tevrat’ın) bilinen en eski yunanca tercümesi the seventy n.
yahudilerin eylül ekim aylarında kutladıkları yom ha kippurim olarak da bilinen bir dini bayram day of atonement
tanrı'nın ismi olan yehova'nın tetragrammaton olarak bilinen dört harfli ibranice orijinal karşılığı jhvh
lübnan'ın doğusunda yer alan, muhtemelen baal'a adanan ve günümüzde roma kalıntılarıyla bilinen antik fenike şehri baalbek
Geography
suudi arabistan'ın kuzeyindeki kızıl kumları ve ani şiddetli rüzgarlarıyla bilinen çöl bölgesi nefud n.
Geology
bilinen tek-hücreli organizmalar chitinodendron fransonianum
okyanuslaşmanın başlangıcını temsil eden ve riftleşme olarak bilinen kabuktaki aktif açılmalarla oluşan normal fay düzlemi listric fault
Places
güney finlandiya'da ana akım radyo ve televizyon kanallarının bulunduğu, mobilya endüstrisiyle bilinen şehir lahti n.
montpellier'in güneybatısında yer alan, şarap üretimi ve ticaretiyle bilinen güney fransa şehri narbonne n.
dover boğazı'nda kömür madenciliği, tekstil ve metalürji endüstrisi ile bilinen kuzey fransa bölgesi nord-pas-de-calais n.
filipinler'in merkezinde yer alan ve şeker kamışıyla bilinen ada negros n.
kanada detroit'te motorlu taşıt imalatı ve üniversitesi ile bilinen şehir new windsor n.
Military
bilinen başlangıç noktası known datum point
bilinen temel sağlık bilgisi iş programı basic hygiene routines
Card
napolyon olarak da bilinen bir tür iskambil oyunu nap n.
napolyon olarak da bilinen iskambil oyununda bir eldeki maksimum sayı nap n.
Mythology
alman mitolojisinde sisin çocukları olarak bilinen cüceler ırkı nibelungs n.
yunan mitolojisinde zeus'un karısı olarak bilinen evlilik tanrıça hera
Ornithology
ağaç kütüklerinin içine meşe palamudu yerleştirmesiyle bilinen ağaçkakan türü carpintero (melanerpes formicivorus) n.
avustralya'ya özgü, çıplak yeşilimsi başlı ve boynunda kırmızı şerit olan, gösterişli kur dansıyla bilinen büyük bir turna native companion (grus rubicunda) n.
avustralya ve pasifik adalarına özgü, titrek şakıması ile bilinen siyah-beyaz renkte lalage cinsi kuşlara verilen ad triller n.
avustralya ve pasifik adalarına özgü, titrek şakıması ile bilinen siyah-beyaz renkte lalage cinsi kuşlara verilen ad caterpillar-eater n.
Entomology
köpük böcekleri olarak da bilinen böcek familyası cercopidae n.
fırça ayaklı kelebekler olarak da bilinen geniş bir kelebek familyası nymphales n.
fırça ayaklı kelebekler olarak da bilinen geniş bir kelebek familyası nymphalidae n.