away - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

away

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "away" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 33 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
away adj. uzak
away adv. uzağa
away adv. uzakta
General
away n. deplasman maçı
away adj. yok
away adj. yola çıkmış
away adj. deplasmanda
away adj. uzak
away adj. deplasmanda oynanan
away adv. bir yere
away adv. belirli bir uzaklıkta
away adv. başka yerde
away adv. oradan
away adv. devamlı
away adv. durmadan
away adv. buradan
away adv. şuradan
away adv. bir tarafa
away adv. hemen
away adv. şimdi
away adv. uzakta
away adv. uzağa
away adv. -dan
away adv. -den
away adv. rakip sahada
Colloquial
away uzağa
Technical
away uzakta
away uzağa
away bir yana
Computer
away dışarıda
away uzak
Sport
away deplasmanda
away deplasman

Sens de "away" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
move away v. uzaklaşmak
break away v. kopmak
take away v. götürmek
run away v. kaçmak
General
pass away v. gözünü yummak
run away in different directions v. kaçışmak
take away v. elinden almak (bir hakkı)
sheer away v. sapmak
consume away v. yıpranmak
carry away v. aparmak
do away with v. ortadan kaldırmak
skulk away v. gizlice uzaklaşmak
fade away v. yavaş yavaş yok olmak
push away v. itip defetmek
gamble something away v. kumarda kaybetmek
tear away v. kurtarmak
hammer away v. durmadan çalışmak
send away v. başka bir yere göndermek
do away with v. öldürmek
run away v. firar etmek
chase away v. kovmak
be led away in handcuffs v. kelepçeli olarak götürülmek
fly away v. kaçmak
rattle away v. cır cır konuşmak
do away with somebody v. canına kıymak
scrape away v. raspa etmek
send away v. savmak
fade away v. gözden kaybolmak
fling away v. boşa harcamak
give away v. bağış yapmak
wear away v. yıpranmak
take somebody's breath away v. nefesini kesmek
move away v. açılmak
go away v. yaylanmak
carry away v. götürmek
hide away v. saklanmak
make away with v. kurtulmak
fritter something away v. ziyan etmek
wear away v. eskitmek
sweep away v. süpürüp atmak
bang away v. çok çalışmak
take away from v. gölge düşürmek
give away v. bağışlamak
peg away at v. bir işte sebatla çalışmak
salt away v. tuza yatırmak
be worn away v. aşırı ısınmak
laugh away v. gülüp geçmek
wipe away v. silip süpürmek
wash away v. sürüklenmek
idle away time v. zaman öldürmek
get carried away v. kendini kaptırmak
fine away v. incelmek
get carried away v. aşka gelmek
drive away v. savmak
wear away v. tükenmek
break away with someone v. ipleri koparmak
entice away v. baştan çıkarmak
have something thrown away v. döktürmek
slip away v. sıvışıp gitmek
pine away v. eriyip solmak
work away v. uğraşmak
while away v. zaman geçirmek
pull away v. geri çekilmek
hide away v. saklamak
wither away v. kalmamak
wipe away v. yok etmek
whittle away v. tüketmek
pine away v. erimek
die away v. kaybolmak
slog away v. zorlanmak
turn away v. savmak
drink away v. içkiye harcamak
carry away the bell v. yenmek
grow away from v. ile ilişkileri azalmak
fine away v. inceltmek
walk away with v. yürütmek
have thrown away v. döktürmek
fling away v. atmak
take away v. kaldırmak
squander away v. israf etmek
flake away v. kabarıp dökülmek (boya tabakaları vb)
waste away v. har vurup harman savurmak
run away v. gazlamak
give away v. ele vermek
charm away v. yok etmek
root away v. kökünden sökmek
eat away v. sürüklemek
while away v. vakti geçirmek
put something away v. bir şeyi ortadan kaldırmak
blow away the cobwebs v. zindeleşmek
wear away v. zayıflatmak
waste away v. tükenmek
get carried away v. kendinden geçmek
blow away v. uçurmak
wrench something away from someone v. bir şeyi birinden zorla çekip almak
sidle away v. sıvışmak
send away v. göndermek
laugh away v. gülerek konuyu kapatmak
whittle away v. yontmak
scrape away v. kazıyarak silmek
spirit away v. gizlice götürmek
wear away v. eskimek
throw one's money away v. parasını sokağa atmak
run away with v. en çok başarı kazanan biri olmak (bir konuda)
drop away v. azalmak
pass away v. hayata gözlerini yummak
go away by oneself v. başını alıp gitmek
fiddle away v. zamanı boş geçirmek
turn away v. kovmak
keep someone away v. birini uzak tutmak
tow away v. çekmek
fritter away v. parça parça harcamak
wear away v. aşındırmak
chuck away v. kaybetmek
do away with v. durdurmak
come away v. sökülmek
chat away v. gevezelik etmek
go away v. uzaklaşmak
tuck away v. gizlemek
drain away v. boşaltmak
wipe away v. silerek yok etmek
rub away v. aşınmak
take away weapons v. silah bırakmak
shoo away v. kışt diyerek kovmak
send away for v. ısmarlamak
clear away v. toparlamak
fall away v. gerilemek
wipe away v. temizlemek
sweep away v. süpürüp temizlemek
be carried away v. kapılmak
fiddle away v. vakit öldürmek
hammer away v. kafa yormak
die away v. sönmek
blaze away at v. hararetle yapmak
walk away from v. kolayca geçmek
put away v. artırmak
salt away v. para biriktirmek
sweep away v. süpürmek
loaf away v. boşa geçirmek
go far away v. uzağa gitmek
scare away v. korkutmak
sign away v. imza ile kontrata bağlamak
die away v. ses azalmak
take away v. çekmek (desteği)
bargain away v. feda etmek
frivol away v. ziyan etmek
smooth away v. düzeltmek
die away v. gürültünün azalması
trifle away v. boşuna harcamak (para/zaman vb'ni)
stow away v. çok yemek (yemek)
clear away v. kaldırmak
get carried away v. heyecanlanmak
call away v. saptırmak
draw away v. uzaklaşmak
tuck away v. saklamak
wear away v. solmak
rub away v. yemek
wash away v. alıp götürmek (su/dalga)
smooth away v. gidermek
pass away v. gözünü kapamak
dry away v. uzakta kurutmak (bir giysiyi güneş vb'den)
shy away from v. kaçınmak
whittle away v. azaltmak
whirl someone away v. birini hızla götürmek
get away v. sıvışmak
pass away v. boşa harcamak
put something away v. bir kenara para koymak
drain away v. boşalmak
flake away v. kavlamak
be carried away by one's feelings v. hislerine kapılmak
fool away v. boşa geçirmek
plug away v. harıl harıl çalışmak
erode away v. aşınmak
give away one's daughter in marriage v. kız vermek
run away from somebody v. elinden kurtulmak
lounge away v. zamanı tembelce geçirmek
chuck away v. tepmek
order away v. kovmak
travel away v. uzaklara gitmek
bear away v. götürmek
wear away v. yıpratmak
put away v. silip süpürmek
break away v. kurtulmak
take away v. çıkarmak (matematik)
flake away v. tabaka halinde dökülmek
pine away v. yas tutmak
run away with v. kaçmak (aşığı ile)
fritter away v. israf etmek
creep away v. süzülmek
tuck away v. tıka basa doldurmak
turn away v. başka tarafa yöneltmek
dally away v. vakit öldürmek
legislate away v. yürürlükten kaldırmak
melt away v. yok etmek
die away v. azalmak
clear away v. temizlemek
fine away v. sivriltmek
lock something away v. bir şeyi kilit altında tutmak
move away v. kaldırmak
dally away v. harcamak
cast away v. çöpe atmak
while away the time v. vakit geçirmek
put away v. biriktirmek
fall away v. azalmak
get carried away v. coşmak
clear away v. yok olmak
pass away v. ölmek
try to explain away a matter v. ağız yapmak
lead away from v. ayrılmak
slog away v. çok çalışmak
slip away v. sıvışmak
fall away v. eksilmek
prune away v. budamak
wear away v. tüketmek
stow away v. bir şeyi düzenli bir şekilde (bir yere) koymak
walk away from v. ucuz kurtulmak (kazadan)
throw away v. elden çıkarmak
frighten away v. korkutup kaçırmak
cast away v. boşa harcamak
draw away v. kendini çekmek
grow away from v. uzaklaşmak
idle away v. boşa geçirmek
chuck away v. fırlatmak
flake away v. kabarıp dökülmek
make away with v. yok etmek
take away v. almak
eat away v. aşındırmak
be consumed away v. tükenmek
waste away v. ağır ağır azalmak
carry away v. coşturmak
bear away to leeward v. boca etmek
lead away v. başlatmak
fritter away v. boşa harcamak
pull away v. ayrılmak
sweep away v. yok etmek
steal away from v. sessizçe sıvışmak
fine away v. aşınmak
fine away v. yontmak
waste away v. aşınmak
salt away v. saklamak
run away v. kolay kazanmak
order away v. göndermek
turn one's eyes away v. gözlerini kaçırmak
dissolve something away v. yok etmek
salt away v. tuzlamak
order away v. yollamak
frighten away v. kaçırmak
cause to go away v. savuşturmak
put away v. denize açılmak
put away v. kaldırmak
wrench something away from somebody v. zorla almak
waste away v. iğne ipliğe dönmek
tear away v. koparmak
run away v. bucak bucak kaçmak
run away with v. kaçmak
carry away v. heyecanlandırmak
frivol away v. boşa harcamak
sweep away v. alıp götürmek
pass away v. irtihal etmek
wave someone away v. el sallayarak birine git demek
plod away at v. bir işi hevessizce sürdürmek
break away v. kaçmak
clear away v. açmak
go away v. defolmak
sign away v. kendi imzasıyla bir şeyi başkasına devretmek
snip away v. kırpıp çıkarmak
put something away v. yerine koymak
drive away v. arabayla gitmek
whip someone away v. birini götürüvermek
pull away v. çekmek
wash away v. aşındırmak
flow away v. kaymak
walk away v. uzaklaşmak
turn away from v. yüz çevirmek
cast away v. çarçur etmek
sweep away v. silip süpürmek
drop away v. seviyenin düşmesi
stay away v. uzak durmak
plug away at v. üzerinde sebatla çalışmak
go away v. basıp gitmek
walk away with v. çalmak
stow away v. saklamak
give away v. hediye etmek
take away v. uzaklaştırmak
wash away v. suyla çıkarmak
lead away from v. sapmak
blaze away at v. ateş etmek
carry away v. sürüklemek
drain away v. akıtmak
gamble away v. kumarda para kaybetmek
wash away v. temizlemek
do away with v. işini bitirmek
run away v. kaçılmak
stow away v. kaçak yolculuk yapmak
tear oneself away v. ayrılmak
fall away v. inmek
break away v. kaçıp kurtulmak
thrown away v. kaçırmak
scour away v. ovmak
take away v. ortadan kaldırmak
whisk away v. götürüvermek
wash away v. su ile sürüklemek
laugh away v. gülerek geçiştirmek
spirit away v. kaçırmak
break away v. ayrılmak
lay away v. ayırmak
keep away from v. kaçınmak
lead away v. saptırmak
carry away v. alıp götürmek
put something away v. kaldırmak
wear away v. kalmamak
go away v. gitmek
come away v. kayıp gitmek
throw away v. boşa harcamak
drive away v. kovmak
slog away at a work v. çok sıkıcı bir işte çalışmak
put away v. hakkından gelmek
fly away v. uçup gitmek
pass away v. vefat etmek
die away v. gürültü yavaş yavaş kesilmek
call away v. çağırmak
slip away v. dikkati çekmeden sessizce gitmek
draw away v. çekmek
barter away v. feda etmek
give away v. hediye olarak vermek
pull away v. sıyrılmak
wash away v. aşınmak
chuck away v. israf etmek
waste away v. yıpranmak
get away v. çekilmek
get away v. kaçmak
send away v. postalamak
wire away v. sıkı tutmak
whip something away v. bir şeyi kapıvermek
chatter away v. cır cır ötmek
crumble away v. ufalanmak
waste away v. cılızlaşmak
have it away with somebody v. mercimeği fırına vermek
run away with v. alıp kaçmak
slip away v. savuşmak
shift away v. sıvışmak
draw away v. ayrılmak
scour away v. ovarak temizlemek
tear away v. ayırmak
waste away v. erimek
pull away v. yola çıkmak
drive away v. defetmek
pass away v. hakkın rahmetine kavuşmak
make away with v. alıp götürmek
drone away v. boşa geçirmek
do away with v. defterini dürmek
have it away v. mercimeği fırına vermek
do away with v. yürürlükten kaldırmak
clear away v. ortadan kaldırmak
laugh away v. eğlenmek
pass away v. rahmetli olmak
talk a period of time away v. belirli bir süreyi konuşarak geçirmek
clear away v. kaybolmak
carry away v. taşımak
be worn away v. aşınmak
squander away v. saçıp savurmak
squander away v. boşa harcamak
make away with v. öldürmek
salt away v. istif etmek
pass away v. ahrete gitmek
dream something away v. boşa geçirmek
take away v. götürmek (birini/bir şeyi başka bir yere)
fritter away v. azar azar çarçur etmek
carry away v. ayartmak
walk away v. basıp gitmek
fall away v. çekilmek
burn away v. yanıp kül olmak
pull away v. kaçan arabanın arayı açması
pull away v. uzaklaşmak
be driven away v. savrulmak
turn away v. vazgeçmek
turn away v. geri çevirmek
bear away v. taşımak
scare away v. korkutup kaçırmak
keep away v. uzak kalmak
snatch away from v. koparmak
clear something away v. kaldırmak
rot away v. çürümek
idle away v. boşa harcamak
go away v. ayrılmak
take away from v. ayırmak (başka birinden/başka bir yerden)
pass away v. geçmek
decoy away from v. hile ile uzaklaştırmak
kiss away the hurt v. ağrıyı öpücükle geçirmek
put away make up v. makyajı temizlemek
fade away v. rengi atmak
walk away v. terketmek
heave away v. vira etmek
take someone's breath away v. insanın nefesini kesmek
send away v. başından savmak
move away v. uzaklaştırmak
shy away from v. çekinmek
file away v. sırayla yürümek
do away with v. icabına bakmak
stash away v. saklamak
slog away v. zorla yürümek
pine away v. güçten kuvvetten düşmek
do away with v. feshetmek
spirit away v. dikkati çekmeden çabucak kaldırıp götürmek
whisk away v. gözden kaybolmak
scrape away v. kazıyarak çıkarmak
give oneself away v. foyası meydana çıkmak
draw away v. geri çekmek
take away v. götürmek
get away with it v. ettiği yanına kar kalmak
melt away v. kaybetmek
put away v. öldürmek
whip away v. kapmak
wash away v. sürüklemek
frighten away v. kışkırtmak
fritter something away on something v. ziyan etmek
salt away v. biriktirmek (para)
throw away v. çöp atmak
turn away v. dönüp gitmek
blow away v. kuvvetle soluk vermek
lay away v. saklamak
boil away v. kaynayarak buharlaşıp yok olmak
get away v. kurtulmak
die away v. kesilmek
slip away v. tüymek
pass away v. gitmek
put away v. ortadan kaldırmak
drive away v. arabayla uzaklaşmak
shoo away v. kovmak
pine away v. erim erim erimek
divert one's attention away v. dikkatini dağıtmak
chuck away v. boşa harcamak
get away v. atlatmak
run away v. paniklemek
sweep away v. coşturmak
run away v. toz olmak
wash away v. yıkayıp temizlemek
sweep away v. heyecanlandırmak
scamper away v. kaçmak
cast away v. atmak
beaver away v. harıl harıl çalışmak
wipe away v. silmek
drain away v. akmak
plod away at v. bir işte şevksiz bir şekilde çalışmak
wear away v. geçmek bilmemek
pull away v. kalkmak
boil away v. kaynamak
back away v. geriye çekilmek
break away from v. -den kaçmak
chuck away v. savurmak
put away v. tıkınmak
drain away v. tükenmek
clear away v. etrafı toparlamak
run away v. fıymak
smooth away v. kurtulmak
throw away v. atmak
sweep away v. sürüklemek
consume away v. aşınmak
pass away v. merhum olmak
talk away v. durmadan konuşmak
pull away v. hareket etmek
cast away v. fırlatmak
throw away v. atmak (istenilmeyen bir şeyi)
shrink away v. uzak durmak
turn away v. defetmek
throw away v. kaçırmak
go away v. çekip gitmek
go away v. defolup gitmek
pare away v. yontmak
take breath away v. soluğunu kesmek
chat away v. laflamak
cast away v. ıssız adada bırakmak
waste away v. eriyip bitmek (hastalıktan/açlıktan)
chip away v. bir şeyden yavaş yavaş bir parçacığı koparmak
entice away v. aklını çelmek
do away with v. kaldırmak
eat away v. yemek
pass away v. sona ermek
loiter away v. boşa geçirmek
do away with v. yok etmek
shut oneself away in v. bir yere kapanmak
wander away v. uzaklaşmak
dissolve something away v. gidermek
get away with v. yapılan iş yanına kar kalmak
edge away v. yan yan gitmek
run away v. kaçmak
sneak away v. gizlice kaçmak
send away v. uzaklaştırmak
spirit away v. yok etmek
keep away from v. uzak durmak
give away v. sırrı dışarı vermek
draw away v. çekilmek
snatch away from v. ayırmak
slip away v. süzülmek
fritter away v. ziyan etmek
root away v. kökünü kazımak
fall away v. eğimli olmak
lay away v. bir yana koymak
whirl someone away v. birini kapıp hızla götürmek
give the game away v. ihanet etmek