away - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

away

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "away" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 33 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
away adj. uzak
away adv. uzağa
away adv. uzakta
General
away n. deplasman maçı
away adj. yok
away adj. yola çıkmış
away adj. deplasmanda
away adj. uzak
away adj. deplasmanda oynanan
away adv. bir yere
away adv. belirli bir uzaklıkta
away adv. başka yerde
away adv. oradan
away adv. devamlı
away adv. durmadan
away adv. buradan
away adv. şuradan
away adv. bir tarafa
away adv. hemen
away adv. şimdi
away adv. uzakta
away adv. uzağa
away adv. -dan
away adv. -den
away adv. rakip sahada
Colloquial
away uzağa
Technical
away uzakta
away uzağa
away bir yana
Computer
away dışarıda
away uzak
Sport
away deplasmanda
away deplasman

Bedeutungen, die der Begriff "away" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
move away v. uzaklaşmak
break away v. kopmak
take away v. götürmek
run away v. kaçmak
General
run away with v. alıp kaçmak
order away v. kovmak
travel away v. uzaklara gitmek
put something away v. yerine koymak
sign away v. kendi imzasıyla bir şeyi başkasına devretmek
stow away v. bir şeyi düzenli bir şekilde (bir yere) koymak
send away v. savmak
fade away v. gözden kaybolmak
fling away v. boşa harcamak
give away v. bağış yapmak
wear away v. yıpranmak
take somebody's breath away v. nefesini kesmek
walk away from v. ucuz kurtulmak (kazadan)
move away v. açılmak
do away with v. ortadan kaldırmak
carry away v. aparmak
waste away v. ağır ağır azalmak
fall away v. çekilmek
burn away v. yanıp kül olmak
pull away v. kaçan arabanın arayı açması
scrape away v. raspa etmek
take away v. elinden almak (bir hakkı)
sheer away v. sapmak
consume away v. yıpranmak
pass away v. gözünü yummak
clear away v. kaldırmak
get carried away v. heyecanlanmak
trifle away v. boşuna harcamak (para/zaman vb'ni)
stow away v. çok yemek (yemek)
die away v. gürültünün azalması
smooth away v. düzeltmek
take away v. çekmek (desteği)
bargain away v. feda etmek
frivol away v. ziyan etmek
skulk away v. gizlice uzaklaşmak
fade away v. yavaş yavaş yok olmak
run away in different directions v. kaçışmak
fly away v. kaçmak
run away v. firar etmek
chase away v. kovmak
be led away in handcuffs v. kelepçeli olarak götürülmek
rattle away v. cır cır konuşmak
do away with somebody v. canına kıymak
be worn away v. aşırı ısınmak
laugh away v. gülüp geçmek
fritter something away v. ziyan etmek
wear away v. eskitmek
go away v. yaylanmak
carry away v. götürmek
hide away v. saklanmak
peg away at v. bir işte sebatla çalışmak
salt away v. tuza yatırmak
sweep away v. süpürüp atmak
bang away v. çok çalışmak
take away from v. gölge düşürmek
give away v. bağışlamak
make away with v. kurtulmak
eat away v. aşındırmak
be consumed away v. tükenmek
carry away v. coşturmak
bear away to leeward v. boca etmek
lead away v. başlatmak
take away v. almak
chuck away v. fırlatmak
flake away v. kabarıp dökülmek
make away with v. yok etmek
fly away v. uçup gitmek
get away v. çekilmek
chuck away v. israf etmek
waste away v. yıpranmak
clear away v. yok olmak
pass away v. ölmek
try to explain away a matter v. ağız yapmak
slog away v. çok çalışmak
put away v. biriktirmek
come away v. kayıp gitmek
call away v. çağırmak
slip away v. dikkati çekmeden sessizce gitmek
pass away v. vefat etmek
die away v. gürültü yavaş yavaş kesilmek
slog away at a work v. çok sıkıcı bir işte çalışmak
put away v. hakkından gelmek
fall away v. azalmak
cast away v. atmak
beaver away v. harıl harıl çalışmak
make away with v. öldürmek
squander away v. saçıp savurmak
squander away v. boşa harcamak
get carried away v. coşmak
carry away v. ayartmak
walk away v. basıp gitmek
frighten away v. korkutup kaçırmak
cast away v. boşa harcamak
draw away v. kendini çekmek
throw away v. elden çıkarmak
salt away v. istif etmek
take away v. götürmek (birini/bir şeyi başka bir yere)
fritter away v. azar azar çarçur etmek
pass away v. ahrete gitmek
dream something away v. boşa geçirmek
whirl someone away v. birini hızla götürmek
get away v. sıvışmak
shy away from v. kaçınmak
whittle away v. azaltmak
smooth away v. gidermek
pass away v. rahmetli olmak
talk a period of time away v. belirli bir süreyi konuşarak geçirmek
clear away v. kaybolmak
carry away v. taşımak
be worn away v. aşınmak
pass away v. gözünü kapamak
dry away v. uzakta kurutmak (bir giysiyi güneş vb'den)
draw away v. uzaklaşmak
tuck away v. saklamak
wear away v. solmak
rub away v. yemek
wash away v. alıp götürmek (su/dalga)
pass away v. boşa harcamak
laugh away v. eğlenmek
call away v. saptırmak
get away v. atlatmak
chuck away v. boşa harcamak
divert one's attention away v. dikkatini dağıtmak
go away v. çekip gitmek
go away v. defolup gitmek
wipe away v. silmek
drain away v. akmak
run away v. paniklemek
sweep away v. coşturmak
run away v. toz olmak
wash away v. yıkayıp temizlemek
sweep away v. heyecanlandırmak
scamper away v. kaçmak
salt away v. tuzlamak
order away v. yollamak
frighten away v. kaçırmak
cause to go away v. savuşturmak
put away v. denize açılmak
put away v. kaldırmak
wrench something away from somebody v. zorla almak
waste away v. iğne ipliğe dönmek
tear away v. koparmak
wipe away v. temizlemek
sweep away v. süpürüp temizlemek
run away v. kolay kazanmak
order away v. göndermek
fine away v. yontmak
turn one's eyes away v. gözlerini kaçırmak
lock something away v. bir şeyi kilit altında tutmak
cast away v. çöpe atmak
while away the time v. vakit geçirmek
move away v. kaldırmak
dally away v. harcamak
clear away v. temizlemek
fine away v. sivriltmek
die away v. azalmak
legislate away v. yürürlükten kaldırmak
melt away v. yok etmek
fritter away v. boşa harcamak
dally away v. vakit öldürmek
get away v. kaçmak
send away v. postalamak
wire away v. sıkı tutmak
grow away from v. uzaklaşmak
idle away v. boşa geçirmek
draw away v. çekmek
lead away from v. ayrılmak
barter away v. feda etmek
give away v. hediye olarak vermek
pull away v. sıyrılmak
wash away v. aşınmak
throw away v. boşa harcamak
drive away v. kovmak
wear away v. tükenmek
fine away v. incelmek
waste away v. aşınmak
dissolve something away v. yok etmek
edge away v. yan yan gitmek
dissolve something away v. gidermek
get away with v. yapılan iş yanına kar kalmak
wander away v. uzaklaşmak
sweep away v. süpürmek
sign away v. imza ile kontrata bağlamak
die away v. ses azalmak
hammer away v. kafa yormak
die away v. sönmek
salt away v. para biriktirmek
fiddle away v. vakit öldürmek
pull away v. ayrılmak
sweep away v. yok etmek
steal away from v. sessizçe sıvışmak
slip away v. sıvışmak
fall away v. eksilmek
prune away v. budamak
blaze away at v. hararetle yapmak
walk away from v. kolayca geçmek
put away v. artırmak
salt away v. saklamak
be carried away v. kapılmak
put something away v. kaldırmak
wear away v. kalmamak
spirit away v. kaçırmak
go away v. gitmek
fine away v. aşınmak
wear away v. tüketmek
lead away v. saptırmak
carry away v. alıp götürmek
lay away v. ayırmak
keep away from v. kaçınmak
break away v. ayrılmak
whisk away v. götürüvermek
wash away v. su ile sürüklemek
take away v. ortadan kaldırmak
thrown away v. kaçırmak
break away v. kaçıp kurtulmak
fall away v. inmek
wash away v. suyla çıkarmak
laugh away v. gülerek geçiştirmek
scour away v. ovmak
run away v. kaçılmak
stow away v. kaçak yolculuk yapmak
tear oneself away v. ayrılmak
chuck away v. savurmak
put away v. tıkınmak
break away from v. -den kaçmak
lead away from v. sapmak
blaze away at v. ateş etmek
carry away v. sürüklemek
drain away v. akıtmak
wash away v. temizlemek
do away with v. işini bitirmek
boil away v. kaynamak
back away v. geriye çekilmek
plod away at v. bir işte şevksiz bir şekilde çalışmak
wear away v. geçmek bilmemek
pull away v. kalkmak
slip away v. sıvışıp gitmek
get carried away v. aşka gelmek
drive away v. savmak
break away with someone v. ipleri koparmak
entice away v. baştan çıkarmak
have something thrown away v. döktürmek
gamble away v. kumarda para kaybetmek
pine away v. eriyip solmak
work away v. uğraşmak
while away v. zaman geçirmek
go far away v. uzağa gitmek
scare away v. korkutmak
loaf away v. boşa geçirmek
pull away v. geri çekilmek
slog away v. zorlanmak
die away v. kaybolmak
carry away the bell v. yenmek
grow away from v. ile ilişkileri azalmak
hide away v. saklamak
whittle away v. tüketmek
wither away v. kalmamak
wipe away v. yok etmek
idle away time v. zaman öldürmek
get carried away v. kendini kaptırmak
fine away v. inceltmek
walk away with v. yürütmek
wash away v. sürüklenmek
wipe away v. silip süpürmek
eat away v. yemek
do away with v. kaldırmak
cast away v. ıssız adada bırakmak
waste away v. eriyip bitmek (hastalıktan/açlıktan)
chip away v. bir şeyden yavaş yavaş bir parçacığı koparmak
sweep away v. sürüklemek
pare away v. yontmak
take breath away v. soluğunu kesmek
turn away v. defetmek
throw away v. atmak (istenilmeyen bir şeyi)
cast away v. fırlatmak
throw away v. kaçırmak
shrink away v. uzak durmak
send away v. başka bir yere göndermek
do away with v. öldürmek
tear away v. kurtarmak
hammer away v. durmadan çalışmak
gamble something away v. kumarda kaybetmek
push away v. itip defetmek
take away v. kaldırmak
fling away v. atmak
drink away v. içkiye harcamak
pine away v. erimek
have thrown away v. döktürmek
turn away v. savmak
throw away v. atmak
drain away v. tükenmek
clear away v. etrafı toparlamak
pull away v. hareket etmek
talk away v. durmadan konuşmak
consume away v. aşınmak
pass away v. merhum olmak
run away v. fıymak
smooth away v. kurtulmak
do away with v. yok etmek
pass away v. sona ermek
loiter away v. boşa geçirmek
entice away v. aklını çelmek
keep away from v. uzak durmak
shut oneself away in v. bir yere kapanmak
sneak away v. gizlice kaçmak
send away v. uzaklaştırmak
chat away v. laflamak
run away v. kaçmak
stash away v. saklamak
slog away v. zorla yürümek
do away with v. icabına bakmak
file away v. sırayla yürümek
pine away v. güçten kuvvetten düşmek
do away with v. feshetmek
scare away v. korkutup kaçırmak
turn away v. geri çevirmek
snatch away from v. koparmak
bear away v. taşımak
put something away v. mideye indirmek
keep away v. uzak kalmak
make away with v. yürütmek
blaze away at v. ateşe tutmak
get away v. çıkmak
sail away v. uzaklara yelken açmak
clear away v. dağılmak
ooze away v. eksilmek
die away v. solmak
stay away from v. uzak durmak
conjure away v. göndermek
whittle away v. bozmak
give away v. hibe etmek
ooze away v. yok olmak
slave away v. köle gibi çalışmak
put an animal away v. bir hayvanı merhametten dolayı öldürmek
slip away v. süzülmek
send away v. kovmak
divert one's attention away v. dikkati dağıtmak
take (someone's) livelihood away v. ekmeğini elinden almak
work away v. çalışmaya dalmak
walk away from v. rahatlıkla yenmek
chuck away v. atmak
explain away v. örtbas etmek
wear away v. aşınmak
snatch away from v. ayırmak
spirit away v. yok etmek
fade away v. unutulup gitmek
clear away v. toplamak
turn away v. sapmak
make away with v. ortadan kaldırmak
carry away the bell v. kazanmak
rub away v. aşındırmak
wither away v. yitmek
dawdle away v. boşa geçirmek
pass away v. göçmek
root away v. kökünü kazımak
draw away v. çekilmek
give away v. sırrı dışarı vermek
fritter away v. ziyan etmek
give the game away v. ihanet etmek
trifle away v. çarçur etmek
rattle away v. habire konuşmak
fall away v. eğimli olmak
lay away v. bir yana koymak
whirl someone away v. birini kapıp hızla götürmek
fade away v. rengi atmak
pass away v. gitmek
shy away from v. çekinmek
make away with v. alıp götürmek
pull away v. yola çıkmak
clear away v. ortadan kaldırmak
turn away v. vazgeçmek
go away v. ayrılmak
idle away v. boşa harcamak
rot away v. çürümek
clear something away v. kaldırmak
put away v. ortadan kaldırmak
drive away v. arabayla uzaklaşmak
shoo away v. kovmak
pine away v. erim erim erimek
heave away v. vira etmek
whip something away v. bir şeyi kapıvermek
chatter away v. cır cır ötmek
crumble away v. ufalanmak
waste away v. cılızlaşmak
move away v. uzaklaştırmak
send away v. başından savmak
walk away v. terketmek
put away make up v. makyajı temizlemek
have it away with somebody v. mercimeği fırına vermek
tear away v. ayırmak
waste away v. erimek
scour away v. ovarak temizlemek
shift away v. sıvışmak
slip away v. savuşmak
take someone's breath away v. insanın nefesini kesmek
pass away v. geçmek
decoy away from v. hile ile uzaklaştırmak
kiss away the hurt v. ağrıyı öpücükle geçirmek
take away from v. ayırmak (başka birinden/başka bir yerden)
pull away v. uzaklaşmak
be driven away v. savrulmak
die away v. kesilmek
slip away v. tüymek
get away v. kurtulmak
give oneself away v. foyası meydana çıkmak
turn away v. dönüp gitmek
blow away v. kuvvetle soluk vermek
lay away v. saklamak
boil away v. kaynayarak buharlaşıp yok olmak
throw away v. çöp atmak
put away v. öldürmek
whip away v. kapmak
wash away v. sürüklemek
frighten away v. kışkırtmak
fritter something away on something v. ziyan etmek
salt away v. biriktirmek (para)
get away with it v. ettiği yanına kar kalmak
melt away v. kaybetmek
draw away v. geri çekmek
take away v. götürmek
whisk away v. gözden kaybolmak
draw away v. ayrılmak
spirit away v. dikkati çekmeden çabucak kaldırıp götürmek
scrape away v. kazıyarak çıkarmak
have it away v. mercimeği fırına vermek
do away with v. yürürlükten kaldırmak
drive away v. defetmek
pass away v. hakkın rahmetine kavuşmak
do away with v. defterini dürmek
drone away v. boşa geçirmek
give away one's daughter in marriage v. kız vermek
run away from somebody v. elinden kurtulmak
lounge away v. zamanı tembelce geçirmek
chuck away v. tepmek
tow away v. çekmek
keep someone away v. birini uzak tutmak
wear away v. zayıflatmak
run away with v. en çok başarı kazanan biri olmak (bir konuda)
drop away v. azalmak
pass away v. hayata gözlerini yummak
turn away v. kovmak
wear away v. eskimek
throw one's money away v. parasını sokağa atmak
laugh away v. gülerek konuyu kapatmak
whittle away v. yontmak
scrape away v. kazıyarak silmek
spirit away v. gizlice götürmek
put something away v. bir şeyi ortadan kaldırmak
blow away the cobwebs v. zindeleşmek
go away by oneself v. başını alıp gitmek
fiddle away v. zamanı boş geçirmek
fritter away v. parça parça harcamak
plug away v. harıl harıl çalışmak
be carried away by one's feelings v. hislerine kapılmak
fool away v. boşa geçirmek
drain away v. boşalmak
come away v. sökülmek
chat away v. gevezelik etmek
do away with v. durdurmak
wear away v. aşındırmak
chuck away v. kaybetmek
put something away v. bir kenara para koymak
clear away v. toparlamak
rub away v. aşınmak
take away weapons v. silah bırakmak
shoo away v. kışt diyerek kovmak
drain away v. boşaltmak
wipe away v. silerek yok etmek
go away v. uzaklaşmak
tuck away v. gizlemek
flake away v. kavlamak
fall away v. gerilemek
send away for v. ısmarlamak
break away v. kaçmak
plod away at v. bir işi hevessizce sürdürmek
pass away v. irtihal etmek
wave someone away v. el sallayarak birine git demek
sweep away v. alıp götürmek
run away with v. kaçmak
carry away v. heyecanlandırmak
sidle away v. sıvışmak
send away v. göndermek
while away v. vakti geçirmek
run away v. gazlamak
give away v. ele vermek
charm away v. yok etmek
squander away v. israf etmek
root away v. kökünden sökmek
eat away v. sürüklemek
stay away v. uzak durmak
wrench something away from someone v. bir şeyi birinden zorla çekip almak
waste away v. har vurup harman savurmak
tuck away v. tıka basa doldurmak
turn away v. başka tarafa yöneltmek
creep away v. süzülmek
fritter away v. israf etmek