çekilmek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

çekilmekBedeutungen von dem Begriff "çekilmek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 61 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çekilmek withdraw v.
General
çekilmek stand v.
çekilmek bow out v.
çekilmek quit v.
çekilmek retreat v.
çekilmek get away v.
çekilmek decline v.
çekilmek stand back v.
çekilmek withdraw from v.
çekilmek repair v.
çekilmek abdicate v.
çekilmek edge out v.
çekilmek gravitate v.
çekilmek opt out of v.
çekilmek scratch v.
çekilmek draw away v.
çekilmek retract v.
çekilmek bow v.
çekilmek bow out of v.
çekilmek withdraw v.
çekilmek go out v.
çekilmek secede v.
çekilmek move aside v.
çekilmek recede v.
çekilmek be pulled v.
çekilmek be bearable v.
çekilmek move v.
çekilmek dry up v.
çekilmek draw back v.
çekilmek be absent v.
çekilmek resile v.
çekilmek abate v.
çekilmek step aside v.
çekilmek give over v.
çekilmek opt out v.
çekilmek draw off v.
çekilmek ebb v.
çekilmek bearable v.
çekilmek give v.
çekilmek decrease v.
çekilmek walk out v.
çekilmek resign v.
çekilmek fall away v.
çekilmek desist v.
çekilmek retire v.
çekilmek pull out v.
çekilmek be tolerable v.
çekilmek abandon v.
çekilmek absist v.
Phrasals
çekilmek step down
Idioms
çekilmek ebb
çekilmek ebb away
çekilmek ebb down
çekilmek ebb off
çekilmek ebb out
Trade/Economic
çekilmek retire
Law
çekilmek waive
çekilmek dispense
çekilmek desist
Automotive
çekilmek be impounded
British Slang
çekilmek shift oneself

Bedeutungen, die der Begriff "çekilmek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 182 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
tahttan çekilmek abdicate v.
geri çekilmek recede v.
geri çekilmek withdraw v.
geri çekilmek retreat v.
General
geri çekilmek pull away v.
içine çekilmek withdraw v.
kenara çekilmek get out of the way v.
geri çekilmek set back v.
geri çekilmek (anlaşma vb) resile v.
arka plana çekilmek be drawn to background v.
çekilmek (deniz) go out v.
köşesine çekilmek retreat v.
inzivaya çekilmek retreat v.
el ayak çekilmek be deserted v.
korkuyla çekilmek cringe v.
geri çekilmek shrink back v.
köşesine çekilmek hole v.
inzivaya çekilmek retire into seclusion v.
kenara çekilmek step aside v.
kenara çekilmek stand aside v.
kabuğuna çekilmek withdraw into one's shell v.
çekilmek (kral/kraliçe tahttan) abdicate v.
çekilmek (yüksek bir mevkiden) abdicate v.
geri çekilmek lose ground v.
adaylıktan çekilmek remove oneself as a candidate v.
yerçekimi ile çekilmek gravitate v.
köşesine çekilmek hole up v.
biraz geri çekilmek (korkunç bir manzara karşısında) wince v.
geri çekilmek draw back v.
çekilmek (selle gelen sular) subside v.
sahneden veya olay yerinden çekilmek quit the scene v.
kabuğuna çekilmek withdraw v.
geri çekilmek regress v.
geri çekilmek retract v.
inzivaya çekilmek retire v.
gözden ırak bir yere çekilmek submerge v.
geriye çekilmek back away v.
geri çekilmek retire v.
köşesine çekilmek retire to pasture v.
resim çekilmek have one's photo taken with someone (a celebrity etc) v.
inzivaya çekilmek cloister v.
geri çekilmek fall back v.
bir köşeye çekilmek retire v.
kenara çekilmek stand back v.
yüksek bir mevkiden çekilmek abdicate v.
inzivaya çekilmek live in seclusion v.
geri çekilmek step back v.
tenha bir yere çekilmek sequester oneself v.
imbikten çekilmek distill v.
tahttan çekilmek (kral/kraliçe) abdicate v.
cemiyetten çekilmek opt out v.
geri çekilmek beat a retreat v.
korkup çekilmek cower v.
inzivaya çekilmek seclude oneself v.
kabuğuna çekilmek go into one's shell v.
geri çekilmek blench v.
adaylıktan çekilmek withdraw one's candidature v.
adaylıktan çekilmek stand down v.
inzivaya çekilmek seclude oneself in v.
ipe çekilmek swing v.
geri çekilmek yield v.
kendi kabuğuna çekilmek retire into one's shell v.
piyasadan çekilmek pull out of the market v.
kenara çekilmek move over v.
kanı çekilmek (the blood) to be drained v.
ligden çekilmek withdraw from league v.
korkakça geri çekilmek (askeri birlik vb) exfiltrate v.
geri çekilmek pull back v.
yarışmadan çekilmek withdraw from the competition v.
çekilmek (deniz) ebb v.
(deniz) çekilmek ebb v.
ihaleden çekilmek withdraw from the tender v.
fotoğraf çekilmek have one's photo taken v.
hızla yana çekilmek dodge v.
geri çekilmek flinch v.
gözünün önünden çekilmek get out of somebody's sight v.
(birinin) yolundan çekilmek get out of one's way v.
geri çekilmek backpedal v.
suyu çekilmek shrink v.
geri çekilmek retreat v.
görevden çekilmek retire from office v.
filme çekilmek be filmed v.
geri çekilmek recoil v.
yarıştan çekilmek scratch v.
yağ çekilmek be flattered v.
odasına çekilmek let oneself into one's room v.
odasına çekilmek lock oneself in one's room v.
inzivaya çekilmek estrange oneself from social life v.
korkuyla geri çekilmek draw back in horror v.
bankadan çekilmek be withdrawn from the bank v.
çapraz sorguya çekilmek be cross examined v.
araba bağlanmak/çekilmek be impounded v.
-den gerilemek/geri çekilmek recede from something v.
(mec.) geriye çekilmek lay low v.
geri çekilmek get back v.
noter huzurunda çekilmek be drawn under the supervision of a notary public v.
noter huzurunda çekilmek be drawn in the presence of a notary public v.
imbikten çekilmek distil v.
geri çekilmek back-pedal v.
geri çekilmek give ground v.
pokerde oyundan çekilmek fold v.
bir konuşmadan çekilmek take for the kitchen v.
çekilmek (gitmek) absent v.
geri çekilmek recess v.
çekilmek partiden bolt n.
Phrasals
kumar oyunundan çekilmek cash in n.
hesapları kapatıp anlaşmadan çekilmek cash in n.
içine çekilmek get within
bir kutuya çekilmek go aside
bırakıp çekilmek give over to
bir köşeye çekilmek go aside
geri çekilmek back away from
geri çekilmek back off
yavaş yavaş geriye çekilmek inch back
(bir yerden) geriye çekilmek move back from
geri çekilmek fall away
-den gerilemek/geri çekilmek recede from something
-den geri çekilmek retreat from
-den geri çekilmek secede from
-den geri çekilmek withdraw from
uyumaya çekilmek sack out
geriye kaymak/çekilmek slide back
geri sürünmek/çekilmek creep back into
Idioms
konuşmadan çekilmek veya sessiz kalmak take for the kitchen v.
kabuğuna çekilmek go into one's shell
köşesine çekilmek take a back seat
kenara çekilmek take a back seat
kabuğuna çekilmek retire into one's shell
(ticaretten) çekilmek go out of business
aradan çekilmek fade from the scene
sahneden çekilmek fade from the scene
geri plana çekilmek take a back seat
bir kenara çekilmek take a back seat
hızla geri çekilmek beat a hasty retreat
hızla geri çekilmek beat a retreat
son anda atlamak/zıplamak/çekilmek jump clear of something
ayağının altından çekilmek keep out from under someone's feet
yolundan çekilmek keep out from under someone's feet
ayak altından çekilmek keep out from under someone's feet
(kamyon/otobüsün) bir şeyin önünden çekilmek jump clear of something
(kamyon/otobüsün) bir şeyin önünden çekilmek get out of the way of something
(bir şeyler konuşmak için) biriyle bir kenara çekilmek move off to the side with someone
(bir şeyler konuşmak için) biriyle bir kenara çekilmek get off to the side with someone
(bir şeyler konuşmak için) biriyle bir kenara çekilmek step off to the side with someone
(bir şeyler konuşmak için) biriyle bir kenara çekilmek go off to the side with someone
savunmaya çekilmek go on the defensive
gitmek (bir yere çekilmek) repair to
bir şeyin (konunun/tartışmanın) içine çekilmek get drawn into something
yarıştan çekilmek get out the race
adaylıktan çekilmek get out the race
kabuğuna çekilmek shrink back into one's shell
kabuğuna çekilmek crawl/go/retreat/retire into your shell
Trade/Economic
ticaretten çekilmek go out of business
ticaretten çekilmek go bust
aracılıktan çekilmek disintermediate
işten çekilmek retire from business
üyelikten çekilmek secede
ihaleden çekilmek withdraw from the tender
Law
davadan çekilmek abandon an action
davadan çekilmek recuse
Politics
adaylıktan çekilmek waive the candidacy
yönetimden çekilmek abdicate
hükümdarlıktan çekilmek abdicate
siyasetten çekilmek retire from politics
siyasetten çekilmek abandon politics
partiden çekilmek break away from one's party
hükumetten çekilmek withdraw from the government
Technical
geri çekilmek (ordu vb) retreat
Automotive
geri çekilmek pull back
Marine
kıça bağlanıp çekilmek tow astern
Medical
vücut eksenine doğru çekmek/çekilmek adduct v.
karnının ultrasonu çekilmek have an abdominal ultrasound scan
karnının ultrasonunu çekilmek have an abdominal ultrasound scan
Military
geri çekilmek yield
geri çekilmek recoil
geri çekilmek fall back
geri çekilmek lose ground
kıça bağlanıp çekilmek be towed astern
Painting
geri çekilmek withdraw (from)
Latin
geri çekilmek averto
Archaic
köşesine çekilmek recoil v.
geri çekilmek decede