belirsiz - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

belirsizSens de "belirsiz" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 84 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
belirsiz unclear adj.
belirsiz uncertain adj.
belirsiz ambiguous adj.
belirsiz indefinite adj.
belirsiz undetermined adj.
General
belirsiz shrouded in mystery adj.
belirsiz lax adj.
belirsiz unspecified adj.
belirsiz foggy adj.
belirsiz nebulous adj.
belirsiz fuzzy adj.
belirsiz indefinable adj.
belirsiz dim adj.
belirsiz unapparent adj.
belirsiz shadowy adj.
belirsiz dreamy adj.
belirsiz faint adj.
belirsiz backhanded adj.
belirsiz indescribable adj.
belirsiz distant adj.
belirsiz precarious adj.
belirsiz murky adj.
belirsiz delphian adj.
belirsiz hinky adj.
belirsiz hazy adj.
belirsiz dubio adj.
belirsiz indistinct adj.
belirsiz misty adj.
belirsiz dusty adj.
belirsiz noncommittal adj.
belirsiz indeterminant adj.
belirsiz woolly adj.
belirsiz darksome adj.
belirsiz cloudy adj.
belirsiz clouded adj.
belirsiz unsettled adj.
belirsiz obscure adj.
belirsiz equivocal adj.
belirsiz inglorious adj.
belirsiz inappreciable adj.
belirsiz ambiguous adj.
belirsiz dubious adj.
belirsiz vague adj.
belirsiz uncertain adj.
belirsiz indefinite adj.
belirsiz tentative adj.
belirsiz undefined adj.
belirsiz indeterminate adj.
belirsiz neutral adj.
belirsiz undeterminate adj.
belirsiz nebulated adj.
belirsiz indetermined adj.
belirsiz indistinguished adj.
belirsiz off-colour adj.
belirsiz off-color adj.
belirsiz touch-and-go adj.
belirsiz indecisive adj.
belirsiz inarticulate adj.
belirsiz borderline adj.
belirsiz doubtful adj.
belirsiz unspecific adj.
belirsiz wooly adj.
belirsiz unspecific adj.
belirsiz adnubilated adj.
belirsiz abeyant adj.
belirsiz agnostic adj.
belirsiz agnostical adj.
belirsiz casual adj.
belirsiz cloudily adv.
Colloquial
belirsiz in the air
Idioms
belirsiz anybody's guess
belirsiz as clear as mud
Poetic/Literary
belirsiz adumbral adj.
Trade/Economic
belirsiz uncertain
belirsiz precarious
Technical
belirsiz undetermined
belirsiz problematical
belirsiz indefinite
belirsiz uncertain
Computer
belirsiz ambiguous
Medical
belirsiz aspecific
Food Engineering
belirsiz indefinite
Linguistics
belirsiz ambiguous
belirsiz indefinite

Sens de "belirsiz" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 186 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
geçici/belirsiz tentative adj.
General
belli belirsiz görünmek loom up v.
belli belirsiz belirmek loom over v.
belli belirsiz görünmek peer v.
belli belirsiz görünmek loom v.
belirsiz bir hal almak become uncertain v.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unidentified persons v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unidentified person or persons v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrator or perpetrators v.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrators v.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrators v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown assaliant or assailants v.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unidentified persons v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unidentified person or persons v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrator or perpetrators v.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown assailants v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown assaliant or assailants v.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown assailants v.
belirsiz bir süreliğine ertelemek postpone for an indefinite time v.
statiği belirsiz yapılar statically indeterminate structures n.
belirsiz geçmiş zaman reported past n.
belirsiz konu moot point n.
belirsiz bir şekil blur n.
belli belirsiz şey suspicion n.
belirsiz konuşma equivocation n.
belirsiz şey whatnot n.
belli belirsiz olma nebulousness n.
yazarı belirsiz olma apocryphalness n.
belli belirsiz bir şey suggestion n.
belirsiz miktar indefinite quantity n.
belirsiz figür ambiguous figure n.
sonu belirsiz iş leap in the dark n.
belli belirsiz bir şey wisp n.
sahibi belirsiz eşya waif n.
belirsiz bürokrasi dili gobbledegook n.
belirsiz süreksizlik indefinite discontinuity n.
belirsiz miktar unknown quantity n.
belirsiz bir süre için devam etme özelliğine sahip self-perpetuating n.
belirsiz bir süre undetermined period of time n.
kimliği belirsiz yazar unidentified writer n.
(kısa/belirsiz) an/dönem spell n.
kimliği belirsiz bir saldırgan an unknown attacker n.
belli belirsiz ses faint voice n.
belirsiz çizgiler obscured lines n.
ne olduğu belirsiz ambiguous adj.
daha belirsiz laxer adj.
daha belirsiz dustier adj.
belli belirsiz slight adj.
en belirsiz laxest adj.
hatları belirsiz fuzzy adj.
belli belirsiz nebulous adj.
belli belirsiz insensible adj.
belli belirsiz indistinct adj.
belli belirsiz soft adj.
anlamı belirsiz ambiguous adj.
ne olduğu belirsiz nondescript adj.
süresi belirsiz indeterminate adj.
adı sanı belirsiz without a name and fame adj.
belli belirsiz dreamy adj.
belli belirsiz imperceptible adj.
belli belirsiz shadowy adj.
belli belirsiz tentative adj.
adı sanı belirsiz of doubtful reputation adj.
belli belirsiz dreaming adj.
belli belirsiz tenuous adj.
belirli belirsiz indistinct adj.
en belirsiz olanı dustiest adj.
belirsiz bir miktar some adj.
belirli belirsiz dim adj.
belli belirsiz hardly visible adj.
adı belirsiz of doubtful origin adj.
belli belirsiz faint adj.
kimliği belirsiz unknown adj.
belli belirsiz indistinguished adj.
adı belirsiz not well-known adj.
kimliği belirsiz faceless adj.
kim olduğu belirsiz faceless adj.
boyutları belirsiz nondimensional adj.
durumu belirsiz touch-and-go adj.
kaynağı belirsiz unaccredited adj.
belli belirsiz half hidden adj.
belli belirsiz dim adj.
ne idiği belirsiz ve biraz şüpheli queer adj.
ne idiği belirsiz neither fish nor fowl adj.
ne idiği belirsiz nondescript adj.
belli belirsiz adumbral adj.
belli belirsiz bir şekilde tenuously adv.
belli belirsiz bir şekilde insensibly adv.
belirsiz bir şekilde indescribably adv.
belli belirsiz slightly adv.
belli belirsiz wanly adv.
belli belirsiz bir halde imperceptibly adv.
belirsiz bir biçimde noncommittally adv.
belirsiz bir şekilde inappreciably adv.
süresi belirsiz sine die adv.
belirsiz bir şekilde backhandedly adv.
belirsiz bir biçimde dimly adv.
muğlak/belirsiz olarak ambiguously adv.
belirsiz bir biçimde indefinably adv.
belli belirsiz bir halde slightingly adv.
belirsiz olarak indefinitely adv.
belirsiz olmayacak şekilde unambiguously adv.
belli belirsiz indistinctly adv.
belirsiz olarak mistily adv.
belli belirsiz nebulously adv.
belirsiz bir biçimde dustily adv.
belirsiz bir şekilde vaguely adv.
belli belirsiz vaguely adv.
belirsiz bir biçimde nonspecifically adv.
belirsiz bir biçimde non-specifically adv.
belirsiz bir şekilde questionably adv.
Phrases
belirsiz sayıda untold number of
Colloquial
kimliği belirsiz erkek john doe [us]
Idioms
adı sanı belirsiz without a name and fame
belli belirsiz görmek see through a glass darkly
bir konunun belirsiz bölümü grey area
belirsiz alan/saha a gray area
ne idiği belirsiz olmak be neither fish nor fowl
Speaking
halen daha belirsiz it remains to be seen
belirsiz durum no man's land
Slang
kocaayak'ı gösterdiği iddiasında bulunan video ve fotoğraflardaki karanlık/belirsiz leke blobsquatch
belirsiz bir yere amaçsızca yürümek coddiwomple
Trade/Economic
tutarı belirsiz maliyet veya uğraşılar undue cost or effort
belirsiz olay uncertain event
belirsiz süreli iş sözleşmesi permanent employment contract
belirsiz süreli iş sözleşmesi employment contract of indefinite duration
belirsiz süreli iş sözleşmesi contract of employment of indefinite duration
Law
belirsiz mal vasiyeti unspecified legacy
belirsiz mal vasiyeti general legacy
belirsiz karine inconclusive presumption
kimliği belirsiz erkek john doe
kimliği belirsiz kadın jane doe
kimliği belirsiz cesetler unidentified bodies
kimliği belirsiz ceset unidentified body
belirsiz yasal kavram indefinite legal concept
belirsiz alacak unquantified debt
şirketlerin çalışanlarıyla belirsiz süreli sözleşme yapmak yerine geçici ve kısa dönemli kontratlar yaptığı çalışma biçimi gig economy
kimliği belirsiz erkek cesedi john doe [uk]
Politics
belirsiz bir tarihe ertelemek adjurn sine die
belirsiz bir süreye erteleme sine die
Technical
belirsiz arıza kodu pending trouble code
belirsiz büyük sayı zillion
statik olarak belirsiz statically indeterminate
statikçe belirsiz statically indeterminate
belirsiz miktar indefinite quantity
belirsiz hata indeterminate error
belirsiz çilli merdane indefinite chill roll
belirsiz çil bölge indefinite chill
belirsiz çil bölgeli döküm indefinite chill casting
belirsiz şekilli kenarlar edges of undefined shape
Computer
belirsiz integral indefinite integral
seçenekler belirsiz options fuzzy
Construction
belirsiz süreli indefinite period
belirsiz sınır general boundary
Automotive
nedeni belirsiz arıza idle weirdness
Aeronautic
belirsiz etkenler chance causes
Medical
belirsiz halk sağlığı tehdidi indeterminate public health hazard
belirsiz yerel bağırsak delinmesi idiopathic focal intestinal perforation
belli belirsiz liminal
Psychology
hatları belirsiz küme fuzzy set
hatları belirsiz mantık fuzzy logic
Food Engineering
belirsiz integral indefinite integral
Gastronomy
belli belirsiz barely
Math
belirsiz bir sayı n
belirsiz biçimler indeterminate forms
belirsiz katsayılar yöntemi method of undetermined coefficients
belirsiz integral indefinite integral
belirsiz büyük sayı zillion
belirsiz bir sayı an indefinite number
belirsiz sayı indefinite number
Statistics
belirsiz dağılım improper distribution
belirsiz önsel improper prior
Physics
belirsiz iç çarpım uzayları indefinite inner product spaces
Chemistry
belirsiz toplum sağlığı tehlikesi no apparent public health hazard
belirsiz toplum sağlığı tehlikesi nonapparent public health hazard
Biochemistry
belirsiz mutasyon silent mutation
Linguistics
belirsiz tanımlık indefinite article
belirsiz geçmiş past indefinite tense
belirsiz adıl indefinite pronoun
belirsiz geçmiş zaman past indefinite
Philosophy
ezoterik, belirsiz veya zorlu durumlar hakkında özel bilgi sahibi kimse cabalist n.
özellikle belirsiz kelime bilgisinin kullanımından kaynaklanan bilgisizlik taraftarlığı cabalism n.
Military
teslim zamanı belirsiz sözleşme indefinite delivery type contract
tutarı ve süresi belirsiz sözleşme open end contract
belirsiz süre için depolama dead storage
Latin
belirsiz bir tarihe ertelenme adjournment sine die