belirsiz - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

belirsiz"belirsiz" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 92 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
belirsiz unclear s.
belirsiz uncertain s.
belirsiz ambiguous s.
belirsiz indefinite s.
belirsiz undetermined s.
General
belirsiz shrouded in mystery s.
belirsiz lax s.
belirsiz unspecified s.
belirsiz foggy s.
belirsiz nebulous s.
belirsiz fuzzy s.
belirsiz backhanded s.
belirsiz indescribable s.
belirsiz distant s.
belirsiz precarious s.
belirsiz murky s.
belirsiz delphian s.
belirsiz hinky s.
belirsiz hazy s.
belirsiz dubio s.
belirsiz indistinct s.
belirsiz misty s.
belirsiz dusty s.
belirsiz noncommittal s.
belirsiz indeterminant s.
belirsiz woolly s.
belirsiz darksome s.
belirsiz cloudy s.
belirsiz clouded s.
belirsiz indefinable s.
belirsiz dim s.
belirsiz unapparent s.
belirsiz shadowy s.
belirsiz dreamy s.
belirsiz faint s.
belirsiz unsettled s.
belirsiz obscure s.
belirsiz equivocal s.
belirsiz inglorious s.
belirsiz inappreciable s.
belirsiz ambiguous s.
belirsiz dubious s.
belirsiz vague s.
belirsiz indefinite s.
belirsiz uncertain s.
belirsiz tentative s.
belirsiz undefined s.
belirsiz indeterminate s.
belirsiz neutral s.
belirsiz undeterminate s.
belirsiz nebulated s.
belirsiz indetermined s.
belirsiz indistinguished s.
belirsiz touch-and-go s.
belirsiz off-color s.
belirsiz off-colour s.
belirsiz indecisive s.
belirsiz inarticulate s.
belirsiz borderline s.
belirsiz doubtful s.
belirsiz unspecific s.
belirsiz wooly s.
belirsiz unspecific s.
belirsiz adnubilated s.
belirsiz abeyant s.
belirsiz agnostic s.
belirsiz agnostical s.
belirsiz casual s.
belirsiz nonspecific s.
belirsiz non-specific s.
belirsiz nubiform s.
belirsiz nubilose s.
belirsiz nubilous s.
belirsiz tickle-footed s.
belirsiz ticklish s.
belirsiz tricksy s.
belirsiz cloudily zf.
Colloquial
belirsiz in the air
Idioms
belirsiz anybody's guess
belirsiz as clear as mud
Poetic/Literary
belirsiz adumbral s.
Trade/Economic
belirsiz uncertain
belirsiz precarious
Technical
belirsiz undetermined
belirsiz problematical
belirsiz indefinite
belirsiz uncertain
Computer
belirsiz ambiguous
Medical
belirsiz aspecific
Food Engineering
belirsiz indefinite
Linguistics
belirsiz ambiguous
belirsiz indefinite

"belirsiz" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 208 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
geçici/belirsiz tentative s.
General
belli belirsiz görünmek loom up f.
belli belirsiz belirmek loom over f.
belli belirsiz görünmek peer f.
belli belirsiz görünmek loom f.
belirsiz bir hal almak become uncertain f.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unidentified persons f.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unidentified persons f.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unidentified person or persons f.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrator or perpetrators f.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrators f.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unidentified person or persons f.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrators f.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown assaliant or assailants f.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrator or perpetrators f.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown assailants f.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown assaliant or assailants f.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown assailants f.
belirsiz bir süreliğine ertelemek postpone for an indefinite time f.
statiği belirsiz yapılar statically indeterminate structures i.
belirsiz konu moot point i.
belirsiz geçmiş zaman reported past i.
belli belirsiz bir şey suggestion i.
belirsiz miktar indefinite quantity i.
belirsiz bir şekil blur i.
belli belirsiz şey suspicion i.
belirsiz konuşma equivocation i.
belirsiz şey whatnot i.
belli belirsiz olma nebulousness i.
yazarı belirsiz olma apocryphalness i.
sonu belirsiz iş leap in the dark i.
belirsiz figür ambiguous figure i.
belli belirsiz bir şey wisp i.
sahibi belirsiz eşya waif i.
belirsiz bürokrasi dili gobbledegook i.
belirsiz süreksizlik indefinite discontinuity i.
belirsiz miktar unknown quantity i.
belirsiz bir süre için devam etme özelliğine sahip self-perpetuating i.
belirsiz bir süre undetermined period of time i.
kimliği belirsiz yazar unidentified writer i.
(kısa/belirsiz) an/dönem spell i.
kimliği belirsiz bir saldırgan an unknown attacker i.
belli belirsiz ses faint voice i.
belirsiz çizgiler obscured lines i.
ne idüğü belirsiz kimse/şey nondescript i.
belirsiz olma nebulation i.
bir kişinin durumunun belirsiz, önemsiz veya tanımsız olduğu hal nether world i.
bir kişinin durumunun belirsiz, önemsiz veya tanımsız olduğu hal netherworld i.
belli belirsiz ilgi ifadesi nibble i.
belirsiz/deneme niteliğinde teklif tentative i.
son derece belirsiz durum tightrope i.
belli belirsiz hastalık tout [scottish] i.
belli belirsiz hardly visible s.
daha belirsiz laxer s.
belirli belirsiz dim s.
adı belirsiz of doubtful origin s.
belli belirsiz faint s.
daha belirsiz dustier s.
ne olduğu belirsiz ambiguous s.
hatları belirsiz fuzzy s.
belli belirsiz nebulous s.
adı sanı belirsiz without a name and fame s.
anlamı belirsiz ambiguous s.
ne olduğu belirsiz nondescript s.
belli belirsiz insensible s.
belli belirsiz slight s.
en belirsiz laxest s.
belli belirsiz indistinct s.
belli belirsiz soft s.
belli belirsiz dreamy s.
süresi belirsiz indeterminate s.
belli belirsiz imperceptible s.
belli belirsiz shadowy s.
belli belirsiz tentative s.
adı sanı belirsiz of doubtful reputation s.
belli belirsiz dreaming s.
belli belirsiz tenuous s.
belirli belirsiz indistinct s.
en belirsiz olanı dustiest s.
belirsiz bir miktar some s.
kimliği belirsiz unknown s.
belli belirsiz indistinguished s.
adı belirsiz not well-known s.
kimliği belirsiz faceless s.
kim olduğu belirsiz faceless s.
boyutları belirsiz nondimensional s.
durumu belirsiz touch-and-go s.
kaynağı belirsiz unaccredited s.
belli belirsiz half hidden s.
belli belirsiz dim s.
ne idiği belirsiz ve biraz şüpheli queer s.
ne idiği belirsiz neither fish nor fowl s.
ne idiği belirsiz nondescript s.
belli belirsiz adumbral s.
soyu belirsiz nameless s.
belli belirsiz nebulose s.
belli belirsiz bir şekilde insensibly zf.
belli belirsiz indistinctly zf.
belirsiz olmayacak şekilde unambiguously zf.
belirsiz olarak indefinitely zf.
belli belirsiz slightly zf.
belli belirsiz nebulously zf.
belirsiz olarak mistily zf.
belli belirsiz bir şekilde tenuously zf.
belirsiz bir biçimde noncommittally zf.
belirsiz bir şekilde inappreciably zf.
süresi belirsiz sine die zf.
belirsiz bir şekilde backhandedly zf.
belirsiz bir biçimde dimly zf.
muğlak/belirsiz olarak ambiguously zf.
belirsiz bir biçimde indefinably zf.
belli belirsiz bir halde slightingly zf.
belirsiz bir şekilde indescribably zf.
belli belirsiz wanly zf.
belli belirsiz bir halde imperceptibly zf.
belirsiz bir biçimde dustily zf.
belirsiz bir şekilde vaguely zf.
belli belirsiz vaguely zf.
belirsiz bir biçimde nonspecifically zf.
belirsiz bir biçimde non-specifically zf.
belirsiz bir şekilde questionably zf.
belirsiz bir biçimde non-committally zf.
belirsiz bir şekilde ticklish zf.
Phrases
belirsiz sayıda untold number of
Colloquial
kimliği belirsiz erkek john doe [us]
Idioms
belirsiz olmak be on the tenters f.
ne idüğü belirsiz neither fish nor flesh s.
ne idüğü belirsiz neither head nor tail s.
ne dediği belirsiz black on black s.
belirsiz bir şekilde as trees walking zf.
adı sanı belirsiz without a name and fame
belli belirsiz görmek see through a glass darkly
bir konunun belirsiz bölümü grey area
belirsiz alan/saha a gray area
ne idiği belirsiz olmak be neither fish nor fowl
Speaking
halen daha belirsiz it remains to be seen
belirsiz durum no man's land
Slang
ne idiği belirsiz/tuhaf/acayip kişi queer-beer i.
kocaayak'ı gösterdiği iddiasında bulunan video ve fotoğraflardaki karanlık/belirsiz leke blobsquatch
belirsiz bir yere amaçsızca yürümek coddiwomple
Trade/Economic
tutarı belirsiz maliyet veya uğraşılar undue cost or effort
belirsiz olay uncertain event
belirsiz süreli iş sözleşmesi permanent employment contract
belirsiz süreli iş sözleşmesi employment contract of indefinite duration
belirsiz süreli iş sözleşmesi contract of employment of indefinite duration
Law
belirsiz mal vasiyeti unspecified legacy
belirsiz mal vasiyeti general legacy
belirsiz karine inconclusive presumption
kimliği belirsiz erkek john doe
kimliği belirsiz kadın jane doe
kimliği belirsiz ceset unidentified body
kimliği belirsiz cesetler unidentified bodies
belirsiz yasal kavram indefinite legal concept
belirsiz alacak unquantified debt
şirketlerin çalışanlarıyla belirsiz süreli sözleşme yapmak yerine geçici ve kısa dönemli kontratlar yaptığı çalışma biçimi gig economy
kimliği belirsiz erkek cesedi john doe [uk]
Politics
belirsiz bir tarihe ertelemek adjurn sine die
belirsiz bir süreye erteleme sine die
Technical
belirsiz arıza kodu pending trouble code
belirsiz büyük sayı zillion
statik olarak belirsiz statically indeterminate
statikçe belirsiz statically indeterminate
belirsiz miktar indefinite quantity
belirsiz hata indeterminate error
belirsiz çilli merdane indefinite chill roll
belirsiz çil bölge indefinite chill
belirsiz çil bölgeli döküm indefinite chill casting
belirsiz şekilli kenarlar edges of undefined shape
Computer
belirsiz integral indefinite integral
seçenekler belirsiz options fuzzy
Construction
belirsiz süreli indefinite period
belirsiz sınır general boundary
Automotive
nedeni belirsiz arıza idle weirdness
Aeronautic
belirsiz etkenler chance causes
Medical
belirsiz halk sağlığı tehdidi indeterminate public health hazard
belirsiz yerel bağırsak delinmesi idiopathic focal intestinal perforation
belli belirsiz liminal
Psychology
hatları belirsiz mantık fuzzy logic
hatları belirsiz küme fuzzy set
Food Engineering
belirsiz integral indefinite integral
Gastronomy
belli belirsiz barely
Math
belirsiz bir sayı n
belirsiz katsayılar yöntemi method of undetermined coefficients
belirsiz biçimler indeterminate forms
belirsiz integral indefinite integral
belirsiz büyük sayı zillion
belirsiz bir sayı an indefinite number
belirsiz sayı indefinite number
Statistics
belirsiz dağılım improper distribution
belirsiz önsel improper prior
Physics
belirsiz iç çarpım uzayları indefinite inner product spaces
Chemistry
belirsiz toplum sağlığı tehlikesi no apparent public health hazard
belirsiz toplum sağlığı tehlikesi nonapparent public health hazard
Biochemistry
belirsiz mutasyon silent mutation
Agriculture
uzak ve ekilmemiş veya gelişmemiş, belirsiz büyüklükteki toprak parçası back forty
Linguistics
belirsiz ve kesin olmayan nitelikleri olan ünlü neutral vowel i.
belirsiz tanımlık indefinite article
belirsiz geçmiş past indefinite tense
belirsiz adıl indefinite pronoun
belirsiz geçmiş zaman past indefinite
Philosophy
ezoterik, belirsiz veya zorlu durumlar hakkında özel bilgi sahibi kimse cabalist i.
özellikle belirsiz kelime bilgisinin kullanımından kaynaklanan bilgisizlik taraftarlığı cabalism i.
Military
teslim zamanı belirsiz sözleşme indefinite delivery type contract
tutarı ve süresi belirsiz sözleşme open end contract
belirsiz süre için depolama dead storage
Latin
belirsiz yapıda olan şey tertium quid i.
belirsiz bir tarihe ertelenme adjournment sine die
Ornithology
belli belirsiz çizgili işaretleri olan (kuş vb.) nebulated s.