consider - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

consider

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"consider" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 53 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
consider f. durumu değerlendirmek
consider f. dikkate almak
consider f. göz önünde bulundurmak
consider f. hesaba katmak
General
consider f. gözü ile bakmak
consider f. saygı göstermek
consider f. kanaatinde olmak
consider f. içinden geçirmek
consider f. itibar göstermek
consider f. bilmek
consider f. itibar etmek
consider f. itibara almak
consider f. düşünmek
consider f. göz önüne almak
consider f. gözüyle bakmak
consider f. görmek
consider f. nazarıyla bakmak
consider f. telakki etmek
consider f. göz önünde tutmak
consider f. üzerinde düşünmek
consider f. sanmak
consider f. gözardı etmemek
consider f. göz ardı etmemek
consider f. gözönüne almak
consider f. saymak
consider f. düşünüp taşınmak
consider f. iyice düşünüp taşınmak
consider f. addetmek
consider f. derpiş etmek
consider f. gözönünde bulundurmak
consider f. fikrinde olmak
consider f. üzerine düşünmek
consider f. tezekkür etmek
consider f. tartmak
consider f. kafasında tartmak
consider f. dikkatle bakmak
consider f. iyice incelemek
consider f. etraflıca bakmak
Trade/Economic
consider telakki etmek
Law
consider düşünmek
consider mütalaa etmek
consider saymak
consider telakki etmek
consider sanmak
consider incelemek
consider tetkik etmek
consider dikkate almak
Politics
consider göz önünde bulundurmak
consider mülahaza etmek
Technical
consider hesaba katmak
consider saymak
consider dikkate almak
consider kabul etmek

"consider" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 121 sonuç

İngilizce Türkçe
General
consider above blame f. üstüne toz kondurmamak
consider wrong f. yanlış saymak
consider necessary f. gereksemek
consider necessary f. hacet görmek
consider of f. olarak kabul etmek
consider important f. önem vermek
consider equal f. eşit saymak
consider insufficient f. azımsamak
consider same f. aynı saymak
consider unimportant f. hafifsemek
consider bad f. kötü saymak
consider unimportant f. hafife almak
consider unlikely f. olasısız saymak
consider true f. doğru saymak
consider in detail f. bütün boyutlarıyla ele almak
consider insufficient f. az bulmak
consider important f. mühimsemek
consider again f. tekrar düşünmek
consider equal f. bir tutmak
consider the problem from various aspects f. konuyu çeşitli açılardan ele almak
consider it necessary (to do sth) f. gerekli görmek
not consider the feelings of others f. hatır gönül bilmemek
not consider the feelings of others f. hatır gönül tanımamak
not consider the feelings of others f. hatır gönül saymamak
consider (a matter) from a different angle f. farklı açıdan ele almak
consider as an evidence f. delil olarak kabul etmek
consider (someone/something) important f. çok önemsemek
consider (someone/something) valueless f. değersiz görmek
consider (someone/something) worthless f. değersiz görmek
consider one's application f. başvurusunu değerlendirmek
consider something necessary f. lüzumlu görmek
consider something necessary f. gerekli görmek
consider something unnecessary f. lüzumsuz görmek
consider something unnecessary f. gereksiz görmek
consider something separate f. ayrı tutmak
consider someone responsible f. sorumlu tutmak
consider something as significant f. önemli bulmak
consider something as significant f. önemli görmek
consider something significant f. önemli saymak
consider something significant f. önemli bulmak
consider something significant f. önemli görmek
consider something as significant f. önemli saymak
consider something necessary f. gerek görmek
consider something necessary f. gerek duymak
be consider unfair f. haksız bulunmak
consider (something) to be too much f. çok görmek
consider the case f. davayı değerlendirmek
consider something strange f. garip karşılamak
consider something impossible f. imkansız gözüyle bakmak
be consider invalid f. geçersiz sayılmak
consider something strange f. tuhaf karşılamak
consider something necessary f. zorunlu görmek
consider imperative f. zorunlu görmek
consider an application f. başvuru incelemek
consider something as a threat f. tehdit olarak görmek
consider the proposal f. teklif değerlendirmek
consider the proposal f. teklifi değerlendirmek
consider commendable f. övgüye değer bulmak
consider again f. durup düşünmek
consider something inadequate f. yetersiz görmek
consider guilty f. suçlu görmek
consider an offer f. teklif değerlendirmek
consider an offer f. teklifi değerlendirmek
consider someone an enemy f. düşman saymak
consider lucky f. kendini şanslı saymak
consider oneself lucky f. kendini şanslı hissetmek
consider oneself lucky f. kendini şanslı bulmak
consider oneself lucky f. kendinin şanslı olduğunu düşünmek
consider oneself lucky f. kendisinin şanslı olduğunu düşünmek
consider oneself happy f. kendini mutlu saymak
consider oneself lucky f. kendisini şanslı saymak
consider oneself lucky f. kendini şanslı saymak
consider worth answering f. cevap verme lütfunda bulunmak
consider something reasonable f. makul karşılamak
consider something obligatory f. zorunluluk olarak görmek
consider as an obligation f. zorunluluk olarak görmek
consider someone a friend f. arkadaş olarak görmek
consider someone a brother f. kardeş gibi görmek
consider the requests f. istekleri göz önüne almak
take/regard/consider something as an insult f. hakaret kabul etmek
take/regard/consider something as an insult f. hakaret saymak
consider (a matter) from a different angle f. farklı bir açıdan ele almak
consider valid/enforceable f. geçerli saymak
consider moving out of the city f. şehir dışına taşınmayı düşünmek
consider education as an investment in the future f. eğitimi geleceğe yatırım olarak görmek
consider harmful f. beis görmek
consider harmful f. sakınca görmek
consider risky f. beis görmek
consider risky f. sakınca görmek
consider the issue f. konuyu değerlendirmek
consider equal f. eş tutmak
consider someone as/to be one's son f. oğlu gibi görmek
consider appropriate f. uygun görmek
things to consider i. dikkate alınması gereken şeyler
points to consider i. dikkat edilecek noktalar
points to consider i. dikkat edilecek hususlar
worth to consider s. dikkate almaya değer
for a consider zf. karşılık olarak
on no consider zf. hiçbir nedenle
consider it done! ünl. oldu bil!
Phrasals
consider someone (as) something f. birini bir şey olarak addetmek
consider someone (as) something f. birini bir şey olarak saymak
consider someone for something birini (bir işe/göreve) uygun görmek
Phrases
if we consider göz önünde bulundurduğumuzda
when we consider göz önünde bulundurursak
when we consider göz önünde bulundurduğumuzda
if we consider göz önünde bulundurursak
consider it solved hallolmuş bil
Colloquial
consider yourself on notice kendini uyarılmış bil
consider oneself a patriot kendisini bir vatansever olarak görmek
consider what's best for someone birinin iyiliğini düşünmek
Speaking
consider it done olmuş bil
i should consider düşünmeliyim
consider it done olmuş bilin
i still consider you my best friend seni hala en iyi dostum olarak görüyorum
i consider this matter closed bu olayı kapanmış olarak görüyorum
you should consider that bunu hesaba katmalısınız
consider it done! olmuş/yapılmış bil!
we will consider this bunu dikkate alacağız
at what age do you consider someone old? bir insan hangi yaşta ise yaşlı sayılır?
at what age do you consider someone old? bir insan kaç yaşında yaşlı sayılır?