hepsi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hepsi"hepsi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hepsi all zm.
General
hepsi caboodle i.
hepsi aggregate i.
hepsi the whole shoot i.
hepsi total i.
hepsi the whole lot i.
hepsi all i.
hepsi entire s.
hepsi all of s.
hepsi gross s.
hepsi to a man zf.
hepsi root and branch zf.
hepsi in all zf.
hepsi all told zf.
hepsi whatsoever zm.
hepsi whatever zm.
hepsi one and all zm.
hepsi anything zm.
Colloquial
hepsi every man jack of them
hepsi all in all
Idioms
hepsi the whole shooting match
hepsi the whole shebang
hepsi the whole hog
Speaking
hepsi all of it
hepsi all of them
Latin
hepsi omnium

"hepsi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 121 sonuç

Türkçe İngilizce
General
insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi humanity i.
aynı masada oturanların hepsi table i.
bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi party i.
taraftarların hepsi following i.
hepsi aynı same difference i.
izleyicilerin hepsi entire audience i.
hepsi bir arada/dahil tout ensemble i.
hepsi aynı büyüklükte all of a size s.
hepsi tek pakette all in one package s.
onların hepsi to a man zf.
hepsi bir all the same zf.
hemen hepsi almost all zf.
hepsi aynı zamanda all in unison zf.
hepsi beraber all told zf.
hepsi birden all at once zf.
hepsi birden neck and crop zf.
dışında hepsi all but zf.
hepsi birden to a man zf.
hepsi içinde in all zf.
hepsi beraber all together zf.
hepsi çok iyi all too well zf.
neredeyse hepsi almost all zf.
-den gayri hepsi all but zf.
hepsi bir yana everything aside zf.
biri hariç hepsi all but one zf.
kalanların hepsi all the rest zm.
Phrases
şirketin, hepsi genç olan dört üyesi var the company has four members, all of whom are young
hepsi birden düşünüldüğünde taken all together
neredeyse hepsi nearly all of (them)
Colloquial
hepsi bir arada all rolled in one
hepsi bir arada all in one
hepsi dahil all included
tek tek hepsi every man jack of them
hepsi birlikte in a lump
hepsi birden kit and boodle
hepsi birden whole kit and boodle
hepsi birden whole kit
hepsi birden whole shebang
hepsi birden whole kit and caboodle
hepsi birden whole caboodle
hepsi bir all the same
hepsi bir all one
hepsi aynı all one
hepsi aynı all the same
hepsi doğru all correct
(bir şeyin) hepsi/tamamı of all
(bir şeyin) hepsi/tamamı arasında among all
hepsi öldü they're all dead
bir tanesi hariç hepsi all except one
tümü/hepsi bitmiş all gone
hepsi/tümü birden whole kit and caboodle
hepsi içinde all in all
hepsi satılıp tükenmiş sold out
hepsi satılmış sold out
erkek değil mi hepsi aynı man among men
hepsi geçti there, now
Idioms
hepsi aynı kapıya çıkar all roads lead to rome
hepsi/tümüyle orada olmak be out in force
hepsi bu kadar olsa iyi have not heard the half of it
hepsi bu kadar olsa iyi not know the half of it
hepsi bu kadar olsa iyi you don't know the half of it
hepsi bu da değil not the half of it
hepsi/tümü birden the whole kit and caboodle
hepsi bir arada all rolled into one
hepsi bir arada rolled into one
Speaking
bunların hepsi all of them
hepsi bir it's all one to me
hepsi iyi hoş ama it's all very well but
hepsi iyi hoş ama that's all very well but
hepsi bu kadar and that's that
hemen hemen hepsi bu kadar that's about it
hepsi bu kadar that's it
benim için hepsi bir it is all one to me
hepsi iyi hoş ama that's all very well and good but
hepsi bu kadar that's all
hepsi bu kadar that's that
hepsi bir it makes no difference
hepsi bir yana all aside
ne var ne yok hepsi whole nine yards
hepsi bu değil nor is this all
hepsi bu kadar da değil nor is this all
hepsi senin kafanda (hepsi gerçek olmayan senin hayal ettiğin şeyler) it is all in your head
hepsi ne kadar tuttu? what is the damage ?
hepsi ne kadar tuttu? what is the total?
hepsi bu that's all she wrote
hepsi bu that's what she wrote
yapabileceğimin hepsi bu it's all I can do
hepsi bir rüya it's all a dream
hepsi benim fikrim it's all my idea
hepsi bu mu? that's all of it?
hepsi düzmeceydi this whole thing was a setup
hepsi senin suçun this is all your fault
hepsi bu end of story
hepsi olmasa bile if not all
hepsi aynı bana it's all the same to me
bana hepsi aynı it's just the same to me
hepsi aynı bana it's just the same to me
benim için hepsi aynı it's all the same to me
benim için hepsi aynı it's just the same to me
bana hepsi aynı it's all the same to me
hepsi senin suçun! this is all your fault!
umarım hepsi bu kadardır i hope this is all of it
hepsi bu kadar mı? is that all?
hepsi bu that's it
hepsi bu that's all
bunların hepsi iyi güzel de all fine and well but
bunların hepsi babandan mı? are these all from your dad?
hepsi benim suçum it's all my fault
hepsi benim hatam it's all my fault
hepsi çalıştığım yerlerden geldi all the stuff i studied for came up
eminim hepsi kabul ederdi i'm sure they'd all agree
fakat hepsi bu kadar değil but that's not all
bunların hepsi yalan these are all lies
Slang
hepsi aynı bok! they are all the same shit!
Trade/Economic
hepsi birden verilen para lump sum
hepsi de aynı pozitif run
hepsi içinde all-inclusive
müşterilerin hepsi clientele
müşterilerin hepsi customers collectively
hepsi bir arada all-in-1
Latin
hepsi birden sahneden çıkarlar exeunt omnes