saklama - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

saklama"saklama" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 24 sonuç

Türkçe İngilizce
General
saklama cover-up i.
saklama keeping i.
saklama reservation i.
saklama storage i.
saklama hiding i.
saklama embosoming i.
saklama conservation i.
saklama secretion i.
saklama store i.
saklama retention i.
saklama shrining i.
saklama concealment i.
saklama safe custody i.
saklama stowing i.
saklama safekeeping i.
Trade/Economic
saklama custody
Law
saklama depositum
saklama bailment
Technical
saklama storage
saklama preservation
Computer
saklama save
Psychology
saklama retention
Marine Biology
saklama stroge
Military
saklama camouflage

"saklama" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 170 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
saklama kabı container
General
(eşya) saklama çantası storage bag i.
(ölüye ait) kül saklama küpü urn i.
ambarda saklama ensiling i.
ambarda saklama ensilaging i.
arşivde saklama archiving i.
arşivde saklama archival storage i.
bilgi saklama ve geri alma sistemleri information storage and retrieval systems i.
dondurup saklama deepfreeze i.
duygularını saklama dissimulation i.
gerçek ismini saklama anonymity i.
gizlilik ve sır saklama privacy and secrecy i.
kalbinde saklama ensouling i.
kutsal kitapları saklama yeri (yahudilerde) genizah i.
merkezi saklama global custody i.
müzede saklama museumification i.
müzede saklama museumisation i.
müzede saklama museumization i.
örterek saklama veiling i.
saklama dolabı storage locker i.
saklama kabı container i.
saklama kabı storage box i.
saklama kavanozu storage jar i.
saklama kutusu storage box i.
saklama poşeti freezer bag i.
saklama torbası freezer bag i.
saklama ve koruma yeri depot i.
sarıp saklama enwrapping i.
sır saklama secrecy i.
ufak depo şeklindeki bisiklet saklama yeri bike shed i.
ufak depo şeklindeki bisiklet saklama yeri bicycle shed i.
yarı iletken saklama aletleri semiconductor storage devices i.
Speaking
benden gerçekleri saklama don't keep the truth from me
Slang
(nesne/silah vb) valizde saklama/taşıma suitcasing
Trade/Economic
bankaların saklama ve portföy yönetimi bölümü trust department
defter ve belgeleri saklama süresi preservation period
değer saklama aracı store of value
ermenistan saklama kurumu central depository of armenia
hesaben saklama book entry
müşteri bazında saklama customer based custody
müşteri ismine saklama sistemi customer name based custody system
portföy saklama ve yönetme servisi fiduciary service
saklama bankası custodian bank
saklama hesabı custodian account
saklama hizmeti custodian service
saklama hizmeti custodian service
saklama komisyonları settlement and custody revenues
saklama kuruluşu depository institution
saklama kuruluşu depository institution
saklama kuruluşu custodian
saklama kuruluşu custodian bank
saklama ömrü shelf life
saklama servisi veren kurum custodian
saklama süresi preservation period
saklama ücreti safe custody charge
saklama ücreti deposit fee
takas ve saklama giderleri settlement and custody expenses
takas ve saklama merkezi depository trust company (dtc)
takas ve saklama merkezinden alacaklar settlement receivables from depositories
takas ve saklama merkezine borçlar settlement payables to depositories
taşıma ve saklama koşulları transportation and storage conditions
Law
amerika'da yasal olarak bulunma hakkı olmayan kimseye yardım etme veya bu kişiyi saklama alien harboring
cürüm işleyeni saklama hiding a criminal
cürüm işleyeni saklama harboring a felon
çocuğun nesebini saklama concealment of birth
eşyayı cürmiyeyi saklama concealing items obtained from felony
saklama payı retention
saklama sözleşmesi safekeeping contract
sır saklama yükümlülüğü confidentiality obligation
suçluyu saklama harboring an outlaw
suçluyu saklama harbouring an outlaw
Politics
takas ve saklama merkezleri settlement and custody centres
Insurance
konservasyon şirketin saklama payı riziko üzerinden kendi sorumluluğu altında tuttuğu net miktar retention
Technical
basamaklı saklama yönetimi hierarchical storage management
bilgi saklama kısmı storage
çift yüzlü saklama ortamı double-sided media
dondurucuda saklama refrigeration
geçici saklama temporary storage
görüntü saklama tüpü image storage tube
görüntü saklama tüpü display storage tube
korumalı saklama protected storage
optik bilgi saklama optical information storage
otomatik saklama autosave
otomatik saklama sıklığı autosave frequency
saklama birimi storage unit
saklama dönemi retention period
saklama komutu storage instruction
saklama koşulları storage conditions
saklama modülü storage module
saklama numunesi retention sample
saklama ortamı storage medium
saklama sıcaklığı storage temperature
saklama süresi retention period
sayısal bilgi saklama digital information storage
sayısal saklama ortamı digital storage media
soğukta saklama cold storage
taşıma ve saklama koşulları transportation and storage conditions
veri saklama birimi data storage unit
yaşamsal faaliyetini kaybetmiş hayvan veya insanlara uygulanan polimerlerle kaplayarak bozulmadan saklama yöntemi plastination
Computer
arşivde saklama archival storage
arşivde saklama archiving
bilgi saklama information storage
bilgi saklama ve geri alma sistemleri information storage and retrieval systems
çevrimdışı saklama ortamı offline storage media
değişmez saklama alanı fixed storage
dış saklama birimi external storage
diskte saklama disk storage
doğrudan erişimli saklama aygıtı direct access storage device
geçici saklama temporary storage
günlüğü saklama yöntemi retain log
jpeg görüntü saklama biçimi jpeg
pıct görüntü saklama biçimi pict
sabit saklama alanı fixed storage
saklama aygıtı storage device
saklama birimi storage unit
saklama dönemi retention period
saklama gövdesi storage chassis
saklama kapasitesi storage space
saklama kütüğü save file
saklama ortamı storage medium
saklama süresi retention cycle
saklama yeri store location
saklama yeri store in
sayısal bilgi saklama digital information storage
sistem saklama yetkisi save system authority
veri saklama data storage
veri saklama data retention
veri saklama aygıtı data storage device
veri saklama aygıtları data storage devices
veri saklama ortamı data storage medium
veri saklama yoğunluğu data storage density
verilerin saklama yerlerinden geri alınarak yeniden kullanılması data retrieval
yedek saklama alanı cushion
Informatics
arşivde saklama archiving
arşivsel saklama archival storage
çağrışımsal saklama associative storage
dış saklama birimi external storage
dinamik arabellekte saklama dynamic buffering
doğrudan erişimli saklama aygıtı direct access storage device
içerik saklama politikası content retention policy
önceden saklama prestore
sabit saklama alanı fixed storage
saklama aygıtı storage device
saklama süresi retention period
sayısal bilgi saklama digital information storage
veri saklama birimi data storage unit
veri saklama politikası data storage policy
veri saklama politikası data retention policy
veri saklama yoğunluğu data storage density
yan saklama auxiliary storage
Telecom
alıp getirme ve saklama fetch-and-deposit
veri saklama ortamı data storage medium
veri saklama yoğunluğu data storage density
Dyeing
saklama gücü hiding power
Automotive
backup saklama backup storage
back-up saklama back-up storage
bagaj, kargo ve saklama luggage, cargo, and storage
Medical
dondurarak saklama cryopreservation
dondurarak saklama cryoconservation
organ saklama çözeltisi solution for organ preservation
saklama koşulları storage conditions
Psychology
saklama eğrisi retention curve
saklama ve istifleme rahatsızlığı compulsive hoarding
saklama ve istifleme rahatsızlığı pathological collecting
seçici saklama selective retention
Gastronomy
ekmek saklama kabı bread box
tuz veya baharla besinleri saklama yöntemi cure
Literature
gerçek ismini saklama anonymity
Environment
enerjiyi toplayıp depolama/saklama harvesting energy
Geology
atık saklama waste storage