singular - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

singular

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"singular" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 27 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
singular s. tekil
General
singular s. müstesna
singular s. bireysel
singular s. fevkalade
singular s. ayrı
singular s. garip
singular s. münferit
singular s. olağandışı
singular s. acayip
singular s. müfret
singular s. kişisel
singular s. hususiyet
singular s. tekil
singular s. görülmemiş
singular s. tek
singular s. bambaşka
singular s. beklenmeyen (olay vb)
singular s. eşsiz
singular s. nadir
singular s. tekil isim
singular s. yalnız
singular s. tuhaf
singular s. alışılmamış
singular s. büyük
Technical
singular tekil
Math
singular tekil
Linguistics
singular tekil

"singular" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 35 sonuç

İngilizce Türkçe
General
singular countable nouns i. tekil sayılabilen isimler
singular event i. tekil olay
singular number i. tekil sayı
Trade/Economic
words importing the singular shall include the plural and vice versa tekil ifadeler çoğul ifadeleri, çoğul ifadeler ise tekil ifadeleri de kapsayacak şekilde anlaşılacaktır
Law
singular successor cüzi halef
Technical
non-singular tekil olmayan
singular point tekil nokta
singular point tekillik noktası
singular solution tekil çözüm
Informatics
singular matrix tekil matris
singular point tekil nokta
singular set tekil matris
singular solution tekil çözüm
Marine
cauchy’s singular point cauchy tekil noktası
singular point hususi
singular point distribution method tekil nokta dağılım yöntemi
singular value decomposition tekil değer ayrışması
Math
isolated singular point yalıtık tekil nokta
non-singular tekil olmayan
non-singular matrix tekil olmayan matris
singular function tekil fonksiyon
singular integral tekil integral
singular matrix tekil matris
singular perturbation theory tekil pertürbasyon teorisi
singular point tekil nokta
singular solution tekil çözüm
Statistics
non-singular distribution tekil olmayan dağılım
singular distribution tekil dağılım
singular value decomposition tekil değer ayrışımı
singular value decomposition tekil değer ayrışması
singular weighing design tekil ağırlıklandırma tasarımı
Linguistics
first-person singular birinci tekil şahıs
make (a word) singular tekilleştirmek
second-person singular ikinci tekil şahıs
third-person singular üçüncü tekil şahıs