tahrip - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tahrip"tahrip" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 11 sonuç

Türkçe İngilizce
General
tahrip ravage i.
tahrip subversion i.
tahrip devastation i.
tahrip ruin i.
tahrip destroying i.
tahrip slashing i.
tahrip ruination i.
tahrip destruction i.
tahrip demolition i.
Chemistry
tahrip destruction
Military
tahrip destruction

"tahrip" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 190 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tahrip etmek destroy f.
güzel şeyleri tahrip eden vandal s.
General
(daire vs) içini yakmak/tahrip etmek gut f.
ateş gücü kullanarak tahrip etmek attrit f.
ateşle tahrip etmek destroy by fire f.
atom bombası ile tahrip etmek nuke f.
içini tahrip etmek gut f.
tahrip edilmek be blasted f.
tahrip etmek eradicate f.
tahrip etmek trash f.
tahrip etmek destroy f.
tahrip etmek mutilate f.
tahrip etmek ruin f.
tahrip etmek raze f.
tahrip etmek blow up f.
tahrip etmek vandalise f.
tahrip etmek ravage f.
tahrip etmek demolish f.
tahrip etmek lay waste f.
tahrip etmek cast away f.
tahrip etmek devastate f.
tahrip etmek blast f.
tahrip etmek vandalize f.
tahrip etmek total f.
tahrip görmek be demolished f.
tahrip görmek be damaged f.
tahrip görmek be destroyed f.
tahrip olmak fall into ruin f.
torpil ile tahrip etmek torpedo f.
bir cesedin tahrip edilmesi mutilation of corpse i.
büyük ve tahrip edici yangın conflagration i.
ormanları tahrip etme deforestation i.
tahrip ateşi annihilation fire i.
tahrip eden destructor i.
tahrip eden devastator i.
tahrip eden şey veya kişi eradicator i.
tahrip etme ravaging i.
tahrip etme obliteration i.
tahrip etme devastating i.
tahrip etme destroying i.
tahrip etme soapiness i.
tahrip etme ruining i.
tahrip etme laying waste i.
tahrip etme demolition i.
tahrip etme kill i.
tahrip kalıbı demolition block i.
tahrip kalıbı demolition charge i.
tahrip maddesi shot i.
yararlı ve güzel şeyleri tahrip eden kimse vandal i.
yararlı ya da güzel şeyleri tahrip eden kimse vandal i.
yüksek tahrip gücü high destructive power i.
yüksek tahrip gücü high explosive power i.
denizaltı tahrip antisubmarine s.
karşılıklı tahrip edici mutually ruinous s.
savaştan tahrip olmuş war-ravaged s.
tahrip edici destroying s.
tahrip edici devastating s.
tahrip edici damning s.
tahrip edici subversive s.
tahrip edici ruinous s.
tahrip edici destructive s.
tahrip edici olmayan non-destructive s.
tahrip edici olmayan nondestructive s.
tahrip edilmiş ravaged s.
tahrip olmuş tost s.
tahrip olmuş stricken s.
tahrip olmuş blasted s.
tamamıyla tahrip olmuş (araç) totaled s.
tamamıyla tahrip olmuş (araç) totalled s.
tahrip ederek damningly zf.
tahrip edici bir şekilde subversively zf.
tahrip edici bir şekilde devastatingly zf.
Phrasals
bir şey için çok tahrip edici/zararlı olmak murder on something
tahrip etmek wipe out
Proverb
tahrip tamirden kolaydır it is easier to tear down than to build up
Trade/Economic
tahrip edici rekabet destructive competition
Law
tahrip edilmiş destroyed
tahrip emri demolition order
tahrip etmek estrepe
tahrip etmek destroy
üçüncü şahıslara karşı nasi ızrar ve tahrip suçu offense of causing loss and damage to third persons
Insurance
tamamen tahrip olma total destruction
Technical
bir mıknatısın manyetik özelliklerini tahrip demagnetization
bir mıknatısın manyetik özelliklerini tahrip demagnetisation
ısı nedeniyle tahrip olmak burnisher
tahrip bombası demolition bomb
tahrip edici destructive
tahrip edici deney destructive test
tahrip edilebilirlik destructibility
tahrip etme demolition
tahrip etmek demolish
tahrip etmek (kimyasal maddeler) corrode
Aeronautic
tahrip kumandası command destruct
tahrip muayene destructive testing
Medical
bağışıklık sisteminin karaciğer hücrelerini tahrip etmesi sonrasında meydana gelen bir karaciğer rahatsızlığı autoimmune hepatitis
kimyasal maddeler kullanılarak patojen ajanların tahrip edilmesi disinfection
sempatik sinir sisteminde bir gangliyon veya ağzın ezilip tahrip edilmesi sympathicotripsy
Statistics
tahrip edici sınama destructive test
Chemistry
akciğer tahrip edici etmen lung-damaging agent
hücrezarı tahrip edici toksin membrane-damaging toxin
Biology
belirli bir geni tahrip edilmiş veya yapay bir dna parçası ile değiştirilmiş bu nedenle fenotipik değişiklikler gösteren genetik mühendisliği ürünü deney fareleri knockout mice
belirli bir geni tahrip edilmiş veya yapay bir dna parçası ile değiştirilmiş bu nedenle fenotipik değişiklikler gösteren genetik mühendisliği ürünü deney faresi knockout mouse
Forestry
odun tahrip edici organizma wood destroying organism
Religious
tahrip meleği abaddon
Environment
atom tahrip silahı atomic demolition munition
doğal yaşam alanının tahrip edilmesi/zarar görmesi habitat destruction
doğal yaşam alanının tahrip edilmesi/zarar görmesi habitat loss
ekolojik tahrip eco-descruction
Military
ana tahrip kuşağı primary demolition belt
aracın tahrip olması vehicle abuse
atomik tahrip mühimmatı atomic demolition munition
çekilme öncesi tahrip hedefi prewithdrawal demolition target
denizaltı tahrip antisubmarine
denizaltı tahrip füzesi antisubmarine missile
denizaltı tahrip roketi antisubmarine rocket
denizaltı tahrip silahı antisubmarine weapon
denizaltı tahrip silahları antisubmarine weapons
dış imla hakkı ile tahrip adobe shooting
dış imla hakkı ile tahrip mudcapping
füze tahrip füzesi anti-missile missile
füze tahrip sistemi destruct system
genel maksatlı tahrip general purpose demolition
gövde tahrip mayını anti-hull mine
hazırlanmış tahrip hedefi preliminary demolition target
ilk tahrip hedefi preliminary demolition target
imla hakkı yerleştirilmemiş tahrip hedefi uncharged demolition target
keşif ve sualtı tahrip grubu reconnaissance and underwater demolition group
mayın tahrip mine disposal
mayın tahrip tankı mine flail tank
orta atomik tahrip cephanesi medium atomic demolition munition
özel atom tahrip cephanesi special atomic demolition munitions
özel tahrip hedefi reserved demolition target
plastik tahrip mermisi projectile high explosive plastic
su üzerindeki yüzey buzunu kırmak için yapılan tahrip ice demolitions
sualtı tahrip timi underwater demolition team
tahrip alet kiti demolition tool kit
tahrip amaçlı patlayıcı madde demolition charge
tahrip ateşi destruction fire
tahrip ateşi counterpreparation fire
tahrip ateşleme ekibi demolition firing party
tahrip ateşleme müfrezesi demolition firing party
tahrip bombası demolition bomb
tahrip bombası destructive bomb
tahrip cephanesi explosive
tahrip çizgisi destruct line
tahrip danesi high explosive shell
tahrip edilebilir hedef destructible target
tahrip edilmiş destroyed
tahrip el bombası explosive grenade
tahrip etme detonation
tahrip etmek destroy
tahrip gücü brisance
tahrip gücü yüksek bomba high explosive bomb
tahrip gücü yüksek bomba demolition bomb
tahrip hakkı yerleştirilmiş tahrip hedefi charged demolition target
tahrip hedefi demolition target
tahrip imla hakkı demolition charge
tahrip kalıbı demolition charge
tahrip kalıbı demolition block
tahrip kapsülü primary explosive
tahrip kapsülü blasting cap
tahrip kapsülü fünyesi blasting fuze
tahrip kiti demolition kit
tahrip kuşağı demolition belt
tahrip kutusu kill box
tahrip maddesi explosive
tahrip malzemesi demolition material
tahrip mangası demolition squad
tahrip mermisi demolition ammunition
tahrip muhafız kuvveti demolition guard
tahrip odası demolition chamber
tahrip planı destruction plan
tahrip subayı demolition officer
tahrip takım kiti demolition tool kit
tahrip takımı demolition set
tahrip yarıçapı destruction radius
tahrip yarıçapı radius of rupture
tahrip yılanı snake
taktik atom tahrip mühimmatı tactical atomic demolition munitions
tali tahrip kuşağı subsidiary demolition belt
tank tahrip bölgesi armour kill zone
tank tahrip edici tank destroyer
toplu tahrip imha hattı demolition block
toplu tahrip imla hakkı demolition block
trotil tahrip kalıbı triton block
uydu tahrip füzesi antisatellite missile
yemleme veya esas tahrip maddesi secondary explosive
yüksek infilaklı tahrip bombası high explosive bomb
zırhlı tahrip mermisi armour-defeating projectile
Archaic
tahrip etmek dilapidate f.