ayrılma - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ayrılmaBedeutungen von dem Begriff "ayrılma" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 82 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ayrılma separation n.
General
ayrılma split up n.
ayrılma dispersement n.
ayrılma sequestration n.
ayrılma cleavage n.
ayrılma disintegration n.
ayrılma delinking n.
ayrılma disunion n.
ayrılma split-up n.
ayrılma excursion n.
ayrılma divergence n.
ayrılma split n.
ayrılma diremption n.
ayrılma parting n.
ayrılma departure (dep) n.
ayrılma disconnexion n.
ayrılma decampment n.
ayrılma sunder n.
ayrılma divorce n.
ayrılma disjunction n.
ayrılma departure n.
ayrılma divergency n.
ayrılma deviation n.
ayrılma dispersion n.
ayrılma severance n.
ayrılma defection n.
ayrılma dichotomy n.
ayrılma disassociation n.
ayrılma dissociation n.
ayrılma leaving n.
ayrılma leave-taking n.
ayrılma stinking n.
ayrılma secession n.
ayrılma farewell n.
ayrılma checkout n.
ayrılma breaking down n.
ayrılma abstraction n.
ayrılma check-out n.
ayrılma breakup n.
ayrılma de-linking n.
ayrılma breaking up n.
ayrılma breakaway n.
ayrılma disconnection n.
ayrılma disseverance n.
ayrılma detachment n.
ayrılma conge n.
ayrılma leave n.
ayrılma disaffiliation n.
ayrılma sunderance n.
ayrılma scission n.
ayrılma separate adj.
ayrılma secessional adj.
Trade/Economic
ayrılma severance
ayrılma quit
Law
ayrılma estrangement
ayrılma divorce
ayrılma separation from bed and board
Politics
ayrılma cleavage
ayrılma separation
ayrılma secession
ayrılma dislocation
Insurance
ayrılma withdrawal
ayrılma opt out
Technical
ayrılma diffraction
ayrılma cleavage
ayrılma dispersion
ayrılma offtake
ayrılma separation
ayrılma diverging
ayrılma disintegration
ayrılma abruption
ayrılma parting
Telecom
ayrılma split
Construction
ayrılma segregation
Automotive
ayrılma cracking
Marine
ayrılma dispersion
Physics
ayrılma cleavage
Chemistry
ayrılma elimination
Biochemistry
ayrılma partition
Marine Biology
ayrılma partitiin
Linguistics
ayrılma dissimilation
Military
ayrılma break up

Bedeutungen, die der Begriff "ayrılma" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 170 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
apar topar ayrılma hasty departure n.
ayrılma (gruplara vb) splitting n.
ayrılma (hedeften/fikirden/inançtan) swerve n.
ayrılma (sevgiliden) breaking up n.
ayrılma (siyasal/dinsel bir örgütten/bir devletten/federasyondan) secession n.
ayrılma ifadeleri leave-taking expressions n.
ayrılma nedeni reason for breaking up n.
ayrılma nedeni reason of leaving n.
ayrılma nedeni reason of departure n.
ayrılma noktası parting of the ways n.
ayrılma talep formu withdrawal request form n.
ayrılma yanlısı (siyasal/dinsel bir örgütten/bir devletten/federasyondan) secessionist n.
bedenden ayrılma (ruh) disembodiment n.
bölümlere/dallara ayrılma compartmentalization n.
bölümlere/dallara ayrılma compartmentalisation n.
doğru yoldan ayrılma estraying n.
doğru yoldan ayrılma depravity n.
emekliye ayrılma retirement n.
iki kola ayrılma bifurcation n.
ikiye ayrılma division n.
ikiye ayrılma severance n.
ikiye ayrılma dichotomy n.
izinsiz ayrılma absence without leave n.
izinsiz ayrılma french leave n.
kısımlara ayrılma partition n.
kollara ayrılma ramification n.
konudan ayrılma excursus n.
konudan ayrılma digression n.
limandan ayrılma izni clearance n.
manastırdan ayrılma exclaustration n.
parçalara ayrılma septation n.
parçalara ayrılma segmentation n.
parçalarına ayrılma fragmentation n.
partiden ayrılma deviationism n.
tabakalara ayrılma stratification n.
üyelikten ayrılma resignation from membership n.
vazifeden izinle ayrılma furlough n.
yapraklara ayrılma foliation n.
ayrılma ile ilgili dissociative adj.
parçalarına ayrılma fragmented adj.
Idioms
tam anlamıyla ayrılma a clean break
tamamen ayrılma a clean break
Speaking
ayrılma zamanım geldi got to hit the road
ayrılma zamanım geldi I'd better hit the road
ayrılma zamanım geldi time to hit the road
ayrılma zamanım geldi better hit the road
ayrılma zamanım geldi I've got to hit the road
ayrılma zamanım geldi It's time to hit the road
gitme/ayrılma vakti it's time to leave
gitme/ayrılma vakti it's time to split
gitme/ayrılma vakti it's time to run
gitme/ayrılma vakti it's time to push off
gitme/ayrılma vakti it's time to move along
gitme/ayrılma vakti it's time to push along
gitme/ayrılma vakti it's time to go
yanımdan ayrılma stay close to me
Trade/Economic
(ortaklıktan) ayrılma payı partnership buyout
ayrılma hakkı (uçak/gemi) clearance
dönüşümlü emekliye ayrılma retirement by rotation
geminin limandan ayrılma izni clearance
geminin limandan ayrılma izni clearing
görevden ayrılma resignation
görevden ayrılma departure from office
işten ayrılma cease of employment
işten ayrılma release
işten ayrılma leave of employment
işten ayrılma sonrası sağlanan faydalar post- employment benefits
işten ayrılma sonrası sağlanan faydalar post-employment benefits
işten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar post- employment benefit plans
işten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar post-employment benefit plans
işten ayrılma tarihi ending date of employment
işten ayrılma tazminatı end-of-service indemnity
işten çıkan çalışanlarla yapılan ve işten ayrılma nedenlerini sorgulayan mülakat gate interview
izinli işten ayrılma leave
mesleği bırakma (emekliye ayrılma vb) decommissioning
personelin işten ayrılma hızı employee turnover rates
sınıflara ayrılma breakdown
Law
ayrılma anlaşması separation agreement
ayrılma davası action for separation from bed and board
boş geminin limandan ayrılma bildirimi ballast declaration
eşlerin ayrılma belgesi separation deed
Politics
ayrılma taraftarlığı secessionism
ingiltere'nin ab'den ayrılma tasarısına verilen isim brexit
Technical
ayrılma açısı divergence angle
ayrılma deneyi decohesion test
ayrılma fittingi diversion fitting
ayrılma giyecekleri abandonment suits
ayrılma hassasiyeti segregation sensitivity
ayrılma ilkesi principle of assortment
ayrılma mukavemeti cohesive resistance
ayrılma noktası break point
ayrılma ya da ayrılmış disjunction
birlikte çökme ile ayrılma separation by co-precipitation
çevresel ayrılma circumferential split
flambaj yoluyla ayrılma snap through buckling
iki kola ayrılma fork
iki sert malzemenin yapıştırılmasıyla oluşan sistemlerin ayrılma mukavemeti tensile lap-shear strength of rigid-to rigid bonded assemblies
kenetlenen bantın ayrılma mukavemeti peel strength of a touch and close fastener
kütlece ayrılma etkinliği separation efficiency by mass
parçalanıp ayrılma fission
paslanmaz çelik plakadan ve kendi üzerinden ayrılma dayanımı tayini measurement of peel adhesion from stainless steel or from its own backing
petrol yağlarının ve sentetik akışkanların sudan ayrılma özellikleri water separability of petroleum oils and synthetic fluids
sapma ayrılma divergency
su ayrılma karakteristiği water separation characteristic
yatay ayrılma horizontal departure
yüksek dirençli yapıştırıcılarla yapılan bağlantıların dinamik ayrılma direncini dynamic resistance to cleavage of high strength adhesive bonds
Computer
ayrılma sayısı unjoins
Informatics
ayrılma yönünde outbound
Telecom
ayrılma mekanizması separation system
Electric
ayrılma açısı divergence angle
Textile
hat ayrılma dayanımı delamination resistance
ipliğin iğneden ayrılma kuvveti detaching force from needle
katlara ayrılma direnci delamination resistance
Construction
ana yapıdan ayrılma debonding
anayapıdan ayrılma debinding
ince tabakalara ayrılma delamination
küçük parça halinde kırılarak ayrılma chipping
Woodworking
katlara ayrılma direnci resistance to delamination
Automotive
gönüllü işten ayrılma voluntary employee withdrawal
Traffic
ayrılma şeridi deceleration lane
Aeronautic
aeroelastik ayrılma aeroelastic divergence
ayrılma hızı divergence speed
ayrılma olayı breakoff phenomenon
ayrılma sistemi guillotine system
uçuş düzeninden yarım tono ile ayrılma peel off
Marine
ayrılma girdabı separation vortex
ayrılma izni conge (fr)
ayrılma noktası separation point
limandan ayrılma unberth
rıhtımdan ayrılma unberth
Medical
güvenli ayrılma safe weaning
kardiyopulmonar baypasdan ayrılma weaning from cardiopulmonary bypass
kardiyopulmoner bypastan ayrılma separation from cardiopulmonary bypass
mekanik ventilasyondan ayrılma weaning
ortadan ikiye ayrılma fission
plasental ayrılma placental separation
plazma ayrılma prosesi plasma separation process
total plasental ayrılma total placental separation
Psychology
ayrılma anksiyetesi bozukluğu separation anxiety disorder
ayrılma kaygısı bozukluğu separation anxiety disorder
ayrılma-bireyleşme separation-individuation
Optics
nazal ayrılma nasal disparity
Physics
kabarcıklı kaynamadan ayrılma oranı departure from nucleate boiling ratio
Chemistry
ayrılma reaksiyonu/tepkimesi elimination reaction
Biology
ayrılma prensibi principle of segregation
Social Sciences
gruptan ayrılma hiving-off
Geology
ayrılma yeri parting
ayrılma zonu detachment zone
damarın dikey durumdan ayrılma açısı hade
düşük eğim açılı ayrılma fayı low-angle detachment fault
parçalara ayrılma disintegration
Military
askerlikten ayrılma separation
askerlikten ayrılma tarihi date of separation
askerlikten ayrılma yolluğu travel allowance on separation
askerlikten tahmini ayrılma tarihi estimated date of separation
ayrılma bölgesi separation zone
ayrılma bölgesi zone of separation
ayrılma kısmı fall away section
ayrılma pozisyonu breakoff position
ayrılma raporu report of separation
birliğinden ayrılma defection
faal hizmetten ayrılma relief from active duty
helikopter ayrılma noktası helicopter departure point
hizmetten ayrılma oranı rate of retirement
hizmetten ayrılma tarihi date of separation
hizmetten tahmini ayrılma tarihi estimated date of separation
infilakla ayrılma blow-off
malulen hizmetten ayrılma invalidation out of service
rampadan ayrılma lift off
tekrar dönmek üzere görev yerinden izinsiz olarak ayrılma absence without leave