numara - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

numaraBedeutungen von dem Begriff "numara" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 26 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
numara trick n.
numara number n.
General
numara skullduggery n.
numara performance n.
numara act n.
numara grade n.
numara stunt n.
numara circus n.
numara affectation n.
numara mark n.
numara # n.
numara gimmick n.
numara figure n.
numara check n.
numara number n.
numara no n.
numara skulduggery n.
numara pretence n.
numara pretense n.
numara ruse n.
numara note n.
numara disguise n.
numara size n.
Trade/Economic
numara number
Technical
numara size
Computer
numara preset to

Bedeutungen, die der Begriff "numara" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 226 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
bir numara olmak (müzik listelerinde) hit the top v.
bir numara yapmak (a single) get (someone) to number one in the chart v.
numara almak receive a number v.
numara çevirmek dial v.
numara koymak number v.
numara vermek numerate v.
numara yapmak put something on v.
numara yapmak act v.
numara yapmak dissemble v.
numara yapmak sham v.
numara yapmak make a pretense of v.
numara yapmak pretend v.
numara yapmak play-act v.
numara yapmak perform v.
numara yapmak fake v.
sayfaya numara vermek page v.
yanlış numara çevirmek misdial v.
yanlış numara çevirmek dial the wrong number v.
(telefon) dahili numara extension n.
10 numara yağ oil no 10 n.
3 numara saç tıraşı flattop n.
3 numara tıraş flattop n.
basit/ucuz hile/numara parlor trick n.
basit/ucuz hile/numara parlor magic n.
bilinmeyen numara unknown number n.
bir numara number one n.
bir ürünün vb etiketindeki numara identifying number n.
boş numara blank n.
dahili numara extension number n.
gizli numara unknown caller n.
iki numara number two n.
ikinci numara second number n.
kazanan numara winning number n.
kütüphanelerde kitapları sınıflandıran numara call number n.
numara (ayakkabı için) size n.
numara değişikliği number switch n.
numara işareti number sign n.
numara koyma numeration n.
numara levhası number plate n.
numara okuma yöntemi numeration n.
numara plakası license plate n.
numara yapma ploy n.
piyangoda boş numara blank n.
rehberde olmayan numara exdirectory number n.
rehberde olmayan numara unlisted number n.
sabit numara fixed number n.
sayfalara numara koyma paging n.
sayfalara numara koyma pagination n.
sık sık numara yapan kişi seemer n.
sıradaki numara the next number n.
sihirli numara magic trick n.
ucuz numara cheap shot n.
uğurlu numara lucky number n.
üç numara number three n.
üç numara saç tıraşı flattop n.
üç numara tıraş flattop n.
vagon seyir ve numara plakaları destination and number boards n.
yanlış numara wrong number n.
bir numara büyük a size too big adj.
Proverb
yaşlı köpeğe yeni numara öğretemezsin you can't teach an old dog new tricks
yaşlı köpeğe yeni numara öğretemezsin you cannot teach an old dog new tricks
Colloquial
birkaç yeni numara öğrenmek learn a few new tricks
iki numara saç tıraşı grade 2 haircut
iki numara saç tıraşı grade two haircut
numara çekmek pull a trick
numara çekmek pull a fast one
numara yapmak make a show of
on numara olmuş fits you perfect
üç numara saç tıraşı grade 3 haircut
üç numara saç tıraşı grade three haircut
Idioms
(birinin) ne numara çevirdiğini anlamak be on to someone
çok eski bir numara the oldest trick in the book
kitaptaki en eski numara the oldest trick in the book
ne numara dönüyor? what's the scam
ne numara dönüyor? what's the deal
numara yapmak put on
numara yapmak put on an act
sandığa sahte oy atmak suretiyle veya başka türlü bir numara ile seçimi lehine çevirmeye çalışmak stuff the ballot box
Speaking
(ayakkabı) kaç numara giyiyorsun? what size are your shoes?
kaç numara ayakkabı giyiyorsun? what shoe size do you wear?
kaç numara giyiyorsun? what size do you wear?
on numara olmuş looks good on you
on numara olmuş suits you
Slang
(avustralya) genelde birini övmek için söylenen süper/on numara anlamında bir söz sick cunt
on numara great
on numara da bomb
on numara excellent
on numara tickety
on numara fucking awesome
on numara (müthiş) groovy
on numara (müthiş) slap-up
on numara (müthiş) smashing
on numara (müthiş) swell
on numara (müthiş) cracking
on numara (müthiş) corking
on numara (müthiş) great
on numara (müthiş) dandy
on numara (müthiş) keen
on numara (müthiş) nifty
on numara (müthiş) bang-up
on numara (müthiş) neat
on numara (müthiş) bully
on numara beş yıldız fucking awesome
on numara beş yıldız! some pumpkins!
on numara hissetmek rock my socks off
on numara performans göstermek bring one's a-game
oyun/numara wind-up
Trade/Economic
numara çizgisi number line
numara koymak number
Technical
başka numara yönlendirmek forward
doğrudan dahili numara arama direct dialing in
hane (numara) digit
kapı numara levhası door plate
metrik numara metric count
numara çevirme darbesi dial pulse
numara çevirme ünitesi dialing unit
numara etiketi number label
numara ile kodlama sistemi number coding system
numara kodlama sistemi number coding system
numara plakası lambası license plate lamp
numara plakası tutucusu license plate retainer
simgesel numara symbolic number
Computer
aranacak numara digits to dial
aranılacak numara where to dial
çevrilecek numara number to dial
çevrilecek numara where to dial
çevrilen numara dialed number
dahili numara extension
diğer numara backup number
dizisel numara serial number
doğrudan dahili numara arama direct dialling in
eğer bir numara if a number
geçersiz numara invalid number
geri aranacak numara callback number
girilen numara number entered
hatalı numara bad number
ikinci numara second number
ilk numara first number
ilk numara çevriliyor dialing primary number
liste numara list number
madde imi/numara sil remove bullets/numbers
numara biçimi number format
numara biçimi number
numara çevir dial
numara çevir sesi dial tone
numara çeviricisi phone dialer
numara çeviricisi hakkında about phone dialer
numara çevirirken dialling
numara çevirirken dialing
numara çevirme darbesi dial pulse
numara çevirme ilkesi dialing policy
numara çevirme seçenekleri dialing options
numara çevirme yanlışı dialling mistake
numara çevirme yanlışı dialing mistake
numara konumu number position
numara sayı number
numara verme sistemi numbering system
otomatik numara autonumber
sadece etiket ve numara only label and number
simgesel numara symbolic number
slayt numara başlangıcı number slides from
telefon tuşu numara phone key pound
varsayılan numara number default
yerel numara local number
Informatics
dizisel numara serial number
numara çevir sesi dial tone
numara çevirme vurumu dial pulse
numara öntakısı dialing prefix
Telecom
800'lü numara eight-hundred number
altın numara golden number
aranan numara dialed number
aranması engellenmiş numara barred dialing number
avrupa genelinde numara europe-wide number
avrupa genelinde ortak numara europe-wide number
boş numara işareti vacant number signal
coğrafi numara geographic number
coğrafi olmayan numara non-geographic number
değerli numara valuable number
doğrudan dahili numara arama direct dialling in
evrensel uluslararası maliyet paylaşımlı numara universal international shared cost number
evrensel uluslararası özel tarifeli numara universal international premium rate number
evrensel uluslararası ücretsiz aranır numara universal international freephone number
işletmeciler arası numara operator-to-operator portability
kısa numara short number
kişisel numara personal number
küresel numara global number
mobil numara taşınabilirliği mobile number portability
modeme başarıyla bağlanabilen numaraları tespit eden program-otomotaik numara çeviricisi war dialer
numara bloğu number block
numara çevirme dialup
numara çevirme yanlışı dialing mistake
numara havuzu number pooling
numara mülkiyeti number ownership
numara planı national number plan
numara planı national numbering plan
numara tahsis modülü number assignment module
numara tahsisi number assignment
numara taşıma (telefon) number porting
numara taşınabilirliği number portability
numara ticareti number tradability
numara ticaretinin yapılabilirliği number tradability
otomatik numara çevirme war dialing
otomatik numara tanımlama automatic number identification
otomatik numara tespiti automatic number identification
özel numara vanity number
son aranan numara last number dialed
son aranan numara kaydı last dialled number store
taşınan numara ported number
tuşlanan numara tanı servisi dialed number identification service
uzun mesafeli teleks şebekesine erişim sağlayan ön numara prefix giving access to the long-distance telex network
ücretsiz aranır numara freephone number
yerel numara taşınabilirliği local number portability
Textile
metrik numara metric count
Construction
0 numara silinmiş honed
Psychology
numara yapma faking
Math
ondalık numara sistemi decimal numeration system
Physics
numara vermek assign a number
Geology
dijital numara digital number
sayısal numara digital number
Military
numara eri crewman
numara say! komutu call off
top numara eri cannoneer
top numara erleri gun squad
yeniden numara vermek redesignate
Football
futbolda on numara denilen mevkiye verilen isim trequartista
British Slang
on numara numero uno