fikir - Turkish English Dictionary
History

fikirMeanings of "fikir" in English Turkish Dictionary : 52 result(s)

Turkish English
Common Usage
fikir idea n.
fikir opinion n.
fikir thought n.
General
fikir assessment n.
fikir view n.
fikir plan n.
fikir position n.
fikir sight n.
fikir inspiration n.
fikir concept n.
fikir wit n.
fikir design n.
fikir reflection n.
fikir estimate n.
fikir estimation n.
fikir verdict n.
fikir conceit n.
fikir counsel n.
fikir hint n.
fikir reason n.
fikir submission n.
fikir voice n.
fikir impression n.
fikir thought n.
fikir attitude n.
fikir image n.
fikir reflexion n.
fikir doxy n.
fikir cogitation n.
fikir sentiment n.
fikir thinking n.
fikir understanding n.
fikir doxie n.
fikir observation n.
fikir mind n.
fikir think n.
fikir sense n.
fikir advice n.
fikir notion n.
fikir belief n.
fikir conception n.
fikir conviction n.
fikir opinion n.
fikir idea n.
fikir impressure n.
fikir cue n.
fikir think-so n.
fikir point n.
fikir take n.
Trade/Economic
fikir suggestion
Law
fikir opinion
Technical
fikir opinion

Meanings of "fikir" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
Common Usage
(fikir) sıkı sıkıya bağlı olmak hug v.
fikir birliği consensus n.
General
fikir vermek suggest v.
ileri sürmek (fikir) submit v.
fikir almak get one's opinion v.
aşılamak (fikir) plant v.
fikir vermek express one's opinion v.
sokmak (kafasına bir fikir) plant v.
aklına parlak bir fikir gelmek hit on a good idea v.
fikir yormak ponder v.
bulmak (fikir vb) come up with v.
fikir edinmek form an opinion about v.
fikir savunmak defend opinion v.
başarılı olmak (plan/fikir) work v.
aşılamak (fikir) imbue with v.
birinden fikir almak pick one's brain v.
fikir edinmek form an opinion v.
ikide bir fikir değiştirmek chop and change v.
aşılamak (fikir) impregnate with v.
aklına bir fikir gelmek have an idea v.
fikir yürütmek opine v.
yanlış fikir edinmek misjudge v.
fikir alışverişinde bulunmak compare notes v.
fikir vermek advise v.
fikir yürütmek put forward an idea v.
(fikir) ileri sürmek suggest v.
önceden fikir vermek prefigure v.
iki şarkı ya da iki fikir arasında aralıksız geçiş yapmak segue v.
bir fikir edinmek form an opinion v.
bir fikir üzerinde düşünüp taşınmak entertain an idea v.
bir şey üzerinde fikir ayrılığına düşmek clash over v.
fikir alışverişi yapmak exchange opinions v.
karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak exchange ideas v.
karşılıklı fikir alışverişi yapmak exchange ideas with one another v.
karşılıklı fikir alışverişi yapmak exchange ideas v.
karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak exchange ideas with one another v.
fikir paylaşmak share idea v.
ortaya bir fikir atmak put forward an idea v.
ortaya bir fikir atmak moot an idea v.
fikir değiştirmek change mind v.
fikir değiştirmek change one's mind v.
fikir üretmek produce an idea v.
fikir belirtmek form a view on v.
fikir gelmek (an idea) pop into someone's head v.
fikir gelmek (an idea) occur to someone v.
fikir gelmek (an idea) come to someone v.
aklına bir fikir gelmek (an idea) hit someone v.
fikir üretmek generate an idea v.
aklına bir fikir gelmek (an idea) come to someone v.
fikir gelmek (an idea) come into someone's head v.
fikir ileri sürmek bring forward an idea v.
fikir taşımak have an opinion v.
fikir geliştirmek develop an idea v.
fikir ileri sürmek put forward an idea v.
fikir geliştirmek generate an idea v.
fikir gelmek (an idea) strike someone v.
aklına bir fikir gelmek (an idea) come into someone's mind v.
aklına bir fikir gelmek (an idea) strike someone v.
fikir gelmek (an idea) come into someone's mind v.
fikir sahibi olmak have opinion v.
fikir gelmek (an idea) hit someone v.
aklına bir fikir gelmek (an idea) occur to someone v.
fikir taşımak have an idea v.
fikir sahibi olmak have idea v.
aklına bir fikir gelmek (an idea) come into someone's head v.
aklına bir fikir gelmek (an idea) pop into someone's head v.
fikir üretmek think up an idea v.
(haber/fikir vb) yaymak disseminate v.
fikir yormak think hard v.
fikir edinmek have an idea v.
fikir yürütmek state one's opinion v.
fikir almak get (someone's) opinion v.
fikir beyan etmek give an opinion v.
fikir yormak rack one's brains v.
fikir vermek suggest a course of action v.
fikir ortaya atmak come up with a new idea for v.
fikir ortaya atmak suggest an idea v.
yeterli kanıt olmaksızın görüş /fikir oluşturmak form opinions without sufficient evidence v.
fikir ortaya atmak bring forward an idea v.
bir fikir belirtmek state an opinion v.
fikir birliği yapmak arrive at a consensus v.
fikir birliğine varmak arrive at a consensus v.
fikir birliğine varmak reach a consensus v.
fikir birliği yapmak make a consensus v.
fikir birliği yapmak reach a consensus v.
(fikir) aşılamak indoctrinate v.
(fikir) aşılamak instil v.
aşılamak (fikir vb) plant in v.
fikir yürütmek express an opinion v.
bir fikir beyan etmek give a view v.
fikir yürütmek give an opinion v.
fikir vermek give an idea v.
fikir beyan etmek express an opinion v.
bir fikir beyan etmek give an opinion v.
fikir değiştirmek change one's opinion v.
fikir sahibi olmak hold a view v.
fikir beyan etmek pass a remark v.
fikir beyan etmek pass an opinion on v.
fikir edinmek estimate v.
yoklamak (düşünce/fikir) sound v.
fikir alışverişinde bulunmak have an exchange of ideas v.
bir fikir edinmek be of opinion v.
fikir teatisinde bulunmak bounce the ideas off each other v.
fikir teatisi yapmak bounce the ideas off each other v.
fikir paylaşmak share an idea/opinion v.
(fikir vb) aşılamak instill v.
bir fikir vermek give an opinion v.
genel bir fikir edinmek get/have a general idea v.
(fikir) aşılamak instill v.
(fikir vb) aşılamak instil v.
fikir üretmek produce ideas v.
fikir vermek provide insight v.
fikir birliği sağlamak build consensus v.
bir şey hakkında fikir sahibi olmak get an idea of something v.
bir şey hakkında fikir sahibi olmak get an idea on something v.
bir konu üzerinde fikir alışverişinde bulunmak exchange views on something v.
bir konu üstünde fikir alışverişinde bulunmak exchange views on something v.
bir şey üzerinde fikir alışverişinde bulunmak exchange views on something v.
bir şey üstünde fikir alışverişinde bulunmak exchange views on something v.
fikir yürütmek formulate an idea/opinion v.
(fikir/düşünce) dört elle sarılmak hug v.
(fikir) benimsemek hug v.
daha sonra fikir yürütmek second-guess v.
katılaşmak(fikir vs) calcify v.
sabit fikir fixed idea n.
fikir birliği oneness n.
fikir veya ruhun derinliğine doğru inward n.
fikir ayrılığı collision n.
söyleme (fikir, düşünce) emitting n.
keskin fikir shrewd idea n.
fikir aşılama instillation n.
fikir ayrılığı difference n.
fikir babası founding father n.
fikir ayrılığı conflict n.
fikir adamı highbrow n.
parlak fikir wheeze n.
parlak fikir brainwave n.
delice fikir notion n.
sabit fikir monomania n.
fikir işçisi professional n.
iki fikir arasında gidip gelen wobbler n.
ana fikir heading n.
fikir ayrılığı clash of ideas n.
fikir savaşı polemic n.
aniden gelen güzel fikir a brain wave n.
ana fikir central theme n.
parlak fikir brain wave n.
fikir fırtınası brainstorming n.
fikir işçileri white collar employees n.
fikir ayrılığı division n.
fikir selameti sanity n.
fikir ayrılığı discord n.
ileri sürme (fikir) suggestion n.
fikir babası originator n.
fikir ayrılığı rent n.
fikir savaşı battle of wits n.
garip fikir whimsy n.
yanlış fikir misconception n.
kinik fikir cynicism n.
fikir (birisi hakkındaki) estimation n.
sabit fikir hobbyhorse n.
ana fikir governing idea n.
fikir işçileri white collar workers n.
parlak fikir inspiration n.
fikir ayrılığı divergence n.
ima edilen fikir overtone n.
garip fikir kink n.
fikir belirtme representation n.
siyasi fikir political opinion n.
kilit fikir key idea n.
sabit fikir obsession n.
katiyetle fikir söyleyen dogmatist n.
ani fikir notion n.
fikir ayrılığı divergency n.
fikir ve sanat eserleri literary and artistic works n.
fikir birliği unanimity n.
parlak fikir brainchild n.
fikir ayrılığı dissidence n.
parlak fikir brainstorm n.
fikir birliği concurrence n.
ileri sürülen fikir observation n.
fikir ayrılığı difference of opinion n.
fikir alışverişi exchange of views n.
akıl fikir complete attention n.
ana fikir point n.
fikir ayrılığına düşme dissenting n.
parlak fikir brain child n.
ana fikir central topic n.
ana fikir burden n.
fikir aşılama instillment n.
aynı olma (fikir) concurrence n.
ileri sürülen fikir suggestion n.
fikir ayrılığı disaccord n.
yerleşmiş fikir preconception n.
popüler fikir popular opinion n.
ana fikir main theme n.
açık fikir open mind n.
ileri sürülen fikir contention n.
fikir ve sanat eserleri kanunu law of intellectual property rights n.
önceden fikir edinme prefiguration n.
ana fikir gist n.
ana fikir root idea n.
edebiyat ve fikir dergisi review n.
aniden gelen parlak fikir brain wave n.
sabit fikir crank n.
ana fikir subject matter n.
destekleyen fikir pro n.
lehte fikir pro n.
mükemmel fikir great idea n.
dertlere çare olarak birinin ortaya attığı fikir nostrum n.
sabit fikir ideefixe n.
bir fikir ortaya atma voicing n.
akıl fikir common sense n.
akıl fikir plain good sense n.
akıl fikir mother wit n.
akıl fikir horse sense n.
sapmış fikir twisted mind n.
fikir adamı savant n.
fikir adamı intellectual n.
fikir hareketleri movements of thought n.
fikir teatisi exchange of views n.
temel fikir main idea n.
yardımcı fikir supporting idea n.
ana fikir main idea n.
iyi fikir good opinion n.
fikir ayrılıkları disagreements n.
fikir ayrılıkları differences of opinion n.
fikir belirtme representment n.
fikir öncüsü father of n.
fikir öncüsü opinion leader n.
uç fikir extreme opinion n.
hakkında konuşulacak kadar olgunlaşmış fikir a speech-ripe idea n.
dayanaksız fikir ill-thought n.
zayıf fikir ill-thought n.
üzerinde çok fazla düşünülmeden oluşturulmuş fikir ill-thought n.
fikir işçisi white-collar worker n.
yanlış fikir fallacy n.
fikir çatışması debate n.
şahsi fikir personal opinion n.
tahmine dayalı fikir conjecture n.
aniden akla gelen parlak fikir brain wave n.
aniden akla gelen parlak fikir brainwave n.
fikir alışverişi exchange of ideas n.
fikir aşaması gestation n.
genel fikir general opinion n.
ana fikir theme n.
kendini çürüten fikir self-refuting idea n.
sezgisel fikir intuitive idea n.
teknik fikir/görüş technical opinion n.
parlak fikir brilliant idea n.
fikir akımı stream of thought n.
ön-fikir preunderstanding n.
ön-fikir pre-understanding n.
basmakalıp/değersiz fikir pablum n.
fikir alışverişi idea exchange n.
fikir farklılığı difference of opinion n.
fikir akımı movement of thought n.
ana fikir keystone n.
genel bir fikir a general idea n.
fikir aşılama inception n.
fikir dizisi chain of thought n.
fikir dizisi continuity of thought n.
fikir silsilesi trail of thought n.
fikir dizisi stream of thought n.
fikir silsilesi continuity of thought n.
fikir silsilesi line of thought n.
fikir dizisi line of thought n.
fikir silsilesi stream of thought n.
fikir silsilesi string of ideas n.
fikir silsilesi chain of thought n.
fikir dizisi string of ideas n.
fikir dizisi trail of thought n.
fikir çatışması clash of ideas n.
ana fikir distillation n.
kesin fikir dogma n.
kötü bir fikir a bad idea n.
fikir aşılama instilment n.
değer biçen fikir evaluative idea n.
ortak fikir common idea n.
yönlendirici fikir controlling idea n.
hakim fikir controlling idea n.
ödül kazandıran fikir award-winning idea n.
ödüllük fikir award-winning idea n.
ana fikir main point n.
anlaşılması zor fikir complex idea n.
derin fikir complex idea n.
karışık fikir complex idea n.
fikir yayan kişi ideamonger n.
fikir yayan kişi idea monger n.
fikir dünyası world of ideas n.
basmakalıp fikir stereotype n.
ana fikir takeaway n.
kolektif fikir hive mind n.
colloquium sözcüğünün çoğul hali (akademik ortamda fikir alış verişi) colloquia n.
öz fikir core idea n.
esas fikir core idea n.
fikir, inanç yahut inanç sistemi, kültür aracılığıyla yayılan yahut anne babadan geçen kültürel miras, gözlemleme ya da iletişim araçları vasıtasıyla edinilen davranış şekli meme n.
fikir veya konuşma karmaşası babelesque n.
ana fikir take-away n.
temel fikir basic idea n.
fikir alışverişi rap n.
karşıt fikir belirten adversative adj.
fikir danışmamış unadvised adj.
yerleşmiş (fikir) preconceived adj.
ortadan kalkmak üzere olan (fikir vb) moribund adj.
yeni ufuklar açan (fikir) seminal adj.
fikir verici suggestive adj.
kendiliğinden gelen (fikir) unbidden adj.
değişken (fikir) mobile adj.
asıl (fikir) candid adj.
fikir edinebilen estimative adj.
söylenmiş (fikir, düşünce) emitted adj.
fikir edinilebilen estimative adj.
bağlantısız (fikir) incoherent adj.
yanlış (fikir/plan) misguided adj.
fikir üreten ideogenetic adj.
fikir yaratan idiogenetic adj.
fikir ayrılığına sebebiyet veren confrontational adj.
fikir öncüsü prime mover originator adj.
fikir çelen thought-provoking adj.
çalınmış (fikir eseri) plagiaristic adj.
çalınmış (fikir eseri) plagiarised adj.
çalınmış (fikir eseri) plagiarized adj.
aşırılmış (fikir eseri) plagiarised adj.
aşırılmış (fikir eseri) plagiarized adj.
aşırılmış (fikir eseri) plagiaristic adj.
fikir yerine şahsiyete hücum eden ad hominem adj.
fikir ayrılığı biçiminde collisionally adv.
fikir aşamasında at the idea stage adv.
fikir yerine şahsiyete hücum ederek ad hominem adv.
Phrasals
birini bir şey (fikir) ile doldurmak imbue someone with something
fikir aşılamak imbue someone with something
biriyle ilgili karar/fikir açıklamak pronounce something on someone or something
bir fikir sunmak/önermek weigh in
kök salmak (düşünce/fikir) seep into (somewhere)
yayılmaya başlamak (düşünce/fikir) seep into (somewhere)
Colloquial
parlak fikir brain wave
fikir babası mastermind
fikir babası master mind
gerçekliği olmayan hayal mahsulü fikir flight of imagination
gerçekliği olmayan hayal mahsulü fikir flight of fantasy
gerçekliği olmayan hayal mahsulü fikir flight of fancy
samimi fikir a piece of one's mind
fikir alışverişinde bulunmak compare notes
fikir ver bana give me an opinion
fikir/karar değişikliği a change of heart
iyi fikir good idea
desteksiz (fikir/görüş) on dangerous ground
desteksiz (fikir/görüş) on shaky ground
iyi fikir sounds good
çılgınca bir fikir a crazy idea
harika bir fikir a great idea
berbat bir fikir a terrible idea
Idioms
fikir silsilesi train of thought
fikir dizisi train of thought
parlak fikir brain-wave
sık sık fikir değiştiren blow hot and cold
sorulmadan fikir beyan etmek put your two cents worth in
fikir beyan etmek pass an opinion
aklında tuhaf bir fikir olmak have bees in one's head
aklında tuhaf bir fikir olmak have a bee in one's bonnet
birisinin kafasına bir fikir sokmak put a bug in someone's ear
fikir tokuşturmak bounce ideas off each other
birbirine cok yakın iki fikir different sides of the same coin
birbirine cok yakın iki fikir opposite sides of the same coin
birbirine cok yakın iki fikir two sides of the same coin
çürütülmüş (fikir) shot full of holes
çürütülmüş (fikir) shot to hell
çürütülmüş (fikir) shot to ribbons
çürütülmüş (fikir) shot to pieces
genel bir fikir edinmek have a rough idea
fikir vermek put a bee in someone's bonnet (about something)
(bir şey hakkında) birisine bir fikir vermek put a bee in someone's bonnet about something
fikir sormak/istemek pick somebody's brain
fikir sormak/istemek pick somebody's brains
parlak fikir bright idea
fikir kulübü a broad church
birine (bir) fikir vermek/sunmak bounce an idea off someone
alelacele fikir beyan etmek jump to conclusions
alelacele fikir beyan etmek leap to conclusions
fikir tokuşturmak bounce something back and forth
bir fikir önermek float an idea
ortaya bir fikir atmak float an idea
dahiyane bir fikir stroke of genius
parlak bir fikir stroke of genius
fikir vermek/sunmak hazard an opinion
birinin kafasına bir fikir sokmak infect someone with something
birine bir fikir aşılamak infect someone with something
fikir sahibi olmak gain insight about something
ortaya fikir atmak throw something into the pot
bir şey hakkında çok şey söylemek (bir şey hakkında fikir/ipucu vb vermek) say a lot about something
fikir alışverişi lot of give-and-take
fikir teatisi lot of give-and-take
zayıf/güçsüz/eğreti (fikir/insan) a straw man
zayıf/güçsüz/eğreti (fikir/insan) a man of straw
biri hakkında fikir edinmek take the measure of somebody
fikir değiştirmek have a change of heart
fikir teatisinde bulunmak compare notes on someone or something
fikir teatisinde bulunmak swap notes on someone or something
bir şey hakkında genel bir fikir edinmek get rough idea (of something)
bir şey hakkında genel bir fikir edinmek have rough idea (of something)
bir şey hakkında genel bir fikir edinmek have rough idea (about something)
bir şey hakkında genel bir fikir edinmek get rough idea (about something)
ortaya fikir atmak throw an idea into the pot
ilginç/iyi/cazip bir fikir olmak have a ring to it
fikir alışverişinde bulunmak bounce ideas off each other
fikir vermek open a new window into
Speaking
aklıma bir fikir geldi i have struck upon an idea
ne fikir ama what an idea
amma da fikir ha! what an idea
ana fikir the name of the game
bana fikir ver give me an opinion
bu iyi bir fikir mi bilmiyorum i don't know if that's a good idea
kulağa iyi bir fikir gibi geliyor that sounds like a good idea
bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? are you sure that's a good idea
bu şimdiye kadar duyduğum en iyi fikir it's the best idea i've ever heard
bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum i'm not sure this is such a good idea
kötü fikir mi sence? you think it's a bad idea?
bu iyi bir fikir that's a good idea
bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum i don't think that's a good idea
bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? are you sure this is a good idea?
bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum i don't think this was a good idea
ne güzel bir fikir what a good idea
bu iyi bir fikir değil that's not a good idea
bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum i don't think that's a good idea
bu iyi bir fikir değil this is not a good idea
sana bunun kötü bir fikir olduğunu söylemiştim i told you this was a bad idea
bence bu iyi bir fikir i think it's a good idea
bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim i'm not sure this is such a great idea
bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorsun değil mi? you don't think this is a good idea do you?
bu harika bir fikir that's a great idea
bence çok iyi bir fikir değildi i don't think that was such a good idea
bence harika bir fikir i think it's a great idea
güzel bir fikir değil that's not a good idea
aklıma bir fikir geldi I came up with an idea
aklıma bir fikir geldi i came up with the idea
bu çok güzel bir fikir! that's a terrific idea!
bu fikir nasıl? (bir konuda başkalarının görüşünü almak için kullanılır) how does that sound?
kötü bir fikir it is a bad idea
iyi fikir it sounds good
Slang
bu fikir işe yaramaz that dog won't hunt
iyi fikir good oil
kolpa fikir lead balloon
fikir kabızı mental constipation
Trade/Economic
elektronik fikir yaratıcılığı electronic brainstorming
fikir hakkı intellectual property
fikir pazarlaması idea marketing
fikir liderleri opinion leaders
fikir savunuculuğu advocacy
fikir hakkı copyright
fikir yaratma idea generation
alışveriş için fikir edinmek shop around
fiyatının inip çıkmasıyla piyasanın genel durumu hakkında fikir veren hisse senedi barometer stock
fikir ayrılığı division of opinion
fikir ve sanat eserleri kanunu code of intellectual and artistic works
tartışmalı fikir controversial idea
Law
cezaevindeki fikir suçlusu prisoner of thought
fikir eseri çalma plagiarism
başka kimseye ait fikir eserini çalma plagiary
başka kimseye ait fikir eserini çalma plagiarism
fikir birliği consent
çoğunluğun görüşüne katılmayan fikir dissenting opinion
muhalif fikir dissenting opinion
fikir olarak ayrılan dissenting
fikir özgürlüğü freedom of thought
fikir ve sanat eserleri literary and artistic works
fikir açıklamaları declaration of thought
fikir ve sanat eserleri kanunu law on intellectual and artistic works
fikir ve sanat eseri intellectual and artistic work
rastgele söz/fikir obiter dictum
Politics
karşı fikir dissenting opinion
fikir bildirme prosedürü confessional procedure
muhalif fikir dissenting opinion
fikir ayrılığı gap
fikir suçu crime of thought
fikir birliği compromise
fikir birliği consensus
fikir anlaşmazlığı dichotomy
fikir özgürlüğü freedom of thought
serbest fikir taraftarlığı liberalism
fikir mutabakatı consensus
fikir ittifakı consensus
fikir ayrılığı difference of opinion
fikir ayrılığı dissidence
istişari fikir advisory opinion
fikir ve vicdan hürriyeti freedom of thought and conscience
fikir lideri opinion leader
utanç verici bir konuyu gizleyen, örtbas eden politik fikir ya da eylem diplomatic fig-leaf
Advertising
basılı bir reklam ya da tüm bir kampanyadaki temel fikir concept
fikir panosu mood board
Technical
fikir verme suggestion
Medical
zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili conceptual
sabit fikir idée fixe
Psychology
soyut fikir abstract idea
sabit fikir idee fixe
fikir beyan etmekten veya takdir görmekten çekinme doxophobia
fikir birliğine dayalı nitel araştırma consensual qualitative research
fikir birliğine dayalı nitel araştırma yöntemi consensual qualitative research method
fikir birliğine dayalı nitel araştırma yöntemi consensual qualitative research methodology
ortak fikir groupthink