joint - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

joint

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"joint" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 96 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
joint i. eklem
joint i. ek yeri
joint i. birleşme yeri
joint s. ortaklaşa
joint s. müşterek
joint s. ortak
General
joint f. bitiştirmek
joint f. eklemek
joint f. oynak yerlerinden ayırmak (eti)
joint f. raptetmek
joint f. ek veya oynak yeri yapmak
joint f. birleştirmek
joint f. birleşmek
joint f. eti keserek eklem yerlerinden ayırmak
joint f. eklemlerle bitiştirmek
joint i. iki parçayı birleştiren yer
joint i. bar
joint i. lokanta
joint i. ek
joint i. meyhane
joint i. boğum
joint i. düğüm
joint i. bindirme
joint i. batakhane
joint i. bitişme yeri
joint i. ekleme
joint i. mafsal
joint i. geçme
joint i. ucuz lokanta
joint i. müttefik
joint i. dükkan
joint i. tekke
joint i. mağaza
joint i. kurum
joint i. müessese
joint i. iş yeri
joint s. kolektif
joint s. birleşmiş
joint s. bitişmiş
joint s. birlikte
joint s. birleşik
joint s. müştereken
Law
joint s. müteselsil
Politics
joint s. kongre ve senato'nun birlikte yaptığı (oturum, toplantı)
Technical
joint i. bağlantı
joint i. birleşme yeri
joint i. conta
joint i. derz
joint i. eklem
joint i. ekyeri
joint i. ek
joint i. ek yeri
joint i. fisur
joint i. fuga
joint i. menteşe
joint i. muf
joint i. oluk
joint i. salmastra
joint i. yiv
joint s. mafsal
Mechanic
joint i. oynak yeri
joint i. tespit yeri
Construction
joint i. derz
joint i. fuga
Automotive
joint i. birleşim
Medical
joint i. artikülasyon
Anatomy
joint i. mafsal
joint i. oynak yeri
joint i. oynak
Gastronomy
joint i. büyük et parçası
joint i. kavurmalık büyük parça et
Math
joint s. iki veya daha fazla değişkenli
Botanic
joint i. meyve üzerindeki bağlantı
joint i. sap üzerindeki bağlantı
Geology
joint i. çatlak
joint i. kaya kütlesindeki kayaları parçalara ayıran çatlakların her biri
Entomology
joint i. omurgasızların hareketli yerleri arasındaki bağlantı noktası
Slang
joint i. cigara
joint i. cezaevi
joint i. esrar
joint i. esrar içilen ve kumar oynanan batakhane
joint i. esrarlı sigara
joint i. gece kulübü
joint i. hapishane
joint i. mekan
joint i. ot
joint i. pafküf
joint i. sigaralık
joint i. penis
joint i. batakhane
joint i. alt sınıf işletme
joint i. sigara
joint i. tütün sigarası
joint i. penis
joint i. çük
joint i. tuvalet

"joint" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
put somebody's nose out of joint f. ayağını kaydırmak
put somebody's nose out of joint f. kırmak
put one's nose out of joint f. birisini gözden düşürmek
put someone's nose out of joint f. birinin pabucunu dama atmak
put someone's nose out of joint f. birinin pabucunu dama attırmak
put one's nose out of joint f. kıskandırmak
put somebody's nose out of joint f. burnunu sürtmek
put one's nose out of joint f. birisinin ayağını kaydırmak
put one's nose out of joint f. birisinin işini bozmak
put somebody's nose out of joint f. gözden düşürmek
case the joint f. gözetlemek
face joint f. düşmek
get your nose out of joint f. alınmak
make a joint attempt f. ortak girişimde bulunmak
take joint action f. birlikte hareket etmek
finger joint i. sandık geçmesi
joint debtors i. müteselsil borçlular
contraction joint i. büzülme derzi
joint owner i. paydaş
joint stock company i. anonim ortaklık
joint venture i. ortak teşebbüs
rubber joint i. lastik conta
joint undertaking i. ortak girişim
joint adventure i. ortaklık
joint undertaking i. ortaklık
joint readiness i. ortak hazırlık
joint stock company i. eshamlı şirket
gyp joint i. kazık bir yer
joint text i. ortak metin
joint working group i. müşterek çalışma grubu
joint text i. ortak belge
knee joint i. dirsek mafsalı
longitudinal joint i. uzunlamasına derz
joint heir i. mirasta ortak
second joint i. ikinci birleşme
rabbet joint i. geçme yeri
joint offender i. suç ortağı
joint tort feasors i. birden çok kişinin sorumluluğu
cup joint i. kovanlı geçme
joint tortfeasors i. haksız fiilde müşterek failler
joint returns i. ortak beyannameler
joint debt i. müteselsil borç
mortise joint i. zıvananın birleşim yeri
joint creditors i. müteselsil alacaklılar
joint information center i. ortak bilgilendirme merkezi
joint line i. ortak tarih çizelgesi
bridle joint i. boyunduruk geçme
joint information system i. ortak bilgilendirme sistemi
joint adventure i. ortak girişim
miter joint i. gönye
rotating joint i. döner eklem
tubular joint fitting i. tübüler bağlantı malzemesi
knee joint i. diz eklemi
joint declaration i. ortak beyan
joint declaration i. ortak açıklama
draft joint resolution i. ortak karar taslağı
draft joint resolution i. ortak karar tasarısı
joint commenters i. karma yorumcular
joint tenancy i. ortak kullanım
joint tenancy i. müşterek mülkiyet
joint responsibility i. ortak sorumluluk
aluminium joint i. aluminyum doğrama
joint author i. eş yazar
joint responsibility i. karşılıklı sorumluluk
joint foreign policy i. ortak dış politika
joint guardian i. müşterek vasi
joint venture agreement i. ortak girişim sözleşmesi
joint signature i. müşterek imza
joint evaluation i. müşterek değerlendirme
joint evaluation i. ortak değerlendirme
joint venture company i. ortak girişim firması
joint guardianship i. müşterek velayet
blind joint i. gizli geçme
breeches joint i. çatal ek
fetlock joint i. (atın) topuk eklemi
structural joint i. yapısal ek
flexible joint i. esnek bağlantı
flexible joint i. esnek eklem
bell-and-spigot joint i. kovanlı bağlantı
bell-and-spigot joint i. muflonlu bağlantı
bell-and-spigot joint i. geçme
gyp-joint i. pahalı yer
gyp-joint i. kazık yer
joint-stock company i. anonim şirket
clip-joint i. kazıkçı
knee-joint i. diz eklemi
joint owners i. müşterek mal sahipleri
joint owners i. ortak mal sahipleri
joint offender i. suçortağı
movement joint i. hareket derzi
tight joint i. sızdırmaz ek
tight joint i. sıkı ek
joint attempt i. müşterek/ortak teşebbüs/girişim
joint venture (jv) i. ortak girişim
joint applicant i. ortak başvuru sahibi
joint study group i. ortak çalışma grubu
joint study i. ortak çalışma
joint work i. ortak çalışma
joint resolution i. müşterek karar
clip joint i. ucuz/dandik striptiz kulubü
joint workshop i. ortak/birlikte yürütülen çalıştay
uk glossary of joint and multinational terms and definitions i. birleşik krallık müşterek ve çok uluslu terimler ve açıklamaları sözlüğü
juke joint i. (abd'nin güneydoğusunda) yol kenarındaki yemekli danslı mola yeri
jook joint i. (abd'nin güneydoğusunda) yol kenarındaki yemekli danslı mola yeri
clip joint i. pahalı lokanta
clip joint i. kazıkçı mağaza
joint will i. ortak irade
joint author i. müşterek yazar
joint author i. ortak yazar
joint ring i. eklem yüzüğü
joint specialty officer (jso) i. müşterek ihtisas subayı
joint specialist i. müşterek ihtisas subayı
knuckle joint i. parmak mafsalı
out of joint s. çıkmış
out of joint s. çığırından çıkmış
out of joint s. çıkık
out of joint s. uygun değil
out of joint s. kullanılmaz
out of joint s. uygunsuz
individual or joint s. müstakil veya müşterek
jnt (joint) kısalt. ortak
jnt (joint) kısalt. müşterek
jt (joint) kısalt. ortak
jt (joint) kısalt. müşterek
Phrases
the times are out of joint expr. işler çığırından çıktı
the times are out of joint expr. işlerin/dünyanın çivisi çıktı
the time is out of joint expr. dünyanın çivisi çıkmış
the world is out of joint expr. dünyanın çivisi çıkmış
Colloquial
juice joint i. içkili mekan
juice joint i. gizlice içki satılan yer
Idioms
class up the joint f. bir şeyi daha şık/zarif hale getirmek
blow the joint f. bir yerden kaçmak
put someone's nose out of joint f. birisini rahatsız etmek
put someone's nose out of joint f. birini gücendirmek
put someone's nose out of joint f. birinin ayağını kaydırmak
be out of joint f. çivisi çıkmak
have one's nose out of joint f. hayal kırıklığına neden olmak
get one's nose out of joint f. gururunu incitmek
have one's nose out of joint f. gururunu incitmek
put one's nose out of joint f. gururunu kırmak
blow the joint f. hızla terketmek
put one's nose out of joint f. gururunu incitmek
have one's nose out of joint f. gururunu kırmak
get one's nose out of joint f. hayal kırıklığına neden olmak
put one's nose out of joint f. hayal kırıklığına neden olmak
get one's nose out of joint f. gururunu kırmak
blow the joint f. kirişi kırmak
your nose is out of joint f. kırgın/üzgün/aşağılanmış hissetmek
have one's nose out of joint f. planlarını bozmak
get one's nose out of joint f. planlarını bozmak
put someone's nose out of joint f. pabucunu dama atmak
put one's nose out of joint f. planlarını bozmak
blow the joint f. toz olmak
case the joint f. (hırsızlık yapmak amacıyla) bir yeri gözetlemek
out of joint expr. çivisi çıkmış
all over the joint expr. her yerde
(one's) nose is out of joint expr. (biri) üzgün
(one's) nose is out of joint expr. (biri) kızgın
(one's) nose is out of joint expr. (biri) kırgın
(one's) nose is out of joint expr. (biri) alınmış
(one's) nose is out of joint expr. (biri) gücenmiş
(one's) nose is out of joint expr. (biri) incinmiş
(one's) nose is out of joint expr. (biri) hayal kırıklığına uğramış
Speaking
I was joking but she got her nose out of joint expr. şaka yapıyordum ama alındı
Trade/Economic
joint stock i. ana sermaye
joint venture accounting i. adi ortaklık muhasebesi
joint stock i. anonim
stock joint company i. anonim şirket
joint stock company i. anonim şirket
joint company i. anonim şirket
joint stock corporation i. anonim şirket
joint maker i. asıl borca müştereken sorumlu olan kişi
joint products i. bağlı ürünler
joint demand i. bağlı talep
joint bond i. birden çok şirketin garantisi altına alınmış tahvil
joint demand i. birbirine bağlı talep
joint family i. birleşik aile
joint cost i. birleşik maliyet
joint working group i. birleşik çalışma grubu
joint supply i. birlikte arz
joint products i. birleşik mamuller
joint control i. birleşik kontrol
joint product i. birleşik ürün
joint production i. birleşik üretim
joint liability i. birkaç kişinin birlikte sorumlu olma durumu
joint committee i. birleşik komite
joint product i. bileşik mamul
joint session i. birleşik oturum
integrated joint venture i. entegre ortak girişim
joint stock i. esas sermaye
non-integrated joint venture i. entegre olmayan ortak girişim
joint ownership of intellectual property rights i. fikri mülkiyet haklarının ortak sahipliği
joint ownership of real estate i. gayrimenkul ortak mülkiyeti
customs union joint committee i. gümrük birliği ortak komitesi
open joint stock company i. halka açık anonim şirket
public joint stock company i. halka açık anonim şirketi
joint owner i. hissedar
joint costs i. her ürün için aynı olan maliyetler
joint sharer i. hissedar
closed joint stock company i. halka kapalı anonim şirketi
publicly-held joint-stock company i. halka açık anonim ortaklık
decision of joint chambers i. içtihadı birleştirme kararı
joint ventures i. iş ortaklıkları
affiliates, subsidiaries and joint ventures i. iştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklar
financial reporting of interests in joint ventures i. iş ortaklıklarındaki katılım paylarının finansal raporlaması
investor in a joint venture i. iş ortaklığındaki yatırımcı
joint rate setting i. işçi ve işveren temsilcilerinin ücret hadlerini birlikte belirlemesi/belirlemeleri
joint venture i. iş ortaklığı
joint tenancy i. iştirak halinde mülkiyet
joint rate setting i. işçi ve işveren temsilcilerinin ücret hadlerini müştereken tespit etmeleri
joint ownership of relevant intellectual property rights i. ilgili fikri mülkiyet haklarının ortak sahipliği
joint committee i. karma komisyon
joint economic commission i. karma ekonomik komisyon
joint economic commission i. karma ekonomik komisyonu
joint property i. müşterek mülkiyet
joint surety i. müteselsil kefil
joint activity i. müşterek faaliyet
joint management i. müşterek yönetim
joint liability i. müteselsil sorumluluk
joint ownership i. müşterek mülkiyet
joint facilities income i. müşterek kamu hizmetlerinden sağlanan gelir
joint liability i. müteselsil mesuliyet
joint meeting i. müşterek toplantı
joint bid i. müşterek teklif
joint creditor i. müteselsil alacaklı
joint services i. müşterek hizmetler
joint product i. müşterek mamul maddeler
joint tenant i. müşterek kiracı
joint product i. müşterek mamul
joint indebtedness i. müteselsil borçluluk
joint activity report i. müşterek faaliyet raporu
joint partnership i. müşterek ortaklık
joint owner i. müşterek sahiplik
joint cost goods i. müşterek maliyetli mallar
joint and several liability i. müşterek ve müteselsil sorumluluk
joint call budget i. müşterek davet bütçesi
joint rate i. müşterek ücret
joint statement i. müşterek ifade
joint heir i. müşterek mirasçı
joint consent i. müşterek rıza
joint owner i. müşterek malik
joint managing company i. müşterek yönetime tabi ortaklık
joint procuration i. müşterek vekaletname
joint management consolidation method i. müşterek yönetim konsolidasyonu yöntemi
joint credit i. müşterek alacak
joint production i. müşterek üretim
joint cost i. müşterek maliyet
joint purchase i. müşterek satın alma
joint guarantor i. müteselsil kefil
joint rate setting i. müşterek ücret tespiti
joint tenancy i. müşterek mülkiyet
supply at joint cost i. müşterek masrafla tedarik
joint account i. müşterek banka hesabı
joint obligation i. müşterek borç
joint account i. müşterek hesap
joint creditor i. müteselsil alacaklılar
joint debt i. müteselsil borç
joint life insurance i. müşterek hayat sigortası
joint adventure i. müşterek teşebbüs
joint bond i. müşterek tahvil
joint agreement i. müşterek anlaşma
joint partner i. müşterek ortak
joint debtor i. müteselsil borçlu
joint holder i. müşterek hamil
joint effort i. müşterek çaba
joint venture i. müşterek girişim
joint control i. müşterek kontrol
joint plaintiff i. müşterek davacı
joint project i. müşterek proje
joint guaranty i. müteselsil kefalet
joint creditor i. müşterek alacaklı
joint obligee i. müşterek alacaklı
joint and several debtor i. müşterek ve müteselsil borçlu
joint attorney i. müşterek avukat
joint investment i. müşterek yatırım
joint founder i. müşterek kurucu
joint venture i. müşterek teşebbüs
joint debt i. müşterek borç
joint debtor i. müşterek borçlu
joint insurance i. müşterek sigorta
joint meeting i. ortak toplantı
joint cost i. ortak maliyet
joint project i. ortak proje
joint ownership i. ortak sahiplik
joint consent i. ortak rıza
joint production i. ortak üretim
joint tenancy i. ortak kullanım
joint float i. ortak dalgalanma
joint demand i. ortak talep
joint brand i. ortak marka
joint working group i. ortak çalışma grubu
joint venture agreements i. ortak girişim anlaşması
joint resolution i. ortak karar
joint accreditation committee i. ortak akreditasyon komitesi
joint debt i. ortak borç
joint tenant i. ortak kiracı
joint supply i. ortak arz
joint venture i. ortak girişim
joint floating i. ortak dalgalanmaya bırakma
investor in a joint venture i. ortak yatırım ortağı
fund for joint account i. ortak hesap fonu
joint product i. ortak üretim
partner in joint account i. ortak hesap sahibi
joint products i. ortak ürünler
joint committee i. ortak komite
joint certification i. ortak belgelendirme
joint ventures i. ortak girişimler
joint venture interest i. ortak girişim faizi
joint accreditation i. ortak akreditasyon
joint and several note i. ortaklaşa ve müteselsil olarak sorumluluk yükleyen borç senedi
joint owner i. ortak mal sahibi
joint adventure i. ortak girişim
joint customs tariff i. ortak gümrük tarifesi
joint venturer i. ortak girişimci
joint financing i. ortak finansman
joint venture frame contracts i. ortak yatırım sözleşmeleri
joint venture i. ortak girişim
joint venture companies i. ortak girişim şirketleri
joint control i. ortaklaşa kontrol
joint account i. ortak hesap
joint undertaking i. ortak girişim
on joint account i. ortaklaşa
joint float i. ortaklaşa dalgalandırma
joint costs i. ortak maliyetler
joint product i. ortak ürün
joint enterprise i. ortaklık
joint capital/principal i. ortak anapara
joint control i. ortak kontrol
joint estate i. ortak mal varlığı
joint venture declaration i. ortak girişim beyannamesi
joint venture accounting i. ortak girişim muhasebesi
joint custody account i. ortak emanet hesabı
joint capital i. ortak sermaye
joint agreement i. ortak sözleşme
joint press meeting i. ortak basın toplantısı
joint account i. ortak hesap (bankada)
joint property i. ortak mülkiyet
joint and several liability i. ortaklaşa ve müteselsil sorumluluk
joint effort i. ortak çaba
joint signatory i. ortak imza sahipleri
joint product method i. pazar değeri yöntemi
clip-joint i. pahalı mal veya hizmet satan kişi veya kuruluş
joint agreement i. toplu sözleşme
integrated joint venture i. tümleşik ortak girişim
successive joint account i. teselsüllü müşterek hesap
joint tenancy i. topluluk mülkiyeti
both to sign joint account i. teselsülsüz müşterek hesap
joint stock bank i. ticari banka
joint effort i. teşriki mesai
either to sign joint account i. teselsüllü müşterek hesap
non-integrated joint venture i. tümleşik olmayan ortak girişim
trading joint stock company i. ticaret anonim şirketi
international joint venture i. uluslararası ortak girişim
joint exercise of power i. yetkinin müştereken kullanımı
joint surety i. zincirleme kefil
joint exercise of power authority i. yetkinin müştereken kullanımı
joint entry i. yevmiye kaydı
jic (joint industrial council) i. ortak endüstri komisyonu
jictar (joint industry committee for television advertising research) i. televizyon reklam araştırması için ortak endüstri komitesi
joint return i. ortak gelir beyanı
joint stockism i. anonimlik
joint and several s. müşterek ve müteselsil
joint and several s. müteselsil
joint and several s. zincirleme
joint-owned property expr. hisseli taşınmaz
for joint account expr. ortaklık hesabına
on joint account expr. müştereken
Law
joint stock company i. anonim şirket
joint authors i. birlikte eser sahipleri
joint work i. birlikte eser
joint adoption i. birlikte evlat edinme
joint guardian i. birlikte vasi
joint defendant i. birlikte dava olunan
joint lawsuit i. birlikte dava
joint guardian i. birlikte kayyım
joint heir i. birlikte mirasçı
joint covenant i. çeşitli kimseleri müştereken susturan akit
joint ownership i. elbirliği mülkiyeti
unity of the joint authors i. eser sahipleri arasındaki birlik
joint procuration i. genel vekaletname
joint tortfeasors i. hem fiilden dolayı şahsen ve müteselsilen sorumlu olanlar
joint wrongdoers i. hem fiilden dolayı şahsen ve müteselsilen sorumlu olanlar
severance of joint tenancy i. izale-i şüyu
decision of joint chambers i. içtihadı birleştirme kararı
elimination of joint ownership i. izalei şüyu
joint venture i. iş ortaklığı
joint obligations i. karşılıklı yükümlülükler
joint creditors i. müteselsil alacaklılar
joint tribunal of arbitration i. müşterek hakem mahkemesi
joint legatee i. müşterek müsaleh
joint and several liability i. müteselsil sorumluluk
joint liability i. müteselsil mesuliyet
joint action i. müştereken ikame takip olunan dava
joint ownership i. müşterek mülkiyet
joint debtor i. müşterek borçlu
joint procuration i. müşterek vekaletname
joint accusation i. müşterek suçlanma
joint contract i. müşterek akit
joint attorney i. müdahil avukat
joint defendant i. müşterek davalı
joint action i. müştereken ikame edilen olunan dava
joint interest i. müşterek menfaat
joint guarantor i. müteselsil kefil
joint heir i. müşterek mirasçı
joint surety i. müteselsil kefil
joint executor i. müşterek vasiyeti tenfiz memuru
joint agreement i. müşterek anlaşma
joint child custody i. müşterek çocuk velayeti
joint debt i. müteselsil borç
joint stipulation i. müşterek hüküm
joint guardian i. müşterek kayyım
joint agreement i. müşterek sözleşme
joint guardian i. müşterek vasi
joint guarantees i. müteselsil kefalet
joint mortgage i. müşterek ipotek
joint lives i. müşterek hayatlar
joint and several responsibility i. müşterek ve müteselsil mesuliyet
joint liability i. müteselsil sorumluluk
joint lawsuit i. müşterek dava
joint debtor i. müteselsil borçlu
joint inheritor i. ortak mirasçı
joint guardian i. ortak kayyım
joint child custody i. ortak velayet
joint venture i. ortak girişim
joint tariff i. ortak tarife
joint property i. ortak mülkiyet
joint guardian i. ortak vasi
joint obligee i. ortak alacaklı
joint interest i. ortak menfaat
elimination of joint ownership i. ortaklığın giderilmesi
joint inheritor i. ortak varis
joint motion and consent order i. ortak önerge ve sulh kararı
joint venture contract i. ortak girişim anlaşması
joint ownership i. paylı mülkiyet
joint owner i. paylı malik
joint heir i. müşterek varis
joint tenancy i. ortak kiracılık
joint tenancy i. müşterek kiracılık
common. joint s. müşterek
Politics
eu-turkey joint parliamentary commission i. ab-türkiye karma parlamento komisyonu
ec-turkey joint parliamentary commission i. at-türk ye karma parlamento komisyonu
ec-turkey joint parliamentary commission i. at-türkiye karma parlamento komisyonu
ec-turkey joint parliamentary committee i. at-türkiye karma parlamento komisyonu
inter-ministerial joint culture commission i. bakanlıklararası ortak kültür komisyonu
joint electorates i. birleşik seçmenler
joint committees i. birleşik komiteler
joint inspection unit of the united nations i. birleşmiş milletler ortak denetim birimi
joint committee i. birleşik encümen
joint presidential candidate i. çatı aday
joint candidate i. çatı aday
joint program of activities i. etkinlikler ortak programı
joint commission i. karma komisyon
joint advisory committee i. karma istişare komisyonu
joint committee i. karma kurul
joint action plan for women's and children's health i. kadın ve çocuk sağlığı ortak eylem planı
joint advisory committee i. karma istişare komitesi
joint commission i. karma kurul
joint parliamentary commission i. karma parlamento komisyonu
joint candidate i. müşterek aday
joint european resources for micro-to-medium enterprises initiative i. mikro ve orta ölçekli işletmeler için avrupa ortak kaynak inisiyatifi
joint ownership i. müşterek mülkiyet
joint and several surety i. müteselsil kefillik
joint task force i. müşterek görev gücü
joint committee i. müşterek komite
joint examination schemes i. müşterek inceleme planları
joint provision i. müşterek hüküm
joint account agreement i. müşterek hesap sözleşmesi
joint imf-fsb early warning exercise i. ortak imf-fsb erken uyarı tatbikatı
joint development committee i. ortak kalkınma komitesi
joint audit i. ortak denetim
joint organizations data initiative (jodi) i. ortak örgütler veri girişimi
oecd joint group on trade and competition i. oecd ticaret-rekabet ortak komitesi
joint communiqué i. ortak bildiri
joint declaration i. ortak beyan
joint initiative i. ortak girişim
joint approach i. ortak yaklaşım
joint undertaking i. ortak proje
joint process i. ortak süreç
joint committee i. ortak komisyon
joint statement i. ortak bildirim
joint position i. ortak tutum
joint consultative group i. ortak danışma grubu
joint press declaration i. ortak basın açıklaması
joint presidential candidate i. ortak uzlaşı adayı
joint monitoring committee i. ortak izleme komitesi
joint research centre i. ortak araştırma merkezi
joint consortium i. ortak konsorsiyum
joint undertaking i. ortaklık işletmeleri
joint management action plan (jmap) i. ortak yönetim eylem planı
joint press statement i. ortak basın açıklaması
joint research center i. ortak araştırma merkezi
joint press conference i. ortak basın toplantısı
joint committee i. ortak komite
joint financing i. ortak finansman
joint commission i. ortak komisyon
joint principles i. ortak ilkeler
cessation of joint control i. ortak denetimin sona erdirilmesi
joint declaration i. ortak bildiri
joint candidate i. ortak uzlaşı adayı
joint action i. ortak eylem