joint - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

joint

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"joint" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 73 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
joint i. eklem
joint i. ek yeri
joint i. birleşme yeri
joint s. ortaklaşa
joint s. müşterek
joint s. ortak
General
joint f. bitiştirmek
joint f. eklemek
joint f. oynak yerlerinden ayırmak (eti)
joint f. raptetmek
joint f. ek veya oynak yeri yapmak
joint f. birleştirmek
joint i. ek
joint i. lokanta
joint i. meyhane
joint i. boğum
joint i. düğüm
joint i. iki parçayı birleştiren yer
joint i. bar
joint i. bindirme
joint i. batakhane
joint i. bitişme yeri
joint i. ekleme
joint i. geçme
joint i. mafsal
joint i. müttefik
joint i. ucuz lokanta
joint i. mağaza
joint i. dükkan
joint i. tekke
joint s. kolektif
joint s. birleşmiş
joint s. bitişmiş
joint s. birlikte
joint s. birleşik
joint s. müştereken
Slang
joint sigaralık
joint gece kulübü
joint ot
joint esrarlı sigara
joint esrar içilen ve kumar oynanan batakhane
joint esrar
joint cezaevi
joint mekan
joint hapishane
joint pafküf
Technical
joint birleşme yeri
joint conta
joint yiv
joint oluk
joint fisur
joint eklem
joint salmastra
joint menteşe
joint mafsal
joint ek yeri
joint bağlantı
joint derz
joint ekyeri
joint fuga
joint ek
joint muf
Mechanic
joint tespit yeri
joint oynak yeri
Construction
joint fuga
joint derz
Automotive
joint birleşim
Medical
joint artikülasyon
Anatomy
joint oynak
joint mafsal
joint oynak yeri
Gastronomy
joint büyük et parçası
Geology
joint çatlak

"joint" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
put somebody's nose out of joint f. ayağını kaydırmak
put somebody's nose out of joint f. kırmak
put someone's nose out of joint f. birinin pabucunu dama attırmak
put one's nose out of joint f. kıskandırmak
put somebody's nose out of joint f. gözden düşürmek
case the joint f. gözetlemek
put somebody's nose out of joint f. burnunu sürtmek
put one's nose out of joint f. birisinin ayağını kaydırmak
put one's nose out of joint f. birisinin işini bozmak
put one's nose out of joint f. birisini gözden düşürmek
put someone's nose out of joint f. birinin pabucunu dama atmak
face joint f. düşmek
get your nose out of joint f. alınmak
make a joint attempt f. ortak girişimde bulunmak
take joint action f. birlikte hareket etmek
joint adventure i. ortaklık
joint debtors i. müteselsil borçlular
contraction joint i. büzülme derzi
joint owner i. paydaş
joint tortfeasors i. haksız fiilde müşterek failler
joint returns i. ortak beyannameler
joint debt i. müteselsil borç
mortise joint i. zıvananın birleşim yeri
joint creditors i. müteselsil alacaklılar
joint undertaking i. ortaklık
joint readiness i. ortak hazırlık
joint stock company i. eshamlı şirket
gyp joint i. kazık bir yer
joint text i. ortak metin
joint working group i. müşterek çalışma grubu
joint text i. ortak belge
knee joint i. dirsek mafsalı
longitudinal joint i. uzunlamasına derz
joint heir i. mirasta ortak
rabbet joint i. geçme yeri
cup joint i. kovanlı geçme
second joint i. ikinci birleşme
joint offender i. suç ortağı
joint tort feasors i. birden çok kişinin sorumluluğu
knee joint i. diz eklemi
rotating joint i. döner eklem
tubular joint fitting i. tübüler bağlantı malzemesi
joint information center i. ortak bilgilendirme merkezi
joint line i. ortak tarih çizelgesi
joint information system i. ortak bilgilendirme sistemi
joint adventure i. ortak girişim
miter joint i. gönye
bridle joint i. boyunduruk geçme
finger joint i. sandık geçmesi
joint venture i. ortak teşebbüs
joint stock company i. anonim ortaklık
joint undertaking i. ortak girişim
rubber joint i. lastik conta
joint declaration i. ortak beyan
joint declaration i. ortak açıklama
draft joint resolution i. ortak karar taslağı
draft joint resolution i. ortak karar tasarısı
joint commenters i. karma yorumcular
joint tenancy i. ortak kullanım
joint tenancy i. müşterek mülkiyet
joint responsibility i. ortak sorumluluk
aluminium joint i. aluminyum doğrama
joint author i. eş yazar
joint responsibility i. karşılıklı sorumluluk
joint foreign policy i. ortak dış politika
joint guardian i. müşterek vasi
joint venture agreement i. ortak girişim sözleşmesi
joint signature i. müşterek imza
joint evaluation i. müşterek değerlendirme
joint evaluation i. ortak değerlendirme
joint venture company i. ortak girişim firması
joint guardianship i. müşterek velayet
blind joint i. gizli geçme
breeches joint i. çatal ek
fetlock joint i. (atın) topuk eklemi
structural joint i. yapısal ek
flexible joint i. esnek bağlantı
flexible joint i. esnek eklem
bell-and-spigot joint i. kovanlı bağlantı
bell-and-spigot joint i. geçme
bell-and-spigot joint i. muflonlu bağlantı
gyp-joint i. kazık yer
joint-stock company i. anonim şirket
clip-joint i. kazıkçı
gyp-joint i. pahalı yer
knee-joint i. diz eklemi
joint owners i. ortak mal sahipleri
joint owners i. müşterek mal sahipleri
joint offender i. suçortağı
movement joint i. hareket derzi
tight joint i. sıkı ek
tight joint i. sızdırmaz ek
joint attempt i. müşterek/ortak teşebbüs/girişim
joint venture (jv) i. ortak girişim
joint applicant i. ortak başvuru sahibi
joint work i. ortak çalışma
joint study group i. ortak çalışma grubu
joint study i. ortak çalışma
joint resolution i. müşterek karar
clip joint i. ucuz/dandik striptiz kulubü
joint workshop i. ortak/birlikte yürütülen çalıştay
uk glossary of joint and multinational terms and definitions i. birleşik krallık müşterek ve çok uluslu terimler ve açıklamaları sözlüğü
juke joint i. (abd'nin güneydoğusunda) yol kenarındaki yemekli danslı mola yeri
jook joint i. (abd'nin güneydoğusunda) yol kenarındaki yemekli danslı mola yeri
clip joint i. pahalı lokanta
clip joint i. kazıkçı mağaza
joint will i. ortak irade
joint author i. müşterek yazar
joint author i. ortak yazar
joint ring i. eklem yüzüğü
out of joint s. çıkık
out of joint s. çıkmış
out of joint s. çığırından çıkmış
out of joint s. kullanılmaz
out of joint s. uygun değil
out of joint s. uygunsuz
individual or joint s. müstakil veya müşterek
Phrases
the world is out of joint dünyanın çivisi çıkmış
Idioms
put someone's nose out of joint birisini rahatsız etmek
put someone's nose out of joint birinin ayağını kaydırmak
put someone's nose out of joint pabucunu dama atmak
blow the joint bir yerden kaçmak
blow the joint toz olmak
blow the joint kirişi kırmak
have one's nose out of joint planlarını bozmak
put one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
get one's nose out of joint gururunu incitmek
get one's nose out of joint gururunu kırmak
put one's nose out of joint gururunu incitmek
have one's nose out of joint gururunu kırmak
get one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
have one's nose out of joint gururunu incitmek
put one's nose out of joint gururunu kırmak
get one's nose out of joint planlarını bozmak
put one's nose out of joint planlarını bozmak
have one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
case the joint (hırsızlık yapmak amacıyla) bir yeri gözetlemek
blow the joint hızla terketmek
put someone's nose out of joint birini gücendirmek
out of joint çivisi çıkmış
be out of joint çivisi çıkmak
your nose is out of joint kırgın/üzgün/aşağılanmış hissetmek
class up the joint bir şeyi daha şık/zarif hale getirmek
Speaking
i was joking but she got her nose out of joint şaka yapıyordum ama alındı
Slang
put someone's nose out of joint pabucunu dama attırmak
smoke a joint esrar içmek
case the joint soygun öncesi keşif yapmak
roll a joint esrar sarmak
blow the joint sıvışmak
blow the joint tabanları yağlamak
the joint kodes
strip joint striptiz kulübü
butt of a joint (esrar) zıvana
Trade/Economic
joint venture iş ortaklığı
joint liability birkaç kişinin birlikte sorumlu olma durumu
joint tenancy topluluk mülkiyeti
joint rate setting işçi ve işveren temsilcilerinin ücret hadlerini birlikte belirlemesi/belirlemeleri
joint obligation müşterek borç
joint and several note ortaklaşa ve müteselsil olarak sorumluluk yükleyen borç senedi
joint account müşterek hesap
joint ventures ortak girişimler
joint creditor müteselsil alacaklılar
joint float ortak dalgalanma
affiliates, subsidiaries and joint ventures iştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklar
joint committee ortak komite
joint venture müşterek teşebbüs
joint cost ortak maliyet
joint committee birleşik komite
joint bond birden çok şirketin garantisi altına alınmış tahvil
joint product ortak üretim
joint demand ortak talep
joint product bileşik mamul
customs union joint committee gümrük birliği ortak komitesi
joint working group ortak çalışma grubu
joint tenancy iştirak halinde mülkiyet
joint session birleşik oturum
investor in a joint venture ortak yatırım ortağı
partner in joint account ortak hesap sahibi
joint bond müşterek tahvil
joint partner müşterek ortak
joint demand bağlı talep
joint cost müşterek maliyet
joint stock ana sermaye
joint venturer ortak girişimci
decision of joint chambers içtihadı birleştirme kararı
joint tenancy müşterek mülkiyet
joint liability müteselsil mesuliyet
joint and several liability ortaklaşa ve müteselsil sorumluluk
joint facilities income müşterek kamu hizmetlerinden sağlanan gelir
joint liability müteselsil sorumluluk
joint bid müşterek teklif
investor in a joint venture iş ortaklığındaki yatırımcı
joint account ortak hesap (bankada)
joint stock corporation anonim şirket
joint working group birleşik çalışma grubu
joint control ortaklaşa kontrol
joint stock esas sermaye
joint supply birlikte arz
joint and several müteselsil
joint cost goods müşterek maliyetli mallar
joint products bağlı ürünler
joint enterprise ortaklık
joint control ortak kontrol
joint owner müşterek sahiplik
joint float ortaklaşa dalgalandırma
joint product ortak ürün
joint stock company anonim şirket
joint venture accounting ortak girişim muhasebesi
joint surety zincirleme kefil
joint agreement toplu sözleşme
joint venture accounting adi ortaklık muhasebesi
joint creditor müşterek alacaklı
joint control birleşik kontrol
joint and several zincirleme
joint surety müteselsil kefil
joint custody account ortak emanet hesabı
joint indebtedness müteselsil borçluluk
joint venture companies ortak girişim şirketleri
joint venture agreements ortak girişim anlaşması
joint venture interest ortak girişim faizi
joint accreditation ortak akreditasyon
joint certification ortak belgelendirme
joint company anonim şirket
joint product birleşik ürün
joint production birleşik üretim
joint committee karma komisyon
joint credit müşterek alacak
joint capital ortak sermaye
joint creditor müteselsil alacaklı
joint consent müşterek rıza
joint account ortak hesap
joint and several liability müşterek ve müteselsil sorumluluk
joint attorney müşterek avukat
joint consent ortak rıza
joint adventure ortak girişim
joint owner ortak mal sahibi
joint adventure müşterek teşebbüs
joint signatory ortak imza sahipleri
joint tenant müşterek kiracı
joint and several müşterek ve müteselsil
joint property müşterek mülkiyet
joint debtor müşterek borçlu
joint debt müşterek borç
joint venture frame contracts ortak yatırım sözleşmeleri
joint investment müşterek yatırım
clip-joint pahalı mal veya hizmet satan kişi veya kuruluş
joint insurance müşterek sigorta
joint obligee müşterek alacaklı
joint management müşterek yönetim
joint property ortak mülkiyet
joint product müşterek mamul
joint tenancy ortak kullanım
joint guaranty müteselsil kefalet
joint debt müteselsil borç
joint debtor müteselsil borçlu
joint founder müşterek kurucu
joint life insurance müşterek hayat sigortası
joint plaintiff müşterek davacı
joint holder müşterek hamil
joint tenant ortak kiracı
joint floating ortak dalgalanmaya bırakma
joint resolution ortak karar
joint procuration müşterek vekaletname
joint venture ortak girişim
joint heir müşterek mirasçı
joint undertaking ortak girişim
joint estate ortak mal varlığı
joint rate müşterek ücret
joint stock bank ticari banka
joint statement müşterek ifade
joint services müşterek hizmetler
joint ownership müşterek mülkiyet
joint production müşterek üretim
joint customs tariff ortak gümrük tarifesi
joint guarantor müteselsil kefil
joint financing ortak finansman
joint entry yevmiye kaydı
joint demand birbirine bağlı talep
joint family birleşik aile
joint owner hissedar
joint stock anonim
stock joint company anonim şirket
joint exercise of power authority yetkinin müştereken kullanımı
joint exercise of power yetkinin müştereken kullanımı
joint account müşterek banka hesabı
on joint account ortaklaşa
on joint account müştereken
joint maker asıl borca müştereken sorumlu olan kişi
joint rate setting işçi ve işveren temsilcilerinin ücret hadlerini müştereken tespit etmeleri
joint agreement müşterek anlaşma
joint product müşterek mamul maddeler
joint sharer hissedar
for joint account ortaklık hesabına
joint rate setting müşterek ücret tespiti
supply at joint cost müşterek masrafla tedarik
joint purchase müşterek satın alma
joint costs ortak maliyetler
joint production ortak üretim
joint costs her ürün için aynı olan maliyetler
joint meeting müşterek toplantı
joint press meeting ortak basın toplantısı
joint meeting ortak toplantı
joint effort ortak çaba
joint effort teşriki mesai
joint effort müşterek çaba
integrated joint venture entegre ortak girişim
non-integrated joint venture tümleşik olmayan ortak girişim
non-integrated joint venture entegre olmayan ortak girişim
integrated joint venture tümleşik ortak girişim
joint product method pazar değeri yöntemi
joint control müşterek kontrol
fund for joint account ortak hesap fonu
joint products ortak ürünler
joint management consolidation method müşterek yönetim konsolidasyonu yöntemi
joint ventures iş ortaklıkları
joint cost birleşik maliyet
joint managing company müşterek yönetime tabi ortaklık
joint owner müşterek malik
joint products birleşik mamuller
joint ownership of real estate gayrimenkul ortak mülkiyeti
joint venture müşterek girişim
joint capital/principal ortak anapara
joint brand ortak marka
joint economic commission karma ekonomik komisyon
joint economic commission karma ekonomik komisyonu
joint project ortak proje
joint project müşterek proje
joint activity müşterek faaliyet
joint activity report müşterek faaliyet raporu
joint agreement ortak sözleşme
financial reporting of interests in joint ventures iş ortaklıklarındaki katılım paylarının finansal raporlaması
successive joint account teselsüllü müşterek hesap
open joint stock company halka açık anonim şirket
closed joint stock company halka kapalı anonim şirketi
joint ownership of relevant intellectual property rights ilgili fikri mülkiyet haklarının ortak sahipliği
joint ownership of intellectual property rights fikri mülkiyet haklarının ortak sahipliği
joint ownership ortak sahiplik
either to sign joint account teselsüllü müşterek hesap
both to sign joint account teselsülsüz müşterek hesap
joint venture declaration ortak girişim beyannamesi
public joint stock company halka açık anonim şirketi
joint and several debtor müşterek ve müteselsil borçlu
joint-owned property hisseli taşınmaz
international joint venture uluslararası ortak girişim
joint partnership müşterek ortaklık
joint call budget müşterek davet bütçesi
joint supply ortak arz
publicly-held joint-stock company halka açık anonim ortaklık
joint venture ortak girişim
joint accreditation committee ortak akreditasyon komitesi
joint debt ortak borç
trading joint stock company ticaret anonim şirketi
Law
joint debtor müşterek borçlu
joint guarantor müteselsil kefil
joint obligee ortak alacaklı
joint motion and consent order ortak önerge ve sulh kararı
joint venture contract ortak girişim anlaşması
joint attorney müdahil avukat
joint ownership müşterek mülkiyet
elimination of joint ownership ortaklığın giderilmesi
decision of joint chambers içtihadı birleştirme kararı
elimination of joint ownership izalei şüyu
common. joint müşterek
joint guarantees müteselsil kefalet
joint surety müteselsil kefil
joint venture iş ortaklığı
joint debtor müteselsil borçlu
joint liability müteselsil sorumluluk
joint and several responsibility müşterek ve müteselsil mesuliyet
joint adoption birlikte evlat edinme
joint debt müteselsil borç
joint creditors müteselsil alacaklılar
joint liability müteselsil mesuliyet
joint guardian birlikte vasi
joint guardian birlikte kayyım
joint guardian müşterek vasi
joint guardian müşterek kayyım
joint wrongdoers hem fiilden dolayı şahsen ve müteselsilen sorumlu olanlar
joint action müştereken ikame takip olunan dava
joint tribunal of arbitration müşterek hakem mahkemesi
joint lives müşterek hayatlar
joint covenant çeşitli kimseleri müştereken susturan akit
joint action müştereken ikame edilen olunan dava
joint contract müşterek akit
joint tortfeasors hem fiilden dolayı şahsen ve müteselsilen sorumlu olanlar
joint procuration genel vekaletname
joint heir müşterek mirasçı
joint heir birlikte mirasçı
joint guardian ortak kayyım
joint executor müşterek vasiyeti tenfiz memuru
joint guardian ortak vasi
joint defendant birlikte dava olunan
joint legatee müşterek müsaleh
joint interest müşterek menfaat
joint defendant müşterek davalı
joint interest ortak menfaat
joint accusation müşterek suçlanma
joint procuration müşterek vekaletname
joint inheritor ortak mirasçı
joint inheritor ortak varis
joint agreement müşterek anlaşma
joint agreement müşterek sözleşme
joint obligations karşılıklı yükümlülükler
joint mortgage müşterek ipotek
joint ownership paylı mülkiyet
joint owner paylı malik
joint and several liability müteselsil sorumluluk
joint property ortak mülkiyet
joint stipulation müşterek hüküm
joint lawsuit müşterek dava
joint lawsuit birlikte dava
severance of joint tenancy izale-i şüyu
unity of the joint authors eser sahipleri arasındaki birlik
joint work birlikte eser
joint tariff ortak tarife
joint authors birlikte eser sahipleri
joint venture ortak girişim
joint stock company anonim şirket
joint ownership elbirliği mülkiyeti
joint child custody müşterek çocuk velayeti
joint child custody ortak velayet
Politics
joint ownership müşterek mülkiyet
joint committee müşterek komite
joint monitoring committee ortak izleme komitesi
joint program of activities etkinlikler ortak programı
joint research centre ortak araştırma merkezi
joint task force müşterek görev gücü
joint undertaking ortaklık işletmeleri
joint financing ortak finansman
joint commission karma kurul
joint principles ortak ilkeler
cessation of joint control ortak denetimin sona erdirilmesi
joint advisory committee karma istişare komitesi
joint and several surety müteselsil kefillik
joint stock company sermayesi paylara bölünmüş şirket
joint account agreement müşterek hesap sözleşmesi
joint commission karma komisyon
joint undertaking ortak proje
joint action ortak eylem
joint position ortak tutum
joint declaration ortak bildiri
joint committees birleşik komiteler
joint parliamentary commission karma parlamento komisyonu
joint provision müşterek hüküm
ec-turkey joint parliamentary commission at-türkiye karma parlamento komisyonu
ec-turkey joint parliamentary commission at-türk ye karma parlamento komisyonu
ec-turkey joint parliamentary committee at-türkiye karma parlamento komisyonu
joint committee birleşik encümen
joint committee karma kurul
joint examination schemes müşterek inceleme planları
joint consortium ortak konsorsiyum
joint electorates birleşik seçmenler
joint press declaration ortak basın açıklaması
joint press statement ortak basın açıklaması
joint consultative group ortak danışma grubu
joint press conference ortak basın toplantısı
joint commission ortak komisyon
joint advisory committee karma istişare komisyonu
eu-turkey joint parliamentary committee türkiye-ab karma parlamento komisyonu
joint imf-fsb early warning exercise ortak imf-fsb erken uyarı tatbikatı
joint development committee ortak kalkınma komitesi
joint statement ortak bildirim
joint committee ortak komite
joint management action plan (jmap) ortak yönetim eylem planı
joint research center ortak araştırma merkezi
eu-turkey joint parliamentary commission ab-türkiye karma parlamento komisyonu
joint committee ortak komisyon
joint audit ortak denetim
inter-ministerial joint culture commission bakanlıklararası ortak kültür komisyonu
joint technology initiatives ortak teknoloji inisiyatifleri
joint european resources for micro-to-medium enterprises initiative mikro ve orta ölçekli işletmeler için avrupa ortak kaynak inisiyatifi
joint presidential candidate çatı aday
joint candidate müşterek aday
joint candidate çatı aday
joint candidate ortak uzlaşı adayı
joint presidential candidate ortak uzlaşı adayı
joint declaration ortak beyan
joint communiqué ortak bildiri
joint initiative ortak girişim
joint approach ortak yaklaşım
oecd joint group on trade and competition oecd ticaret-rekabet ortak komitesi
joint inspection unit of the united nations birleşmiş milletler ortak denetim birimi
joint action plan for women's and children's health kadın ve çocuk sağlığı ortak eylem planı
joint organizations data initiative (jodi) ortak örgütler veri girişimi
joint process ortak süreç
Institutes
joint fire research organization birleşik yangın araştırma teşkilatı
european community joint research centre avrupa topluluğu müşterek araştırma merkezi
joint information center müşterek araştırma merkezi
european joint aviation regulations avrupa sivil havacılık kuralları
european joint aviation authorities avrupa havacılık otoriteleri birliği
combined joint task forces birleşik müşterek görev gücü
joint aviation requirements and standards ortak havacılık norm ve standartları
ec-turkey customs union joint committee türkiye-at gümrük birliği ortak komitesi
the turkey-eu joint parliamentary commission türkiye-ab karma parlamento komisyonu
co-chairman of turkey-eu joint parliamentary committee türkiye ab karma parlamento komisyonu eşbaşkanı
turkish joint diseases foundation türkiye eklem hastalıkları tedavi vakfı
istanbul gas distribution industry and trade joint stock company igdaş
istanbul gas distribution industry and trade joint stock company istanbul gaz dağıtım sanayi ve ticaret anonim şirketi
joint economic commission karma ekonomik komisyon (kek)
co-chairmanship of eu-turkey joint parliamentary committee türkiye-ab karma parlamento komisyonu eşbaşkanlığı