pocket - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

pocket

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"pocket" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 44 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
pocket i. cep
General
pocket f. bastırmak
pocket f. saklamak
pocket f. veto etmek
pocket f. cebe atmak
pocket f. üstüne oturmak
pocket f. üstüne yatmak
pocket f. gizlemek
pocket f. iç etmek
pocket f. sineye çekmek
pocket f. cebine koymak
pocket f. cebe indirmek
pocket f. belli etmemek
pocket f. çembere almak (savaş)
pocket f. deliğe sokmak (bilardo)
pocket f. cebe koymak
pocket f. deve yapmak
pocket f. cebine atmak
pocket f. cebe yerleştirmek
pocket f. cebine indirmek
pocket i. para
pocket i. gedik
pocket i. kese
pocket i. kovuk
pocket i. minyatür
pocket i. oyuk
pocket i. cep
pocket i. torba
pocket i. hava boşluğu
pocket i. grup
pocket i. boşluk
pocket i. çukur
pocket i. kesim
pocket i. bölge
Technical
pocket hücre
pocket hava boşluğu
pocket boşluk
pocket çukur
Computer
pocket cep
Textile
pocket cep
Automotive
pocket cep
Medical
pocket paket
Marine Biology
pocket torba
Military
pocket alan

"pocket" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 319 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
pocket knife i. çakı
pocket watch i. köstekli saat
General
pick someone's pocket f. birinin cebindekileri yürütmek
be in pocket f. kar etmek
have somebody in one's pocket f. parmağında oynatmak
line one's pocket f. cebini doldurmak
pick somebody's pocket f. birine yankesicilik yapmak
pay out of pocket f. cepten ödemek
pay out of pocket f. kendi cebinden ödemek
pay out of pocket f. cebinden ödemek
put someone in one's pocket f. parmağında oynatmak
pick somebody's pocket f. yankesicilik yapmak
give pocket-money f. harçlık vermek
put money in one's pocket f. cebine para koymak (harçlık vb.)
pay from one's own pocket f. kendi cebinden karşılamak
carry a pocket watch f. cep saati taşımak
pull something from one’s pocket f. cebinden bir şey çıkarmak
pocket the cash f. parayı cebe atmak
steal money from someone's pocket f. birinin cebinden para çalmak
put one's hand in one's pocket f. elini cebine koymak
put one's hand in one's pocket f. elini cebine sokmak
slip out of one's pocket f. cebinden kayıp düşmek
drop out of one's pocket f. cebinden düşmek
pocket calculator i. cep hesap makinası
pocket comb i. cep tarağı
pocket dictionary i. küçük sözlük
patch pocket i. dıştan cep
pocket lamp i. cep feneri
cheek pocket i. avurt
pocket calculator i. cep hesap makinesi
hip pocket i. arka cep
pocket lighter i. çakmak
pocket radio i. cep radyosu
pocket lamp i. cep lambası
pocket notebook i. cep defteri
watch pocket i. saat cebi
pocket money i. harçlık
pocket watch i. cep saati
back pocket i. arka cep
deep pocket i. mali açıdan çok rahat
pocket battleship i. cep zırhlısı
pocket money i. cep harçlığı
pocket calculator i. küçük hesap makinesi
pocket folder i. cep klasörü
pocket sack i. cep torbası
pocket reference i. el kitapçığı
vest-pocket housing i. çok küçük konut
pocket book i. cep defteri
pocket book i. cüzdan
pocket book i. cep kitabı
pocket money i. okul harçlığı
pocket folder i. cepli dosya
pocket billiards i. cepli bilardo
pocket knife i. cep bıçağı
pocket gun i. cep silahı
pocket compass i. cep pusulası
pocket square i. cep mendili
pocket protector i. cep koruyucu
pocket dialing i. telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama
pocket-calling i. telefon sahibinin isteği dışında (genellikle yanlışlıkla telefon kilidinin devre dışı kaldığı durumlarda) gelişen yanlış arama
pocket door i. gizli kayar kapı
pocket torch i. cep feneri
punched pocket (uk) i. şeffaf dosya
punched pocket (uk) i. poşet dosya
pocket-knife i. çakı
pocket-knife i. cep bıçağı
swiss pocket knife i. isviçre çakısı
pocket calendar i. cep takvimi
functional pocket i. fonksiyonel cep
jacket pocket i. ceket cebi
vest pocket i. ceket cebi
waistcoat pocket i. ceket cebi
pocket bike race i. mini motosiklet yarışı
pocket bike racing i. mini motorsiklet yarışı
pocket pouch i. (genelde tablet/cep telefonu vs taşımak için kullanılan) çok gözlü orta boy çanta
pocket version i. cep versiyon
pocket mouse i. daksil
rock pocket mouse i. amerika kıtasında yaşayan bir fare
pocket change i. cepte taşınan bozuk para
pocket change i. az miktarda para
pocket change i. cep harçlığı
pocket universe i. cep evren
punched pocket i. poşet dosya
polly pocket i. poşet dosya
out of pocket s. sarfedilmiş
out of pocket s. cepten çıkmış
deep pocket s. zengin
out-of-pocket s. cepten
out-of-pocket s. cepten çıkan
in his/her/your pocket zf. cebinde
Phrases
(it) suits every pocket her keseye uygun
Colloquial
pocket money cep harçlığı
pocket money harçlık
jacket pocket ceket cebi
back pocket arka cep
Idioms
in one's pocket nüfuzu altında
in one's pocket avucunun içinde
have a death adder in one's pocket cebinde akrep olmak
have a death adder in one's pocket günahını vermemek
have someone in one's pocket birini avucunun içine almak
line one's pocket cebini doldurmak
put one's hand into one's pocket elini cebine götürmek
pocket one's pride gururunu ayaklar altına almak
have a death adder in one's pocket cebinde akrep beslemek
line one's pocket yükünü tutmak
burn a hole in the pocket para suyunu çekmek
line one's pocket küpünü doldurmak
line one's pocket kesesini doldurmak
put your hand in your pocket hayır kurumuna vb bağışta bulunmak
put one's hand in one's pocket elini cebine atmak
put one's hand in one's pocket cüzdanına davranmak
be out of pocket çok para harcamak
live in someone's pocket biriyle çok yakın ilişkiler içinde olmak
live in someone's pocket birisine maddi yönden bağımlı olmak
be in one's pocket birinin kontrolünde olmak
live in someone's pocket biriyle iç içe olmak
be out of pocket çok para kaybetmek
be in one's pocket denetimi altında olmak
have something burning a hole in your pocket cebi delik olmak
have something burning a hole in your pocket harcanacak para cepte durmaz
money burns a hole in someone's pocket cebi delik olmak
money burns a hole in someone's pocket eline geçen parayı hemen harcayan birisi olmak
dip into one's pocket kendi cebinden karşılamak
dig into one's pocket kendi cebinden karşılamak
dip into one's pocket (mecazi anlamda) elini cebine atmak
dig into one's pocket (mecazi anlamda) elini cebine atmak
have someone in one's pocket (biri) cebinde/avucunun içinde olmak
be in the pocket of someone birinin kontrolünde/etkisi altında olmak
be in someone's pocket birinin avucunun içinde/parmağında oynatılıyor olmak
be in someone's pocket birinin kontrolünde/etkisi altında olmak
be in the pocket of someone birinin avucunun içinde/parmağında oynatılıyor olmak
line one's own pocket kendi cebini doldurmak
have someone in one's pocket birini parmağında oynatmak
be in somebody's pocket birinin kontrolünde/etkisi altında olmak
be in somebody's pocket birinin avucunun içinde/parmağında oynatılıyor olmak
be out of pocket parası yetersiz kalmak
be out of pocket parasız kalmak
be out of pocket zararda olmak
pick somebody's pocket birinin çantasından/cüzdanından/cebinden para çalmak
pocket of resistance değişime direnen küçük bir grup
pocket of resistance küçük/zayıf bir direniş noktası/bölgesi
put a strain on one's pocket birinin kesesine (ekonomik yönden) yük olmak
Speaking
i am in pocket kardayım
what did you just put in your pocket? ne koydun cebine sen?
do you have anything in your pocket? cebinde bir şey var mı?
Slang
pocket the money paranın üstüne yatmak
piss in someone's pocket kerizlemek
piss in someone's pocket kandırmak
piss in someone's pocket aldatmaya çalışmak
pussy pocket vajinanın (uyuşturucu vb gibi) bir objeyi gizlemek için kullanılması
Trade/Economic
pocket price nihai fiyat
out of pocket expense peşin yapılan masraf
pocket money cep harçlığı
out-of-pocket requirements beklenmedik harcamalar
out-of-pocket expenses küçük nakit masraflar
out-of-pocket expenses peşin ödemesi yapıldıktan sonra tahakkuk ettirilen giderler
out of pocket expenses kazançsız masraflar
out of pocket expenses cepten yapılan masraflar
out of pocket expenses peşin yapılan masraflar
out of pocket expenses cepten ödenen masraflar
daily pocket-money günlük cep harçlığı
out-of-pocket expense insanın cebinden yaptığı harcama
out-of-pocket expenditure cepten yapılan harcama
out-of-pocket expenditure cepten harcama
out-of-pocket expenditure insanın cebinden yaptığı harcama
out-of-pocket expenditure cebinden harcama
out-of-pocket cost insanın cebinden yaptığı harcama
out-of-pocket cost cepten yapılan harcama
out-of-pocket expense cepten harcama
out-of-pocket expense cebinden harcama
out-of-pocket cost cepten harcama
out-of-pocket expense cepten yapılan harcama
out-of-pocket cost cebinden harcama
Law
pocket money cep harçlığı
Politics
pocket veto çürütücü veto
pocket veto dolaylı veto
pocket borough çok az sayıda bir seçmen grubunun yaşadığı seçim bölgesi
pocket borough denetimli seçim bölgesi
Technical
document pocket doküman cebi
air pocket hava cebi
ventilating pocket havalandırma cebi
pocket of sand kum cebi
pocket balance el terazisi
pocket meter cep göstergesi
air pocket hava boşluğu
side pocket yan cep
water pocket su torbası
pocket exposure meter cep dozimetresi
steam pocket buhar cebi
pocket chamber cep dozimetresi
pocket panel cep panel
pocket half yarım cep
door pocket kapı cebi
beam pocket kiriş yuvası
pocket computer cep bilgisayarı
net pocket file cep
oil pocket yağ cebi
pocket battleship cep kruvazörü
pocket telephone cep telefonu
door pocket eşya gözü
air pocket hava habbesi
blind pocket stor oyuğu
door pocket kapı oyuğu
gas pocket dökümde hava boşluğu
dust-shield pocket toz rondelası cebi
dust-shield pocket cover toz rondelası cep kapağı
dead-air pocket rüzgara karşı korunmuş
pocket lamp cep lambası
pocket dosemeter cep dozölçeri
rust pocket pas cebi
filling pocket harman atma ağzı
slag pocket (cam fırını) havuzcuk
side pocket (cam fırını) havuzcuk
side pocket ikincil tepkime
gas pocket gaz gözeneği
gas pocket gaz boşluğu
gas pocket gaz cepciği
watch pocket saat cebi
pocket lifting device cepli kaldırma cihazı
lubrication pocket yağlama cebi
pocket-sized cep tipi
pocket-size küçük boy
pocket-size cep tipi
pocket-sized küçük boy
thermometer pocket termometre kovanı
leak-off pocket emiş haznesi
thermometer pocket termometre cebi
water pocket su tamponu
water pocket su cebi
sealing steam pocket sızdırmazlık buhar cebi
pocket hard drive cep hard diski
pocket-knife çakı
Computer
Pocket guide cep kılavuzu
pocket pc cep bilgisayarı
pocket guide booklet cep kılavuzu
pocket computer cep bilgisayarı
Informatics
pocket sorting bölüm bölüm sıralama
pocket guide cep kılavuzu
Electric
pocket plate battery hazneli plaka batarya
Mechanic
chip pocket talaş cebi
Textile
kangaroo pocket kanguru cebi
flap pocket kapaklı cep
flat pocket düz cep
front pocket ön cep
flap pocket cep kapağı
slit pocket yırtmaçlı cep
pocket facings cep karşılıkları
hip pocket basen cebi
sit in pocket torbalı yan cep
breast pocket handkerchief peto cep mendili
five pocket trousers 5 cepli pantolon
breast pocket göğüs cebi
broad pocket verev cep
hanging pocket torbalı cep
pocket mouth cep ağzı
chest pocket göğüs cebi
patch pocket dıştan vurmalı cep
inside pocket iç cep
lining pocket astar cebi
pocket handkerchief cep mendili
fake pocket sahte cep
small pocket küçük cep
slanted pocket eğimli cep
seam pocket cep dikişi
side pocket yan cep
patch pocket yama cep
trouser pocket pantolon cebi
pocket pleat cep pilesi
pocket flap cep kapağı
pocket welt cep kenar şeridi
pocket-flap cep kapağı
pocket-şap cep kapağı
cargo pocket kargo cebi
Construction
sand pocket kum cebi
pocket penetrometer cep tipi beton penetrometresi
pocket penetrometer cep penetrometresi
water pocket su cebi
beam pocket kiriş yuvası
sash pocket pencere ağırlık yuvası
Woodworking
pitch pocket kerestede reçine cebi
pitch pocket (ağaç) çıra oyuğu
pitch pocket reçine boşluğu
Automotive
seat pocket koltuk cebi
seatback pocket koltuk arka cebi
seat-back pocket koltuk arka cebi
map pocket harita cebi
turning pocket dönüş cebi
valve spring pocket clearance supap yay yuvası boşluğu
still-air pocket durgun hava bölgesi
door pocket kapı cebi
lamp pocket duy
piston oil pocket piston yağ cebi
pocket caliper cep kumpası
Aeronautic
air pocket uçakta ani irtifa düşüşlerine neden olabilen alçak basınç bölgesi
Marine
pocket beach kıyı girintisindeki ufak sahil
Mining
spill pocket dökülme cebi
Gastronomy
pocket of pide filled with seasmed minced meat kapalı kıymalı pide
Statistics
tukey's pocket test tukey cep sınaması
Tobacco
cigarette pocket conveyor demet cepleri konveyörü
hard pocket karton sigara kutusu
empty pocket sensor boş cep sensörü
stamp pocket bandrol kılavuzu
ten pack pocket area on paket cebi
Education
pocket dictionary cep sözlüğü
Environment
pocket dosimeter cep dozimetresi
self-reading pocket dosimeter okunabilir cep dozimetresi
Military
magazine pocket şarjör çantası
Hunting
primer pocket kapsül yuvası
Sport
back pocket defansif kale önü oyuncusu (avustralya futbolu)
forward pocket ofansif kale önü oyuncusu (avustralya futbolu)
Printery
pocket humidity cep rutubetleri
pocket ventilation cep ventilasyonu
pocket ventilator cep ventilatörü
British Slang
clown's pocket büyük/geniş vajina
pocket billiards tombala çekme
pocket rocket alet
pocket billiards pantolonun cebinden cinsel organın uyarılması
pocket rocket penis
pocket book vajina