kesim - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kesim"kesim" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 27 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kesim cutting i.
General
kesim category i.
kesim zone i.
kesim region i.
kesim form i.
kesim fraction i.
kesim part i.
kesim shape i.
kesim bedrock i.
kesim cut i.
kesim fashion i.
kesim slaughtering i.
kesim walk of life i.
kesim slaughter i.
kesim sector i.
kesim district i.
kesim cut-off i.
kesim pocket i.
kesim stanza i.
kesim stave i.
kesim facet i.
kesim cutoff i.
Technical
kesim section
kesim segment
kesim sector
kesim sectional
Marine Biology
kesim lysis

"kesim" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 262 sonuç

Türkçe İngilizce
General
yıllık kesim annual cut i.
kırsal kesim the country i.
karanlık kesim dark segment i.
kaçak kesim unlicensed butchering i.
entelektüel kesim intelligentsia i.
hesap kesim charge i.
kırsal kesim countryside i.
dağ kenarından düzlük araziye inen hafif eğimli kesim piedmont i.
kent veya kasabalarda genelevler veya seks endüstrisinin diğer kollarının bulunduğu kesim red light district i.
aydın kesim intelligentsia i.
manyetron kesim akımı magnetron cut off current i.
çin'de yaşayan müslüman kesim hui i.
ince kesim fine cut i.
tıraşlama kesim clearcutting i.
saç kesim makinesi hair clipper i.
saç kesim makinesi hair cutting machine i.
saç kesim hair clipping i.
saç kesim makinesi hair cutter i.
saç kesim makinesi hair trimmer i.
saç kesim hair cut i.
saç kesim hair trimming i.
katlı kesim cut in layers i.
katlı kesim layer cut i.
kat kat kesim (saç) layer cut i.
kırsal kesim country i.
demir kesim listesi cutting list i.
kereste kesim listesi cutting list i.
siyasal olarak uç görüşlere sahip olan kesim lunatic fringe i.
şahsi kesim personal sector i.
çin'de yaşayan müslüman kesim hwei i.
kısa bir saç kesim şekli en brosse i.
islami usullerle kesim halal slaughtering i.
islami usullere uygun kesim halal slaughtering i.
iç kesim interior i.
bobstil/küt kesim blunt bob i.
prenses kesim (pırlanta) princess cut i.
tırtıklı kesim crinkle cutting i.
kesim tesisleri slaughterhouses i.
bob kesim bob cut i.
bob kesim bob haircut i.
küt kesim saç modeli bob cut i.
küt kesim saç modeli bob hairstyle i.
bob kesim bob hairstyle i.
küt kesim saç modeli bob haircut i.
yoksul kesim the poor i.
her kesim all segments i.
her kesim all walks (of life) i.
her kesim all sections i.
beyazların diğer ırklardan daha üstün olduğunu ve toplumu yöntenen kesim olması gerektiğini savunan ırkçı düşünce white supremacy i.
belli bir kesim için incitici, kaba veya olumsuz bulunacak söz a taboo word i.
iri kesim huge s.
helal kesim slaughtered halal s.
beşte birlik kesim by quintile zf.
Idioms
eğitimli kesim the chattering classes
alt kesim culturally disadvantaged
alt kesim culturally deprived
yoksul kesim culturally disadvantaged
yoksul kesim culturally deprived
kültürsüz kesim culturally deprived
kültürsüz kesim culturally disadvantaged
Trade/Economic
özel kesim tahvil senet ve bonoları debt securities
özel kesim tahvil, senet ve bonoları private sector bonds and notes
özel kesim tahvil, senet ve bonoları private sector bonds, notes and bills
kamu kesim tahvil senet ve bonoları government securities and treasury bonds
kamu kesim tahvil, senet, bonoları public sector bonds, notes and shares
diğer özel kesim senet ve bono satışları sales revenues from other private sector bonds and bills
diğer özel kesim senet ve bono alışları cost of other private sector bonds and bills
dükkancı kesim tradesman
özel kesim ihracat finans kurumu private export funding corporation
özel kesim tahvil alışları cost of private sector bonds
hesap kesim tarihi statement date
özel kesim tahvil, senet, bonoları private sector bonds, notes and shares
paranın belirli bir kesim veya sektörde toplanması influx money
banka dışı kesim nonbank public
özel kesim tahvil satışları sales revenues from private sector bonds
özel kesim borçları private sector debts
mali kesim financial sector
şirketleşmiş kesim corporate sector
ekonomik kesim economic sector
fatura kesim tarihi invoice date
üst kesim dergisi class magazine
hesap kesim tarihi cutoff date
hesap kesim tarih cut off date
sigortasız çalışan kesim the working uninsured
net dış kesim faktör geliri net foreign factor income
çalışan kesim working class
özel kesim borçlanma senedi corporate bond issue
özel kesim makine-teçhizat yatırım harcamaları private machinery-equipment investment expenditures
reel kesim güven endeksi real sector confidence index
kesim noktası cut-off point
Law
kaçak kesim illegal cut
Politics
dindar kesim religious section
yöneten elit kesim ruling class
yöneten elit kesim ruling elite
elit kesim elite
elit kesim the elite class
devrim düşmanı kesim class enemy
Technical
kesim noktası breakpoint
enine kesim crosscut
düz kesim alignment
kollektör kesim akımı collector cutoff current
kesim dalgaboyu cutoff wavelength
kesim gerilimi cutoff voltage
sayfalanmamış kesim unpaged segment
ince kesim fine cut
kesim işareti segment mark
özel kesim tahvil senet private sector bonds
kesim noktası anahtarı breakpoint switch
kesim sonlandırması section termination
kolektör kesim akımı collector cutoff current
kesim noktası simgesi breakpoint symbol
kritik kesim critical section
ana kesim main segment
kesim noktası komutu breakpoint instruction
pres kesim balsa levha diecut balsa panel
sayfalanmış kesim paged segment
kesim sıklığı break frequency
yıllık kesim annual cut
kesim dalga boyu critical wavelength
kesim frekansı critical frequency
demir kesim listesi cutting schedule
bozuk kesim adresleme bad-sector mapping
etkin kesim frekansı effective cut-off frequency
kesim dalga boyu cut-off wavelength
manyetron kesim akımı magnetron cut-off current
kesim masası cutting table
hassas kesim fine cutting
ince kesim micrurgy
kaba kesim rough cutting
kaynak kesim yüzeyleri weldzones
düzgün olmayan kesim sugary cut
düşey yolluk kesim düğmesi sprue button
boy'a kesim cut-to-length
küçük kesim microdissection
kesim isi sworl
kesim boyu cut-to-length
boyuna kesme/kesim lengthwise cutting
manuel cam kesim masası manual glass cutting table
lazerli kesim laser cutting
kapson/kabason (bombeli) yüz kesim cabochon
plazma ergitme kaynağı kesim işleri plasma jet cutting
kesim dalgaboyu cut-off wavelength
kafa kesim makinesi head cutting machine
kesim tezgahı cutting table
kesim tezgahı cutting bench
bileşik kesim compound cut
poşet kesim makinesi bag cutting machine
düşük/alçak kesim basse-taille
disk kesim hattı disc cutting line
sıcak kesim hot cutting
lazer kesim laser cut
oksijenli kesim oxy fuel cutting
oksijenli kesim oxy-cut
plazma kesim plasma cutting
Computer
kesim noktası set intercept
mantıksal kesim soft sector
etiket/kesim labels per cut
önbellek kaçışları kesim/saniye cache misses (sectors per second)
kesim noktası ekle kaldır toggle breakpoint
daha az kesim trim out
daha çok kesim trim in
bozuk kesim bad sector
kesim noktalarını temizle clear all breakpoints
bağ kesim modu disconnect mode
fiziksel kesim hard sector
kesim noktası simgesi breakpoint symbol
kesim noktası breakpoint
kesim noktası anahtarı breakpoint switch
kesim noktası komutu breakpoint instruction
sayfalanmış kesim paged segment
ana kesim main segment
sayfalanmamış kesim unpaged segment
kesim sıklığı cut-off frequency
Informatics
bozuk kesim bad sector
alt kesim child segment
kesim taraması sector scanning
fiziksel kesim hard sector
kesim sonlandırması section termination
Telecom
etkin kesim frekansı effective cut-off frequency
kesim frekans cut-off frequency
Electric
kesim gerilimi cutoff voltage
Mechanic
birleşik kesim combined cut
kombine kesim combined cut
Textile
enine kesim cut crosswise
düz kesim straight leg
kapri kesim medium dint
düz kesim regular cut
çizme kesim bootcut
diz hizası kesim medium tint
ince kesim slim cut
mekanik kesim mechanical cut
kesim kenarı edge cut
düz kesim straight fit
standart kesim (bel) regular fit
bol kesim wide cut
ölçümlü kesim tahtası cutting mat
kesim çizgisi cutting line
dar kesim skinny fit
erkek kesim boy cut
erkek kesim man cut
dar kesim slim cut
dar kesim slim fit
dar kesim kot skinny jeans
dar kesim kot slim-fit pants
kapri kesim 3/4 length
çizme kesim kot pantolon bootcut jeans
çizme kesim kot pantolon boot-cut jeans
kumaş kesim atığı cut-and-sew waste
kumaş kesim atığı cut-and-sew textile waste
kaba yünlü kumaştan yapılmış, raglan kollu, bol kesim palto. balmacaan
Construction
hassas kesim cihazı precision cutting machine
açılı kesim inclined cut
Woodworking
kesim yaşı cutting age
kesim yaşı exploitable age
kesim yaşı rotation age
kesim baltası felling axe
Automotive
kesim çizgisi cutting line
çapraz kesim (ağızlı) segman cross cut ring
Traffic
kontrol kesim haritası control section map
kontrol kesim numarası control section number
Railway
izoleli kesim insulated section
Aeronautic
uçak gövdesinde orta kesim waist
Mining
düşey yelpaze kesim vertical fan cut
Medical
kırsal kesim sağlığı rural health
arteriyollerle kapiller damarlar arasındaki kesim precapillary
kesim değerleri cut-off values
Food Engineering
kesim (hayvan) slaughtering
kalıp kesim die cut
kesim ve et işleme meat packing
balina kesim merkezi whaling station
Math
yüksekliklerin kesim noktası orthocenter
yüksekliklerin kesim noktası orthocentre
Physics
kesim dalgaboyu cutoff wavelength
Biochemistry
çözünmez kesim particulate fraction
ışıl kesim pyrolysis
Agriculture
kesim yaşı cutting age
kesim ve yakma yoluyla bitki örtüsü temizleyerek bir alanı tarıma açma swidden
kesim için beslenen büyükbaş hayvan stocker
Breeding
hayvanın kesim yaşı cutting age
mecburi kesim obligatory slaughter
Tobacco
son kesim tamburu final cut drum
son kesim final cut
son kesim bıçağı final cut knife
Forestry
kesim süresi time of reaping
ikincil kesim secondary cutting
küme kesim slight thinning
ara kesim secondary cutting
kesim süresi time of cutting
tüketilmiş kesim exhausted cutting
düzenli kesim periodical cutting
gövdeye çok yakın, hiç budak bırakmadan yapılan hatalı kesim flush cut
Social Sciences
yoksul kesim/zümre/çevre/topluluk poor community
yoksulluk sınırının altında maaş alan kesim working poor
yoksulluk sınırının altında çalışan kesim working poor
alt kesim common
Environment
bir akarsuyun çok hızlı aktığı genellikle kayalık kesim rapids
en yoksul beşte birlik kesim poorest quintile
Meteorology
karanlık kesim dark segment
Geology
basınçlı suyla kesim jet cutting
küt kesim truncate
Printery
ebat kesim makinesi cross cutter
ebat kesim bıçağı cross cutting knive